Totaal aantal pageviews

zaterdag 21 april 2012

WACHT U OOK OP UW “ROERGANGER” OF GAAT U ZELF IETS ONDERNEMEN?


Het lijkt er op dat een (zwijgende?) meerderheid wacht op de man of vrouw die hun beter bevalt en die hun echt enthousiast kan maken voor haar/zijn idee voor de toekomst van land en volk. Kortom iemand, die ze graag als politieke leidsman/-vrouw zouden willen kiezen. Zoals dat nu al zo’n 20% van de Nederlanders (en merkwaardig genoeg ook 20% van de Fransen!) doen bij hun keuze van de ultra-rechtse/oerconservatieve Geert Wilders (in Frankrijk idem voor Marine Le Pen en linksradicaal Melenchon). Job Cohen leek dat in Nederland ook even te zijn, voor sommigen, maar het werd niks; hij moest vertrekken. Nu gaan er in Nederland  nog  méér mensen (zo’n ruim 30%), voor Emiel Roemer van de SP (en voor Sarkozy of Hollande in Frankrijk). Opnieuw lijkt ca 40% van Nederland nu in hem hún ware Jacob te hebben gevonden… Maar, dus ook zo’n 50-60% (nog) niet! Waar blijft nu toch die nog  “onbekende”,  met dat warme charisma, met een lucide visie en die ook nog de “guts” heeft om wat hij zegt ook wáár te kunnen maken?
Denkt u ook nog steeds dat u, -morgen of overmorgen-, zo iemand in Nederland gaat zien?
Zoals dat lukte in Duitsland in de jaren dertig met ene Hitler; later in Engeland (in en tijdens WOII), met ene Churchill; ná WOII in Duitsland ook met ene Adenauer en idem in Frankrijk, met ene de Gaulle. Maar later bleek ook hier dat, -zowel met Churchill als met de Gaulle nadat de oorlog was vergeten-, hun congé moesten nemen. De betovering was snel voorbij.
Hiervan valt mogelijk iets te leren: het ging kennelijk om de “juiste man” op het “juiste moment”. Toen de tijden ingrijpend veranderden (en daarmee ook het denken van de mensen), vielen die zo populaire voormannen al snel in ongenade.. Dus lijkt het er op, dat een “sterke man of vrouw” alleen kan slagen (of beter gezegd: alleen die rol kan vervullen), als er belangrijke condities vervuld zijn. De kernvraag lijkt dus:
 wélke zijn nou die noodzakelijke voorwaarden, en, -mogelijk is dat de nog betere vraag-, hoe ontstáán dan die condities?
-Eén antwoord ligt voor de hand: zie de voorbeelden hier boven. De ellende, de chaos, de angst moeten kennelijk eerst zo gróót worden, dat een grotere meerderheid ontvankelijk wordt om samen voor één idee en/of een persoon te gaan… Wat ook betekent, dat zo lang er politieke versplintering optreedt (wat we nu in vele landen zien), de tijd voor “een sterke persoon” nog niet is gekomen. Er moet dus eerst een periode voorbij gaan van flinke politieke onenigheid, veel versnippering (veel “schijnprofeten” ook), vóór er een voldoende grote meerderheid is te mobiliseren voor die ene sterke “roerganger”.
Is mijn privé-theorietje juist, dan moet er dus eerst meer narigheid komen vóór die meerderheid is te vinden. Doorredenerend zou dus de betere vraag kunnen zijn: hóe kun je nu bevorderen dat  het rijpingsproces, dat kennelijk aan “het eens worden” vooraf moet gaan, sneller of beter verloopt?
