Totaal aantal pageviews

vrijdag 11 mei 2012

RICHT UW ANTENNES NU OP PÓSITIEVE VERANDERINGEN!


Het is zover, wie goed rondkijken wil, kan het ook bespeuren. Al moet je antenne goed gevoelig zijn en liefst niet in één richting gefixeerd staan. Er verandert steeds meer ten goede, waarbij ik u even moet uitleggen dat veranderen bijna steeds begint met een fase van ontreddering, ontsporing en chaotische toestanden: deskundigen noemen dat “de unfreeze fase”. Het oude moet losgelaten worden er moet  ontvroren worden,  om plaats te maken voor het nieuwe wat zal/moet komen… Wij zagen de laatste tijden nogal wat “opgedrongen veranderingen” (waar sommigen nu nog de zondebokken bij zoeken) terwijl de betere observanten al gebeurtenissen zagen, die bij de volgende fase “the move” hoorden. Het “op weg gaan”, zoeken dus, nadenken over gisteren en morgen, om te kunnen aankomen in de laatste fase die, natuurlijk “the freeze” moet heten. Het nieuwe, het betere (?)  wordt gekozen (in een democratie dan) en de veranderingen leiden zo tot een nieuwe “stabiele” toestand. Natuurlijk is dit een wat té simpel schema , maar het is bruikbaar als denkmodel.
Ik beweer dat we (wereldwijd gezien) nu ergens zitten in het begin van the  move fase; daar moet ik natuurlijk handen en voeten aan geven. Ik waarschuwen wel even:  ik bezie het vooral, en u vaak ook, vanuit onze plek op de aardkloot. Dus ruwweg zeg ik dan even “vanuit het westen” zoals dat de radicale djihadisten ook doen. Want kijk je vanaf Chinese bodem of nog breder vanaf elk BRICS terrein, dan zijn die al lang bezig aan een positieve verandering en ze lijken nu de grens van move naar freeze over of raken die… Dus let wel: ik bekijk het vanuit “ons gezichtsveld” ruwweg dus vanuit een gebied met 1 miljard van de 7 miljard mensen op deze aarde. Ik neem u mee op een de reis van een “collectioneur” die rondkijkt en die elke positief lijkende ontwikkeling blij in zijn ransel stopt om ze later wat preciezer te bekijken: een eerste “ruwe” bloemlezing zogezegd. Natuurlijk kan ik enkel door mijn bril kijken wat het risico meebrengt dat u sommige items niks positief vindt (ja zelfs negatief kunt vinden) en dat u dingen missen gaat die ik niet zag of anders waardeerde… Is dat zo dan zie ik gaarne uw reactie tegemoet!
In de artistieke en literaire wereld zijn vaak de éérste symptomen van veranderingen merkbaar.  Alle grote kunststromingen in de geschiedenis waren gekoppeld aan intense maatschappelijk-politieke veranderingen. Daar zitten gevoelige antennes die echter niet zo compatibel zijn met mijn receiver. Daar speelt de geografische afstand zeker een rol bij. Vult u zelf aan wat u er van bespeurt en laat dat weten zou ik zeggen. Let’s go dus!

De antenne gaat eerst even op Nederland (om wat te oefenen):
-In het CDA gingen stemmen op om de meerderheid soms maar eens bij de oppositie te gaan halen als de gedoger wéér tegen zou gaan liggen,
-een stel jongeren van diverse politieke huize wil zijn G500 groep uitbreiden met nog meer leden die lid worden van drie politieke partijen CDA,VVD en PvdA) en samen oplossingen bedenken en/of visies ontwikkelen. Ik zag daarin iets van die nieuwe “grote middenpartij” van Nederland in haar geboortestadium. Dus de weg naar een beter bereikbare meerderheid om te regeren..
-in de vakbondscentrale FNV willen sommige bonden zich afsplitsen en niet slaafs achter de centrale blijven aanhobbelen. Er is een echte crisisstemming in de SER intussen, het polderen is daar aan zijn grens. Ik denk dat het harder zal moeten.
-er zijn in Nederland nu al 40 burgemeesters die , in navolging van “onderdanen”, hun nek uitsteken door niet mee te werken aan “onmenselijke uitzettingen”. Niet dat een “burger” boven de wet staat: maar hij hoort ook “op te komen tegen flagrant onrecht”.
-de gem. leeftijd van CDA-leden blijkt nu 67 jaar te zijn… Dat zou reden moeten zijn om die grote middenpartij wat sneller te doen ontstaan. Er is dus ook een bloedtransfusie nodig, maar die slaat pas aan ná interne veranderingen…  
-de krimp in de PvdA lijkt te stoppen en Cohen, die wel goed wou maar het echt niet kon, nam zijn congé. Ook dit zou die “middenpartij” kunnen helpen ontstaan?
-de CU en de SGP willen mogelijk gaan samensmelten dat maakt het politiek wat duidelijker en gemakkelijker op rechts.
-maar: de PVV stapte, boem, uit de gedoogconstructie en Wilders moest laten zien dat hij zijn (elitaire PVV-clubje) slecht had ingeschat. En wat deed hij? Hij nam geen enkele verantwoordelijkheid voor het bijna bereikte akkoord en riep dat hij niet mee wilde gaan met dat Brusselse dictaat op onze bezuinigingen. Dat de ouderen zwaar zou treffen. De vlucht vooruit dus en het toonde dat Wilders de greep op zijn partij kwijt is. En het liet zonneklaar zien hoe opportunistisch hij is! Weg dus die islam en die  met sanctieshoofddoekjes: die zijn nu obsolete. Nu wordt de EU, Brussel en de euro zijn uit te melken zondebok! Geert bleek nu dé echte kampioen van het onverantwoordelijke populisme. Dit gebeurde nadat er bij de PVV, na Brinkman,  een paar politici wegliepen, vanwege gebrek aan interne democratie en het nogal onbeschoft uitkafferen van de president van Turkije. De eerste gelovigen uit de “rechtse kerk” pakken hun koffers.. De groei is er uit bij Wilders: hij verliest aanhang wat hoog tijd wordt. Dat die grotendeels naar de SP gaat is in elk geval een teken dat mensen het verschil zien tussen Roemer en Wilders. Ik bedoel niet het politieke verschil maar gewoon het verschil in motief om aan politiek te doen… Dus tussen onbetrouwbaar en rancuneus.
-Samsom de nieuwe PvdA-fractiebaas viel meteen op door een echte ouderwetse apparatsjik-aanpak. Hij maakte een blunder door niet mee te doen met de Kunduz-partijen en kreeg van liefst 2/3 van de ledenraad en een hele bos prominenten ongenadig op zijn klungels. Verandering is ook daar nu echt aangezegd en Samsom zal van zijn (te) hoge zetel móeten dalen…
Kortom mijn antenne meldt mij dat de huidige toer zijn grenzen bereikt heeft en het  mislukken van de huidige bezuinigingsoperatie (waarbij Wilders in het Catshuis meemummelt en wij niets zien of horen mogen) zal dat nog wat versterken. De tijd voor nieuwe coalities is een stuk rijper geworden en U zag het met mij: het fatsoenlijke, niet vast gevroren deel van de Nederlandse politiek, greep het initiatief en timmerde een 3% akkoord in elkaar + brief aan Brussel en een basis voor de begroting 2013… In drie dagen! Een ware verademing, een triomf ook van de fatsoenlijke en serieuze politiek en een afstraffing van opportuun en populistisch schadelijk héél rechts dus! In drie dagen een waar mentaal wonder…dat echt iets zal nalaten zeker ook in de a.s. verkiezingen.
   
Ik draai mijn antennes nu naar Brussel en de EU dus:
-dat deed Geert Wilders óók en hoe! Meteen nadat hij uit het bezuinigingsoverleg was gestapt gaf hij zijn redenen daarvoor. En hij gaf de schuld aan het kabinet dat  “het Brusselse bezuinigingsdiktaat niet wilde afwijzen” en dat zou leiden tot het verminderen van de welvaart bij de ouderen. Een afgang eigenlijk voor de PVV; dus goed nieuws? Wel omdat er nu een keiharde verkiezingscampagne wordt gestart is dat nog even de vraag: want in zich “afzetten tegen xyz” is Wilders een ware expert. Ai dus.
 -Duitsland beseft en erkent zijn vergrijzings- en ontgroeningsprobleem en werkt nu keihard aan oplossingen. Naast oudere werknemers langer gezond behouden is er nu ook gewoon duidelijk dat er immigranten móeten komen… Zuid-Europa zal dat grotendeels gaan oplossen op uitnodiging van Merkel.
Nu moet Nederland (wat een gelijk probleem kent) ook nog even flink wakkerder worden…
-de voorzitter van het Europarlement ziet een implosie van de EU niet meer als een onmogelijkheid. Als dat hardop door zo iemand wordt gezegd, betekent het minstens dat men daar nu ook echt wakker is en uiterst realistisch werd: ook voorwaarde voor echte veranderingen. En de recessies in Z-Europa verdiepten zich niet weinig… en gaan anti-EU druk oproepen…
-Brussel, de ECB en zelfs  Duitsland vindt dat de groei, (en die afschuwelijke ww!), in de EU nu op de Europese agenda moet. Een emmertje van 200 miljard werd gevuld. Het werd hoog tijd maar het … gebeurt nu toch maar. En zelfs Duitsland beseft nu de noodzaak…
Dat zijn allemaal nogal nieuwe en hoopvolle geluiden uit het Brusselse….change is coming there too!

