Totaal aantal pageviews

woensdag 25 februari 2015

PARIJS 2015: OOK WERELDHOOFDSTAD KLIMAATVERANDERING..DE KLIMAATVERANDERING, WORDT DE  VOLGENDE BESTAANSCRISIS VAN DE MENSHEID. DE KOUDE OORLOG LIJKT ER HET MEESTE OP, MET DIE ANGST VOOR EEN NUCLEAIRE HOLOCAUST.

(Naomi Klein, auteur van de bestseller No Logo)HOLLANDE ZET ZIJN LAND OP DE WERELDKAART. NA HET WERELDTERRORISME, DE MILITAIRE STEUN IN DE SAHEL, HET MO EN NU MET DE "CHARLES DE GAULLE" IN DE GOLF, ZAL PARIJS NU OOK DE WERELD-KLIMAAT-CONFERENTIE 2015 GAAN ONTVANGEN.


DIE TOT EEN SUCCES MAKEN, WORDT ZEER MOEI-LIJK. MAAR LA FRANCE MÓET SCOREN. INTERNATIONAAL, IN EU-VERBAND EN OOK THUIS. WAAR HOLLANDE DE FRANSE GROENEN MOET PAAIEN, OOK MET ZIJN ADVISEUR: NICOLAS HULOT.
MAAR HELAAS: DE WERELDBEVOLKING GROEIT ONSTUITBAAR VERDER. ZELFS MET  + 30% VOOR HET EINDE VAN DEZE EEUW.
DAT WORDT DUS DWEILEN MET DE KRAAN OPEN...  WANT OOK OLIE EN KOLEN ZIJN INTUSSEN TE GEEF..


FRANKRIJK KENT EMINENTE GELEERDEN, DIE VEEL  VERRASSENDS OVER KLIMAATVERAN-DERING TE MELDEN HEBBEN.

ZOALS DE EIGENZINNIGE PROF. LE ROY LADURIE. DEZE WAARSCHUWT, DAT HET KLIMAAT OOK ONS FLINK PARTEN ZAL BLIJVEN SPELEN.
ZOALS  DAT OOK VELE TIENTALLEN EEUWEN AL GEBEURDE. EEUWEN MÉT EN ZÓNDER CO-2.. 
HET FIJNE VAN DIT STUKJE " NATUUR", HEBBEN WE  EIGENLIJK NIET ECHT BEGREPEN...

LEES EEN OPMERKELIJK EN ONTNUCHTEREND VERHAAL.  OVER ENORME KLIMAATPRO
BLEMEN.
TIJDENS MEER DAN 100 GENERATIES VÓÓR ONS.. 

EEN EXPLOSIEVE ANALYSE DIE ZELFS OVERTUIG DE CO-2 ADEPTEN  AAN HET TWIJFELEN ZAL BRENGEN..  DE COMPLEXE ACTOREN VAN ONS GRILLIGE KLIMAAT...
 
PLUS.... DE MENS

De eminente franse historicus, Emmanuel Le Roy Ladurie zette al veel eerder het denken over het klimaat op de kop. In 1967 schreef hij al een boek over 2000 jaar klimaatveranderingen en de immense invloed daarvan.
Zijn eerste boek kreeg de titel: "Histoire du climat depuis l’an de mil".  Daar wilde toen eigenlijk nog niemand naar kijken.
Dus deed hij het recent in drie delen nog eens dunnetjes over.  Ze verschenen van 2004 tot 2010, onder de titel: "Over de geschiedenis van de mens en zijn klimaat". Dat trekt nu sterk de aandacht en het is ook niet echt tot genoegen van echte klimaat-CO-2 fanaten.

VROEGE WIJSHEID: 1967
 


 
 Hij is ook de auteur van het boek Montaillou; dat kleine dorpje in Zuid-Frankrijk rond de catharentijden. Een meesterlijk boek. Ik ging na lezing zelfs daarheen om te zien wat er over was van dat (nogal  zondige) dorpje..
OOK MEESTERLIJK!
Deze wijze expert Ladurie heeft veel belang-rijks te vertellen: hij laat de vele capriolen zien die het klimaat al uithaalde gedurende de laatste 2500 jaren. En dan ga je de dingen wat anders en beter begrijpen en ook … stevig relativeren.  Want het klimaat blijkt nooit een rustig fenomeen te zijn geweest. Wat wij nu meemaken is “gewoon één piepkleine episode” uit een zeer turbulente reeks van veranderingen, gedurende duizenden jaren ...

 Ook al stelt dat ons niet 100% gerust, we kunnen wat we nú zien gebeuren, daardoor wel in een context van tientallen  eeuwen plaatsen. En zien hoe het alle kanten op ging, wat de mensheid daardoor eerder moest meemaken én wat die mensheid eerder wel en niet tegen de gevolgen kon doen. 

RAKE SYMBOLIEK!
Dat blijkt ook beter om begrip en realisme te ontwikkelen , bij dat enge debat over stijgende temperaturen. Waarbij we veelal één factor:  namelijk de hoeveelheid CO2 die we produceren, als dé schuldige aanwijzen. En die dus op allerlei manieren gingen aanpakken.
Wat overigens nauwelijks lukte en, nog erger, waar we in de komende eeuw helemaal niet in zullen gaan slagen. Omdat de wereld veel groter is dan wat bang  geworden "westerlingen". 
DUIZENDEN MEETINGS WERELDWIJD..
Ook moeten we beter beseffen, dat 50 jaren op een levensduur van onze aarde van miljoenen jaren, enkel “een zuchtje wind” is. Zeker statistisch gezien. Immers, wij zijn nu bezig om op grond van wat we enkele jaren konden meten, de volgende 100 jaar te voorspellen! Een hachelijke operatie wetenschappelijk-statistisch gezien. We trekken een piepklein steekproefje uit een enorm grote massa en denken dan te weten wat die massa morgen gaat doen... Dat is statistisch gezien iets wat tot de zeer hachelijke zaken ( = met lage betrouwbaarheid) moet worden gerekend.

DE SLINGER VAN HET IJS...
Daarbij komt dat het VN -compu-termodel van de CO2 toename en de temperatuur-ont-wikkeling ernstig mank gaat aan onvoldoende kennis en inzicht in de klimatologische processen. Vooralsnog konden we ons klimatologisch systeem nog maar zeer gebrekkig in zo’n giga-computer stoppen… Dus is de kans op een redelijke juiste voorspelling, meer een extra-polatie eigenlijk, gewoon erg klein.
 
AL DIT SPEELT IN SAMENHANG EEN ROL...
Op een recente conferentie in Marseille over “voedsel-productie” ging het ook over “natuurrampen en andere negatieve invloeden op landbouwgronden”. Het was uiterst interessant en ik kwam per toeval terecht naast de franse Europarlementariër José Bové: een boer (?), activist en fanate gelovige van de “CO2-theorie”. Hij kreeg het daar niet al te moeilijk omdat zijn EELV-aanhang de zaal had bezet. Maar ik leerde daar veel nuttigs van de experts met veel “proven info”!    
JOSÉ BOVÉ, DE ACTIVIST IN BRUSSEL (foto Leon)
BOEREN OVER KLIMAAT..


 
 Wilt u  ook beter kunnen nadenken over wat er nu  klimatologisch gebeurt zie dan hierna wat deze eminente geleerde ons te vertellen had en heeft.

WAT LAATSTE NIEUWS:
De archeologen zoeken al langer naar de oorzaken achter het verdwijnen van de oude pré-spaanse steden. Wetenschappers concluderen nu dat een klimaatveran-dering ook hier achter stak.
Zoals ook het geval was met de stad Cantona (Oost-Mexico), die grote droogte moest incasseren. Tussen 500 en 1150 na JC. en pas in 1300 werd daar het klimaat weer van een vochtiger type.  Dat komt qua periode overeen met die ondergang van de steden van de azteken.
(Zie PNAS: Proceed. Nat. Acad. Sciences. Berkeley California). 


DIE EERDERE CAPRIOLEN VAN HET KLIMAAT
 
DE VELE PROBLEMEN VAN NU....
Op grond van historisch bronnen onderzoek kon Le Roy Ladurie (en andere) nogal wat vinden over het vroegere klimaat. Want vele gebeurtenissen hadden zeer veel te maken met grilligheden in het klimaat. Van hongersnood via  over-stromingen tot opstanden en hele revoluties. Want als de mensen van honger sterven of door de kou bevriezen dan wel door guur weer omkomen door ziekte, verzwakking en infecties, dan krijg je al gauw ook grote onenigheid en strijd om het weinige wat overblijft. En zelfs  ook burgoorlogen om de “politieke schuldigen” de verdiende straffen te doen ondergaan…  Dus een historicus kan ook zonder thermometer zeer nuttige dingen naar voren brengen.. Ziehier in a nutshell een deel daarvan.. en, het gaat enkel over Europa!
DE GOEDE OUDE TIJD..
ZO'N GROTE CO-2 PRODUCENT: DE KOE..


 

 

  
Eerst wat over het vroegere temperatuurverloop in grote lijnen. 
OUDE KLIMAAT FEITEN...
 
 
 
 
 


Dank zij Gordon Manley weten we over Engeland een gemiddelde maandtem-peratuur van 1659 tot 1973…  En ene Daniël Rousseau heeft voor Frankrijk een serie temperaturen verzameld die tot 1658 terug gaat. Die haalde hij uit kranten en wetenschappelijke documenten, maar ook uit metingen die tijdens de regering van Louis XVI werden verzameld door een arts Dr. Morin. 
 
ONRUSTIG BOELTJE DUIZENDEN JAREN..
  
Die, elke ochtend bad en dan ook de buitentemperatuur mat…  De tweede bron zijn de data van de wijnoogsten. Want als het wat warmer is tussen april en september met ook een warme zomer, dan is de wijnoogst vroeger. Is die periode frisser en is er meer regen dan is de oogst later. Ook de wijnkwaliteit leert ons wat: als de zomer in augustus en september wat warmer was is de wijn beter…  In 1880 publiceerde de klimatoloog Charles Angot de eerste series data over wijnoogsten in Frankrijk.

ZIE HOE HET AL EERDER BEWOOG: + en -
DEZE DUURDE 100 jaren...

Uit de dendro-chronologie (de wetenschap van de bomengroei) weten we via de ringen ook iets over het klimaat. Oude bomen vertellen dan veel..

En dan zijn er nog de Alpengletschers waarover veel is te lezen in de archieven van gemeenten en van bisdommen: daar spreekt men over langer en breder worden of het korter en smaller worden.  
 
DE GLETSCHER VAN ALETSCH
 
GLETSJERFEITEN...
In de Middeleeuwen leest men het nodige over de “Kleine IJstijd” … Er zijn verhalen gevonden over een kerk waarvan de klokken diverse keren werden geluid, van onder een titaal met ijs bedekte toren! Ook zijn er nog kadasterdata, tekenigen van engelse toeristen en later foto’s. Dank zij de Zwitserse gletsjer van Aletsch hebben we ook een beter idee over het klimaat in West-Europa vanaf 1500 voor JC…  

 
 
ENKELE GROTE LIJNEN OVER HET KLI-MAAT VAN DRIE MILLENNIA.
Het klimaat van de periode -1500 tot -1000 lijkt best op het klimaat van… de 20e eeuw. Dan gaat van -900 tot -200 de gemiddelde temperatuur met ca 0,5 graad omlaag. Dat lijkt op wat hier rond 1850 gebeurde.


De vier eeuwen vanaf -200 worden het weer wat warmer en dat loopt ongeveer gelijk aan de periode van het Romeinse Rijk.. . Van 200 tot 900 wordt het opnieuw ca een halve graad frisser..