 Maar: kun je dan, als “gewone burger”, iets doen? En als dat dan mogelijk zou zijn, hoe moet je dat dan organiseren? Daarmee lijken we nu in een cirkelredenering te raken: want ook hier zijn “gangmakers” nodig, dus medeburgers die bereid zijn zich (zonder beloning) in te spannen, om politieke actie te organiseren. Zoals bijvoorbeeld nu jongeren in Nederland uit diverse politieke achtergronden samen praten en actievoeren voor het vinden van nieuwe wegen. Ik zag er enkele van deze jeugdigen recent in het Tv-programma Buitenhof en was best onder de indruk. En ook blij dat eindelijk eens te zien. Een stem die zich verheft, die iets nieuws lijkt te melden, voortkomend uit het “gemene” volk. Wat wezenlijk is voor een goed functionerende democratie, waarin “het volk” immers de basis is.      
 Mogelijk denkt u zo langzamerhand ook dat “afwachten”, het toch niet is. En voelt ook U dat u iets zou moeten gaan ondernemen? Dacht u er ook al eens aan om: een krantje te beginnen, om te gaan bloggen, pamfletten te laten drukken en te verspreiden of gewoon te gaan rondlopen met een bord of met een geluidswagen te gaan rondrijden? Of wacht u nog even op “een nieuwe politiek-maatschappelijke elite”, die zo “vertrouwde voortrekkers“ van vroeger, waar we dan achteraan sjouwden? Terwijl nou net het akelige is dat die elite er niet meer is… Die moet nou net weer worden “uitgevonden” en,-geloof het of niet-, nou net door ons, wijzelf dus!
Wel als u hierin wat herkent dán moet u deze blog zeker verder lezen, want dat vraag ik me ook al tijden af…
 Waarschijnlijk zit er echt al iemand “in de coulissen” die bij zich bij een verrassend initiatief zou willen aansluiten en die “het” heeft: dat charisma, dat kunnen geven van vertrouwen en dat vaste, overtuigende idee. Waar kwamen anders die Lula’s en Kirchner’s vandaan in Brazilië en Argentinië? Die de massa konden meenemen naar nieuwe, betere tijden? En die Ghandi ook en ook die Mandela? Zie al die opkomende landen nu in de wereld die we aanduiden met namen als Brics. Maar ook, zeer recent die Mario Monti in Italië, die de meest zware maatregelen, kalm en vastberaden en mét instemming, er “door” krijgt. Na de chaos van die maffe Berlusconi. Hij zat ook een leven lang in de “coulissen” en blijkt nu dé redder te zijn. De juiste man op het juiste, het gerijpte, moment dus.
 Zo kom ik op een conclusie die ons ook hoop zou moeten geven: laten we, samen en alleen, vooral initiatieven ontplooien die politieke discussie oproepen. Dus ventileer uw ideeën, luister naar hen die de moed hebben om hun gedachten uit te spreken: kritisch maar opbouwend. Kortom: bemoei u ermee dus.
 Want als er dat voldoende mensen doen, gestimuleerd ook door anderen die hun moed gaven, dan komt die dag dat er iemand met ideeën  “aanslaat”, en bij steeds meer landgenoten. Die het vertrouwen waard lijkt te zijn en die het dus verdient in de bestuurdersstoel plaats te nemen..      
 Wonderen bestaan niet, dat weten we wel. Maar toch heeft al heel vaak dit soort wonder plaats gevonden. Maar het moest als het ware worden “geprovoceerd”. Zoals er nu ook een Occupy is gekomen: uit het niets, maar al op vele plaatsen, en ook een Anonymus en mogelijk zijn er al andere bewegingen die we nog niet opmerkten…
 Dus laat gewoon van u horen, doe mee, en als er dat maar genoeg doen vinden we “onze nieuwe weg en onze roerganger” wel. Dat is de belangrijkste conditie: en wijzelf moeten en kunnen die scheppen. Eigenlijk eenvoudig niet?

Maar…
           die warme zon zag dit “uithuilen en opnieuw beginnen” zich al ontelbare keren, -diep onder haar baan-, afspelen. Daarom zeggen we ook nog steeds: “Er is niets nieuws onder de zon”…
Het onthoofden van de “Roi Soleil” in Parijs, was ook “gewoon” het einde van een mislukte “roerganger” (die overigens nooit was gekozen). En gaf het begin aan, van een nieuwe “tijd”, met een hele reeks nieuwe roergangers. Die elkaar enkele decennia  bleven “opvolgen” en dat op nogal bloedige wijze…
Tót  “roerganger” Napoleon Bonaparte uit Corsica kwam boven drijven, die heel wat ondernam, vóór ook hij werd verbannen door “het volk”. Een eeuw later zagen we dat zich herhalen in Rusland, waar de tsarenfamilie het veld moest ruimen voor (weer) een revolutie en daarop volgden er nog meer omwentelingen, tot het hele communisme implodeerde. Steeds weer, afdankingen van “door God gegeven óf gekozen, heersers”.
Immers samenlevingen veranderden, mede door de veranderde ideeën en “uitvindingen”. Maar ook door het wangedrag van hun leiders. “Men” kwam daardoor tot andere opvattingen en greep zelfs naar de wapens om die te verwezenlijken. Dat moest ook wel, omdat de democratie nog ontbrak, waarin iedereen vrij kan oproepen tot verandering en zijn ideeën vrij aan de man kan brengen. De omwentelingen in de Maghreb en het MO zijn weer zo’n golf, naast die nu in diverse Afrikaanse landen. En al die moves worden elke keer weer beschenen door dezelfde zon… Wat moet die intussen veel van ons weten!
Het is dus eigenlijk duidelijk zat hoe het verder moet met ons… We zijn, op wat we eerder hadden bedacht, nu weer eens uitgekeken. Én, “we” maakten er ook opnieuw “een rotzooitje”  van:  graaiend, speculerend, maf consumerend en intussen onze democratische idee flink verwaarlozend. Eerst meer geld en spullen, daarna enorme verschillen tussen rijk en arm, en intussen niks goed opletten op die politici, aan wie we de democratie hadden “uitbesteed”. Niemand had zin in dat kritisch blijven discussiëren over de scheefgroei. die we best wel zagen. Ook al hoorden we sommige wat roepen over “normen en waarden” en “terug naar de VOC-mentaliteit”. We vonden dat gezanik maar wat lastig en deden veel liever wat anders, wat leukers. De zon keek naar ons en schudde het eeuwige hoofd: ze wist dat het weer eens “om” moest, daar beneden. Want de mensen begonnen weer “die politici” de schuld te geven, terwijl ze vergaten dat ze die zelf hadden gekozen en maar wat hadden laten aanprutsen met het gegeven mandaat. Het werd wéér:  “weg met die ellendige politici”, en de ontevredenen kozen vervolgens voor “mooi pratende politici”, die een zondebok zochten (en vonden) en die hun zonder tegenpruttelen gelijk gaven in hun nogal belachelijke wensen… 
Politici ook, die hun ook niet vermoeiden met al die “negatieve” verhalen, over ontgroening en vergrijzing, over “opkomende landen” en veel te hoge staatsschulden. Nee, dat praten over hoofddoekjes en “afwijkend levende immigranten”, dat vonden er vele hét echte probleem. Onderwijl waren er onvoldoende mensen te vinden om de “gepensioneerde oudjes” te vervangen en om zo hun pensioenen en dure zorg te betalen… Net alsof we dát niet al lang hadden kunnen (en móeten) zien aankomen!
Hadden we dan nou ineens collectief last gekregen van een zonnesteek? Waren we té lui blijven liggen in de zon naast die geurende barbecues?
Eigenlijk weten we dat best wel zelf, ook zonder die wat “negatieve” blogs van die retraité’s te moeten lezen. Die niks beters te doen vinden, lekker wonend onder die lekkere zon.. 
Dus beste  mensen, ga achter uw PC zitten en reageer op dit geschrijf en laten we zo een bijdrage leveren aan een brede discussie over “hoe het verder moet”. Want anders weet ik het verder ook niet.
Praat en schrijf uzelf dus uit die “put”, samen met uw lotgenoten. Want dat was en is DÉ motorfunctie van wat we “democratie” noemen. We moeten het, zoals altijd al, gewoon weer zelf gaan doen…
Laten we dat nu, -ook aan die eeuwige zon-, tonen. Die dan gerustgesteld zal constateren dat de mensheid nog helemaal intact is en weer hoop toont voor een nieuwe toekomst. Want wij zullen het, beschenen door die warme zon, nóg eens zelf moeten doen.
“Au boulot” dus en kop op. En kijk naar die zon en glimlach en… vooral, laat van u horen wat Ú denkt.


, 22 april 2012.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten