Totaal aantal pageviews

vrijdag 5 juni 2015

LA FRANCE, ZIJN FN, ZIJN KOERS EN WIJ RESIDENTEN


 
FRANKRIJK: ZIJN FRONT NATIONAL , 
                        ZIJN KOERS EN WIJ RESIDENTEN
DE KERN VAN DE EU-EXIT CLUB! 


Als je Frans resident bent, met een nederlands paspoort, is de positie van La France, -ook die in de EU-, best van belang. Dat bleek weer bij de recente wrijving over de franse CSG-heffingen voor Neder-landers. Die via het Europese Hof moesten worden gestopt. Enkele onder ons moesten zich stevig verweren, omdat het om grote en dubbele bijdra-gen/heffingen ging..
Voor residenten is de penibele sociaal-economische positie van La France op de kortere termijn  best ook van belang.  Zeker nu de verkiezingen  er aankomen. En er in de EU protestbewegingen als Podemos (Spanje), Pegida in  (Duitsland) en, -wie kent nu niet ook Syriza-, opkwamen. Immers: La France is van oudsher een "revolutionair land".
De UMP veranderde al in Les Republicains, terwijl  de PS er weinig rooskleurig voor staat en dit weekend 
haar congres houdt.

Veel geruststellender is het lange termijnvooruitzicht voor het land. Dat als énige EU-land een evenwichtige demografie kent! Hier is de vergrijzing in balans met de verjonging, en de franse vrouw zorgt gemiddeld voor meer dan twee kinderen.
Terwijl grote broer Duitsland snel in bevolking daalt (met maar 1,4 kids per vrouw!). Dat tracht men nu al te bestrijden met een echt massale immigratie: miljoenen werkeloze jongeren uit de zuidelijke EU-landen bevolken de duitse fabrieken. En voor vluchtelingen doet Berlijn de deur opvallend ver open. La France deed die bijna dicht: met magere +2% aan immi-granten in 2014 tov van eerdere jaren.. Vele beseffen niet echt dat Nederland er demografisch hetzelfde voorstaat als Duitsland... En ook niet wat dat sociaal-economisch betekent. Te vele denken: "een beetje minder inwoners is echt niet zo "slecht",  maar ze begrijpen niet dat dit schadelijk is.  Als, die afname niet "op natuurlijke wijze" verloopt, maar via een forse demografische onbalans. Dus door een  "onnatuurlijke" bevolkingsontwikkeling: steeds meer dure ouderen ( in pensioen en zorg) en bijna geen jongeren meer die dat moeten ophoesten. Da gaan we in de komende 25 jaar nog sterker voelen.

Meer veranderingen, bezuinigingen en ook kortingen op pensioenen zijn niet te vermijden. Zelfs een betere economische groei kan dat niet voorkomen.. Dit komt bij het koopkracht verlies van tientallen procenten van de afgelopen 10 jaren. Het totale verlies zou zo tot wel -50% kunnen oplopen! Mede afhankelijk van de prijsontwikkeling in La France.

Maar wat "valuta-gedoe", dus een grote verandering in de euro-(zone), zou nog wel eens positief kunnen verrassen.  Stelt u zich voor: Nederland en Frankrijk zitten in verschillende valuta-zones: ze moeten valuta omwisselen.. Wie in Frankrijk engelse kent, weet wat zij de laatste jaren meemaakten: vele moesten  gewoon het te dure Frankrijk verlaten...
Dus zou Frankrijk uit de euro kiepen en Nederland niet, dan is het mogelijk wat feest voor ons: de goedkope franse franc zou ons (via een hardere valuta) wel eens 25% meer koopkracht kunnen opleveren.   

Wel: Frankrijk is binnen 50 jaar zeker het grootste land in de EU. Qua bevolking en waarschijnlijk ook qua omvang van de economie. Duitsland gaat de nare weg van Japan, dat het al lang zeer moeilijk heeft, door hetzelfde (onoplosbare) probleem.

De staat van La France moet vooralsnog veel geld blijven "organiseren". Omdat men te terug houdend is met essentiële aanpassingen en met het verlagen van de (sociale) uitgaven. De staat blijft dus veel geld innen. Ook omdat nog meer schulden maken (nu staat Parijs op bijna 100% van het BBP!), gevaarlijk wordt. 
Natuurlijk moeten ook “wij residenten” hier bijdragen; we  moeten wennen deze aanpak. Die niets van doen heeft met “een achterstelling”. Al komt dat gevoel dat het wel zo is, soms even op. Maar: één goed gesprek daarover met uw franse vrienden leert ons, dat dit gewoon onzin is..