Dan komen we in 900 tot einde 13e eeuw als het weer wat lauwer wordt en met ook wat gunstige klimatologische incidenten voor de beschaving van toen. Maar dan komt 1300 tot 1850 , de wat koudere tijd waarin de temperatuur van 0,5 à 1 graad daalt. In dit tijdvak vinden we ook de beroemde “ijstijd”  die in de wetenschap “het minimum van Maunder”wordt genoemd. Van 1645 tot 1715 is het dan echt frisjes…

 

WELKE WAREN DE GEVOLGEN VAN EERDERE KLIMAAT VERANDERINGEN?
In de Kleine ijstijd waren er ook oorlogen en epidemiën en hongersnood. In 1314-1315 regende het enorm veel en werden oogsten vernield. Want die tijd zag je enorm veel regen in de zomer en zeer koude winters. De hongersnood toen doodde 5/6% van de bevolking in Frankrijk. In 1694 was er ook een zomer met veel regen en weer hongersnood. Met als gevolg 1,3 miljoen meer doden dan normaal op een bevolking toen van 20 miljoen! Honger maar ook epidemieën ten gevolge van verzwakking. Dysenterie, typhus en een lagere vruchtbaarheid van de vrouwen.  In 1709 is de temperatuur 3 graden lager gemiddeld in januari, wat nachten met -30 graden meebracht waardoor ook ca 630.000 doden extra vielen. De hitteramp van 1420  veroorzaakt ziekten in het granen en dat na de 100 jarige oorlog, en toen kwam dus ook nog een hongersnood.
ZIEK DOOR HET KLIMAAT..

NOG EEN GEVAAR..


 In 1718 en 1719 waren er hittegolven die veel ziekten veroorzaakten en zelfs een sprinkhanen-plaag.. . Gevolg: 300.000 doden extra.

DE PEST HISTORIE
TE DIKKE MENSEN: NOG ERGER DAN HET KLIMAAT?
De hittegolf van 2003 was een der ergste, maar veroor-zaakte “maar” 70.000 doden extra in Europa (20.000 in Frankrijk): want we hadden de techniek om ons tegen de gevolgen te  beschermen,,

 

WAS OOK DE FRANSE REVOLUTIE EEN KLIMAATONGELUK? 
KLIMAAT-ONRUST..
Dat wordt nu vaker gedacht maar Le Roy neemt dat niet serieus. De politieke en sociale narigheid waren de echte oorzaken maar de droogte van 1788 deed de emmer overlopen. Zie de historicus Emmanuel Garnier. Vanaf lente 1789 waren de mensen boos op straat en op 13 julie waren er zeker drie grote opstanden. Op 14 juli was het in Parijs echt raak en begon de grote revolutie.
ER ROLLEN KOPPEN..

DE FRANSE REVOLUTIE

GLORIE NA DE DODEN..
OOK NIET ZO BEST

 
In 1783 had de eruptie van de vulkaan Lali op IJsland flinke klimaatgevolgen, maar gelukkig minder in Frankrijk. In 1816 echter ontwaakte de vulkaan Tambora in Indonesië en deed een gruiskolom van 50 km hoog ontstaan.  Met daarna zes maanden neerdalen van assen..  Dat veroorzaakte een voedsel en gezondheidscrisis in Europa toen.

DE WIJNBOERENOPSTAND; OOK DOOR KLIMAATPROBLEMEN..De intensieve regens van 1828 en daarna de grote kou van 1830 veroorzaken ook veel narigheid.  De edelen en rijke burgers zeiden: We moeten ons warm dansen..  En ze organiseerden “liefdadigheidsbals” De revolutie van 1830 volgde..  Zo’n 18 jaar later zijn de straten weer vol en zien we vele stakingen. Louis-Philippe stuurt soldaten de straten op en dat leidt tot de revolutie van 1848!
DODEN EN ZWAARGEWONDEN
MANNEN EN VROUWEN LEDEN..Zie ook in 1907 , na drie enorme grote oogsten en een ware overproductie, de revolte van de wijnboeren in Zuid-Frankrijk. De 3e Republiek schudt en de staat neemt dan de ook de wijnbouw en de landbouw op in haar takenpakket.. En zie nu waar we ook in Brussel bij de EU mee zijnbezig gegaan met dat enorme PAC…

 

WAT IS DE OPINIE VAN LADURIE?
Ladurie denkt tenslotte, dat de kans op menselijke schuld aan toenemende opwarming vrij groot is, al is die niet bewezen. Sinds de menselijke activiteit op aarde toeneemt en sinds de 3000 jaar dat we wat daarvan weten, hebben we nog nooit zo’n grote opwarming zien aankomen..  Sinds 1850 zitten we nu op 0,9 graad en men denkt dat we naar 2 graden gaan einde 21e eeuw…  Maar let op zijn voorzichtige formuleringen!
 
