Totaal aantal pageviews

zondag 24 juli 2016

DE STAAT: TE VAAK EEN "GEHANDICAPTE" ONDERNEMER?


DE STAAT: TE VAAK EEN GEHANDICAPTE ONDERNEMER?
 
DE TIJDEN VAN ONDERNEMER LOUIS XIV ZIJN NO NIET VOORBIJ


FRENCH COQ LIGHT
COQ SUPERLIGHT

INHOUD:
BLOG


+ INFOBLOKKEN
-HET TANENDE FRANSE IMAGO
-ALEXANDER DOET HET NU ZELF  
-HET FAILLIETE RIJK VAN CHAVEZ
-DE FRANSE STAAT ALS AANDEELHOUDER
-AIR FRANCE EN KLM
-EDF EN DE STAAT
-DE FRANSE AGRARISCHE SECTOR
-DE FRANSE TAXIS EN DE OVERHEID
-GALLILEO HEEFT HET MOEILIJK

 

Alexander Jardin, frans schrijver (ZÈBRE, FANFAN), heeft de DO TANK (!) Bleu Blanc Zèbre opgericht.
Om iets te DOEN tegen werke-loosheid en schooluitval. Hij wil dat alle “faiseux” (doeners) iets
ondernemen. in zijn vastgelo-pen land, met 2100 miljard schuld, 6 miljoen werkelozen en 9 miljoen arme mensen. Hij toonde zijn power met het project Compte-Nickel: het loopt via “e-palen” bij de franse buralisten (Tabacs+ Presse). Daar kun je voor 20 euro in 20 minuten beschikken over een bankrekening en RIBS: die nodig zijn om iets te ondernemen. Om een Simkaart te kopen of je bij  Manpower in te schrijven.
DE DOENERS..
Zo’n 260.000 fransen kregen zo hun rekening met hun carte d’identitè in de scanner. In Frankrijk hebben miljoenen mensen geen bankrekening: die werd afgepakt na een “interdite bancaire” (kredietoverschrijding).


IN DE TABC-PRESSEHIJ HELPT DE ECONOMIE VERANDEREN..


Jardin noemt een dozijn vastgelopen projecten op, die stopten na het staatsdecreet. Hollande zei (2016) dat 40% van zijn decreten nog niet waren ingevoerd… Mede daarom begon Jardin met het bundelen van “de doeners” en reist hij van in de rondte. Hij weet dat Hulot met zijn pact in 2007 niet ver kwam, maar denkt dat het ongeduld is toegenomen: de kansen zijn beter dan ooit.
Alexander showt: “de verlamde staat” en weet dat het neerkomt op de burgers zelf. Zoals ook de duizenden start-ups in Frankrijk laten zien.

 In 1967 maakte Simon Nora (voor president Pompidou) een rapport over: “De staat als bestuurder van bedrijven”.
POMPIDOU  60-ER JAREN
Nu 50 jaar later tellen we de rij faillissementen: van Credit Lyonais tot Areva, van Credit Foncier tot Airfrance en zie recent ook SNCM in Marseille. Hun boten varen weer met andere kleuren: 900 man zitten thuis.. Zonder hen lukte het ook dus.

 


In Venezuela in de failliete BV van Chavez staat men uren in de rij. Bij niets meer te koop of stervensduur:
VECHTEN OM ETEN
BIJNA NIETS MEER TE KOOP
kip liep van 3500 tot 6000 bolivar/kilo. Het links-radicale paradijs vol olie draaide dol en kilde zijn wel-
vaart..

 Drie keer eten werd luxe, ziekenhuizen zonder energie, water en medicamenten. Alles is import die niet wordt betaald. Ook 28.000 moorden per jaar (= 82 moorden per 100.000 inw.), vòòr Chavez 16. Hij ontwapende de politie en gaf wapens aan milities. Vergelijk: Frankrijk: 1,2 en Mexico 22. Ontvoeren is normaal, zonder losgeld ben je na 2 dagen dood. Ex-agenten en militairen doen mee en ze stelen eten. De middenklasse woont ommuurd  en laat niets aan waarde in huis. Water en electra zijn er “af en toe”.
MADURO VOLGT CHAVEZ OP
Dit werd het land, met 1360 miljard barrels olie. Weg zijn die 96% inkomsten (van olie). Inflatie op 750%, BBP zakte 5,5% in, staatsschuld op 6 miljard en luttele 12 miljard reserves in kas. Staatsgoud wordt verkocht, de facto is men: failliet. Ondernemers zonder dollars kunnen niet importeren.. De drugshandel bloeit, hoge politici doen mee. De 4000 generaals (waren er: 50) zitten ook fout.

STAATSE OLIEBOER
Chavez wilde het sociale paradijs en extreem-links was opgetogen. Eigendom werd onteigend en de olie-business ging naar het staatsbedrijf PDVSA. De enorme transfermolen joeg er 150 miljard door... Elke vijand van de VS (Kirchner en Cuba) werd geholpen. Een internationale club van “vredezoekers” (China, Iran, Witrus-
land en Syrië) steunt politiek. Cuba leverde kennis,  medische hulp en geheime dienst-aanpak: in ruil voor gratis olie. Dat werd 20% van zijn BBP ; Podemos kreeg ook ping-ping.DROEVIGE RECORDS
DE MISDAAD GAAT PRIMA!


KILLING COUNTRIES

18 jaar na verkiezing van Chavez, ligt het land in de puin, ondanks met de grootste olievoorraad ter wereld (300 miljard barrel: meer dan de saoudi`s). Er zit ook zilver, goud, diamant en bauxiet en de landbouw heeft groot potentieel. De middenklasse is goed opgeleid en er is een lucide elite.
Clientelisme en corruptie waren de toverwoorden. In 2000 produceerde men nog 75% van het voedsel zelf… De gezakte olieprijs deed de rest: nu is men failliet.

Opvolger Maduro is president van de Nationale Bank, benoemde vrienden in het hooggerechtshof en print biljetten. Waanzinnige ideologie kilde het mooie land. De VS, Europa en latijns Amerika moeten inspringen. Het volk leert hoe het niet moet.

AI, AI, AI VENEZUELA


DOODARM OLIELAND
DOWN, DOWN..


Het eerdere kapitalisme was bepaald niet vlekkeloos: enorme speculatie. Maar 1,2 miljard mensen kwamen weg grote armoede. Nu zijn deflatie, verpaupering en onderdrukking toppers. Venezuela is na Argentinië: de laatste? Er resten: N-Korea en wat ex-sovietlanden. Communistisch China is een soort van hybride… Ziehier: een indrukwekkend voorbeeld van “de ideologische gerunde linkse volksstaat die van ondernemen en welvaart  produceren niets begrepen had. Men crepeert nu, op een bodem vol zwart goud. Zonder technologie en olie-know-how kun je niet aan die spaarpot van de socialistische staat.. dat is een kapitalistisch trucje..     
 De franse staat bleef aandeelhouder, al was er crisis, verdeeldheid, schulden en weinig export (behalve wapens).

