Totaal aantal pageviews

woensdag 19 april 2017

ANGRY PEOPLE EN KRAKENDE BESCHAVINGBESCHAVINGEN; ALTIJD AL  IN ZEER WOELIGE WATEREN

WOEDENDE VOLKEN EN
                      KRAKENDE BESCHAVINGEN

Een wereld vol verwarring en geweld
RECENTE RELLEN IN FRANKRIJK
Zo’n 7 miljoen mensen zagen Saturday Night Live (VS), waar een comedian zei: “De veranderingen komen niet meer van Trump, maar van woedende mensen”. Woede "à la Trump", maar steeds meer gericht tégen Trump zelf! Met een "type-50-50 tegenstelling" in de bevolking ruikt het ook naar "burger-krijg". Of uiteen vallen van naties: zie ook Californië tegen Trump c.s. in de VS.. 
Dit werd en blijft hét kenmerk van 2017: ook westerse mensen staan op tegen regeringen en.. tegen elkaar. Zie in de VS en Europa die verdachtmakingen van politici en tegenstanders. Waarbij alles mag: keihard en met veel geweld. De woede groeit nog, zie de aanlopende EU-en andere-verkiezingen: vooral in Frankrijk en in Turkije. Beroemde “kopstukken” verdwijnen geruisloos of via politie en democratieën kraken.. 

“Waar mensenrechten gelden, bestaat een ruim recht op "vrije circulatie en vestiging", zegt ook (filosoof) Gauchet. En: “Mensen willen nu zelf regeren, wat een onbeheersbare wereld oproept. Nu ook de soevereiniteit verzwakt, worden zelfs de naties machteloos. De huidige malaise is complex: we lijken "gehypnotiseerden in een schemering, die wanhopig verder móeten".
 ZAL HET WESTEN BINNENKORT VAN KLEUR VERSCHIETEN? .


In Europa lijkt alles erger dan in de VS, waar meer middelen zijn. We kregen “een soort van toeristische visie op de wereld”, waarin we naïef rondlopen, kwetsbaar en onbeschermd. Migraties spelen een hoofdrol: de discussie over vrijheid van circulatie en vestiging is overheersend. Het motto werd: “Leef daar, waar je denkt dat het beter is”. 

Dit suggereert “een nieuwe de wereld`, met veel “wrijving over herverdeling van welvaart”. Identiteit werd iets uiterst persoonlijks en ze wordt door niets anders meer bepaald. De huidige “democratie zonder demos” geeft het gevoel “dat de wereld een vluchtige collectiviteit is geworden, op een tijdelijke plek. Waar alles en op elk moment kan veranderen. De collectiviteit verloor de macht en de politiek wordt steeds meer  verdreven uit de democratie.
EMIGRATIE NAAR DE VS
EMIGRATIE NAAR EUROPA


De migratiekwestie is essentieel, en verschilt tussen VS en Europa. De VS (altijd een immigratieland), is gewend aan wisselende impulsen. Maar, Europa voelt vooral ontwrichting en druk op “het recht van het individu”. En gaat onder in “een mondiale zee, zonder politieke contouren”. 
EN OP 9 APRIL IM MARSEILLE

“La France insoumise (= het niet-onderworpen Frankrijk)”: zo heet de groep Melenchon. Een activist zei hem: “Rechts, links, extreem-rechts of ander links… U moet uw salaris eens waar maken! Als het ploft komt er een opstand in het hele land”. Hij was ooit zelf “een insoumis”. Weet M. hoe het echt zit of schept hij een ontembaar monster, een golem? Een tijdelijk samengaan van gefrustreerden van velerlei kleur, die niet passen in zijn “homogene niet-onderworpen Frankrijk”?  Zijn “volk” blijkt geen handelbare marionet meer. Gaan zijn speeches en lessen goed uitwerken? Of gaat ook hij de grote schrik beleven, waarna ook hij zich stil gaat houden? Denkt M. niet aan Chavez, (die hij bewonderde), nu hij Venezuela ziet sterven? Met een giga-olievoorraad crepeert het land. Daar heerst zo’n golem: die van Chavez. Dit geeft ook het gevoel “dat onze beschaving verandert of ten onder gaat”. Dat alles roept een "klassieke links-radicaal" nu nog op in een op links en rechts gespleten Frankrijk... 
BURGEROORLOG:  HET LEGER TEGEN "EIGEN VOLK"


Dreigt er een wereldwijde burgeroorlog? Dat denkt (zie boek: Age of Anger) P. Mishra, Bloomberg columnist. Gefrustreerde massa’s staan overal op tegen kosmopo-litische liberalen: want ze kregen hún aandeel in de welvaart niet. De Verlichting gaat onder, omdat te vele in competitie moesten leven: van liberale, rationele intello’s.

IN DEN BEGINNE... 
Het lijkt weer: Voltaire tegen Rousseau van eeuwen geleden. Manent e.a. spreken over: “De oorlog der beschavingen”, die zich toespitst op religie en cultuurverschil. Ene Girard ziet: “Een toenemend homogene wereld, waarin individualisme en hebzucht regeren in een koopmans-omgeving.  En Herzen (Rusland) zegt: “De westerse maatschappij drijft op een geprivilegieerde minderheid en de massa’s zijn wereldwijd tot ongemakkelijke medeburgers verworden “.
 
DE FRANSE MOEDER DER REVOLUTIES
Politieke bewegingen ont-sporen in hun reactie op liberalisme, democratie en economische groei. Overal (ook in Afrika en Azie), doen symptomen (ongelijkheid, economische vertraging) denken aan einde 19e eeuw. Ook nu zien we nationalistische demagogen en anarchistische terroristen opkomen. En ook: ontwortelde indiërs en amerikaanse middenklassers, die een “gemakkelijke vijand” vonden. Bij: Immigranten, vrouwen en elites..

Het volk moest God en de koning vervangen, als drager van de collectieve wil. Maar dat volk ziet er wereldwijd verschillend uit. Joden, kosmopolieten zijn eenvoudiger aan te wijzen.
Het kosmopolitisme is voor de elites: andere blijven achter. Dus zoeken die een nieuwe (zelf)achting: in etniciteit, religie, ras en cultuur. Waarop politici een ideologie of volkse cultuur bouwen om de vergeten groep te organiseren.

Levenswijzen lijken wereldwijd steeds meer op elkaar, terwijl sommigen de (culturele) verschillen net benadrukken. Mensen zoeken verschillen: die er steeds minder zijn. En worden religieuze fundamentalisten: want men wil iets om “in te geloven”. Ook die djihadi’s, die in fanatisme vervallen en hun religie “ombouwen tot alibi”. 

Het liberale bracht veel goeds: minder armen, langer gezonder leven, niet niks. Maar, India en China moesten nog her-ontplooien, na eeuwen westers imperialisme en burgeroorlogen. Het chinese staatskapitalisme plus het westerse liberalisme, deden wonderen. Maar niet alles werd beter: zie hogere ww, ontworteling en vervuiling van het milieu. Dorpelingen “moeten” naar de grote stad en werden minder arm in vervuilde steden. Waar ze hard moeten werken voor hoge huren of in bidonvilles terecht komen.

GEWELD TEGEN DE PERSOON KOMT OP


Statistieken tonen “minder geweld en misdaad”? Of komt dat door minder westerse oorlogen en genocides. Zoals die laatste oorlogen in Irak en die in Vietnam. Zie hoe racisten het Witte Huis bevolken, hoe Xi Linping autoritairder wordt en hoe moordenaars tot leiders worden (Poetin en Duterte). Dat toont dat gewelddadigheid en frustraties groter zijn dan ooit. Wrede staatsvaders zijn ín: zoals Stalin, Hitler en andere. En weer worden joden, gekleurden en liberalen als schuldigen neergezet.. Zelfs in India onder Modi.


De 18e en de 19e eeuw als voorlopers.    
VANAF DE 17e EEUW..
          
Angst om “ten onder te gaan” zit onder de huidige europese crisis: wat past in de historische ontwikkeling. Zie Sprengler met zijn: “cyclische conceptie over beschavingen”. Ook wij gaan voorgangers nadoen, die ook crashten.  Al in de 18e eeuw had men angst voor de ondergang: door nieuwe economie en verstedelijking. Toen archeologen de resten van griekse en romeinse beschavingen vonden, kwam er een schok. Volney schreef: Ruines en werd profeet van deze ontdekking. Het Licht van de Verlichting en zijn romantiek werden tegengesproken. Zelfs Toqueville, -de democraat-, twijfelde en vele zagen degeneratie en corruptie. Die ze toen weten aan:  vermenging der rassen. 


DE CRISIS VAN DE VERWARRING
De 19e eeuw zat ook vol moderniteit en ontregeling: door industrialisatie en urbanisering. Een nieuwe barbarij dreigde: “Een dolle machine, die zich niets aantrok van slachtoffers”. Alles kwam mede door de industriele revolutie (1873—1896) en de Grote Depressie. De sociologie werkte aan “het thema van de ontwrichting van het individu”. Zie Emile Durkheim (1897), die sprak over die golf van zelfmoorden. Simmel gaf de grote steden de schuld en En die anarchistische massa’s, maakte vele bang.

De opkomst van de VS volgde met het Gele Gevaar. Toen Japan, dat in 1905 zijn eerste verovering deed. Dan volgden angsten voor meer oorlogen en Wells schrijft over: ”De wereldoorlogen (1898)”. 
 
DE GELE KLEUR KWAM EERST...
THE UGLY ASIAN? 


Men zag wapenophoping, potentiële conflicten en pacifisten werden uitgelachen. De eerste Vredesconferentie (Den Haag 1899) verhinderde de oorlog niet. Freud kwam met zijn theorie over “doodsdriften in de mens”. De europese mens viel van zijn hoge sokkel af, omdat ze op moordenaars en boeven leken. Musil spreekt over “barbarij”. De apocalyps dreigt: Herman Hesse spreekt over “Souvenier Europa”
 (1917). En de “deluge-idee” verschijnt...
PLAATJE VAN VALUTA-APOCALIPS?


Ene Kraus schrijft: “Laatste dagen van de mensheid (1922)”. En ene Adof Hitler schrijft over een andere “uitroeiing” (in Mein Kampf).

Cultuur werd hét centrale punt.
De klassenstrijd of die tussen arm en rijk, is niet de reden van conflicten: maar de culturele verschillen. Zowel binnen landen als tussen landen. De clash in Somalië bleef binnen het land, maar die in Ruanda raakte Oeganda, Zaïre en Burundi. Bosnië en de Kaukasus deden conflicten ook óver hun grenzen gaan. Idem in Kashmir. Rusland steunde (Joegoslavië) de serven en SA ,Turkije, Iran en Libië steunden de moslim-bosniërs. Dit alles vanwege culturele affiniteiten, culturele conflicten zijn intussen kampioen geworden.
FIRST CULTURAL FIGHT : BLANK TEGEN GEEL


Het IJzeren Gordijn,-oude ideologische demarcatielijn-, ligt nu honderd km verder oostelijk. Nu scheidt ze het westen van zowel het christelijke, als het moslim-oosten. Filosofie, waarden, sociale relaties en gewoonten doen verschillen toenemen.
CULTURAL SHOCK
HIJ BUIGT EN ZIJ STEEKT HAAR HAND UIT

Sociale en economische ontwikkeling doet het culturele nog meer verschillen. Het verre oosten met zijn aziatische cultuur, doet het economisch goed. De moslimcultuur heeft het daar moeilijker mee en ook met “democratie”.

In Oost-Europa is de ontwikkeling van de ex-sovjetdelen ook bepaald door culturele factoren. Christelijke kiezen vaker voor economisch, moderne en democratische opzet: de orthodoxen doen dat minder goed. En moslimlanden staan vaak op een derde plek.
MEER OPENHEID VERMINDERT AANTAL GROTE CONFLICTEN


Na WO II zagen we 7 à 8 grote beschavingen naast elkaar, met hun onderlinge verschillen. De conflicten ontstonden vooral tussen groepen ín landen en tussen landen, met verschillende culturen.

Het westen is niet meer de overheersende cultuur en minder machtig. En er kwamen andere “polen en andere culturen /beschavingen” op. Een andere, nog complexere wereld.
SOORTEN BOTSINGEN
China komt sterk er aan: maar imiteert vooral nog de westerse technologie (amerikaans en europees/japans). De dollar bleef dé machtige valuta en regels zijn westers van afkomst. De wereldhandel draait op een westers systeem. En: bijna niemand wil het anders doen.

 


De mondialisering is niet de schuldige.
De mondiale opening bestaat nu echt: dus wordt het verdere effect van mondialisering wat minder groot.
 
GLOBALISERING: EEN NATUURVERSCHIJNSEL
Armoede werd stevig terug gedrongen: chinezen etc. maken goedkoop vele spullen die het westen graag (goedkoop) koopt. Goed voor armen, aan beide kanten. Veel dure westerse spullen worden ook door rijken elders graag gekocht.

De opkomst van Trump c.s. is te wijten aan: het vervallen van “eenvoudige jobs” en komt niet door de open handel. Eerder kwam goedkope arbeid naar het westen: en dat was OK. Nu is dat een bedreiging: omdat er minder “eenvoudig handwerk” is. 
Naast de europese vergrijzing zien we de afrikaanse bevol-kingsexplosie. En in de EU ziet men niets in “andere immigranten”: terwijl ze keihard nodig zijn. Ook om onze pensioenen te verdienen! Moet dat nu via meer fabrieken in Afrika óf door afrikanen die bij ons werken?
TOTALE OMSLAG IN DE DEMOGRAFISCHE OPBOUW: ONGEKEND
De groei vlakt af, de koopkracht stagneert. Maar blijft door lagere prijzen wel gelijk. De sociale systemen moeten worden aangepast . Niet door belasting op de handel, maar door belasting op “rentenieren”. Zo moet de ongelijkheid worden aangepakt: via taxi’s, ambtenaren, vrije beroepen: daar moet het nu gebeuren. En ook door beter informeren van de consumenten en betere opleidingen. 
De “post-boom” en de waarheid.
We zagen hoe “het ene post-tijdperk het andere verdrong”. Zoals het post-secularisme, dat beweerde dat godsdienst niet was versleten en het “post-modernisme” dat dacht dat de modernisering voorbij was. We horen nu over “post-democratie”: niet het parlement, maar de ongecontroleerde instituties maken de dienst uit.
POST-TRUTH AND TRUMP TRUTH
En nu gaat het over “de post-waarheid”, die de politieke malaise zou verklaren. We houden niet meer van “echte waarheid en feiten”, maar zien die liever “aangepast aan onze voorkeuren”. Dat zien we ook in de politiek: steeds meer mensen zijn niet meer overtuigd van keiharde feiten, ondanks serieuze media. We doen aan factchecking om de “verbeterde waarheden” aan te wijzen. Dat frustreert vele: men wil liever de eigen dingen horen. En niet wat die “slimme elitairen” ons vertellen.
"WAARHEIDSCOMPETITIE" : TRUMP TWEEDE MET 3/4 LEUGENS
We luisteren gewoon liever naar Trump, Wilders, Le Pen en Brexitfanaten. Technocraten, experts en “politiek correcten” zijn uit: de volksverleiders met hún “waarheden” zijn in. Lees het boek: De kunst om onzin te vertellen (2006)! Dat onderscheidt: de leugenaar (die weet dat hij onzin vertelt) van “de artiest”, die verdwaald raakte in de eigen onzin. En niet meer weet dat hij staat te liegen.
DE NIEUWE SYMBOLS VOOR FACTCHECKING BIJ GROTE KRANTEN

Daarom zien we Wilders ook nooit in politieke discussies en bij journalistieke programma’s.

De nieuwe “hype” is een echt risico: want als de feiten niet meer tellen, is ook de democratie dood en ontregeld. En als politici, die nooit logen dat ook gaan doen, is alle vertrouwen weg. Dat hebben de vijanden van de democratie goed door. Zie hoe Poetin tegen alle feiten in die BUK-inzet (Oekraïne) niet wilde erkennen en het gerucht verspreidde dat “amerikanen de MH neerschoten, omdat hijzelf aan boord zou zijn”! 

Het internet werd tot “dé plek van de “post-waarheid”. De algoritmen en de sociale sites sluiten ons op in een “cognitieve zeepbel”, waartegen we weerloos worden. De partij van Trump lijdt zelf onder diens ruime gebruik van de “post-waarheid”. 
Krijgt elke politieke groep zijn “eigen waarheden”? De besten zijn die waarbij ‘arme slachtoffers” worden opgevoerd, die worden onderdrukt door schorem. Zie hoe 50-PLUS in Nederland doet met de ouderen: als er over zorg en financiële posities wordt gedebatteerd. Libertariërs  hebben het over “het paternalisme van de elites”. Met autoritaire argumenten werden debatten gemeden over zaken, die men liever “ontkende”.
HET TRUMP-TRUTH IMPERIUM
Zoals immigratie-problemen, arbeidsconcurrentie etc. . Zo ontstonden vele “burger-journalisten op het internet”, die ons nu vragen om ónwaarheden te signaleren. Het doet denken aan de “ketter-vervolgingen in de vroegere katholieke kerken” .

 


Beleven we de doodstrijd
                               van een beschaving?
Arriveren we bij “de doodsstrijd van de moderniteit”? Terwijl die moderniteit ook overal “heerst”: Uber zie je in India en Louis Vuitton is er op Borneo.
DAT IS NIET TE HOPEN....
HIJ TOONT HOE ZE VERGAAN.....
Hoe moet de bevrijde moderne mens zijn vrijheid gebruiken?  Het westen blijft overtuigd van kapitalisme en liberale democratie. Er moeten “enkel nog wat obstakels, -dus communisme, islam, terrorisme-, worden  opgeruimd en klaar is kees”. Maar  dat lijkt een utopisch fantasme te zijn. Alles moet opnieuw worden doordacht…
VELE GELOOFDEN HEM NIET...


NEDERLANDSE INVLOEDEN..


IEMAND MET DOODSDRIFTEN
Helpt Paus Franciscus?  Immers: “Het geloven in een religie (of een God) is als geloven in vooruitgang”. Beide eisen “onderwerping” en geen “intellectueel proces”. Maar, de paus heeft compassie vooral met de armen en ziet het leven ook niet als een competitie.

 


De elite heeft veel om over na te denken.
Ook al wordt ze luid uitgekotst door gefrustreerden vol haat en woede, aangevuurd door demagogen. Alle denkkracht moet worden gemobiliseerd om met verstand die oceaan van emoties te kalmeren. Dat is het enige wapen tegen een ontsporing die mondiale allure kreeg.

EEN VALSE MESSIAS? 
NEDERLANDSEE MESSIAS-SEN VAN DE MENSELIJKHEID
 


Dus: intelligentsia van de wereld verenigt u. Denk terug aan de Erasmus, Spinoza en de  Ghandi’s, de King’s en de Mandela’s.
MORELE MOED EN GEEN OVERMOED
Die wereldwijd emoties opwekten, die ons met altruïsme en humaniteit vervulden. Een intellectuele revolutie, als een goede moeder van alle revoluties?

U KUNT SOLLICITEREN...MESSIAANSE VOORGANGERS


Met een zachte “anti-Trump”: een anti-demagoog, die ons begeleidt. Met mooie sweet-tweets, die mensen van uur tot uur hoop geven..
DE MESSIAANSE MOEDERS

ZIJ BIOLOGEERT EEN WERELD
Een vrouwelijke messias, natuurlijk, die ons verstand herordent, zonder dat het ons echt moeite kost..            

 

LEON DE MARSEILLE
19 APRIL 2017.


Geen opmerkingen:

Een reactie posten