HET MODEL VERSIMPELD

 

ZIJN WIJ NU BETER BESCHERMD TEGEN KLIMAATCAPRIOLEN DAN VROEGER?
Ja en nee, moet je dan zeggen. Want in arme landen is dat zeker nog niet zo: Afrika loopt enorme risico’s. In Sierra Leone e.o. veroorzaakte een virus een groot probleem, dat we met veel moeite na vele maanden beter onder de knie kregen. En we moesten concluderen dat de bescherming daartegen ondanks een WHO en een VN niet klopte! Wie de vele overstromingen ziet in Zuid-Frankrijk van de laatste jaren kan ook echt niet concluderen dat we er echt op tijd iets tegen ondernamen. Ondanks het nu eindelijk verbieden van bouwen in overstromingszones..  door de wetten uit Parijs. Maar in het algemeen zijn wij nu beter af dan zegge 100 jaar geleden: zie de vooruitgang van de medische wetenschap en ook de enorme waterwerken in Nederland na de ramp van 1953.. Dus de technologie kan heel veel doen aan het voorkomen en de medici deden veel aan voorkomen en genezen..

 
ENKELE CONCLUSIES VAN UW BLOGGER
En nu proberen we ook in alle macht de aardopwarming te beperken… Die we toeschrijven aan de toenemende productie van CO-2… Op gezag van GIEC van de VN… Waarover nu best weer wat te doen is… nadat ook bleek dat het er niet “politiek neutraal” aan toe was gegaan in die kringen.
TWEE VN KLIMAAT -BOBO'S
Het lijdt geen twijfel dat we alles moeten doen om alle vervuiling terug te dringen, ook CO-2 productie. Maar uit dit betoog en andere kun je concluderen dat:

-klimaatveranderingen bij de wereld hoorden sinds altijd. De rijtjes hierboven zijn zeer illustratief. En zeker ook die opeenvolgingen van warmer, kouder en weer warmer… Die een Giec ook niet even verklaarde!

VERWARRING ALOM...
 -de opkomende landen en zelfs sommige ontwikkelde landen, geloven niet zo erg in dat CO2 verhaal. Of vinden dat niet zij nu moeten remmen nadat het rijke westen dat eerder ook niet deed. Nu is het immers hun beurt? Wie denkt dat je de ontwikkeling van Afrika, best een grote CO2 producent nu al en dat wordt veel erger met een bevolkingsplus van 100% ( + 1 miljard!) en idem van het MO, kunt tegenhouden vergist zich deerlijk. No way!
QUASI-WETENSCHAPPELIJK
-dat betekent : CO-2 verminderen is niet een echte wereldprioriteit. En het westen is niet meer de baas zoals vroeger (en we ook thuis niks deden).

-Dus moeten we nu die klimaatverandering zelf serieus nemen en ook trachten de vervuiling waar dat kan te verminderen. Jazeker. Maar we moeten VOORAL onze technologie nu inzetten en ook onze financiële middelen, om de gevolgen te voorkomen en te bestrijden!

DIT KAN MEEHELPEN AAN ONZE REDDING

NEDERLANDS VOORBEELD...
VAN REDDENDE TECHNOLOGIE..

 

-ook moeten we leren dat klimaatveranderingen “er bij horen” en dat we die niet effe gaan dresseren! Dat is een krankzinnige gedachte. Want niemand weet zeker wat er gaat gebeuren: mogelijk komt er een nieuwe ijstijd!

