Totaal aantal pageviews

vrijdag 21 december 2012

HOE STAAT HET MET ONZE EUROPESE ZAKEN?Ze werden het niet meteen eens over de begroting 2014-2020 maar dat doet geen mens meer schrikken; ze zijn het zelden enthousiast en samen ergens over eens die EU-opperhoofden. Dus van Rompuy suste na het nachtelijk echec weer de pers zoals altijd… En de wereld draaide weer gewoon door.. Maar is het wel allemaal zo onschuldig en rustig als het lijkt ? Zijn het weer gewoon die “kleine relletjes en dat flauwe gekibbel” of ontwikkelt er zich op de achtergrond stilletjes een toekomstige lijn met grote gevolgen? Wat ik recent over de EU las en hoorde was aanleiding om nog alles eens op een rijtje te zetten wat je aan grote veranderingslijnen lijnen kunt zien… Vooral in de houdingen en achterliggende gevoelens bij de diverse landen…

En dat leverde het volgende op…-Waarheen lijkt de EU zich in stilte te bewegen…   

Europa, die schone gedachte die na een vreselijke wereldoorlog in Europa begon, is meer een last dan een lust. Het is een van de doorlopende crises die ons blijven plagen..  Toch viel een aantal toeschouwers op dat Cameron het spel nu wel erg hard speelde. Omdat hij ook bij herhaling echt agressief optreedt richting Parijs komen er steeds serieuzere vragen op over wat die Engelsen nou eigenlijk willen met hun EU-lidmaatschap. Want de indruk ontstaat dat we eerder een UK-exit dan een Grexit zouden kunnen gaan krijgen. Is het weer gewoon die Engelse bluf gebaseerd op die groeiende afkeer over de EU, vooral binnen de Tories?  Waar vele aandringen op een referendum over de vraag of men de EU niet moet gaan verlaten..  Helaas: de polls laten daarvoor nu in dat land een duidelijke meerderheid zien. Daarom maakt Cameron ook zoveel herrie.

De lijst van herriepunten is lang en blijft aangroeien: de weigering mee te helpen aan de euro-redding, het willen behouden van de grote vrijheid van de banken in de City en de herhaalde aanval op de Brusselse ambtenaren en hun privileges. Hij riep laatst zeer boos dat er zelfs 250 ambtenaren van de EU zijn die méér verdienen dan hij! Wat hem betreft moet er meteen een verlaging van 10% van alle salarissen in Brussel komen…

Nu morrelt Cameron c.s. ook aan een fundamenteel aspect van de EU; het ondersteunen van achtergebleven regio’s om ze bij te trekken en zo de economische gezondheid van de EU te versterken. Londen wil haar voordelen van een lidmaatschap graag bewaren maar daar liever niet voor lappen. Ze dreigt met “opt-out” maar weet ook dat 50% van zijn export naar de EU gaat.

-Old Tony Blair is mordicus tegen…


Tony Blair die graag de stoel van van Rompuy zou hebben gehad, vecht openlijk tegen dit optreden van Cameron. En hamert er op dat de EU de basis is voor vrede in Europa waar het eeuwen lang bij herhaling bonje gaf tussen de landen. Hij spreekt daarbij duidelijk ook namens het overgrote deel van het Britse zakenleven! Het gaat dus echt om twee botsende visies: Cameron wil enkel een Europa dat een “gewone vrijhandelszone is” en daarom moeten van hem alle huidige belemmeringen weg en moet er zeker geen machtig Brussel komen met een groeiend budget! Blair zei laatst dat zijn grote nachtmerrie was een “ja” op de twee referendums waarover men in het UK nu spreekt: een vertrek uit de EU en een vertrek van Schotland uit het UK-verband… Dan, zei hij, overleeft enkel de City en sterft het UK… Hij ziet het allemaal al een afglijden van zijn land en de Engelse natie..

-Is Cameron de voorbode?

Spreekt Cameron enkel arrogant uit wat anderen ook denken? Hij vindt een gewillig oor bij Zweden, Denemarken, Finland en ook Nederland. Maar nu ook, -en dat was nogal een verrassing-, bij Duitsland! Wat heel zwaar aankwam bij Hollande, die maar steeds eenzamer steun loopt te zoeken voor zijn “Europese groeipact”. Hem liet Merkel met haar steun voor enkele punten van Cameron nu echt helemaal in de kou staan.

Voor het eerst zagen we “de clan van noordelijke landen” samen optreden en daar zat ook Londen nu bij! Delors is nog de enige die roept: De EU-landen moeten nu ferm bezuinigen en  de Unie moet zorgen voor de economische herlancering…

We zien opnieuw die scherpe breuklijn in de EU die het noorden scheidt van het zuiden, waarbij Frankrijk als zuidelijk wordt gezien. Wat Hollande met zijn recente nogal “aparte” positionering ook steeds vaker lijkt te versterken …

Zo zien sommigen, die serieus rekenen met een Duitsland dat liever (ooit) uit de EU stapt, dan mee te gaan in een amalgaam van armoede, nu de contouren van de NOORD EUROPESE  UNIE (NEU) verschijnen. Want dat Duitsland ooit alleen als dé “spelbreker” durft op te treden lijkt onmogelijk, gezien de enorme politieke schuld die het dan op zich zou laden. Daar heeft het dan ook slechte herinneringen aan… Maar als het een groep van noordelijke landen ziet aftekenen die het over een andere unie eens kunnen worden, ligt de zaak uiteraard anders. En iedereen weet intussen dat het “timide Duitsland met zijn grote schuldgevoel”, niet meer bestaat. Het zal hard vechten om het behoud van zijn met hard werken bevochten welvaart!

-Lees, wat de Engelse filosoof Gray over de EU  zei..

Het behoud van de euro is vooralsnog voor elkaar maar ten koste van een gammele economie en massa-werkeloosheid. Het begint er op te lijken dat de EU niet zozeer een garantie is tegen oorlog in Europa maar eerder een oorzaak van onvrede. We zien op teveel plaatsen “toxi-politics”. In Hongarije, Griekenland  toont zich ultra-rechts heel duidelijk en in andere landen wordt het snel wakker. De trend is duidelijk, de timing nog niet, maar over maximaal 10 jaar en mogelijk al eerder zal de EU en dus de euro imploderen. Want de Europese landen zijn té verschillend en de EU lijkt in niets op de VS. En voegt hij er aan toe: ik geloof helemaal niet in vooruitgang maar eer in cyclische ontwikkelingen. Hij voorziet wat in de dertiger jaren gebeurde toen ook na de globalisering het protectionisme volgde. 

Het verlangen naar een grote nieuwe politieke idee heeft ook geen fundament. Politiek moet ook geen grote ideeën ambiëren; laat dat maar over aan de religies en de kunsten. Daar komen de goede dromen vandaan voor de mensheid.

Zonder er tijdstippen bij te kunnen noemen is, ook wat mij betreft, de trend voor de ontwikkeling gezet wat onze EU betreft. Doodzonde, maar gewoon toch een illusie dus? Enkel een groot internationaal incident zou de trens in de EU nog echt kunnen stoppen..-Een echt nieuw Grieks drama: Dass haben Wir nicht gewusst…

De crisis snijdt diep in het Griekse land en stort het in een steeds grotere chaos; politiek en economisch gezien. Maar er is ook nog iets heel anders wat ernstig uit de hand loopt: Griekenland is het zuidelijke grensland van de EU en bewaakt dus onze toegangen in het zuiden. En met financiële steun van Brussel. Maar hoe zit het daar nu eigenlijk mee?

-Het humanitaire drama in Griekenland, wat we niet willen zien..

Onze media staan vol met humanitaire drama’s van Syrië, Gaza, RD Kongo, Soedan tot  Birma, maar wie weet er eigenlijk wat zich dagelijks aan schokkende zaken afspeelt in Griekse wateren en op het Griekse land?

Weet u van de favoriete sport in enkele wijken van Athene? Die bestaat uit nachtelijke knuppeljachten op immigranten die het vege lijf proberen te redden? Van Afghanen, afrikanen en nu ook veel Syriërs die geen plek meer vinden in de overvolle opvangkampen en zich dus schuilhouden in diverse stadsghetto’s? Waarbij ze aan huizenmelkers geld moeten betalen voor onderdak in een soort van bouwval zonder enige voorziening? Nadat ze 3000 dollar betaalden aan “passeurs” in Istanbul om via Griekenland naar het beloofde land “Europa” te kunnen komen. Weg uit de Syrische hel, komen ze nu aan in een andere hel. Ze kregen bij aankomst een papier om asiel aan te vragen, maar als dat niet 30 dagen later is behandeld moeten ze Griekenland meteen verlaten. En dat lukt niet. Wat geen wonder is omdat het bureau enkel op zaterdagmorgen open is en er zijn maar 20 dossiers tegelijk in behandeling zijn..  Dus: Kafka in het land van Heracles. Niemand weet hoeveel vluchtelingen er nu zijn, maar experts spreken over “minstens” 500.000! Er komen er dagelijks honderden bij in het stadscentrum van Athene dat gewoon een echt getto is geworden. Geen wonder dat “Gouden Dageraad”, de luidruchtige ultra-rechtse partij, steeds meer aanhang krijgt.

-De minister zegt dat de immigratie met 80% af is genomen.

Aan de Turks-Griekse grens staan nu 1800 politie-agenten waardoor er een afname was van 80% en nu is er ook een actie gestart, Xenios Zeus genaamd, die leidde tot de arrestatie van 3000 illegalen in het centrum van Athene. Verklaringen van een trotse Minister van “Publieke orde en bescherming van de burger”. En de mensen nemen dat nog net voor waar aan.. Maar dat zal niet lang meer duren… Dat zegt de chef van de Hoge Autoriteit voor de Vluchtelingen van de VN die ook weet dat de beloofde 300 extra-ambtenaren voor de asielbehandeling er niet komen vanwege de… bezuinigingen!

-Waar blijven dan al die vluchtelingen?

Wel, met de meeste landen van waaruit mensen hierheen vluchtten bestaat geen enkel verdrag om ze retour te sturen. En als ze al zelf willen laten de turken hun niet meer terug over de grens! En dus eindigen sommigen in vluchtelingenkampen in grote ellende en lukt het anderen naar  een ander land te ontkomen in Europa. Het dicht zetten van de grens met Turkije had enkel als effect dat de “passeurs” andere routes vonden om illegalen binnen te doen reizen..

-De illegalen komen nu binnen via de vele eilanden.

De eilanden dichtbij Turkije zoals Chio en Lesbos zagen in 2012 in enkele maanden 600 vluchtelingen binnen komen en dat waren er eerder enkele tientallen. Ook op Samos zijn alle cellen intussen vol, vooral met Syriërs. Die allen zeggen: onze broeders komen er nu allemaal ook aan, want de opvangcapaciteit voor ons in Jordanië en Libanon is helemaal volgestroomd.

Als het de vluchtelingen niet lukt iets redelijks te vinden óf als ze, zoals steeds vaker gebeurd worden afgeranseld door Gouden Dageraad c.s. , gaan ze via de uitstekend georganiseerde “passeurs” met een vals paspoort van 200 euro’s, naar andere Europese landen via Macedonië. En het lukt Griekenland in het Schengengebied natuurlijk niet om zijn 15.000 km grens met Europa te bewaken… Je stapt ook gewoon in een vliegtuig in Griekenland naar een ander Schengenland. De enkele landen die douanemensen naar griekse vliegvelden stuurden pikten er in no time honderden per week uit.. en die ambtenaren zijn nu weer thuis.

Deze immigratie is dan ook helemaal niet op de eerste plaats een Grieks probleem, maar zeer zeker een Europese kwaal. Maar daarover gaat geen enkele Europese top en geen Europese burger wordt er over bijgepraat door zijn Europarlementariërs of zijn lokale politici.

En straks zeggen we allen natuurlijk: “Wir haben es nicht gewusst…”.  Dat zal uiteraard pas zijn als er doden vallen onder de vluchtelingen in Griekenland en, iets later, ook elders in Europa..

-Hoe gaat dat ooit zonder de EU met deze immigratie?

Als de huidige EU ooit implodeert en de zuidelijke Europese grenzen weer “gewoon” oude landgrenzen zouden zijn, zal het vluchtelingenprobleem waarschijnlijk nog bestaan. Vanwege conflicten en economische zwakte in het MO, de Maghreb en Afrika…  Dus dan moet elk afzonderlijk land, danwel de NEU, tegenhouden  wat er van deze stroom niet door de Zuid-Europese landen zelf worden opgevangen en behandeld. Terwijl er dan ook al een steeds grotere “vluchtelingenstroom” uit die zuidelijke landen zelf naar het noorden wil gaan. Zie nu de gewenste 200.000 ingenieurs uit Z-Europa voor alleen al vergrijzend Duitsland. Dat zou wel eens een erg grote druk kunnen opleveren als de ontgroening en de vergrijzing te weinig lege plekken bieden. Of die NEU, zoals we recent nog in de EU meemaakten, veel immigranten niet wil omdat men ze “niet-integreerbaar” acht… (zie Sarazzin, Wilders, Dewever en Breivik c.s.) moeten we afwachten.                     

En wat dit betekent voor de verarmde Z-Europese landen dat hebben we al eens eerder gezien. Maar toen waren er nog wel die Brusselse kassa’s…Maar,

          De zon is een onderdeel in het perfect geïntegreerde zonnestelsel waar ook de aarde toe behoort en dat al sinds de big bang. En die zon droomt niet van integratie in een groter geheel maar is perfect tevreden met hoe de zaken nu zijn. Ook weet ze dat alle ruimteonderzoek tot nu toe nooit meer plekken vond dan Mars, om emigranten van de aarde te ontvangen. Het huidige onderzoek naar de exo-planeten op tientallen miljarden lichtjaren weg van ons houdt mogelijk ooit een verrassing in, omdat men daar toch “aardgelijke omstandigheden” ontdekt. Wat ons op gaat zadelen met de idee dat er ook andere “mensen” in het heelal kunnen zijn… Maar vooralsnog op te grote afstanden om ze op te kunnen zoeken… Dat kan de droom van “ruimtelijke emigratie” naar vredige, rijke en mooie andere landen in de ruimte, doen vervliegen. En ons drukken op de werkelijkheid die er is: vluchten kan niet want er bestaat geen andere aarde voor ons aardmensen… Een droom minder dus en alle mensen zullen dan beseffen dat wij het samen moeten blijven vinden op dit ondermaanse, dat er geen “deus ex machina” bestaat. Dus dat we al onze problemen samen op deze aarde zullen moeten oplossen. Alle dus… of het nu energie, voedsel of zuivere lucht betreft.   


Gelukkig zal onze zon, zonder enig ressentiment alle regio’s, waar zo ook bij mogen horen, blijven beschijnen,  zonder enig onderscheid te maken.. Dat is een excellente zekerheid voor allen.

Dus spoedt u in de stralen van de zon, die net in haar winterstand kwam en pik nog wat warmte mee. In het besef dat de zomer al weer nadert.

Dus wensen we u weer veel zonnige momenten toe en fraai weertje!

22 december  2012

1 opmerking:

  1. Ik ben bang dat filosoof Gray gelijk gaat krijgen. Europa is geen VS. Te veel verschillen, en vooral ook te veel talen. Dan is een vrij handels zone misschien de beste oplossing. Maar met of zonder euro? Zonder, heb ik me laten vertellen kost zoveel, dat het geen optie zou zijn. Met, lijkt ook steeds minder een optie. Vooral ook omdat te veel landen onder aanvoering van Great Britain,zich aan de zijlijn opstellen.Nou hebben we net in Nederland gezien dat dat een dodelijke plaats kan zijn. Vooral voor Engeland dat wel eens de vooraanstaande plaats van zijn City zou moeten overgeven aan Frankfurt of Parijs. Als echte Europeaan, roep ik dus nog steeds,maar steeds minder luid,"Europa sluit de rijen en aan de slag!" Hier in Frankrijk zullen we dan wel eerst onze verslaving aan de verzorgingsstaat moeten opgeven en gewoon langer en meer gaan werken. Maar ik vrees met grote vreze... Frits Baylé

    BeantwoordenVerwijderen