Totaal aantal pageviews

dinsdag 25 juli 2017

DARWIN, AARDOPWARMING EN WAARDEN-DEBAT


VREDIG BEELD TUSSEN "TWEE KLIMATEN"?  ZEER COMPLEX KLIMAATGEWERVEL...  GEZIEN VANUIT HET HEELAL
DE THEMA'S....
-TIJDGEEST BEÏNVLOEDT WETENSCHAP.
-DARWIN E.A. OVER “DE NATUUR”.
-NATUUR: WONDERLIJK EN COMPLEX.
-ONZE LEEFOMGEVING BEPAALT ONS IQ!
-WERD HET DARWINISME OBSOLETE?
-KLIMAATVERANDERING: NATUURLIJK, VAN ALLE TIJDEN.
-DE AARDE: OPEN BOEK VANUIT DE RUIMTE.
-KLIMAAT EN AARDE: COMPLEXER DAN DE MENS.        
-KLIMAATVERANDERINGEN: OUDER DAN MENSEN
-TWIJFEL KLIMAATKENNIS: IS GEGROND
-KLIMAATVERANDERING: EÉN TUSSEN VELE.. 
-MENSEN SNAPPEN ZICHZELF NIET MEER
-2017: JAAR VAN HET ECHTE DEBAT?
-2017: STRIJDEN OVER WAARDEN?
     


DARWIN, AARDOPWARMING,
                                             EN "WAARDEN"-DEBAT..

Ik ben echt geen Trumpist, ook al draait hij nu (gedwongen) ietsje bij! Dat vooraf! En zijn twijfel over de schadelijke rol van de mens wat aardopwarming is ook niet de aanleiding voor deze blog.
De trigger was een documentaire over klimaatverandering, die National  Geografic recent uitzond. Met prachtige beelden van o.m. de Satelliet Terra. Die bleven dagen in mijn hoofd rond hangen..   Toen hoorden we Erdogan de theorie van Darwin voor minderjarigen op school verbieden en vele weten dat in de VS hoogstens 30% Darwin "erkent". Vice-president Pence, -fanaat creationist-, hoort bij de 70%. Idem, bij de Noord-Ierse DUP-partij, waar May mee wilde samenwerken. Veel moslims in Frankrijk geloven ook weinig van Darwin's  ontdekkingen. Er wordt "van alles wel en niet geloofd" rond klimaatverandering en de schepping.. Wat herinnert aan het lot van ene Copernicus, lang geleden.. . Zie hierna waartoe dit leidde..

DE TIJDGEEST BEÏNVLOEDT DE WETENSCHAP.
Stephan Jay Gould (VS. paleontoloog) zegt: "De evolutie is een theorie, zeker. Maar ook een aangetoond wetenschappelijk feit"! Maar Brecht zei vóór hem: “De wetenschap is ook kind van zijn tijd”.

DE VISIE VAN EEN SCHERPZINNIGE FILOSOOF
Hij begreep dat betere metho-den (bij waarneming, onderzoek en analyse) de inzichten over “structuur en ontwikkeling in de natuur” sterk verbeterden.
DE WARE CYCLUS DER MENSHEID?

Eerdere  ideeën bleken steeds vaker niet meer houdbaar.  Filosoof Karl Popper zei: “Nieuw instrumentarium en  nieuwe visie, betekent nieuwe theorie". 
In de wetenschap weerspiegelt zich ook wat geleerden geloven. Waardevrije wetenschap,-een  slogan van 1968(!)-, is ook een illusie.


Wat leidde de ontdekker Darwin in zijn denken? Deze vraag duikt ook op omdat zijn theorie nu een blokkade vormt. Is ze ook “een WASP-voortbrengsel”? (WASP =White-Anglo-Saksian Protestants; die in het UK en de VS van de 19e eeuw domineerden). In zijn dagen zei men ook: ”Rule Brittannia”.

Darwin was een WASP-er en onderging die invloed.  Dus kleurde de predestinatie-idee ook de evolutie-theorie. “De evolutie is rationeel en selecteert de geschiktste”; wel, dat klinkt zelfs een beetje racistisch.  

DARWIN EN ANDERE OVER “DE NATUUR”.
Lucretia (“De natuur der dingen”: 2000 jaar vóór D.) zag alles met nuance. En zat dicht bij wat wij vandaag denken. Dat paste niet, vele vonden toen: het werd anti-religieus gevonden.

