Totaal aantal pageviews

vrijdag 27 april 2012

DE KNALLER VAN DE PVV: EEN LOUTERENDE OPDONDER?


Regelmatige lezers van mijn geschrijf weten het: ik ben nooit een grote fan van Venlose Geert geweest. De nodige keren wilden lezers me wat “helpen” door op te merken dat “die man niet serieus was” en dat hem “politiek gezien, geen lang leven zou zijn beschoren”. Wel zie nu eens wat er gebeurt.
-De PVV speelt weer eens de hoofdrol, in het door Wilders geregisseerde toneelstuk in Den Haag. Hij heeft het talent om,-zelfs zonder met de pers “dik” te zijn-, de aandacht voortdurend op zich en “zijn” PVV te vestigen. Dat moet je in een politicus waarderen: hij verkoopt zijn waar goed! Maar we hoorden ook dat hij bij de door hem veroorzaakte “plof” ca 25% van zijn aanhang zou zijn kwijt geraakt en we weten dat zijn vereniging geen spatje inspraak kent. Daarom krijgen we nu ook een nieuwe partij die OBP heet van Geert’s vroegere vriend Brinkman.
-Hier zie je een eerste opmerkelijke frictie: iemand die vrijheid en democratie zegt te willen dienen regeert in zijn partijorganisatie als een “onverlicht despoot”. Maar wat natuurlijk vooral knaagt is dat die PVV-ers dat erg weinig schijnt te deren, want zij die nu weglopen, doen dat vooral vanwege de forse schade die hun voorman het land toebracht. Door de Polen te beledigen, vervolgens ook de Turkse president en nú dus weer dé grote plof. Die ons land internationaal zwaar negatief in de kijker plaatst, de financiële markten zeer opmerkzaam maakte en die Brussel in opperste verbazing achter laat. Het risico van een glijpartij in de fragiele eurozone,- waar ook Spanje nu opnieuw wegzakt-, is opnieuw opgedoken. Wie kun je nog vertrouwen als je centen weggeeft, nu blijkt dat een “degelijk land” als Nederland, dé voorvechter van de 3% norm samen met Duitsland, dat nu zelf niet voor elkaar lijkt te krijgen?
-Kortom Geert schuwt niets waar het zijn positie en het uitoefenen van zijn macht betreft. Of CDA en VVD ook niet een flinke fout maakten door met de PVV een gedoogspel te spelen met zo’n hoge inzet, is een vraag naar het verstand van Verhagen en Rutte c.s. . Let wel de PVV is een geaccepteerde politieke partij waar iets van 1/3 van Nederland wel iets in ziet. Zoals dat nu ook met bijna 20% van de Fransen het geval is rond het Front National.
-Nu zoekt iedereen naar de fouten die tot dit debacle leidden, waarbij ik (eigenlijk vreemd zat), nog niemand hoorde praten over de kern van deze tragedie. Namelijk dat 1/3 van ons volkje het gedachtegoed deelt van Wilders PVV over islam de EU en de euro… Al lijkt het er sterk op dat Wilders, in een vlucht vóóruit, nu de islam even wat op een laag pitje zette (behalve dan voor het buitenland waar dat goed schuift). Vanaf nú is het dus vooral de EU en de euro!
-Zonder een foute vergelijking te willen maken kende Nederland jaren voor het begin van WOII een NSB, ook een “nette gewone partij” die ook zo’n zelfde gedeelte van het volk kon verleiden met nazistische besmette ideeën. Dat is al 70 jaren geleden, maar we hadden ook nog ene boer Koekoek zo’n 50 jaren terug, die met zijn Boerenpartij ook niet echt schitterde. Maar die niet zulke gevaarlijke manoeuvres ondernam als nu Geert Wilders.
-In een democratie is het volk de baas: het bepaalt wie het mag regeren. In een parlementaire democratie kiest het volk zijn afgevaardigden en laat hen regeren tot de wettelijke termijn voorbij is of tot de zaak klapt zoals nu. Daarom krijgen we nu in september verkiezingen. Dus als dan bijna niemand op de PVV zou stemmen, zijn we verlost van een lastige PVV en een politicus die weinig schuwt om aan de macht te blijven en die ook nog uit te breiden.
-Dus de vraag is nú dus: kunnen al die andere politieke partijen,-bijna 10 stuks telde ik met enige schrik-, dat nou niet, en met vereende krachten, voor elkaar krijgen? Want u zult het toch met me eens zijn dat het Nederland een lief ding waard zou moeten zijn, dat een partij met haatgevoelens naar een religie en ook naar het Europese verband, het niet meer zou halen, omdat haar kiezers nu eindelijk zouden hebben begrepen dat dit alles averechts werkte en niets oplevert?  Daarbij zou ook een politicus als Wilders, die mijns inziens duidelijk is gemotiveerd door rancune (zeer menselijk overigens), en met een groot dedain voor de pers en die geen seconde aarzelt om weer eens een uiterst populistische halve waarheid te propageren als het zeteltjes oplevert, zijn tijd hebben gehad.
-Als je het zo ziet hangt het dus in niet geringe mate ook af van de andere politieke partijen en de kwaliteit van hun spel richting september, of het lukt om de aanhang van Wilders en co te laten zien dat het ook heel anders kan. Wat zeg ik: dat het gewoon heel anders móet kunnen! Men zou daartoe eigenlijk nu extra gemotiveerd moeten zijn nu eigenlijk ook zo duidelijk blijkt dat de jaren van zigzaggende politici en “breed verbreid “graaigedrag” in hun kringen en vele andere, deze factuur opleverde. Een zwaar ontevreden groep “onderin de maatschappelijke boot” die wraak wil nemen op alles wat zich, ook van hun geld, verrijkte…
-Om het verhaal nu compleet te maken: de Nederlandse kiezers zouden nu ook kunnen hebben geleerd dat versplintering instabiliteit in de hand werkt. Een zich daarom kunnen afvragen het bij hun partij niet ook anders zou moeten.
-Niet dat het nu meteen zal helpen, maar zo’n club als de G500,( die nu naar 1000 jongeren (=/- 35 jaar) wil groeien), geeft met zijn drievoudig partijlidmaatschap (PvdA, CDA en VVD)  ook al aan, welke kant het uit zou moeten gaan.
-U ziet het:  het volk heeft echt de macht, maar het volk moet zich verstandiger gedragen (?). Of is dat te veel gevraagd en zelfs (van mij), op het randje van gezond democratisch denken? Begin ik ook al bedenkelijk af te glijden?
Bij dit alles is er eigenlijk één troost: de democratie en ons democratisch systeem functioneert gewoon OK. Daaraan qua structuur friemelig sleutelen is denk ik nu echt niet nodig. Het zit ‘m in de invulling ervan met de “poppetjes” en die worden door u en mij gekozen. Kijk maar naar de 2e ronde van de presidentsverkiezingen in Frankrijk op 6 mei… waar ook het FN (die programmatisch erg op de PVV lijkt),  in de rol van “Königsmacher” zit…
-Dus neem uw verantwoordelijkheid, beste politici en vooral ook u kiezers, en ga nu niet kruidenieren over de prijs van de aspirine en zo. Maar besef dat het langzamerhand echt begint te gaan om behoud van ons democratische systeem…
      