Omdat het eerste vaderland ver weg is, raakt de resident los van wat er "thuis" gebeurt. Tendenties zijn er meestal al lang  voor je iets “in de krant vindt”! Zo gebeurt het, dat een resident zich opwinden kan over iets wat in La France gebeurt, terwijl het in Nederland intussen niet anders is. Of dat er in Nederland een “wat kritische houding ontstaat over Frankrijk”, -bijvoorbeeld via EU-perikelen in de relatie Duitsland-Frankrijk-, die de franse buren eerder ont-dekten, dan je dat zelf deed. Dat kan gemakkelijker gebeuren in de woelige, snelle tijden!  


Kortom: residenten hebben best belang bij een goede relatie tussen “beide vaderlanden” en ook bij een goed functioneren van de EU. Onze "vaderlanden" werken nu (wat stilletjes) zelfs militair samen. In twee "oorlogen": zie de operatie in Mali en de anti-IS operatie vanuit Jordanië. Dat is uniek in de EU!
Stelt u voor wat een aftakeling van de EU voor ons zou betekenen. En zeker een essentiële verandering in de Euro-(zone)! Overal praat men nu over Grexits en Brexits. Wat gisteren nog kletskoek leek werd tot een nare realiteit.

Een idee hebben over de toekomst van La France is dus van belang. En het volgen van de politieke en de sociaal-economische ontwikkeling in beide vaderlanden ook.
 
LA FRANCE EN AFRIQUE
Over  nederlands-franse relaties en verdragen wordt 
nu onderhandeld, wat tot grote veranderingen zou kunnen leiden. In de fiscale-sociale aspecten en ook in de “rechts-positie” van de resident: in Nederland of in Frankrijk. Denk aan de sterk veranderde (ouderen)zorg in Nederland, en aan de grote tekorten in de SECU in La France... 
NEDERLAND IS OOK IN AFRIKA
Ook veranderende politieke krachtsver-houdingen binnen  La France zijn van belang. Zoals het sterk opko-mende FN, met zijn nogal andere kijk: op de vreemdeling en de EU.
 
RADICAAL: ANTI-ISLAM 
Daarom hebben sommige vanaf het begin hun “cartes de sejour”, -die voor een EU-er niet verplicht zijn-, toch aangevraagd en ook gekre-gen. Soms met veel moeite. Het tonen van die kaart bij elk onder-houd met "de franse overheid",
 samen met een kleine toelichting daarop, blijkt  een positieve invloed te hebben. Want, zo toon je dat je er (graag) echt bij hoort en liefst ook helemaal….
 
JEAN-MARIE BIJ DE FN-START..
SUPERPOPULIST JM LE PEN

 

 
 
 
 Mogelijk realiseert u zich nu nog beter het belang van redelijk geïnformeerd te zijn, ook over wat er in La France gebeurt. Want uw toekomst ligt primair in dit mooie, excentrieke land.

Dus: op naar een rondje actualiteit in Frankrijk: de FN, het franse leger, zijn wapenhandel, de vrees voor de mondialisering, etc.... Alles tegen de achtergrond: Quo vadis Ma France?INHOUD:
 
Geen zin of tijd?    Lees 1 en 7 of enkel 8 MAAR 
Zin in meer lezen? Neem iets van 2 t/m 6 er bij.


1.Introductie
2.Een beetje FN statistiek.
3.Kiest men blind voor FN?
4.Het economisch model van FN
5.Het EU-leger is nu: dat van Frankrijk!
6.La France en de mondialisering
7.Epiloog  
8.MAAR, ....over hele andere dingen..
 
LEERZAAM BOEK!
 
  
EEN BEETJE FN-STATISTIEK
De ouderen (> 60 jaar) zijn weinig bij de FN te vinden (nu nog maar 18%). Dat komt door de geschiedenis van de oprichters.. Maar bij de 45-59 jarigen is het cijfer 31% en bij de <35 jaar is dat liefst 28%! Het aantal kiezers uit de categorie leidinggevenden werd ook al 15% (dat was eerder de helft = 8%). De FN is dus een vooral jongere partij wat niet-fransen mogelijk verbazen zal..
 
GOEDE VRIENDEN MAAR WEL TEGEN DE EU
Zo’n 42% van de stemmen van de arbeiders gingen ook naar de FN, 23% naar de UMP-UDI, 21% naar de PS en overig links. Nog maar 4% ging naar de groenen en 3% naar de radicale Mr. Melenchon of Besancenot.

Zo’n 80% van de recente FN-stemmers waren al voor Marine. Zo'n 11% kwam van de kant van Sarkozy's UMP, 11% van Melenchon en 7% van de PS van Hollande..
1936 HEEL ANDERS..

Zo’n 16% komen uit de groep "beter opgeleiden"  (Bac +3) en 56% van hen verdienen minder dan 30.000 bruto. Het is dus zeker ook een partij van de kleinere midden-stand.  

Hoeveel % der kiezers komen uit de private sector bij de grote partijen? Wel: 85% bij de FN, 73% bij de UMP en zelfs 51% bij de PS.
 
WIE IS TWEEDE DAN?
Als motieven om FN te stemmen worden door 66% genoemd:  de immigratie-problemen. Zo'n 47% noemt de onveiligheid. Bij UMP-UDI is dat: de belastingen (55%) en bij de PS is het vooral het onderwijs..


In de 80-er jaren scoorde de FN ca 2,5 miljoen kiezers, in 2002 waren er dat al 3,5 miljoen. Nu zijn we al op iets van 5 miljoen.. Maar er waren ook steeds nogal grote schommelingen.

 

 


KIEZEN MENSEN “BLIND” VOOR HET FN?
Circa een derde van de kiezers zegt voor het FN te gaan omdat ze de economische teruggang voelen, en gaat dus niet primair om ideologische redenen. Men hoopt dus “blind”, dat het FN een beter economisch alternatief heeft… Maar niemand lijkt echt het FN-programma te hebben gelezen!
 
DUS DAN MAAR: FRAXIT? 
Dat lijkt economisch gezien best sterk op het linkse PS- program  uit de jaren 70/80! Lees over “de kleine tegenover de grote”, de "rijke tegenover de arme" en over de "arbeiders tegen de elite". Ook over meer centrale planning, meer nationalisaties (ook van banken), automatische indexatie van salarissen en, iedereen 200 euro na verkiezingen (indien onder 1,4 SMIC), ook verbetering van ambtenarensalarissen en van de kleine pensioenen… Maar ook:  controle op prijzen èn uit de euro stappen (“in overleg”, staat er, dat nu wel..).. De vraag is wie in de EU daaraan mee zou doen, zeker nu de euro best lekker zakte.
LICHTJES  FN-GEKLEURD...
Dit lijstje is zacht gezegd ultra-populistisch.. en natuurlijk ook nergens becijferd! Veel maat- regelen kosten miljarden. Terwijl iets als “de toegang tot medische verzorging afsluiten voor clandestiene, de AME” maar zo'n 600 miljoen zou opbrengen..
 
OPA EN KLEINDOCHTER: FN-FAMILIE
Zie wat soortgelijke program-ma’s in Z-Amerika van Peron in Argentinië en Chavez in Vene-zuela daar brachten. Uiteindelijk: totale ontreddering en armoede.

IS DAT ALLES?
Het FN-program is ook al jaren lang niet echt bijgesteld en nu zelfs Tsipiras niet uit de euro wil moet de FN toch even nadenken.. Het FN hanteert een ideologisch extreem-rechts programma, maar ook voorzien van een extreem-links economisch gedeelte! Dat maakte het mogelijk om de kiezers van Melenchon ook in te pikken van Parti de Gauche… en ook die van de PC.
 
BLAUWE PLANNEN...
Ondanks dit alles spreekt er niemand echt over dit programma van Marine Le Pen en consorten… Zelfs de PS en de UMP hoor je er (wijselijk?) niet over… En: lees ook eens het program van de nederlandse PVV en u zult over de overeenkomsten zeer verbaasd zijn. Al weten we dat Marine en Geert als goede vrienden optreden. In Brussel en ook in Moskou en ook in Hongarije.

 
 

HET ECONOMISCH MODEL VAN FN
De belangstelling voor dit "model" is gewekt omdat het beroerd gaat in vele landen en ..omdat het programma van de FN zo uniek lijkt! Want daar staat: die 35 uur behouden, pensioen met 60 jaar, de hoogste belastingschijf optrekken, nationalisatie van de banken, naast elkaar..
 
FN-STATISTIEKJE
Dirigistisch en an-tiliberaal, maar ook protectionistisch en zeer monetair soe-verein. Want ook de euro moet ook weg in La France.

WE ZIJN GEWAARSCHUWD!
Zijn de kiezers van de FN echt zo gek op dit linksige program en op deze rare beloofde reis in een onbekend economisch model? Duidelijk werd ook waarom  vice-president Fleuriot
vaak Argentinië aanhaalt  als voorbeeld..
Wel hoe staat het nu met deze 3e economie in latijns amerika en de 24e op de wereld? Waar die ijzeren dame Kirchner (een bruine versie van Marine Le Pen?) aan de macht is sinds 2007. Zij volgde haar overleden man op.
 
BRICS, TOEN HET NOG GOED LIEP
In dit land is de groei nu echt stuk: de buren deden alle 2.5% in 2014 maar daar was het:  0,5%... Men is in het klassement van de 151  opkomende landen nu door IMF nu op plek 145 gezet.
Vele economen vrezen dat het echte groeicijfer eerder -2% is.. Want ook hier is cijfers manipuleren dagelijkse gewoonte; daar zorgde Nestor Kirchner al vaker voor.. Dus de FN lijkt “minstens onvoorzichtig” om voor dat Argentijnse vaarwater te kiezen.
 