LUCRETIA DACHT ER AL ZO OVER
Darwin zag evolutie als “een menselijk selectiemechanisme”: zoals een boer zijn vee uitkiest. Maar de natuur werkt veel complexer: toeval speelt er ook in mee. De meest capabelste en zijn niet altijd de vruchtbaarste en niet altijd de besten voor de toekomst. Natuurrampen waren vaker bepalend voor die “selectie” en "imitaties" bestonden ook. Naast natuurlijk, aanpassing aan omgevingsveranderingen. Nietsche zat er niet ver naast, toen hij zei:  ”Dat het werk van Darwin een beetje naïef was”.

DE LEEFOMGEVING BEPAALT ONS IQ?
Laat de racisten het niet horen, want zij zien structurele verschillen tussen rassen. Intussen werd elke expert voorzichtig, omdat blijkt dat ons DNA zich ook ontwikkelt 

 door de leefomgeving. Dat is dus ook verre van "vast".
Dat verklaart ook verschillen in “prestaties van groepen mensen en elders in de natuur”. Onze prestaties worden mede bepaald door "soort en omvang van interacties van onze chromosomen". En dat betekent: ook door voeding en intellectuele activiteit. Zie Flynn, die zag dat ons IQ enorm  vooruitging in de 20e eeuw. We wonnen 3 a 7 IQ-punten per 10 jaar. In Nederland verzamelde data tonen dat er daar 21 IQ-punten bij kwamen: tussen 1952 en 1982.
Maar, sinds 15 jaar ging het IQ met enkele punten omlaag: in Frankrijk met 4 punten (1999 tot 2009). Terwijl Azië een grote stijging laat zien. Dus leefomgeving speelt een stevige rol! Intussen werd het IQ in Singapoer en Hongkong 108 en al 10 punten hoger dan in Frankrijk (nu 98). In Afrika lijdt men veel aan parasieten, is weinig scholing en kreeg men als feoutus ook weinig jodium; zoals ook in de Savoye in 1850. Ook lastige geboorten (tekort aan zuurstof), paludisme, gastro-entritus, veroorzaken problemen in onze neuronen. Jonge afrikanen liggen dus flink bij ons achter.  Maar dat verandert snel, mede dank zij Bill Gates met zijn grote strijd tegen infecftieziekten.
Echte (en low tech!) ontwikkelingshulp blijkt dus de betere te zijn: betere wc’s, rioleringen, schoon drinkwater, medicatie  en vaccins. Daaraan deden de Gates voor 300 miljoen afrikanen veel aan: er werden 10 miljoen levens gered. Hun  aanpak is zeker zo effectief als scholing! 

De Gates doen "toevallig" zelfs iets tegen racisme en 
bewijzen mede dat het onzinnig is. Ze toonden dus (onbe-doeld) aan, wat Darwin nooit vermoeden kon.. 
(mede naar Laurent Alexandre in L’Express).


WERD HET DARWINISME OBSOLETE?
Dat vraagt zich Prof Raoult af. Hij vermoedde eerder al, dat dit een protestants tikje kreeg door hun predestinatie. Darwin zag in zijn observaties, een natuur die onderworpen was aan de natuurlijke selectie. Sommige Darwinisten zien in het DNA daarvan bevestiging. Terwijl de nieuwe kennis eigenlijk toont dat wij sterke veranderingskrachten in ons zelf hebben. Ja, dat DNA geeft een kader, maar er blijven vele mechanismen over, die ons doen veranderen. Zie onze cellen, die allen datzelfde DNA hebben, maar die zich in elk orgaan "anders uitdrukken”. Dus, dat genen en DNA onze grenzen zouden bepalen, -ook in zaken als sociale reflexen-, blijkt onjuist. 
Dus de zin: “Dat zit bij de fransen in hun DNA verankerd” is onzin. Mensen kunnen zichzelf veranderen, ook zonder dat de natuur dat eist.. We zijn vrij en niet binnen kaders opgesloten en daarom kan de natuur ook “sprongen maken”. Wat Darwin onmogelijk achtte. We moeten de pure Darwin-istische idee dus loslaten. We zijn helemaal niet geprede-stineerd geboren! Zie ook Paul Feyerabend: "Contre la methode. Esquisse d’une theorie anarchiste de la connaissance" (uit 1988). Weg dus met de “despoot Darwin”, verzucht Prof Raoult uit Marseille.