DE FRANSE STAATSAANDELEN

AANDELEN EN ANDERE AANDELEN
Zie de lijst staatsdeel-nemingen: SNCF 100%; EDF 84,9%; ADP (=vliegvelden Parijs) 50,6%; La Poste 73,7%;  Areva 28,8%; Engie (was GDF) 32,76%; Thales 26,3%; Safran 15,39%; Airfrance 17,6%; Renault 19,7%; Airbus 10,9% en PSA 13,7%..  In 77 bedrijven is men aandeelhouder met 1,7 miljoen mensen. Daar liep de ene na de andere topper weg. De waarde van staatsdeelnemingen daalde 28% (CAC-totaal -16%): van 123 miljard naar 60 miljard.
MANOEUVRES VAN DE ACTIONAIR
Het nucleaire deel kreeg door Fukushimma een klap, Airfrance ontsnapte dunnetjes(dank zij de brandstofprijs). Lowcosters en Golf-concurrenten (lange afstand, rijke klandizie) doen het bedrijf wankelen.

Veel van deze bedrijven hebben last van “überisering”: Musk bedreigt nu Renault en Ariane-pace. Er heerst een chaotische rolverwarring: aandeelhouder, (politieke) werkgever en regulateur..  De bedrijfseconomische strategie is verstoord: strategische plannen ontbreken.
Bedrijven waaien met de politieke winden en de waan van de dag..  De staat moet veel dividend: kassen zijn leeg en men moet de “klant-kiezer” plezieren.

Zie EDF met super-dividenden en prijsbeperkingen. Investeren en innoveren blijven achter.


En zie het oude SNCF, meegesleept in politieke (onrendabele) TGV-plannen dat kraakt onder zijn schuldenlast.
DE SCHULD ONTBREEKT 
ISN'T SHE  BEAUTYFULL?ONDERHOUDSFOUTJE??


Hun infrastructuur bleef achter, schuld liep naar 65 miljard (3% BBP!) en.. het TGV-model blijkt “out”. 
AMIS ET CONCURRENTS: SNCF en DB
Maar: SNCF verrast als je preciezer kijkt. 7 miljard van bijna 11 omzet zit in Frankrijk, maar… 30% in het buitenland! 1.7 in Noord-Amerika. 2,7 in West-Europa, 2/9 in het UK, 1,1 in O-Europa, 0,2 in Centraal-Europa, 0,7 in Azië,  60 miljoen in N-Afrika. En 170 miljoen in het MO, 60 in subsahara-Afrika, 650 in Z-Azië en 230 miljoen in L-Amerika. Samen: ruim 45.000 werknemers. De groei komt voor 100%  uit het buitenland! Vooral via Keolis (transportbedrijf SNCF Logistics, heet ook Geodis), dat 16.000 spoorwegmensen in N-Amerika doet werken.

SNCF INTERNATIONAL
 Bij een busbedrijf in Las Vegas, een RER in Boston en een tramway in Melbourne en 500 bussen in Brisbane. De metro`s in Dubai en Santiago de Chili zijn SNCF projecten. Dit ondanks 7 miljard aan schulden..
SNCF WORLDWIDE...
Baas Pepy zegt: Dit moet om niet stuk te gaan, op de dag dat in Frankrijk open gaat voor concurrentie. Dan blijken we technologisch achter. Het buiteland leert ons vernieuwing en geeft extra-franse banen. Recent kocht SNCF Ozburn-Hessey Logistics: 6000 medewerkers en 120 distributiecentra.  OHL is een high-tech bedrijf vol e-commerce: werkt voor IBM,  Mattel, Nestle en Exxonmobile. De commerciële mensen van SNCF reizen en zien deze: het is een stuk management-opleiding. Ook Pepy verfrist zijn ideeen in het buitenland: in Frankrijk is de business verstard en achter. Verrassend weetje van dit oude staatsbedrijf, met zijn door “le president” benoemde baas..


INTERN PROBLEEM


 


STAKINGSMENU-TJE
SNCF is ook een berucht vak-bonds-bedrijf. Waar de CGT-Cheminots en andere zeer goede arbeidsvoor-waarden wisten te scoren. De beste van Frankrijk zegt men.. Die werden vooral "bij elkaar gestaakt" volgens een knap opgezette strategie en methode. 
Ook Nederland kende een strijd voor de verandering: "het rondje rond de kerk" was daarbij een beroemd fenomeen. De franse staat is er de baas: en de huidige toestand is werkelijk schokkend. Vastgelopen, zonder strategie en met torenhoge schuld, moet men binnenkort de europese open concurrentie aan.. Dan zal blijken hoe dit eerder zo fiere bedrijf er echt bij staat. Dat zal de staats-aandeelhouder nog lang heugen: SNCF werd een klassieker waar het gaat om het falen van de staat met alle power en tegenstrijdige rollen en belangen. De krimp is al ingezet.. 

DE FRANSE VARKENSSECTOR

De grote hulpverlener van de agrarische sector = Hollande, werd op de Salon d`Agriculture uitgejouwd. Vroeger was dat de groene Voynet. Deze salon een moment waarop de problemen van de franse agrarische sector aandacht krijgen.
DE VARKENSBOEREN IN LA FRANCE
Ook in deze sector mist Frankrijk de boot: Duitsland is ook hier nr. 1. De oorzaak ligt niet in Brussel, niet bij milieunormen of het russische embargo..
VARKENS IN DE EU
Van 1995-2010 steeg de varkensproductie: Frankrijk met 9%, Duitsland met  43% en Denemarken met 24%. De sector werd in 20 jaar (in het noorden) gereorganiseerd: hergroepering, concentraties voor grotere productie-eenheden en lagere kosten. Helaas vroegen de franse boeren staatshulp, bleven op kleine exploitaties en missen geld om te investeren.
DE EU-PRIJZEN


In 10 jaar liep hun aantal met 39% terug.. In Nederland met 54%, 58% in Duitsland en 69% in Denemarken. De gem. omvang ging in Frankrijk naar 180 zeugen (was 140, is + 28%), maar de denen deden 520 (was 170). Idem bij de melk: 134 koeien bij de denen, 75 bij de nederlanders en 45 bij de fransen.
HANDELSBALANS


JOBS PER ECONOMISCHE SECTOR
Resultaat: het sluiten bedrijven in Frankrijk: specialisatie, innovatie en schaalvergroting deed de productiviteit in het noorden omhoog schieten. Frankrijk stagneerde: veel fransen moeten niets hebben van schaalver-groting: ze willen klein en diervriendelijk en zijn bang voor “malbouffe”. Hun gastronomen roepen: op naar “un artisanat haut de gamme”. Maar: wat bedoelt men? Melk en vlees is een massamarkt: daar regeert de prijs. Van belang voor lagere inkomens; zij kopen geen luxe worsten en andouilette tripes.  

Dit “aan het staatsinfuus leggen” is wishfull thinking. En voorrang eisen in supermarkten (met “Produit en France”) en kleine bedrijfjes overeind houden, gaat nooit lukken. Deze sector illustreert  schokkend “de franse ziekte”: het land kan niet leven met de mondialisering.
CRISISCIJFERS 


AGRARISCHE PRODUCTIES EU Hier is de staat geen aandeelhouder, maar traditioneel toch de subsidie-koe. Een rol die Brussel afschafte. De staat die condities voor de toekomst moet scheppen laat het er bij zitten: men is te bang voor de bretonse “bonnets rouges”.. Ook hier lukt het de staat niet “de verandering in te leiden” en met geld te helpen om.. te veranderen. Nee, er wordt gewacht, dan even gesust en de sector crepeert in de sterke concurrentie. Door landen die wel veranderden. De prijs van de immobiliteit is hoog geworden..
 

STEEDS MINDER VLEES! LA BONNE BOUFFE
De franse taxisector is privaatbedrijf, maar werd sterk door de staat gereguleerd. Een wet die alle transport aan taxi`s toewijst, bestaat echter niet.
DE TAXIMETRE FRANCAIS
 Die taxi-vergunning is… enkel een parkeerrecht! Waaraan vast zit, dat je er passagiers mag oppikken. Je mag op ze wachten bij het taxibordje. Niet meer en niet minder… 

Waarom zijn die taxi-platen dan 100.000 tot 300.000 euro waard? Wel: die taximeters registreren niet de ritten: ze zijn er enkel voor de passagiers! In 2014 verklaarde een minister dat men 25% van de inkomsten declareert. En nu vraagt men de staat om die taxi-platen voor enorme prijzen af te kopen. Die platen zijn gratis: de wet Pasqua (1995) verbiedt handel in plaques.

Hoe moet je deze verdraaide winkel nu hervormen? Nu deze sector vooral door Uber en co stevig in beroering kwam?
Wel: het aantal platen dus flink verhogen. En wegblokkering bestraffen met intrekking van de “vergunningen”. De nieuwe wet rond Uber moet worden gehandhaafd, maar dat 75% inkomen ontduiken ook en taximeters moeten echt registreren. Om ze fiscaal te kunnen controleren.. 
Dan komen die vergunningsprijzen snel omlaag. En kunnen de VTC`s toenemen: heel goed voor de jobs. De taxi-chauffeurs die stoppen kun je compenseren van geld voor het gebruik van stadswegen dat de VTC`s moeten betalen. Dat zou alles regelen: maar wie durft?
Een mediateur dacht over “compenseren van chauffeurs die met pensioen gaan”. Dat zou 2 miljard kunnen kosten.. Maar licenties zijn in Parijs al naar 160.000 gezakt: door de komst van die VTC`s.  De totale waarde van licenties is ca 5 miljard. Moet de staat dit gaan betalen? In Dublin deed men in 2001 hetzelfde maar: de franse wet verbiedt het. En: men kreeg die licenties gratis van de staat. Hun handelswaarde berust vooral op die “toegestane fiscale fraude”: alles gaat hier met cash. Voila: nog een probleem voor de franse staat, een historische beerput.
Internet met de Übers komt de eer toe hervormer te zijn. De vrije markt deed de franse taxis  veranderen in kwaliteit van ienstverlening!
LAATSTE WAARSCHUWING


BOZE TAXICHAUFFEURS

Dus zonder de overheid: die de nieuwlichters (gek genoeg) bestrijdt. Über nu geldt bij jongere ww-ers als DE manier om snel een baantje te krijgen.. Ziehier de staat met 6 miljoen werkelozen als grote remmer van de sanering en killer van banen..
NEEM MIJ IK BEN OFFICIEEL
Weer bang voor straten verstopt door boze taxichauffeurs! Wat werkelijk aan de hand is? Wel een gouden sector, gebaseerd op fiscale “ruimte”, wil overeind blijven. Tot elke prijs en die moet u betalen..


Wat de staat moet doen en wat de private sector, is afhankelijk van de ontwikkelingsgraad van een land en van ideologische overtuigingen.

STAATSBEDRIJVEN IN %  VAN ALLE BEDRIJVEN

MILJOENEN AMBTENAREN STAATSBEDRIJVEN 

STAATSBEDRIJVEN PER SECTOR IN NOORWEGEN

Bij onmisbare voorzieningen, maar waarbij het private geen rendement maken kan, moet de staat inspringen. Het westen was het grote laboratorium voor de politieke ideologieën over staat en privaat: zie de communistische Sovjet-Unie, het socialistische Frankrijk en de liberale VS. 
Zie nu de zoektocht in ontwikkelings- en de opkomende landen. En in  ontwikkelde landen moeten resten van staatsbedrijven of -deelnemingen worden "opgeruimd". Zie het grote verschil tussen de VS en Frankrijk in deze. China voert nu een giga modelwijziging uit. Enkele figuren/grafieken geven een globale indruk van de enorme variatie in de wereld. 
EEN BEETJE VS IDEOLOGIE

Het vervolg is beperkt tot westerse ontwikkelde landen met als focus La France.

  

De etatistische pseudo-strateeg die de staat vaak is, veroorzaakt  ware rampen. De 53 hoge ambtenaren die namens de staat optreden trokken vaak tevergeefs aan de bel.  Van hun hoofdtaak: een strategie ontwikkelen kwam niets terecht. Hun benoemingen zijn puur politiek. 

FILOSOFISCH 


Bij sommige bestaan wettelijke minima voor aandeelhouderschap (resp. : 70, 50 en 33%: zie EDF en Engie). De staat als aandeelhouder moet snel iets gaan doen: die bedrijven moeten snel worden “bevrijd”.. Dit drama haalt bijna dagelijks de media… maar het geld is op!
“De staatsbedrijven” kermen onder schul-den: ze werden via dividend leeggeroofd. Renault-Nissan had het er moeilijk mee en zie EDF, dat uit de CAC40 viel. Beurswaarde 3,3 miljard (2008: 5,6 miljard).  Zie Areva nr. 1 op kerngebied:  9,5 miljard verlies ook door afwaardering van 1,8 miljard op UraMin. Daar moet dat finse EPR-verlies nog bij. EDF werd het nieuwe Areva en zit vast aan enorme verplichtingen: 56 miljard tot 2025 (schoonmaak nucleaire park), 25 miljard project Cigeo, 24,5 miljard (EPR Hinkley Point UK) en 2,5 miljard steun aan Areva. Plus: 8 miljard voor sluiting van Fessenheim… Totaal 120 miljard, terwijl de beurswaarde op 22 miljard zakte en de schuld naar 37,4 miljard schoot en: de prijzen zakken. Ook Engie (ex-GDF) moest 14 miljard afwaarderen en zit in een markt-impasse. De lage olieprijs drukt de energieprijzen en men wordt door de decentrale energie-productie beconcurreerd. “Energietransitie” noem je dat..
 

Zie ook GALILEO, dat europese project gerund door GJU. Het moest in 2008 draaien op 30 satellieten; om GPS (VS), Glonass (Rusland) en Beidou (China) de loef af te steken.
DE "GPS" WERELD


Want: wij draaien nog op een militair VS (luchtmacht)systeem, en dat met Trump in zicht!

Datum OPERATIONEEL werd 2020: eind 2016 draaien eerste diensten. Het telt op naar 13 miljard: 4,6 miljard was gepland. GJU ESA (Galileo Joint Undertaking 2003) was een ruzieclub. De keuze uit twee consortiums. iNavSat (EADS, Thales, Inmarsat) en Eurely (Alcatel, Finmeccanica, Aena en Hispasat) is nog EU-probleem!

SATELLIETEN PLAATSEN
Duitsland werd buiten gesloten: ieder vocht om de EIGEN industrie te pushen. OHB Duitsland was niet op tijd: Thales Alenia Space verving hun, ook die kwamen te laat.
Toen schoten de russen twee satellieten in “fout orbit”! ESA moest ze “bijstellen”: lukte niet optimaal. Gallileo wordt veel nauwkeuriger, door zijn atoomuurwerken. De VS was onder de indruk maar GPS kwam met upgrade GPSIII voor2017. Het vinden van kapitaal voor de dozijnen start-ups, om diensten te ontwikkelen, is nu een probleem. M.n. applicaties voor “internet-gekoppelde dingen”, waarvoor hoge precisie moet. Dat wordt een enorme markt, die we niet (OOK nog!) aan de VS kunnen
overlaten...  
TOUS LES REPERES


NOTRE REPERE AU CIEL
Dat zo`n complex internationaal project meer tijd en geld neemt dan gepland is “normaal”. Op basis van reeele data was men nooit begonnen! Maar zie ook hier hoe staten onderling een mega-project frustreren. Opnieuw staten in een remmende en vertragende rol: nu onderlinge belangenstrijd!

Het is dramatisch dat Europa wee niet boven de landjesruzie uitkomt. Wat ook DE reden is voor de voorsprong van de GAFAM-monopolisten in de VS. Ook hier zijn staten een grote rem op een efficiente projectvoering en een innovatie die duizenden banen belooft.. 
DE STAAT ALS MANAGER 


Veel foute boel komt door de schizofrenie van de Staat. Die tegen-gestelde belangen moet dienen. Het algemene belang (lands)-belang en op lange termijn.


Zijn rol als regulator spelen en condities stellen, financier op lange termijn zijn (vooral in de infrastructuur).. Èn: de staat is  aandeelhouder (die de waarde van ondernemingen beschermt) en waarin je moet investeren. De staat is ook begrotings-beheerder: met 57% van de publieke uitgaven en met een schuld van 98% van het BBP. En er is: de staat-werkgever die 10 miljoen mensen in dienst heeft. Plus: de Staat-dienstverlener, die moet letten op balans tussen kosten en effectiviteit.Capaciteit om te investeren verdampte: door de explosie van publieke lasten (publieke functie) en de sociale overdrachten. De publieke bedrijven werden zo tot melkkoe. De publieke sector werd ook een speculatieve zeepbel.  Aan het einde moet de burger betalen: altijd en voor alles..
Dat bedoelde die Mr. Nora, die aanbeval dat de staat zich zou concentreren op besturing van het geheel, op beheersing van grote , globale risico`s en de rol van herverzekeraar bij grote rampen.

De staatsbedrijven die in concurrentie met anderen opereren, moeten daarom privaat zijn. Al mag de staat er interveniëren: zoals in 2009 in de VS en het UK gebeurde, met de banken en de autobedrijven. Maar enkel om ze helpen “om te vormen en de werkgelegenheid te herstellen” en hun bijdrage te herkrijgen voor de groei op lange termijn.
DE AAP IS EEN KAPITALIST!
De staat moet de burgers en bedrijven dienen: niet andersom.  De privésector moet welvaart scheppen en in sociale functies te voorzien. De staat moet er zich niet in mengen door ze te gaan besturen en hun de vrijheid te ontnemen tot ontplooiing.

Als de staat ook nog een heel eigen opleiding met eigen cultuur schept: de ENA (die bijna alle staatspersoneel en politici levert), dan groeit er een wereld van verschillen. Tussen “de bestuurlijk-politieke sfeer” en het internationaal opererende bedrijfsleven. Daarin bepaalt ook vriendjespolitiek de benoemingen in staatsbedrijven.

Zo schep je “een conservatieve staat in de staat” die de privé-sector niet begrijpt en zelfs hindert. Waardoor de welvaartsmotor gaat haperen.. Zie deze historie van La France. Waar de staatsbedrijven snel verdwijnen: enkel SNCF is nog 100% staat. Èn: wat “los kwam” overleeft nauwelijks..

 
Bij ondernemen zijn risico, dynamiek, innovatie en markt de essenties. In Frankrijk vinden sommige dat staatsvijanden. In de grote open wereldeconomie van nu is de trage en ondeskundige staat een loser. En ook een ramp als bestuurder/aandeelhouder. Dus: de staat moet minder zelf ondernemen, maar wel 
ondernemen faciliteren.
Dat is mooi te zien in Z-Korea en Singapoer.. Waaralle partijen, tot en met de bevolking, nauw samen. Omdat ze snappen dat het hun aller welvaart betreft. De kip met de gouden eieren moet je koesteren..    (Mede naar Le Point+ div. publicaties 2016)

 
MAAR..., in Nimes bleef de franse staat ook archeologisch actief, die  speurt voortdurend naar de rijke franse geschiedenis. Want dat gaat een private ondernemer niet zo maar doen. Te riskant en er is meestal te weinig aan te verdienen.  
Men vond skeletten uit de 8e eeuw: ze waren van moslims, want hun hoofden waren naar Mekka gekeerd en niet naar Jeruzalem.
GEVALLEN BERDERSE MOSLIMSOLDAAT 


ISLAM IN EUROPA 8e EEUWDe koolstofdatering leert dat het waarschijnlijk drie berber-soldaten zijn van het Omeyade-leger, dat bij Toulouse en Poitiers werd gestopt: 721 en 732 na JC.. Toen woonden daar al  honderden jaren joden. Toen al kwamen de “grote drie religies” elkaar ruziënd tegen. Nu zijn die weer samen in Frankrijk: en is er opnieuw grote herrie.
AMULET, SIEERAAD OF LANDKAARTJE?


In Engeland besteedt de staat daar ook geld aan, maar meer mondjesmaat. Zo jesmaat. Toch vond men hier een fraaie steen in een driehoeksvorm, waarop was gegraveerd. Een boom of een kaart?  Men denkt dat een sjamaan, zo’n 11.000 jaar geleden, hem bewerkte. Oude kunst: de mens is het nu nog:  kunstenaar en krijger..

Hier gaat om cultuurgoed dat de staat moet redden.. Voor het nageslacht..
  
LEON DE MARSEILLE 23 JULI 2016

 

 

 
INFOBLOKKEN BIJ BLOG:
               IS DE STAAT EEN GEHANDICAPTE ONDERNEMER?

 
INHOUD:
-HET TANENDE FRANSE IMAGO
-ALEXANDER DOET HET NU ZELF  
-HET FAILLIETE RIJK VAN CHAVEZ
-DE FRANSE STAAT ALS AANDEELHOUDER
-AIR FRANCE EN KLM
-EDF EN DE STAAT
-DE FRANSE AGRARISCHE SECTOR 
-DE FRANSE TAXIS EN DE OVERHEID
-GALLILEO HEEFT HET MOEILIJK

 

HET TANENDE FRANSE IMAGO
Foto`s van agressieve vakbonders in de franse straten en achtervolgde en uitgeklede Air-France bazen, gaan over de wereld. The Walstreet journal: “De vakbonden misbruiken het EK om pressie op Hollande uit te oefenen”. The Financial Times publiceerde vele agressiefoto`s en schreef: “C’est la France”. En de baas van het franse filiaal van Manpower (25% vd omzet) moet vaak zaken uitleggen in het hoofdkantoor en zegt dan ook dat “de fransen het minst tolerant zijn ten opzichte van vakbonden”.  Heeft de CEO van GE Jeff Immelt nu spijt van zijn aankoop van Alsthom in 2015? De franse CEO zegt: GE is al 100 jaar in Frankrijk.. En GE zit ook in andere moeilijke landen als Angola en Brazilië. We moeten het op lange termijn zien.. De CEO van PwC France voert eenzaam actie tegen het “France Bashing” en Rudelle van Criteo voegde zich bij hem. En praat over de andere succeskanten en de veranderingen die wel lukken.. Business France zegt ook: Het gaat beter en wijst op de =27% banen in de buitenlandse projecten waardoor men weer op het niveau van vòòr de crisiskwam. Valls opende de 100 miljoen fabriek voor Leds van de chinees Inesa. Waarvan de CEO zei: Frankrijk is beter dan Hongarije en heeft veel goede ingenieurs. Ik kwam ook al vindt men mij in mijn land een beetje dwaas! Maar later toonden statistieken dat Frankrijk in de top 15 landen voor buitenlandse investeringen 14% achterbleef..  Maar UK met zijn Brexitdreiging geeft meer negatiefs dan La France met zijn betere toegang tot centraal Europa. Maar dat was voor de stakingen..

De duitse ARD sprak van “Een land op de rand van de chaos”. Baasner van het frans-duitse instituut in Ludwigsburg zegt: “Duitsers denken dat fransen een revolutie-gen hebben. Is dat land niet onregeerbaar? En waarom zijn al die jongeren in zo’n totale opposi tie daar? En een diplomaat zegt: Er heerst een soort van sociale romantiek daar, maar de daarvoor benodigde waarden en model kunnen de fransen zich niet meer permitteren..

Pamela Drucker vd New York Times zegt: “Waarom hecht men aan een systeem dat mislukt is? Wat wil men toch”? Fareed Zakaria van CNN zegt: “Je denkt dat je elke keer een terroristische aanval ziet. Maar nee, de politie vecht met bezetters van een raffinaderij in Frankrijk”. Hij vreest dat Frankrijk nu bij de amerikanen doorgaat voor “onveranderlijk”..

The Economist schrijft: ”Mr. Hollande buig niet..”! Ze vinden dat de regering nu moet vasthouden. Maar de bashing Daily Mail weet al: “Ze gaan toch weer door de knieën. Fransen kunnen goed revoluties uitvoeren maar niet hervormen. Ik zou niet weten wat de huidige en de volgende regeringen zouden moeten doen”. En ze denken aan Schröder en Thatcher..

Spanje dat door Frankrijk moet bij zijn europese handel kijkt bezorgd toe. Ze snappen niet dat het nu gaat komen tot de zwaarste sociale crisis ooit: schreef de krant El Pais. En sprak over “een schijnhervorming”, door een verzwakte regering vechtend tegen een geradicaliseerde vakbond. De krant ABC: “De fransen zijn slachtoffer van de eigen Staat met  immobilisme en ineffectiviteit”.
Voorwaar een beeld dat verder verergert..

 

ALEXANDER DOET HET NU ZELF

Alexander Jardin, frans schrijver (zie ZÈBRE en FANFAN), heeft de DO TANK (!) Bleu Blanc Zèbre opgericht. Om zo iets echts te doen tegen die werkeloosheid en de schooluitval.  Hij wil dat alle “faiseux” samen iets ondernemen in het vastgelopen land. Met zijn 2000 miljard schuld, zijn 6 miljoen werkelozen en 9 miljoen mensen in armoede. En hij liet wat zien met zijn project Compte-Nickel dat loopt via die palen bij de buralisten. Daar kun je voor 20 euro in 20 minuten beschikken over een bankrekening en RIBS die essentieel zijn om iets te ondernemen. Van een puce (Simkaart) voor een telefoon kopen tot zich inschrijven bij Manpower. Al 260.000 fransen kregen zo hun rekening met enkel hun piece d’identitè in de scanner. In Frankrijk hebben miljoenen mensen namelijk geen bankrekening meer na een “interdite bancaire”.  

Hij noemt een dozijn vastgelopen projecten op die niet verder kwamen dan een staatsdecreet.. Hollande zei begin 2016 dat 40% van zijn decreten nog niet waren verschenen.. Dus ging hij op de toer van het bundelen van “de doeners” en hij reist van gemeente naar regio.. Wetend dat een Hulot met zijn pact in 2007 ook niet ver kwam, maar hij voelt dat het ongeduld is toegenomen. Betere kansen nu dan ooit dus.. Alexander illustreert wat “de verlamde staat is geworden”.. en weet zeker dat het nu neerkomt op de burgers zelf. Zoals zegt hij ook de duizenden start-ups in Frankrijk laten zien. En zie de franse cijfers. De “French Tech” wordt wakker..

-SUPERSTART-UPS = zij die na gem. 6 jaar over 1 miljard omzet draaien, bestaan met ruim 150 geslaagden wereldwijd! In de VS: 92, in de EU 12 (15% van de VS!), in Afrika 1, in O-Azië 37 (31 in China) en 30% van de VS, en in India zijn het er 7. Frankrijk staat op 1 kampioen nu.. Latijns Amerika, Australië blijven sterk achter

-De franse fondsenwerving sprong van 900 miljoen in 2014 op 1,8 miljard in 2015 (+100%). Het aantal nieuwe start-ups ging van 372 naar 484 in een jaar (+30%). 

-Trendeo spreekt van  +18.000 franse jobs vanaf 2014 wat bijna 8% van het totaal is. Vooralsnog zijn het vooral de BAC + 4 die “startten”. En nauwelijks ww-ers. Je vindt ze vooral in de 10 grotere steden. Intussen zijn de franse grote CAC40 bedrijven meer dan overtuigd van het moeten meedoen in start-ups en die worden ook al “gekocht”.

-In de VS wordt vaker 100 en 150 miljoen geïnvesteerd wat elders zeldzaam is. De amerikaanse risc-investeerders beconcurreren elkaar! Dus succesvolle franse start-ups opgepast: voor je het weet ben je een amerikaans of engels bedrijf.. Zoals Captain Train (gekocht voor 200 miljoen door UK), Kolor (NC,  VS), Aldebaran (door Japan). En dan nog een lijst van liefst 6 stuks, alle door de VS gekocht voor 100 tot 500 miljoen. Het speuren naar veelbelovende nieuwe werd een ware sport..

 

HET FAILLIETE RIJK VAN CHAVEZ
Voor eten staan ze uren in de rij en de meeste zaken zijn er niet meer. En zo wel dan is de prijs onmogelijk te betalen:  kip werd in een week duurder van 3500 tot 6000 bolivar. De meste mensen eten nu geen drie keer daags meer. In de ziekenhuizen is vaak geen stromend water meer… en medicamenten en medische hulpmiddelen ontbreken er. Allemaal import die niet meer kan worden betaald. En apparaten zijn stuk: er zijn geen reservedelen meer.. Er zijn nu 28.000 moorden per vjaar dat is 82 moorden per 100.000 inwoners.  Onder Chavez waren er dat even 16 maar nadat ze de politie ontwapenden en de wapens aan milities gaven liep het uit de hand. Venezuela was traditioneel een gewelddadig land: Frankrijk doet 1,2, Mexico 22 en nu Venezuela 122.. 

Je wordt hier zomaar ontvoerd en na twee dagen ben je dood als het losgeld niet komt. Ex-agenten en militairen doen er aan mee.  Ook aan je bestelen waarbij ook alle eten verdwijnt. De middenklasse woont al jaren ommuurd  en heeft niets aan waarde in huis. Water en electra zijn er “af en toe”  en er zijn maar twee dagen per week geopende winkels. Dit land heeft 1360 miljard barrels olie in zijn bodem en die olie was 96% van de inkomsten. Nu zijn de oliebedrijven geconfiskeerd en de zaak zakte in.  Inflatie op 750% BBP zakte 5,5% in en staatsschuld op 6 miljard maar nog maar 12 miljard reserves in kas nu. Men verkoopt nu goud en het land is de facto: failliet. Ondernemers hebben geen dollars meer om te importeren enkel de staat kan dat nog. Die dollars worden nu verkocht voor 10 bolivar per groen biljet. China eist nu 80 miljard geleend tegoed op..

De corruptie bloeit.. de drugshandel bloeit en daar zitten hoge politici nu in. Ook de 4000 generaals (dat waren er ooit 50) zitten niks zuiver er bij.  En: de franse politicus Melenchon hoor je in Franrijk niet meer.. over zijn warme felicitaties aan Maduro bij diens “overwinning”. 

In 2007 kondigde Chavez aan dat het socialisme zou gaan zegevieren.  En extreem-links op de wereld was opgetogen. Laatstelijk ook Melenchon, Tsipras en Podemos. Alle eigendom werd onteigend, alle grond en ook de olie-business die overging in staatsbedrijf PDVSA. Een enorme transfermolen ging draaien die er 150 miljard doorjoeg in 10 jaar. Iedereen die vijand was van de VS zoals Kirchner en Cuba werd bemind en geholpen. Er kwam een eigen internationale onder cover van  vredezoekers en klimaatvrienden waarin zaten: China, Iran, Witrusland en Syrië..  Cuba leverde kennis,  medische hulp en geheime dienst-aanpak in ruil voor olie. Dat werd zelfs 20% van het BBP van dat eiland. Podemos kreeg ook het nodige aan steun..

En nu 18 jaar na verkiezing van Chavez in 1998 ligt het land in de puin ondanks de grootste olievoorraad ter wereld, Groter dan die van de saoudi`s Maduro heeft 300 miljard barrel en dus 10% meer dan de saoudi`s. Er zit ook zilver, goud, diamant en bauxiet en de landbouw is ook van groot potentieel. Ook een ontwikkelde middenklasse goede opleidingen en een opmerkelijke elite. Het mocht niet helpen hun BBP zakte met 10% inflatie werd nu 720% en de ww zit boven 30%. Door clientelisme en corruptie zakte de oliebusiness ook in: het land moest 550.000 barrel van de VS importeren!  Zo`n 80% van alles moest worden geïmporteerd omdat de hele genationaliseerde productie instortte. In 2000 produceerde men nog 75% van het voedsel zelf…

De gezakte olieprijs deed de rest en nu is men: failliet.  Tekort 20%, 1000 bolivar voor 1 dollar op de zwarte markt. Daarbuiten 6 bolivar..  De oliepoet zakte van 22 naar 15 miljard en er moet 40 miljard aan import betaald worden. En men moet 6 van de geleende 60 miljard van China terug betalen. Nu is 70% van de bevolking arm en er is groot gebrek aan medicamenten.  Electriciteit is er af en toe, de corruptie is enorm, de openbare orde is weg en er heerst enorm veel geweld. Met 90 moorden op 100.000 inwoners is Caracas nu op plek 2 van de lijst van gevaarlijke steden.   Maduro tractte met een soort van burgeroorlog de macht te behouden en werd compleet paranoia. Hij smoorde oproer in bloed en op 6 dec. 2014 verloor hij de parlementsverkiezingen. Toen werd hijzelf president van de Nationale Bank, hij benoemde zijn vrienden in het hooggerechtshof en begon biljetten te draaien..

Het land stort in als gevolg van een waanzinnige ideologie en daar komt men voorlopig zonder hulp niet uit. De groten als de VS en Europa en latijns Amerika moeten inspringen nu. Het volk leerde hoe het niet moest het werd een tragedie. Het kapitalisme was ook niet vlekkeloos met zijn enorme speculatie maar zo`n 1,2 miljard mensen kwamen weg uit grote armoede en in 25 jaar. Het huidige kapitalisme leidde tot toenemende ongelijkheid maar zie wat hier een 21e eeuws socialisme aanrichtte. Deflatie, verpaupering en onderdrukking werden toppers. Venezuela is na Argentinië bijna de laatste? Nee we hebben nog N-Korea en nog wat ex-sovietlanden die er nog aan doen.. Zelfs communistisch China  werd een soort van hybride…

 
DE FRANSE STAAT IS AANDEELHOUDER
De staat verkeert in crisis en al jaren: verdeeld, platzak en verzwakt. En dat wordt er niet beter op. Staat boven het lijstje met staatsdeelnemingen.. SNCF 100%; EDF 84,9%; ADP (Parijse vliegvelden) 50,6%; La Poste 73,7%;  Areva 28,8%; Engie 32,76%; Thales 26,3%; Safran 15,39%; Airfrance 17,6%; Renault 19,7%; Airbus 10,9% en PSA 13,7%..  In deze bedrijven loopt de ene na de andere topper weg ook in de financiën dus er loopt iet heel verkeerd. En in en jaar daalde de waarde van de staatsdeelnemingen met 28% terwijl de CAC-totaal daalde met 16%. In 10 jaar ging het van 123 miljard naar 60 miljard: alarmfase I dus. In 77 bedrijven is de staat aandeelhouder en daar werken 1,7 miljoen mensen. Het nucleaire kreeg met Fukushimma een opdonder, Airfrance met de lowcosters en de arabische luchtvaart-bedrijven..  En vele bedrijven hebben last van “überisering”  zie ook Musk die Renault, en ArianeSpace bedreigt. Dat komt door de chaotische rolverwarring: aandeelhouder en politieke werkgever en regulateur..  Dat verstoort de bedrijfseconomische strategie compleet dus er ontbreken strategische plannen die koersen bepalen. Deze bedrijven gaan heen en weer met de politieke koers en waan van de dag..  Ook wil de staat veel dividend want de kassen zijn leeg en wil ook de klant-kiezer plezieren. Zie EDF met zijn veel te hoge dividenden en de prijsbeperkingen van staatswege.  En dus blijft het investeren en innoveren achter..  Zie SNCF dat meegesleept wordt in politieke onrendabele TGV-plannen en dat intussen kraakt onder de schuldenlast. De 53 choge ambtenaren die daar namens de staat optreden trokken al herhaaldelijk aan de bel: tevergeefs. En van hun hoofdtaak een strategie ontwikkelen kwam niets terecht. En hun benoemingen zijn puur politiek en er zijn ok wettelijke minima voor aandeelhouderschap (resp. : 70, 50 en 33%) bij een aantal bedrijven: ADP, EDF en Engie vooral. Er moet dus bij de staat als aandeelhouder heel snel iets gebeuren! Die bedrijven moeten snel worden “bevrijd”..

 

AIR FRANCE EN KLM
De Juniac stapte er na forse correcties in het bedrijf op.. Het was een verrassing en hij gaat naar rustiger vaarwater bij de IATA. Hem lukte het ook niet om het plan Perform 2020 aan de gang te krijgen wat volgens hem moet om in de top 5 te blijven. De piloten van SNPL blokkeerden het.. Ook zijn hem die relaties met de franse staat te ingewikkeld met 17% maar dubbel stemrecht… En die 2 weken staking in 2014 die 500 miljoen kostte zit hem ook hoog. Die mislukte en Transavia lowcost kwam er toch; via een referendum onder de piloten. Dat alles was genoeg.. zeker nu er weer ontslagen gaan vallen. Dit bedrijf wil niet voor morgen vechten, zegt hij. Na zijn plan Transform 2015 dat werkte dat eindelijk winst deed zien van 118 miljoen was het op. Zo`n 8000 man minder en betere service waren de insteek.  En de olieprijs zat mee..  Maar als men nu niet doorpakt gaat het verder bergaf want het is 15-30% duurder als Lufthansa en British Airways. Enkel de hollandse piloten begrepen het en tekenden productiviteitsovereenkomsten de anderen niet.. Die denken nog dat de staat hen komt redden! Dus hij ziet de toekomst somber men wil gewoon niet..  Het andere Air France personeel wil wel en ze doen mee, maar niet de piloten.  Zijn opvolger zal het opnieuw moeten proberen ,.

 

EDF EN DE STAAT
EDF zakte in dec 2015 uit de CAC40 en daar had de staat (85% aandeelhouder) alles mee te maken. Ziehier hoe het een quasi-staatsbedrijf kan vergaan.
Edf maakte schulden om zijn dividend te betalen en kwam zo op 40 miljard schuld uit. Want het moet 50-6-% van zijn winst naar de staat kruien. Bijna 2 miljard jaarlijks. Maar zijn cashflow is sinds 2014 negatief en dus mankeert het geld voor onderhoud en investeringen. In 2015 nam de staat genoegen met betaling in aandelen..  en EDF begon zijn schulden af te betalen. De staat moet ook nog 5 miljard CSPE betalen maar dat is vertraagd…

En dan is er dat staatsprijsbeleid. Die forceerde EDF om sinds lang de prijzen niet te verhogen om de consumptie te stimuleren. Sinds 2011 moet EDF ook deel van de produktie aan concurrenten leveren voor een prijs bepaald door ARENH. Maar nu zijn overal de prijzen ingezakt door overproduktie. Die 42 euro per Mwattuur zijn veel te laag. Maar te hoog voor de concurrenten die elders shoppen waar ze 30 euro betalen. Die zakker komt door subsidiëring van groene stroom en overproductie dus.. Dus besloot Sego Royal om voor 2016 de prijzen consument “maximaal 0,5%”te verhogen.

Het tweede punt is het genereuze sociale beleid dat komt door de CGT-overmacht in het bedrijf.  De rekenkamer sommeerde al vaker dat die ca 3% salarisstijging gem. jaarlijks veel te hoog waren. Dat moet nu anders en EDF gaat ook 4000 man met pensioen (nu tot 2018) niet vervangen. Is dat voldoende?

En dan is er dat dubieuze ge-reken aan investeringskosten. Met name die voor de ontmanteling van te sluiten sites.  EDF rekent 50 miljard om de centrales naar 40 jaar te brengen. De rekenkamer komt op 100 miljard. En Brussel rekent 74 miljard.. Dit is puur politiek gereken. En de staat wil moeilijke besluiten mijden..  Em mijdt ook elke lange termijnplan voor het nucleaire..

En: de staat was te zwak ten opzichte van de EDF-leiding. Vooral bij die ruzie tussen EDF en Areva zichtbaar bij die misser in Abou Dhabi. Na vertrek van Proglio werd ingegrepen maar toen had die al met de chinezen aangepapt voor hulp. Zo moest ene Claude Guant onderhandelen met de Emiraten en dat liep verkeerd. 

Dan is er die aankoop van Areva nog. Vooral de aankoop van Areva NP (reactoren). Zonder enig onderzoek werd daartoe besloten tegen de stemming intern in. Industrieel was het onzinnig en ook financieel. De zieke werd gevraagd de stervende te helpen. Zo betaalde EDF drie keer: de aankoop zelf, de lege plek in Hinkley Point en om contraqcten te behouden.  Dat had anders gemoeten maar de staat was niet in de positie omdat er geen geld was om Areva te herkapitaliseren!

Het ontbreekt ook aan elk strategisch visie en plan. De groene en rode combines maakten elk expliciet plan onmogelijk waardoor er niets aan guideline bestaat!  Terwijl EDF 50% van de centrales moet sluiten volgens Hollande en Sarkozy dat nu al naar 75% zet… Als verkiezingsgeluid. En RTE rekent met… vermindering van de e-consumptie in Frankrijk! Hoe dat sluiten van 17 à 20 centrales dan zou moeten is niemand duidelijk. So far is er enkel sluiting van Fessenheim in 10 jaar besloten. Dat is de toestand rond EDF nu, en dat is meer dan verontrustend. Mooie erfenis voor de volgende..

 DE FRANSE AGRARISCHE SECTOR
Op de Salon d`Agriculture werd Hollande uitgejouwd en Voynet ooit met tomaten bekogeld. Vaak was deze salon ook een moment waarop de problemen van de franse agrarische sector publiek uitgevent werden.
Maar het is verhullend want ook in deze sector miste Frankrijk helemaal de boot: ook hier was Duitsland weer de eerste. Daar ligt de oorzaak van de huidige problemen en niet in Brussel of bij de milieunormen of het russische embargo..

Tussen 1995 en 2010 steeg de varkensproductie in Frankrijk met 9%  en in Duitsland met  43% gevolgd door Denemarken met 24%. In 20 jaar werd deze sector in het noorden geheel gereorganiseerd. Her groeperingen en concentraties leidden tot veel grotere productie-eenheden en veel lagere kosten. In tussen smeekten franse boeren om hulp en bleven op kleine exploitaties zitten en nu mankeert dus het geld om te investeren. Tussen 2000 en 2010 ging het aantal varkensbedrijven met 39% terug in Frankrik maar met 54% in Nederland, met 58% in Duitsland en 69% in Denemarken. De gem. omvang ging in Frankrijk naar 180 zeugen (was 140 en is + 28%) maar de denen deden 520 (was 170). Idem bij de melk: 134 bij de denen, 75 bij de nederlanders 75 en 45 bij de fransen.

Resultaat: het sluiten van de mindere bedrijven, specialiserend en innoverend en vergrotend deed de productiviteit in het noorden omhoog schieten terwijl het in Frankrijk stagneerde. 
Maar vele in Frankrijk moeten niets hebben van die schaalvergroting en willen vooral klein en diervriendelijk en zeker geen “malbouffe”. De gastronomen roepen dat men moet streven naar “un artisanat haut de gamme” . Maar wat wordt bedoeld? Melk en vlees is een massamarkt en daar regeert de prijs. Want daar zijn het vooral de lagere inkomens die kopen en die zoeken niet die luxe worsten en andouilette triple.

Dit in leven houden is puur wishfull denken, voorrang eisen in se supermarkt met “Produit en France” en tegelijk de kleine bedrijfjes overeind houden zal nooit lukken.  Deze sector illustreert een schokkend deel van de franse ziekte die niet kan leven met de mondialisatie. 

DE FRANSE TAXIS EN DE OVERHEID
Er bestaat geen wet die alle transport aan taxi`s toewijst. En de taxi-vergunning is een parkeerrecht… waaraan vast zit dat je passagiers mag oppikken en ze mag afwachten bij een taxibordje. Niet meer en niet minder…  dus waarom zijn die taxi-platen tussen 100 en 300.000 waard? Wat overigens veel te hoog is. Maar de taximeters registreren niet de tochtjes en in 2014 verklaarde een minister dat men maar 25% van de inkomsten declareert.  Dus daarom kan de staat nu ook niet die taxi-platen voor die hoge prijzen afkopen..  Overigens waren die platen gratis en de wet Pasqua van 1995 verbiedt de handel in platen. Hoe moet je deze winkel hervormen nu?

Wel: door het aantal platen flink te vergroten en dan ook te regelen dat blokkages zullen worden bestraft met intrekking van vergunningen. Natuurlijk moet de wet rondom Uber ook worden toegepast die ook inkomen ontduiken en men moet de taximeters laten registreren. En fiscaal controleren..  Dan zijn die vergunningsprijzen zo laag… en dan kunnen ook de VTC vermeerderen. Goed voor de jobs. En dan die chauffeurs compenseren met mogelijkheid van gebruik van stadswegen en dat door de VTC`s laten betalen. Dat zou alles regelen maar wie durft dat?

De mediateur dacht na over het compenseren van chauffeurs die met pensioen gaan, wat 2 miljard zou kunnen kosten..  want de licencies zijn in Parijs al naar 160.000 gezakt. Door de komst van die VTC`s.  De totale waarde van licencies is rond de 5 miljard maar moet de staat wel betalen? In Dublin deed men in 2001 hetzelfde maar de franse wet verbiedt het nu. En ze kregen hun licencies gratis ooit van de staat en hun handelswaarde berust voor een groot deel op fiscale fraude want veel gaat hier met cash. Dus de historie speelt hier mee.. 

GALILEO HEEFT HET MOEILIJK
Het moest in 2008 draaien op zijn 30 satellieten om concurrent te zijn van het amerikaanse GPS van nu, het russische Glonass en het chinese Beidou. Wij draaien nu nog op een militair VS systeem dat Trump met een druk op de knop kan stoppen! De amerikaanse luchtmacht runt het… Nu is de datum OPERATIONEEL 2020 geworden en vanaf 2016 zijn er de eerste diensten al. In 2020 is het 100% up en dan kostte het 13 miljard en niet de geschatte 4,6 miljard. De club GJU (Galileo Joint Undertaking) van ESA uit 2003 werd een ruzieclub die niet kon kiezen uit twee consertiums. iNavSat (EADS, Thales, Inmarsat) en Eurely (Alcatel, Finmeccanica, Aena en Hispasat) een echte EU-probleem!
Duitsland werd buiten gesloten en de regeringen vochten enkel om HUN industrie te pushen. OHB Duitsland dat niet op tijd was werd door Thales Alenia Space vervangen. Maar ook die vertraagden..  Toen schoten de russen twee saterllieten in fout orbit  en moesten worden “bijgesteld” door ESA. Ze doen het nu maar niet optimaal..

Maar ons GPS zal veel beter zijn met zijn atoomuurwerken de VS was onder de indruk. Maar daar is de upgrade GPSIII er ook in 2017 al. En het afgeschermde signaal voor “de overheden” dat PRS heet doet het nog niet echt goed..  Maar het vinden van kapitaal voor de dozijnen start-ups om diensten te ontwikkelen is het grootste probleem nu. M.n. de “gekoppelde dingen” waarvoor een zeer hoge precisie nodig is belooft een enorme markt te zijn. Die mogen we niet OOK aan de VS overlaten... 

LEON DE MARSEILLE 23 JULI 2016