ONSCHULDIGE... 
De inflatie daar is er ook een wereldrecord: deze zou in 2014 21% zijn geweest. Maar de experts bereke-nen zelfs 37%... Dit land krijgt ook geen cent geleend krijgt op “de markten” sinds men in 2001 besloot geen schulden meer te betalen. Dus moet men hier, -om de budget tekorten te financieren-, terecht bij de eigen centrale bank die massa's biljetten print...
DE GELDJAGERS VOOR DE NATIES

Begrotinstekorten: 1,2% in 2012, 1.9% in 2013 en 2,6% in 2014. De geldmassa ging hier liefst met 29% omhoog in 2014: pesos bijdrukken dus, en dat dag en nacht.

INFLATIE DIE HOLT: IN 7 MAANDEN
Natuurlijk is ook de lagere olieprijs (-25%) een punt die voor push en export moest zorgen. Die export zou “maar” 12% zijn gezakt, zegt “men”. De inflatie deed nu ook al 500 grote bedrijven vertrekken. Ook omdat men hier privatiseert!


DE RAMP VOOR GEPENSIONEERDEN
Zie Repsol’s filiaal YPF (van Spanje) dat werd ingepikt wat veel ophef gaf in 2012. Dus nu loopt het land ook steeds verder achter in tech-nologie en infrastructuur, vooral ook rond de energiesector. Die is nu zelfs een tekort-post geworden: -6 miljard in 2014 en dat was nog +1,8 miljard in 2010. Door de peso-inflatie is er nu ook een enorme zwarte markt ontstaan. De officieuze dollars heten hier dan ook : de Messi-dollar (10 pesos per dollar), de Maschero-dollar (14 pesos n de Ginobili met 20 pesos conversie-waarde.
MADAME IMF
MADAME KIRCHNER 
Hier is men nu ook wereldkampioen “protectionisme” via honderden douane-barrieres. Want import is (te) duur.. Daardoor vallen vele machines uit wegens gebrek aan reservedelen: die uit het buitenland moeten komen.. Maar het is niet genoeg, ook al daalde wel het handelstekort een beetje. In de winkels zijn vaak producten gewoon niet meer te vinden zoals ketch-up en tampons… En natuurlijk trekt dat weer grote corruptie aan met omkoopgelden voor ambtenaren. Die gewoon "even niet moeten kijken"…


OVER INFLATIE GESPROKEN!
WAAR GAAT DAT HEEN? 

De familie Kirchner heeft er weinig last van met zijn grote bezit aan luxe-hotels dat in 10 jaar .. vertien-voudigde! Op de Corruptie-index (Transparancy International) staat het land nu op plek 107 (van de 175 geplaatsten..). Op de indexlijst van de “economische vrijheid” staat het 149e op totaal 152 en dat was in 2000 nog plek 34. Nu staat het land vóór Venezuela, de Kongo en Zimbabwe.
MINISTERIE OF PROPAGANDA-CLUB?

Dat is dus de vrucht van deze politiek die vooral ontstond door “een betalingsprobleem in 2000”. De FN moet ook eens kijken naar Noord-Korea. Ook zo’n gesloten land dat iedereen bang doet zijn en zijn inwoners zeer ongelukkig maakt. 

DE ZETELS NU ....
In Nederland moet men ook eens gauw beter kijken naar het econo-mische program- ma van.. de PVV van Wilders. Die met de FN in Brussel dik is bevriend… Ook al zo’n verdwaalde en verpopu-lariseerde liberaal? Die “de mensen wil beschermen en veel leuke dingen wil geven” maar die er niet bij verteld waarheen dat langzaam maar zeker leidt… Tot een isolement, achterlijkheid en echt niet tot “minder Marokkanen”!
 
BELOFTEN AAN DE BASIS
De FN, vanouds een waar “Le Pen’s familie-bedrijf”, kreeg recent weer grote familiale herrie. Dat kostte de nestor zijn plek op de verkiezingslijst van de Paca omdat hij weer te beledi-gend werd. De shoa en ook de herkomst van de pm Valls kwamen nu in een TV-interview heel fout ter sprake. Dochter Marine greep vervolgens in om het intussen wat positievere FN-imago, snel te redden. Exit Jean-Marie dus: hij mag intussen ook niet meer namens FN spreken en zijn kleindochter neemt zijn plek op de FN-lijst in de PACA over. 

NIET ALLES VOOR IEDEREEN!


ONGELEZEN WERJE...
 
 
 
 


HET EU-LEGER IS NU: DAT VAN FRANKRIJK!
Juncker zei het luid: “De EU is zwak in defensie en gelukkig heeft Parijs nog een groot leger. Anders zou de EU zonder defensie zitten nu”. En voegde er aan toe dat uit een rapport bleek dat “de 28” bij goede samenwerking bij defensie wel 20 tot wel 60 miljard op defensie konden besparen.  
5 EU-LANDEN VOOR DE EU-VERDEDIGING
Dat is spannend nieuws nu blijkt dat buurman Poetin levensgevaarlijk bezig blijft, IS ook maar doorgaat en in Tunesië toont wat ons wacht.. Zij doen ons af en toe denken nu aan een “gesloten wereld waarin niemand meer durft te reizen”.. En zie ook hoe Italië (en Griekenland) niets kunnen uitrichten tegen duizenden immigranten aan de EU-zuidkust… Waar de EU nu weer tracht samen iets op te vinden.. 
 
HET BEGIN VAN DE EU-DEFENSIE
De VS en het UK leverden wat lichtere wapens aan Kiev: maar de EU bleef op afstand. Maar nu weten we dat dit zo niet blijven kan… De EU wordt in haar geheel bedreigd van dichtbij en verder weg en… van binnenuit. Dat is wat Hollande nu ziet en daarop reageert hij dagelijks. Hij zet de bezuinigingen (zeker die op Defensie) en de ww even op plek twee. Dat zal hem veel goodwill kosten in eigen land terwijl hij in prestige opklimt in het buitenland. Obama prijst hem ook al vaker.. 
EEN DUIDELIJK GEOPOLITIEK SIGNAAL
De EU moet echt worden omgedacht, maar nu vanuit een aanrazende en immense bedreiging..
 
Intussen herinnert iedereen zich dat Rusland  sinds 2000 beloofde geen kerntests meer te doen net als Frankrijk en UK. De VS en China beloofden dat overigens niet..  Poetin zou intussen al daarmee hebben gedreigd. Het Verdrag op verbod van tests van kernwapens bestaat overigens nog steeds..
Dus Frankrijk blijkt weer eens een zeer internationaal land te zijn: u vindt de fransen van Guyana, via La Reunion en Nieuw-Caledonië tot in de caribische regio met Gouadeloupe en Saint Martin (buurman daar van Nederland!). Maar ook bij de canadese kust met Pierre en Miquelon. En vergeet ook niet het verre Tahiti... En onderschat ook niet de grote belangen in Afrika (veel franse bedrijven zijn daar actief gebleven) en denk ook aan het uranium van Niger..
Mede daarom is La France weer zo actief op het gebied van defensie-geopolitiek en de internationale wapen-handel.
In de grote defensie-impasse in de EU blijkt nu La France de koploper te willen zijn. En Nederland vecht al op twee plekken samen met Parijs.. Al lijkt het er ook op dat Hollande zo de aandacht van de grote interne problemen wat wil afleiden...   

 
 

HOEZO: DE MONDIALISERING ZAL ONS KILLEN?
De mondialisering heeft grote invloed op de N-Z-verhoudingen. Ze deed de zuiderlingen opbloeien, -vooral in Afrika en Azië-, die dus al 52% van de wereldproductie doen en 34% van de wereldconsumptie zijn.
DE BETERE ASPECTEN....

Dat ging natuurlijk ook ten koste van pro-blemen in “het Noor-den”. Bubbels, schul-den (ca 270 % van het totale BBP als je staat en privé samen telt!) en dan die massa-werkeloosheid. Het welvaartsverschil N-Zuid minderde in 25 jaar met 1/3! China werd ook nr. 1 op de wereld en de VS verloor aanzienlijk aan machtspositie.

JUST JOKING!
PARIJS MOET WEL MEEDOEN..
In 2015 kwam daar echter wat verandering in, ten gunste van.. het noorden! Het verschil in groei, -wat in 200 4,5% was en in 2008 zelfs 7,5%-, viel in 2015 terúg naar 2%...  De wereld plust gem. met 3,3% en het noorden doet 2,2%. Niet zo slecht eigenlijk.

DE INDUSTRIE-REGIOS IN LA FRANCE
De VS krabbelen al 6 jaar op en groeien met 2,5%. De ww is maar 5,5% en het tekort ging van 10 naar 2,5%. En de winsten stegen ook.

Remmend waren daar: de stijging van de dollar (met 25%, wat sterk terugviel intussen), minder energie-investering (de lage olieprijs), de wat hogere rente en een nieuwe zeepbel bij de aandelen (+210 % sinds 2009).

Europa lijkt nu toch aan de deflatie te gaan ontsnappen. De eurozone groeit met 1,8%, en in 2016 zelfs met 2,2%.. De “chomage” zakt onder de 11%, de meeste tekorten zijn onder controle (2,7%) en de staatsschuld remt af op gem. 93%... Het UK groeide in 2014 met 2,6%, en in 2015 met 2,8%, ww op 5,7%, tekort van 10% naar 4%.

Japan komt na 25 jaar nu op magere 1% en gaat 1,5% halen. Productie en consumptie stijgen wat en de marges laten nu salarisstijging toe. Bij 2% inflatie.
 
DE MONDIALE FRANCOFONIE
Veel opkomende landen moeten nu hun model echt  aan-passen. China zit nu op stabiele 7% groei en laat de zeepbellen wat leeg lopen.
De russen viel echter in diepe recessie vooral door de olieprijs (10% minder opbrengst!). Er door die dikke sancties gaat het bergaf en zijn banken zitten bijna op failliet.
Brazilië duikt ook in recessie: vooral vanwege politieke redenen. Die ook het grote Petrobas raken. Z-Afrika werd door Nigeria voorbij gegaan en zit vast op 1,8% groei met een ww van 25%!

Het zuiden zit nog met enkele “klassieke problemen” vooral door de eisen van de groter wordende middenklasse, de terugval in de concurrentiekracht (hogere salarissen), en ook hoge sociale uitgaven. Ook door nogal hoge schulden bij staat en privé.

Het noorden smult van de lage olieprijs, lage rente en de hervormingen. De VS verbeteren de productiviteit, herstelden hun financiële systeem, deden aan energie revolutie en aan numerieke evoluties.

De Eurozone verbeterde intussen ook zijn instituties op essentiële punten. En de ECB strijdt tegen de deflatie, de euro zakte, en er werd nog 1140 miljard in de economie gepompt.  Plus een investeringsprogram van 314 miljard. De zwakkeren als Spanje, Ierland en Portugal herkregen nu ook hun groei:  2% resp.  4,5%..  
FRANKRIJK HOUDT DE DEUR GOED DICHT
Machtig Duitsland deed aan reflatie en zelfs aan een salaris-verhoging met wel  3%.

Maar de N-wereld moet blijven oppassen. Vooral met die nieuwe indus-triële revolutie die de midden-klasse sloopt en die de helft van de banen bedreigt. En ook met de nieuwe geopolitieke risico’s en dat toenemend populisme. Dat ook op de democratie inwerkt en daar de werking van aantast. Ook het nu uitstellen van hervormingen omdat het beter gaat, is een risico..

Er zijn minstens vier lessen te trekken:
1.De mondialisering is dus geen bedreiging gebleken. Het Zuiden wint dus niét zonder meer nog van het Noorden!
2.Het herstel van de industrie is er: en ook in duurzame sectoren.
3.De banken zijn hervormd en de centrale banken zijn nu beter “in control”..
4.De scheidslijn veranderde: van die van het “N-Z type” meer naar een tussen naties en volken "die wel en niet kunnen hervormen"!
 
Dus de mondia-lisering leidde tot meer economische balans in de wereld. Deed de honger bijna verdwijnen en vermin-derde ook aanzienlijk de armoede.
En elk “weldenkend mens”  zou dat een positief resultaat moeten vinden. Ook al geloven vele dat niet: een hard protectionisme zou nu tot nog grotere werkeloosheid en welvaartsverlies leiden. Want de wereld wacht echt niet op "ons" en ook niet op wat La France wil..

China illustreerde perfect waar het nu heen wil: het kondigde “de nieuwe zijde-route” aan. Opvolger van de befaamde Oost-West handelsroute van eeuwen geleden. Met een project van 2500 miljard en een fonds. Voor een “mega-handelsgordel” van China tot aan Europa en tot aan Afrika.. Met de nieuwe AIIB (Asian Infrastructure Investment Bank =de tegenhanger van IMF en Wereldbank).  Daar kreeg China ook nog nooit de juiste stoel…
In no time werd er op “ingetekend": het UK was snel en ook “de chinezen van Europa” (= Nederland) lieten niet op zich wachten. Voor hen die dit nog niet wisten: zo heetten in de 17e eeuw "de Hollanders…". Zij waren de "mondialiseerders bij uitstek: toen al dus. Washington was hierover “not amused” en begreep dit teken aan de wand goed.
Zij die nu nog niets zien in liberale handel en het afwijzen van protectionisme zullen gaan voelen, hoe eenzaam ze er bij staan..

  

EPILOOG
Eerst wat uw blogger er van denkt....
Frankrijk kwam op een moeilijk kruispunt wat de wezenlijke hervormingen aangaat. Het ligt nu in grote eenzaamheid achter op bijna alle EU-landen... Daarbij komt nog de huidige politieke crisis in de regerende partij en met haar companen. Zie de frondeurs in de PS, de splijting EELV en aan ultra-linkse zijde. Zie ook de grote winst op rechts (en bij ultra-rechts) bij de locales. Dat gaf feilloos aan dat “de politieke switch” nu echt is begonnen.  Polls wijzen uit dat nu bijna 2/3 van de français wil dat “Valls verder gaat”, dus ook met zijn hervormingen. Het bedrijfs-leven wint duidelijk aan achting en de vakbonden (die enkel wezenlijke aanhang hebben in de overheid) verliezen snel positie.
Vele verwachten ook een nog grotere versplintering in de politiek: de 20 partijen zouden er nu kunnen komen. Ondanks de poging van Sarkozy met zijn "republicains". Het FN lacht al in zijn vuistje, ook omdat er nu coalitieregeringen noodzakelijk kunnen blijken. 
Het land verandert in zijn politieke fundamenten lijkt het.. 

Wat niet betekent dat het nu rustiger wordt. Nu gaat 
blijken hoe ingrijpend e.e.a. zal moeten gaan wijzigen. 
Wat “men” nu nog niet overal echt doorziet.
Intussen neemt ook de sociale onrust in diverse EU-landen toe (zie: Podemos, Pegida, Syriza en ook in Scandinavië). En neemt ook de druk op de EU toe. Én ook de spanning in de relatie Berlijn-Parijs. Terwijl een Grexit, nu of wat later, steeds onvermijdelijker lijkt..

HOT STUFF
Ook Cameron worstelt met hen, die in zijn land een Brexit wensen… Hij won in de verkiezingen en ging meteen op EU-rondreis om zijn 
referendum te "sturen" en eigenlijk om te voorkomen dat die Brexit er komt.. Maar hij zoekt ook met nadruk mede-tanders voor een "kleiner Brussel en andere regels in de EU"! 
Ook die tendensen naar "afscheiding": zie in Spanje en in het UK nu weer, zaaien extra onrust in de EU. Zelfs Merkel vroeg recent om naar wensen de ontevreden Cameron aangaande Brussel te luisteren. 

De lage euro en olieprijs helpen de groei, maar zonder echte hervormingen blijft de vooruitgang in Frankrijk te beperkt. Hollande en Valls moeten zware keuzes maken, maar de volgende verkiezing is over 2 jaar al aan de orde.
De verder oplopende spanning met Rusland, en die in het MO en onog die rond de massa-immigratie vanuit het zuiden, brengen nare gevoelens mee van onrust en onveiligheid. Waarbij dat IS-terrorisme, -dat mede achter die immigratiedruk zit-, alles nog verder versterkt.

Dus La France gaat, denken vele, op de kortere termijn zeer woelige tijden tegemoet. De laatste ww-cijfers waren opnieuw zeer ontmoedigend. Al zou het nu kunnen gaan afbuigen, door meer innovatieve activiteit in het bedrijfsleven.
Overigens gebeurt alles ook met de andere landen in de EU. Maar die zijn nu duidelijk beter in conditie terwijl de EU meer wankelt dan ooit... Ook omdat ze  van buitenaf wezenlijk wordt bedreigd. Door een boze buur en het islamterrorisme.

Let wel: La France zit politiek en militair stevig “veran-kerd” in Afrika en het MO. En is er ook economisch sterk mee verbonden. Zie oe banden met Qatar en zijn militaire basis in Djibouti,. En, de vele wapenleve-ranties uit Parijs, overal in het MO...en omstreken..
 
Maar het perspectief voor Parijs c.s. op de lange termijn is, -met name door die vitale, gezonde demografie-, zeer gunstig. Daarin steekt het land 
gunstig af bij andere EU-landen. Het leeft 
wezenlijk betere kansen op het hervinden van een gezonde economie, dan andere in de EU. Die niet aan essentiële voorwaarde van een gezonde demografie voldoen. Die missen de vereiste dynamiek en energie voor het kunnen doorgaan.
Wat de franse pensioenen betreft en de SECU: dat zijn vooralsnog grote schuldenbergen. Iedereen weet dat er met de pensioenen iets wezenlijk veranderen moet. Als er geen hoge pensionleeftijd valt te regelen dan wordt het vast en zeker ook hier: verlaging van pensioenen. De discussie loopt al volop tussen de sociale partners.. Maar of dat gaat helpen is de vraag.

Alles geldt natuurlijk onder voorbehoud van echte grote ontsporingen, verrassingen en rampen. Zoals die kalifaat-dreiging met als vervolg een open conflict tussen soennieten en sjiieten (dat al is begonnen).  Een brede en venijnige oorlog in het MO dus.
Met (tegelijk?) een gewapend conflict in Oost-Europa met... griezelige atoomachtige trekjes? 
Dit legt grote druk op de VS, de EU en ook op China. Zij moeten zich samen, echt wijs  gaan gedragen. Om WO III te voorkomen..
Of .... wie weet ploft er een dikke meteoriet neer, duikt er een nieuwe supervulkaan midden in de Atlantische oceaan op.. of ontdekt de mens intelligent leven in de grote ruimte.. 
POETIN IS ER WÉÉR!

Er bestaat geen profeet die enige garantie kan geven op zijn visie.
Maar dat het redelijk dichtbij echt nog  span-nender wordt, politiek, maatschappelijk, en mogelijk ook “monetair” en militair, lijkt wel zeker. Dus La France wordt nog veel internationaler betrokken, dan het al is! De fransen zullen die werkelijkheid snel gaan herontdekken. Parijs wordt nog meer “mondialer”, al is het “tegen wil en dank”.  
DE DYNAMIEK VAN DE FRANSE PARTIJEN
 

EN WEER IN 2017? 
 

Nu ruim baan voor de echte experts!
Zie dit actuele professionele geluid over  La France voor de komende 3 à 4 jaren. Zoals dat door een meerderheid van economische experts/analisten wordt geschetst:  
 
DE ARENA EN ZIJN BEZETTING
-de investeringen m.n. die met veel werkgelegenheid zullen nauwelijks toenemen. Het vertrouwen van de bedrijven is nog onvoldoende. Te hoge belastingen en  hoge arbeidskosten. En de nog vastgeroeste arbeidscondities, en te weinig flexibiliteit voor de arbeidsmarkt remmen verder.

-de werkeloosheid zal ook blijven stijgen. De Cice (belastingaftrek voor R&D, innovaties) en de lage euro/olieprijs zullen een beetje helpen. Maar de groei draait voornamelijk op de interne consumptie. De export zal het weer niet echt worden.. Al zien we nu wel veel wapenverkopen..

-ondernemende fransen zullen nog vaker vertrekken naar groeiplekken met kansen. En brains uit het buitenland zullen het land verder blijven mijden.

-De weg omhoog zal tot 2018, niet echt te constateren zijn. Na de verkiezingen van 2017 zal de hervormingsdruk nog hoger worden.

-De verbeteringen zullen dus zeer sterk afhangen van de politieke constellatie die in 2017 opvolgt…En zeker ook van de interne sociaal-economische (in)stabiliteit….   
 
HET FRANSE POLITIEKE  SPEELVELD
Samengevat (en met verwijzing naar Philippe Manière ), wacht ons dichterbij, en dus helaas: 
 
       Le début d’un pénible cheminement…

DE UITGANG VOOR GREXIT EN BREXIT

 
NIET TE HOPEN...
Maar: op de lange termijn blijft Frankrijk hét enorme en unieke voordeel houden, van een goed gebalan-ceerde demografie. Een uniek punt, ten opzichte van alle andere landen in de EU en ook Rusland. Waar vergrijzing en ontgroe-ning  grote problemen zullen gaan veroorzaken.
 
Wat is er te zeggen over Frankrijk en zijn nederlandse  residenten? Wel lees vooral wat diverse organisaties en sites er over zeggen. In het algemeen gesproken is natuurlijk punt één "de ontwikkeling van de relaties van de beide landen".  Die via de EU zijn gekaderd en door bilaterale verdragen. Het laatste is nu in een stevige herzienings discussie beland, hoorden we. Uiteraard gaan de residenten alles voelen wat ook de fransen voelen, nu de fiscale schroeven mogelijk weer worden aangedraaid..  
 
FN: FACEBOOK KAMPIOENEn "les reformes" worden ook over alle  uitgestort.  Alles wordt nog ster-ker als de euro verdwijnt of -is dat echt ondenk-baar?-, nadat de EU zelf grondig verandert.
Uiteraard is ook van belang hoe Nederland zijn verplichtingen naar zijn "verre residenten" gaat (her)zien.
Dus herhaal ik: wij hebben dubbele redenen om de ontwikkelingen goed te volgen..
 
 
Nu nog even de onthulling van de marseillaanse adviseur van uw blogger! Zie zijn publicity:
 

DE GEHEIME BRON VAN UW BLOGGER

Hier komt veel van mijn wijsheid dus vandaan. Lees dit mini-foldertje van Professeur Sana uit Marseille.  
Ik consulteer hem regelmatig, zeker als het niet (!) over Afrika gaat. Voor zijn visies op regio buiten dat continent kan hij echter, -tot zijn grote spijt-, niet de normale garanties geven.. Als u daar over wilt klagen dan kan dat: u heeft nu zijn 06-nummer. En bij wat lichte moeilijkheden met huisdieren, echtgenoot of die krakende botten, bel hem om even langs te komen. Voor wat het u kost krijgt u heel veel. En het zal u nog lang heugen!    
 
ARGENTINIË: BELOFTEN EN DE HARDE WERKELIJKHEID..
 

 
MAAR,
 
 
De bemanning van het ISS wisselde en daarom maakte NASA een film: met een knipoogje..  Die heet: “De oor-log van de ster-ren”..
 
 
De astronauten lopen er in ridderkostuums en beproeven de effecten van langdurig verblijf in de ruimte.. Deze keer een jaar.  Wat doet het ontbreken van de zwaartekracht dan? Wat gebeurt er met de botten? Wat doet die straling met hen? Alles van belang voor een lange reis naar Mars.
 
ISS HOOG BOVEN ONZE WERELD
Natuurlijk kijkt men ook naar psychologische factoren. Maar die Valerie Poliakov in 1995 is nog steeds  record-houder met 437 dagen en 18 uur aan boord van de MIR..

 Leon de Marseille, 6 juni 2015.

1 opmerking:

  1. Boven de Grexit via Russia lees ik : zij moeten WO III zien te voorkomen.
    Zie in dat verband mijn Column in t Eindhovens Dagblad dd 4-6 met de titel : WO III is nabij : met als boodschap : een valse hond moet je niet sarren .....

    BeantwoordenVerwijderen