DE NATUUR  IS WONDERLIJK EN ZEER COMPLEX.
Spinoza vermoedde dat de natuur uiterst complex was. En zag het als "zijn idee over god"... En werd uit de synagoge verbannen. 


DE MENS IS DEEL VAN DE NATUUR..
Hij leefde bescheiden en vormde zijn denkkracht voortdurend.  Dat deed hem beseffen dat ”hij ook maar dat ene zandkorreltje aan het grote strand was”. 
HIJ KWAM IN DE BAN MAAR HAD ZIJN EIGEN GOD
Al leek die mens een der slimste uit de natuur: Spinoza  zag “de Natuur” als “zijn idee van God”. Hij, -die in Amsterdam een banvloek opliep van de portugese joodse gemeenschap wegens ontkenning van dé God-, kon in zijn dagen ook niet alles zeggen.

 

KLIMAATVERANDERING IS NATUURLIJK
                                                 EN VAN ALLE TIJDEN.
De aarde warmt weer op! En, jazeker, het klimaat verandert verder: dat stopte ook nooit.  Op het ijzige Groenland stonden ooit fraaie bomen en de Sahara was ooit een oceaan. Het zand waar je op loopt is “wat overbleef van de karkassen van de oceaanbe-woners”. 
IJSLAND ANDERS...BIJNA GROENLAND!


ZAND SPEELGOED VOOR DE WINDEN


Satellieten zien dat er dagelijks vele tonnen sahara-zand door zandstormen en hoge winden in de Amazone terecht komen: in het tropische regenwoud dus.  Daar hervinden die planktonresten hun waterige milieu. En begint dus een cyclus met een lange looptijd, opnieuw. De bliksem doet wouden in Canada ontvlammen, want die sparren branden prima. 
FAST FIRES FOR NATURE CHANGE
Het vuur wordt enorm heet en zo wordt alles rap omgezet in as vol met mineralen uit de ver-brande natuur. Van sparren, dieren en soms mensenresten. Zo krijgt de bodem “zijn mine-ralen  terug” voor het nieuwe leven. En zo herstart weer een cyclus.

REGENWOUD VOL SAHARA-ZAND
Het gebeurde overal en lang geleden al voortdurend. Heel lang ook vóór de moderne mens met zijn vuile fabrieken, zijn plastic zakjes en zijn roetige diesels, op de aarde leefde. Veranderingen volgden elkaar op, en zeker ook in de klimaten..     

BIG DATA OVER ONS, OUT OF SPACE
Ons klimaat wordt  minutieus gevolgd door honderden ruimte-satellieten die alles meten en filmen. Als je hun video’s versneld afspeelt, pers je een cyclus van jaren tot luttele minuten. En zo zie je hoe op de zuidpool het ijs aangroeit, zonder dat er water valt. De natuur maakt het er steenkoud, zo  koud dat het zeezout los komt van het zeewater. Dat zout zakt in de diepten van de oceaan wat invloed heeft op de jetstream, die noordwaarts blaast. Die wordt hierdoor warmer en warmt dan de aarde op in het noordelijke deel.  Het jaar 2016 werd een kam-pioenjaar van de aardopwarming.  Lang nadat Europa in de 14e eeuw bijna eeuw lang van honger stierf. Door decennia van keiharde winters en series van mislukkende oogsten. We spreken over "de ijstijden"... Hele streken stierven bijna uit en mensen emigreerden om te overleven. Le Roy Ladurie schreef er vorige eeuw een fraai boek over; dat helaas in vergetelheid raakte.


EN DAT MAAR VOOR EEN PLANEET...UIT DUIZENDEN

DE AARDE IS EEN OPEN BOEK
                                         VANUIT DE RUIMTE.
Vanuit de ruimte ziet men ons “klimaat”, als een onderdeeltje  van het ruimteklimaat. Men ontdekt een gigantisch complex van samenhangende fysisch-chemische processen. De aarde werd een open boek door onze ruimtetechno. 

DIT IN EEN MODEL: IS SIMPLISME
Duizenden processen met cycli van maanden tot vele eeuwen kennen we nu al. Mijn generatie (=3/4 eeuw) heeft er dus maar een enkele van mee gemaakt.  Die aardopwarming is dus maar één fenomeen van dit complexe giga-circus. Waarin ook “toeval” zijn rol nog speelt: zoals die inslagen van meteorieten uit die immense ruimte. Wij hoorden in 50 jaar over een half dozijn meteorieten: “die ons net niet raakten”.

VANUIT HIER ZIJN WE PAS NET BEGONNEN!
De wetenschapper zegt: “Natuurrampen zijn er ook, om gegroeide onbalans in 'ons systeem' te corrigeren. Dus om de natuur en het leven te beschermen: ze spelen een essentiële rol in ons voort- bestaan”.
MAAR ÉÉN GREEPJE  UIT DE VELE

De rampen, van meteoriet-inslagen tot vulkaan-uitbarstingen veroorzaken vele doden. Maar dus ook om andere (en meerdere?)doden te voorkomen. Ander rampen ver in het heelal  spelen mee en de klimaatveranderingen daar, zijn van invloed op die "kleine" bij ons. En omgekeerd. 

KLIMAAT EN AARDE: VEEL COMPLEXER
                                                   DAN EEN MENS.        
Mijn huisarts (italiaan met MSF-achtergrond) legt me vaker uit: ”Dat zijn medische wetenschap nog meer kunst dan kunde is”. De mens snapt nog maar weinig  van “een der schepselen in de natuur”. En laat nou dat schepsel, dat nauwelijks nog zichzelf begrijpt, beweren te "weten" dat de aardopwarming komt van "onze" CO2-uitstoot! En dé doodzonde van moderne mens is!
OVER COMPLEXE MODELLEN
EN WIJ WETEN HET NU AL ECHT?Dat weten zij via een wiskundig model, waar vele computers aan rond-rekenen. Maar elk model is: “een afspiegeling van de werkelijkheid” , een vereenvoudiging, om het begrijpelijk te houden. Ons klimaatmodel is verre van “compleet en zeer  gebrekkig” en nogal "lokaal en piepklein": de ruimte speelt er bijna niet in mee. Die is daarin , voor het gemak, een "constante".. 
MODELS SIMULEREN "ONS": EN AI IS ER SINDS KORT
Dat beseffen alle wetenschap-pers:  ons klimaatmodel is zeer  primitief en onbetrouwbaar. Maar het is werd wel de basis voor die +2 graden tempera-tuur-stijging van onze eeuw... ALS we onveranderd met die CO2-uitstoot doorgaan!  Dus de  zondebok is gevonden: en de super-parameter werd feilloos  geïdentificeerd.
We weten dus eigenlijk meer en beter! Mogelijk wordt het zelfs 5 graden warmer rond 2100 of het wordt misschien ook … veel kouder!  10 jaar stilstand van de opwarming en de razendsnelle opwarming van nu, maten we in een tijdvak van minder dan 20 jaar: en niemand kon het verklaren... Geen wonder dus.

 KLIMAATVERANDERINGEN WAREN ER
                                         LANG VOOR DE MENS
Het klimaat verandert, zeker weten, zoals al honderden miljoenen jaren. Waarvan maar honderdduizend  jaar met “die naakte recht-op-lopende aap” op aarde. Die gelukkig in staat bleek   om ons met slimme huidige technologie tegen de GEVOLGEN er van te beschermen. We maken dijken hoger, “omdat het ijs smelt, wat voorlopig lijkt door te gaan”!

DRIE "AANNAMEN"  EN  UITKOMSTEN: ENORME VERSCHILLEN
Zo hoort dat natuurlijk ook, maar je moet er ook het geld voor hebben. Waar dat ontbreekt moeten we  dus helpen. Door die mensen achter onze dijken safe onderdak te geven!

 TWIJFELEN AAN ONZE KLIMAATKENNIS
                                               IS ZEER GEGROND
U las ook over de twijfels: terechte en ook andere. Maar straks zijn we toch maar met 10 miljard op aarde, nu 7,5 miljard. Dat deden we in nog geen twee eeuwen!
CAMEL -TALK!!! 


VAN EVEN GELEDEN... In 1900 zaten we op een derde…  En omdat we slimmer worden stopt de mensen-groei in 2100: zelfs in China. Het is komisch (of tragisch?) te constateren dat Japan en Duitsland (en straks heel Europa!) te weinig mensen maakten!  Terwijl Afrika naar 4 miljard gaat en als laatste regio verdubbelt. Het is 50%  van de wereld straks. 
INDERDAAD! BEIDE HEBBEN (ON)GELIJK..

En: de zieners uit Silicon Valley vertellen ons “dat we easy de 120 jaar halen”. En dat ons nageslacht 150 haalt.  En: we worden snel ouder en ver dubbelden de levensduur in 150 jaar! Nederland doet er elke vier jaar een jaartje bij…

 DE KLIMAATVERANDERING IS ER                       DUS ÉÉN TUSSEN VEEL ANDERE                                     
Er zijn overal “veranderingen”, naast die van “het klimaat”! Die we overleefden ondanks eerdere (klimaat)-veranderingen. Lucretia en Darwin deden ons dat beter begrijpen. Ook Spinoza en andere filosofen.
DIT MOET ONS GERUSTSTELLEN..  NIKS NIEUWS ONDER DE ZON?

NOG EENS: DRIE GOKJES VOOR DE 21e EEUW:  BEST GUESSES NATUURLIJK!
We worden steeds sneller voort gedreven door wetenschap en technologie. Merkwaardig genoeg vinden vele deze drivers "onnatuurlijke en gevaarlijk"!  De prestaties van de mens, maar
 één element uit die gigantisch complexe natuur, worden als "onnatuurlijk" gezien!  Maar nee: de mens is nu zover gekomen dat hij "de evolutie in hoge mate zelf kan sturen"!  We knutselen op deeltjesniveau bij nanotechnologie en kunnen stoffen maken die er eerder niet waren. De neurotechno doet ons begrijpen hoe breinen werken: en we bouwen ze zelfs na (zie: de europese en amerikaanse brainprojects!). We gaan computers vol KI (kunst-matige Intelligentie) aan onze breinen koppelen en worden zo  "beter dan ooit eerder". Het is het verlengde geworden van kunstledematen en andere kunstorganen die we al maken. Zie nu draagbare kunstnier en pancreas, na het kunsthart en de armprothese. En denk aan het aloude kunstgebit, de bril en hoorapparaat.. 
Vanaf nu bepaalt de mens de evolutie zelf en direct: in tempo en richting! Darwin, de WASP, draait zich om in zijn graf. Vreemd eigenlijk: want het is het zoveelste bewijs dat de evolutie iets natuurlijks is. Nu neemt een element uit die natuur wat sterker het heft in handen... en speelt dus voor god?  Jazeker: als je gelooft dat god de evolutie stuurde en stuurt, dan is de mens nu zijn hulpje, de tovenaarsleerling! Maar de goddeloze heeft het easy: hij dacht er altijd al zo ver.. Dus niets is natuurlijker dan dat de mens met zijn bedenksels, wetenschap en technologie, nu aan alles gaat knutselen. En de onvolmaaktheden oplost!   

Laten we lessen trekken uit wat we nu weten. En ook "die arrogantie", die voortkomt uit “greediness” en angst om “ten onder te gaan”, beter snappen. Ook met de benen op de grond blijven staan, en niet in paniek op de kop gaan lopen!
Natuurlijk moeten wij mensen nadenken over wat we wel en niet willen en hoe we ons gaan beschermen tegen gevolgen van alle veranderingen! Verhoog dus de dijken, bouw sterkere daken,  maak waterreservoirs bij steden etc. . Ja zelfs: ga elders wonen, hoger, droger of koeler. Emigreer dus: dat deed mensen al eeuwen en toen ok al vanwege klimaatverandering. Terwijl er nog geen auto, fabriek of varkensstal te bekennen was!  
We moeten snel meer filosoferen en over onszelf nadenken. Gedachten ontwikkelen waarmee we samen verder kunnen. Onze waarden nog eens "wegen" en onze moraal eens her-  doordenken. In een open propvolle wereld moet dat ook om te voorkomen dat we geweld gaan gebruiken tegen elkaar. Omdat we het niet eens werden over "grenzen en maatstaven". Ruim baan dus voor een wereldwijde filosofische  F200! Dat leidde ooit eerder tot zoiets als het non-proliferatie verdrag over kernwapens, wat best even werkte. Nu moet het weer maar nu veel breder en ook dat kunnen mensen. Want ze zullen wel móeten..
Ook daarbij kan technologie ons helpen als al zo vaak eerder. Nu al dagelijks ook. Zelfs bij dat lullige weerbericht!
Maar: de enorme capaciteitstoename van computerchips (de flip-flops) bereikte een fysieke grens. Precies nu kunstmatige intelligentie, robotica, blockchaintechnologie en die enorme “Brain-projects” van EU en VS, vastlopen op de chipgrenzen.

DEZE GAAT ONS DE OGEN VERDER OPENEN
Maar de quantencomputer (500 miljoen keer krachtiger!) draait al in de laatste chinese satelliet, hoog boven onze hoofden. En is “onhack-baar”!). En IBM showt dit snelle monster ook en Atos (Fr) werkt er keihard aan...
We kunnen verder vooruit, en ooit ook “het klimaat in een geniaal wiskundig model” imiteren. Dan praten mensen weer over: “Die goede oude tijd, toen sex vies was en de lucht nog schoon.

EN NU IS DIE "TE KLEIN"....
En toen werden ze bang dat de wereld eind 21e eeuw zou vergaan”.     

WIJ MENSEN SNAPPEN ONSZELF NIET MEER
Plato sprak 2000 jaar geleden over de worsteling tussen de hedonische en de ascetische mens.  Zijn dialoog tussen Socrates en Callicles blijkt actueel.  Zie hoe filosoof Idriss Aberkane  nu verband legt tussen Über en de wijsheid van Socrates. Een moderne versie van Plato ’s discussie.

DE MENS OVER ZICHZELF COMPLEX ZAT
ZELFJKENNISOp vandaag bestelt iemand in San Francisco, via Uber Eats, een dubbele buffel-hamburger, en kan  die na 30 minuten verorberen.  Voorzag Plato onze wereld van overvloed, waarin onze  “IK’s” , -zoals de soufis die zien-, met elkaar wedijveren? Het ene: “Geef me direct wat ik wil” en het andere “Geef me wat ik echt nodig heb”.
Capucijner aapjes in de Caraïben, vraten zich ziek aan snoepgoed, dat piraten hun voerden. Als hun magen vol waren, leegden ze die, om verder te schrokken. Snoepjes hingen niet aan hun bomen:  de aapjes waren er gek van.
FILOSOFIE HELPT AL EEUWEN
MONEY AND NATURE


Ook  mensen willen alle wensen vervullen, zelfs als dat kwaad doet.  En onze naties doen dat ook.  Heeft Callicles definitief gewonnen?
In tijden  van grote overvloed, wint wijsheid aan betekenis: zie de huidige “data-overvloed”. Data (=gegevens) zijn geen informatie en informatie is geen kennis. Kennis is nog geen inzicht en inzicht is geen wijsheid. Een wijsheid van de astronoom Clifford Stoll, actueler dan ooit.
Zelfs wetenschappers, gaan nu niet meer “echt voor wijsheid en inzicht”. Zoiets maakte ene Asimov bang. Een beschaving die “veel kennis produceert en weinig wijsheid” leek hem rampzalig. Gelukkig staat  er, af en toe, een nieuwe Asimov op om ons te beleren.
.
NATUUR, KLIMAAT EN MENSELIJK GEDRAG
Waar is de nieuwe goeroe, die ons geneest van dat naïeve klimaat-simplisme? Wij mensen willen zo graag gerust slapen, dat we evidente simplismen kritiekloos geloven. Het volk wil “brood en spelen”, die zijn chagrijn verdringen. De populisten van nu: Trump. de italiaanse Grillo (5-sterren clown), Farange en Wilders weten dat. En dat brengt hun aan de macht. Maar “serieuze groenen en hun wetenschappers” vonden ook genoeg politici en verontruste burgers. Om, vooral  gedreven door een intense euforie vol menslievendheid, mee te gaan in een onmogelijke poging om  het klimaat tot rust te dwingen. Helaas: de bange mens wil weer bedrogen worden..       (Mede naar:  Idriss Aberkan;  L’Express  dec. 2016).


A SCIENTISTS CARREER

2017: JAAR VAN HET ECHTE DEBAT?     
Dat is een groeiend gevoel bij columnisten en filosofen. Wishfull thinking of een fijne neus?
BAD WEATHER


Wat “debat is” weten wij niet meer zo goed. Fundamenteel publiek debat voeren lijkt 100 jaar geleden. Uit de tijden van Troelstra, facisme, nazisme en bolsjewisme. Zoals de 30-er jaren, die volgden op W I en de roaring twenties: al drie generaties terug. De dagen van onze grootouders. Zo lang geleden dat geen van ons uit ervaring kan spreken!

Wat ons een eeuw verbond is verdampt. Dat toont het huidige “schreeuwerige pseudo-debat”. Weinig  inhoud, veel geweld en continu disrespect.


OUD NIEUWS ONDER EEN OUDE ZON
Overlopend van geluid, emotie en beledigingen en leeg qua ratio en diepgang.  We moeten “op cursus”, om te leren wat debatteren is. Tot we begrijpen dat respect en ruimte essentieel zijn. Dan pas kunnen we ”hervinden wat we willen en wat ons verbindt”. De fundamenten voor “een andere beschaving”. Waar mensen weten wat ze willen en waarvoor ze ook willen sterven.
Dat klinkt als “IS en Al-Qaida-taal”? Wel, daar weet men waarvoor ze moorden en sterven. Wat ons  ook zwak maakt tegenover hen. Zij vergaten het debat: hun basis is nihilistisme, woede en wraak en hun beleving is gewelddadig, destructief. Een verdraaide religie moet alles “rechtvaardigen”.   
DE KUDDE IS NOOIT WIJS...


2017:  BEGIN VAN EEN STRIJD OVER WAARDEN?
We gaan een andere wereld voelen en ruiken. De voorgangers treden al aan. Ze wijzen af, zaaien tweespalt en zetten "gisteren" demonstratief en wreed opzij. Ongevoelig voor de pijn van het afscheid. Trump is dé opvallende voorganger, maar ook de oostelijke EU-landen (Hongarije, Polen en Tsjechië) vonden elkaar. Als "pressiegroep" binnen de EU. Poetin en Erdogan, zien en steunen het: vijandige buren vonden elkaar. ze delen de afkeer van "onze democratieën en tarten hun fundamentele waarden."
Mensenrechten,  vrouwenrechten, gastvrijheid voor vervolgden, een "wereldregering" en respect voor het milieu? In de 2017 verkiezingsprogramma's vind je niets: het gaat daar niet over.
Maar de columnisten, de cabaretiers en de bloggers spinnen er wel a garen van.. Een voorteken?  
De ingrijpendste verandering in onze waarden sinds eeuwen dient zich aan: het oude verpul-vert, ons verweer is bescheiden.
Gaan we de pijn en ontreddering van oude egyptenaren, grieken en romeinen ervaren? Die hoge beschavingen zagen verdampen?
Zie wat er nu van rest.


Maar vergeet niet, wees niet te bang: het nieuwe kan de moeite waard zijn. Wat na "ruwe loutering" pas blijken kan. Een grote transitie is nodig, om (weer) te overleven. 
Het veranderingsproces is een klassieker: 1.Chaos en vernieling, 2.Zoeken, strijd en debat, en 3. Aanvaardenen wederopbouw.
Dus: observeer, debatteer en buig mee. Zie wat komt vooral als een kans. Grijp de uwe als die passeert en al bij de verkiezingen 2017. Want "een redelijk goeie spullenbaas" is ook wel prettig.

Dat is waar het avontuur van 2017 over gaat. De aardop-warming valt er bij in het niet.Die zal tot minieme bijwerking worden. De COP23, eind 2017,gaat de voorpagina's niet halen..          

JUST HAVE A GOOD LOOK!
LEON
DE
MARSEILLE

1 AUG. 2017

 

2 opmerkingen:

 1. Vandaag en morgen onvoldoende tijd om dit zware maar bere-interessante artikel te lezen.

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Dat is prima beste Frits! Ik doe mijn best om uit de mij bekende feiten voorzichtig wat conclusies te trekken. En de feiten kan alleen Trump veranderen!
   Groet

   Leon

   Verwijderen