Maar…

           U en ik zagen dat Geert weinig lacht en erg bleekjes ziet: de mooie zon ontbreekt in het leven van deze opmerkelijke politicus. Dat komt voor een deel, en helaas, omdat hij zich niet vrij kan bewegen weten we, en dat is erg zat. Dan vergaat je mogelijk ook het lachen en ook leven volgens een menselijke maat, denk ik wel eens. Omdat de verkiezingen na de zomer zijn, zou het toch mooi zijn als we een zonnigere  Geert, samen met zijn gebruinde collega’s, in het strijdperk zouden zien verschijnen voor de parlementaire verkiezingen. En zouden er ook niet, ergens op zonnige eilanden, partijen hun politici samen vakantie kunnen laten houden om zo daar, lekker ontspannen in de warme zon, tot coalities te komen…? Die zon zou het toch een plezier zijn om daaraan mee te werken? Dat we daar niet eerder aan dachten! Griekenland zal, ondanks de harde toon van Wilders c.s. , daaraan ook gaarne wat extra-BNP verdienen dus nu niet gedraald en laten we een bosje eilandjes in Griekenland reserveren niet te ver van elkaar weg en met goed transport er tussen. Als de 2e kamer dat nou even regelt en dan ook stopt met dat kijken naar dat huisje van 4 miljoen van onze toekomstige koning…
Dat lijkt me hét recept voor een goede voorbereiding van de verkiezingen die de grote ommekeer zouden moeten brengen! De ingrediënten zijn:  zon en nog eens zon, mooie Griekse stranden onder azuren hemelen en vooral veel “mea culpa” gevoel bij de politici en hun kiezers. Laten we hopen dat er nu toch eindelijk wel iets nieuws onder de zon zal verschijnen op 12 september. Dan wordt dat een zonnige dag ook al zou de zon zich net die dag even verschuilen achter de wolken. Welk een fraaie droom!

, 29 april 2012.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten