Totaal aantal pageviews

woensdag 6 juni 2018

DE @-WERELD LIGT OPEN, TOCH KRUIPEN WE IN ONZE SCHULPJES!IS DAT UW WERELD OF NET NIET?

 
ONZE @--WERELD LIGT 100% OPEN,
        EN TOCH KRUIPEN WE,
                     IN ONZE SCHULPJES!?
 
WEER AAN ELKAAR VAST, NET ALS IN HET BEGIN!

Deze paradox valt meer en meer op! Je kunt alles op je schermpjes bekijken, alles “effe googelen” en over alles wat nieuw is ben je in enkele minuten wijzer. Dus denken we dat we steeds meer weten, begrijpen en dat het met onze voor-oordelen en onwetendheid gedaan is!  Helaas, niets lijkt minder waar, zie het succes van die populisten. Die massa’s mensen gemakkelijk bang maken en hun grote  onzin verkopen! 

Wat is er met ons en de wereld aan de hand? Worden we “achterlijker”, ondanks die gigantische mogelijkheden om “alles  thuis effe te kunnen bekijken”? Worden mensen steeds “klein-dorpser in een wereld die een groot open dorp werd”?


Is het een generatie-probleem, geldt het vooral voor ouderen en gaat het dus over als de volgende “internet- generatie” onze plekken inneemt? Of is ook dat een fictie en komt er een brede splitsing "elites--outcasts"?
Is het enige verschil met vroeger, dat we nu alles KUNNEN zien, weten en snappen, maar dat we dat (net als vroeger?) het eigenlijk helemaal niet meer echt WILLEN (weten)?
Omdat het ons ont-heemt, onze beslotenheid openbreekt, en ons confronteert met gekke verschillen die we niet kunnen plaatsen?

Werd de open wereld een grote bedreiging  voor onze intimiteit, onze eigenheid en ons gevoel van veiligheid? Zijn we  terecht gekomen in een soort van “moderne xenofobie”?  


EN DAT IS NU AL WEER VEEL MEER..

Willen we het liefst terug naar die aangename dorpse afgrenzing,  de bescherming die onze “eigen stam” ooit bood en nog graag  enkel dat meemaken dat we kennen en dat vertrouwd is? Willen we net als Trump en andere, de deuren sluiten, alle vreemds weren en “alles  wat afwijkt” verbannen of wegsturen?

 Xenofobie (xénos=vreemdeling en phóbos= angst/vrees) is een irrationele en/of obsessieve angst voor vreemden, buitenlanders of buitenlandse voorwerpen/zaken.  


Xenofobie wordt in het Nederlands ook wel vreemdelingen-angst genoemd of soms gelijkgesteld aan vreemdelingenhaat.
 

 

MELDT U AAN, ER ZIJN NOG KAARTJES!

Werden  “wij homo-foben, nu xenofoben” ? Omdat de nieuwe aanrazende wereld en “zelfs wat  Maslov als elementaire behoeften opsomde” onder druk kwam te staan? Wat ons ongelukkig maakt?

 De piramide van Maslow is een aan Abraham Maslow toegeschreven ordening van behoeftes, op basis van zijn in 1943 gepubliceerde motivatie-theorie.[1] Maslow rangschikte de volgens hem universele behoeften van de mens in deze hiërarchie.
ZIT DE VERANDERING SOMS IN DE BASIS?

Volgens zijn theorie zou de mens pas streven naar bevrediging van de behoeften die hoger in de hiërarchie geplaatst werden nadat de lager geplaatste behoeften bevredigd waren.


Overvalt ons -op massale wijze-, een “vervreemdingsproces” omdat enkele onverlaten ons mooie, vertrouwde “eigen home” drastisch verbouwden? Wie waren/zijn deze onverlaten en hoe komen we van ze af?

LINKE VERVREEMDING; MARX HAD ER AL OVER, MAAR
 Het lijkt erop dat ons iets overkomt dat onze essenties diep raakt. Iets wat boven onze krachten gaat en ons doet voelen dat we zijn verdwaald in een vreemde omgeving. Werden we als die trage slakken, die bij elk gevaar snel in de huisjes op hun rug kruipen, om daar betere tijden af te wachten?

Wat is er met ons, - de super-modernen-,  aan de hand? We bereizen de onmetelijke ruimte, één miljard van ons zijn elke dag onderweg. Ons kunnen gaat elke grens te buiten en  we lijken steeds meer op “echte scheppers” .

DE DIGITALE GOD STOND OP
Of zijn dat “andere dan wijzelf geworden”? Raakt de mensheid  opgedeeld in “globetrotters/ kosmopolieten” en “bange thuisblijvers/dorpelingen”? Welke schizofrenie is over ons gekomen?


Moeten we die wereld van “een elite en een groep achterblijvers”  accepteren?  Of moeten we verzet plegen en nu leiders aanhangen, die ons begrijpen en echt beschermen? 

IMAGO VAN DE ELITE
Ziet u het zo, ga dan naar:  www.dat-moet-stoppen.nl en meldt u aan. Of wordt religieus radicaal, creationist, djihadi en koop een kalasj. Wie weet willen Trump, Poetin of Erdogan u best financieren.


 Of wilt u liever lekker (blijven) uitrusten, free-wheelen, wegkijken en al dat nieuwe aan u voorbij laten gaan en dat maar “iets voor enkelingen laten”?  Of raakte u gewoon te verwend, stopte u met “rondkijken en trachten de wereld te begrijpen”?  MAG, MAAR PAS OP..
Wel sorry dan!  Ik begon met 53 (vrijwillig) aan mijn pensioen en ging ontwikkelingen intensief volgen. Rondkijken, lezen, analyseren en nadenken: om niet “buiten de wordende wereld terecht te komen”.  Zoals Spinoza een leven lang deed  en hij maakte dat tot zijn levensmotto..

 
Sommigen geven nu mij zelfs de schuld, want ik verstoor hun rustige leventje.  Zij willen liever,  af en toe, vol onbegrip en onwetendheid, ongebreideld kunnen klagen.. Hun bezwaarde hart luchten. Zoals ene Krol (van 50+), die "zijn discipelen daarin graag vóór gaat"! 

OPLOSSING VAN DE "BREKERS EN ANARCHISTEN": JUST KILL IT!
Werd ik ook voor U “iemand uit die nieuwe elite”? 
 Sorry, dan nemen we nu wat afstand. En, -wie weet-, spreken we elkaar later. Als ook U er toch “bij wil blijven en niet buiten uw wereld wilt vereenzamen”.
Een gezonde democratie vereist wakkere mensen, die gekozen politici controleren. Die eisen dat ze zaken "uitleggen", mmers, dat is hún (goed betaalde) vak! Maar wat stelt dat "uitleggen nog voor", als mensen niets meer volgen?
Wel, dat tonen ons die overal opbloeiende populisten, van Trump tot Conte c.s., nu in Italië. Zij vereenvoudigen de wereld drastisch, wat begint "met afbraak van wat ze niet lusten". Als dat ook diplomatie is, samenwerking (zoals in de EU) of het dumpen van de gehate "Brusselse euro": U wordt geacht gewoon te volgen. Zij bouwen hún wereld die, -voor enkelingen-, verdacht veel lijkt op een "déjà vu", uit het begin van de 20e eeuw (1930).

De "NIEUWE CLUB VAN ROME" werft leden. In centraal- en Oost-Europa én West-Europa, en Poetin helpt daarbij graag.
"Redde wie zich redden kan", óf  prefereert u: "Zo waarlijk helpe ons God almachtig"..?    

HET KON NIET UITBLIJVEN EN GOD WIST DAT UITERAARD!

LEON DE MARSILHO, 6 JUNI 2018


 

Geen opmerkingen:

Een reactie posten