NIET ECHT OM TE LACHEN
-de mens moet dus erkennen dat we heel veel kunnen maar echt (en nog lang niet alles in de natuur) even kunnen regelen. Nadenken dus over de gevolgen en die verzachten is dé boodschap. En dan mag iedereen voor zich een conclusie koesteren over of het vooral (zo zeker) dat CO2 is of dat het maar een factor is…

GROTE WETENSCHAPPERS..
En dus moet er naar een ander “evenwicht” bij de aanpak worden gestreefd. En dat houdt in:

- investeer sterk in het voorkomen en bestrijden  van de gevolgen en de veiligheid van de mensen op korte termijn! De lijst daarvan is groot zat om het budget flink aan te passen. En in een tijd van deflatie zal dat al niet meevallen. Dus kijk eens kritisch naar die miljarden van de CO2-business en vraag je af op daarvan niet een stuk naar de bestrijding van overstromingen hogere zeespiegel moeten gaan..
DE WONDERSTEKKER
KNOW-HOW ZAT 
- streef intussen natuurlijk naar ecologische verbeteringen waarbij die olie-krapte op termijn ons nu al aan het helpen is!
OVERAL DIE GAS-EMISSIES 
-pak die enorme verspillingen aan. Zeer veel energie vervliegt door krappe isolatie. En liefst 40% van het geproduceerde voedsel verrot.. Dat is in de orde van de huidige totale export vanuit de EU! Dat moet toch beter kunnen? Met onze logistieke know-how, ons internet en onze Big Data en slimme logaritmes.
ZELFS JESUS MOET ER WORDEN BIJGEHAALD
-haal ook andere dan klimatologen bij de bestudering van dit klimaatprobleem! Zijn studie laat veel interessants zien van de eerdere impact in soort en omvang van klimaatontregelingen! Hizelf moest eerst ervaren dat vakgenoten hem maar een aparte vonden bij zijn eerste boek. De machtige mens, zeiden vele, zou dat niet meer overkomen…  Dit is een levensles van Ladurie die ter harte moet worden genomen. Op de eerste plaats ook door klimatologen die onze hele toekomst willen “voorspellen”! Het eerder afschieten van ene Claude Allègre (ex-minister van Onderwijs en geofysicus) in Frankrijk is daar ook een nogal droef voorbeeld van.
DE GETROFFENEN? 
En wie weet eigenlijk wat die enorme ruimteverkenningen gaan opleveren? Want de aarde hangt ook in die ruimte en de zon is ook geen kleine factor.. Wel: nobody knows!

 

HOE GAAT HET IN DE TOEKOMST VERDER MET ONS?
Le Roy Ladurie zegt: Ik geloof niet dat wij nu bereid zijn onze leefwijze drastisch om te gooien. Zeker niet om de CO2-produktie te remmen! En ik wil ook niet even de onheilsprofeet uit hangen. Maar wel inzicht en kennis helpen vergroten.
WEER DIE REDDENDE EVOLUTIE?
Maar weet ook dat: indien de klimaatverandering een temperatuurverhoging van 2 à 4 graden tijdens de 21e eeuw gaat brengen, dat dan de gevolgen voor ons levens, milieu echt gevolgen gaan hebben. Dat is zeker en veel is te voorzien… En er is dus ook nu al veel aan de gevolgen te doen..
 
ERVARINGSDESKUNDIGEN
 Maar let op: de natuur blijft de baas…

Helaas moet herhaald worden dat armoedebestrijding van groot belang is in deze… Want er moet geld op tafel komen voor die bestrijding dat voortkomt uit hogere welvaart! En dus ook meer vervuiling? Dat vereist dus ook een solidariteit die nu nauwelijks nog indenkbaar is als je die herriemakende wereld ziet!

Het is ook wrang te constateren (of net niet?) dat de liberalisering en mondialisatie die armoede flink terugbrachten de laatste 15 jaren! Dilemma’s genoeg dus.

PAST GOED BIJ KLIMAATVERANDERING
AL 50 JAAR GELEDEN!Wordt het nu dus “redde wie zich (nog) redden kan”  en wordt straks het westen ook de regio waar de vluchtelingen heen komen om dan… overleving te zoeken? Maar niet als nu voor oorlogsgeweld maar voor de gevolgen van niet-beteugelbaar natuurgeweld in hun regio. Waar men te weinig heeft om die gevolgen te voorkomen of te bestrijden.

BEPROEFDE RECEPT
NOG MEER GELEERDHEID.
 
Natuurlijk komt nu ook de demografie op tafel. We gaan naar 9 miljard mensen vooral door de explosie in Afrika en het MO…  Die remt af door meer ontwikkeling en onderwijs.. Een dus ook door meer welvaart; dat weten we en zien we duidelijk… Zie de lage geboortecijfers nu al in de Maghreb en in Latijns Amerika. Het westen vergrijst en vermindert in bevolking.. zelfs te sterk om de welvaart van gisteren te behouden. Na 9 miljard zakt het dus terug als aan die voorwaarden wordt voldaan..

En met minder mensen wordt er mogelijk ook minder vervuild en ontregeld…
Maar we weten helaas ook, dat het vooralsnog, -en meer dan eerder-, een probleem is om het wereldwijd eens te worden over “een gezamenlijke te volgen lijn”. Ook omdat er geen algemeen aanvaardde diagnose is. En er zelfs over basiswaarden wordt gevochten nu..
In die zin ziet het er niet echt fraai uit op korte termijn… al weten we ook hier niet precies hoe dat gaat aflopen. Net als bij het klimaat dus..
VECHTEN HOORT ER BIJ!

 

WAT ALGEMENE FILOSOFIE ALS SLOT.
Wat te denken van het z.g. anthropocène? Daarmee wordt een tijdsgewricht bedoeld waarin de mens zelf als een geologische factor wordt beschouwd met zijn “eigen specifieke invloed”, ook op het klimaat.

NOG STEEDS EEN VAN DE OPLOSSINGEN..
SLIM ZIJN EN HARD WERKEN


 

En zie hier het antwoord van Le Roy Ladurie:  “Dat bouwt voort op wat Plato al als idee had. In zijn Georgias heeft hij het over de noodzaak van een evenwicht tussen hemel, aarde, goden en mensen. Die vormen samen een gemeenschap, in zijn ogen. Die hij “kosmos” noemde. Daarin zijn vriendschap, liefde, respecteren van gematigdheid, rechtvaardigdheidszin van belang en zijn wanorde en ontregeling in dat evenwicht niet gewenst. En de verstoring van dit evenwicht is er nu, volgens de historicus. Sommige zeggen dat dit al begon toen de landbouw ontstond.. maar ik denk dat het begint met de industriële revolutie.. Dat ziet je aan de snelle vermindering van de gletschers die de verstoring van “het pact”van mens en natuur”  toen al lieten zien..”.
GRILLIGE TEMPERATUUR..
 Dit laat ook iets essentieels zien in de visie op natuur en leven van deze Le Roy Ladurie… En dit speelt ook een belangrijke rol in zijn (eind)oordeel. 
 
NIKS LUKT MEER...
 Want Ladurie wil niet echte een “klimaatscepticus” zijn. Ook heeft hij in het algemeen vertrouwen over “wat uit de GIEC kwam” over…. aardopwarming! Wat niet hetzelfde is als klimaatveran-dering…  Die opwarming is nu echt zichtbaar, ook al waren er recent ook enkele rauwe winters. Het jaar 2014 werd weer een echt warm jaar… Hij ziet dat vooralsnog als een bevestiging van de trend…
Dit geloof is te respecteren, zoals meer overtuigingen dat ook zijn. Maar dit is wat heel anders dan wetenschappelijk bewijs. En het toont ook aan dat hij zo’n echt bewijs nu ook nergens ziet…
 

TITANIC MEMORIES
 


 
MAAR,
Deze traditie laat ik nu even achterwege, als ligt mogelijk een groot deel van de oplossingen in… het grote heelal. Waar wij aardbewoners echt ook een deeltje van zijn…
TECHNISCHE OPLOSSING

EGYPTISCHE TERP...

U heeft nu ruim genoeg voor uw overdenking in de stralen van de zon… Die ook al een eminente factor is voor ons klimaat. En die er mee ophoudt, zegt men, over 2 miljard jaren! Wel dan zitten we al lang op exoplaneet xxx123yyy456!
EUROPA STRAALT NOG 
We wensen weer veel mooie winter-dagen met ook wat zon..

 


Leon de Marseille, 28 febr.  2015

 


VOOR WAT WARMTE IN DE WINTER..