Ik geef mijn antennes nog even een zetje en kijk richting MO en Maghreb.
-nu de revoluties leiden gaan tot gekozen regeringen blijkt dat er een stevige strijd ontstaat tussen de partijen van de  radicale islam en de gematigden. Een islamitisch blok van radicale huize, dat zit er in Tunesië en in Egypte niet echt in. Wat ons flink moet verblijden na onze blinde steun aan die akelige dictatoren.
-Assad en co komen steeds verder in isolement terecht en de druk op China, Iran en Rusland neemt internationaal flink toe. Ook wordt duidelijk dat Assad nog wel doorgaat maar hij verliest aan positie.. Na 10.000 doden kun je niet meer volstaan met enkel sancties…
-Iran praat weer over zijn nucleaire programma en binnen Iran groeit het verzet tegen A. Al is van geloof in echt goede wil nog geen sprake.

Het optreden van de Arabische Liga, dus de eigen club, is een verademing vergeleken. Zeker vergeleken  bij de stilte van eerder, waarbij dan weer Europa “moest” optreden in oud-koloniaal gebied.. Hier zien we ook echte pionierslanden met ballen zoals Qatar met zijn zender Aljaazera.

Ook even naar Afrika (- de Maghreb):
-al een paar jaar geleden vestigden de VS in Afrika  een eigen “Command” wat hun kijk op het opkomende belang van Afrika  nadrukkelijk onderstreept.
-de recente putsch in Mali werd snel gestopt door vlot ingrijpen van de club van W-afrikaanse landen (de Cadeao). Ook Guinee-Bissau kreeg een serieuze waarschuwing.  Mali blijft even spannend..
-in de Sahel ligt nu plotseling een nieuw actiegebied van Al-Qaida met zijn “filiaal Al-Aqmi”. Niet ongevaarlijk voor de stabiliteit van de regio, maar anderzijds ook een laatste stuiptrekking van een mislukt bloeddorstig terrorisme van de periode Bin Laden. Veel Arabieren zien dat nu zelf zo.
-de groei in Afrika ons buurland is OK; 5% is nu een wonder.. We moeten nou nog snappen welk een grote markt daar ook voor ons ligt. En onze industrie ook daar meer op richten omdat we tot een evenwichtigere handelsrelatie moeten komen. Afrika is ons Europese exportgebied van morgen… Zie wat we nu al in Turkije doen… Afrika gaat in inwonertal verdubbelen tot 2050… Wij moeten ook goed zien dat de jeugd, die wij niet hebben, echt daar te vinden is.
Steeds meer zien we ook hier de Afrikaanse Unie, maar zeker ook de regionale landenverbanden , ingrijpen en zich intensief bemoeien met de ondemocratische moves in hun clublanden. Wat een opmerkelijke verbetering is en zeer veel hoop vestigt.
    
Even nog de sprieten naar het Verre Oosten en Z-Azië.
-er vertrokken 9000 marines van Okinawa, er bleven er nog ruim 30.000. Japan heroriënteert zich locaal en ziet zich tegenover machtig China. Taiwan werkt al ruim met China samen…
-Birma lijkt een meer democratische move te maken na vele jaren van sancties en isolement (behalve door China dan;  net zo als bij Noord-Korea).
-Manilla (Phillipijnen), zoekt steun bij de VS in zijn conflicten om eilandjes met China. Natuurlijk gaat het hier weer om grondstoffenreserves. Net als bij de nieuwe Falklandwrijvingen….
-Australië kreeg een contigent amerikanen op zijn grondgebied en signaleert zo dat het ook de nieuwe multipolaire wereld ziet aankomen.
-China en Rusland hielden samen vlootmanoeuvres… een demonstratie, vooral van de russen naar Europa en de VS (zie hun rollen ook in Syrië). We weten overigens allen dat ze beide ook zeer oplettend naar elkaar kijken: ze zijn buren met zeer lange onderlinge grenzen.
De nieuwe multipolaire wereld tekent zich dus af en landen moeten positie kiezen. Het settelen van een nieuw machtsevenwicht is al begonnen.
 
Maar…
           Zelfs de zon veranderde dus ook, in zijn lange leven…En niet zo’n beetje: dat zag men aan de veranderingen in de zonnevlekken. Er zijn mensen die daar ook iets meteorologisch op aarde aan verbinden; dus wij en de zon veranderden “samen”. Dus zelfs die ouwe gloeiende gasbol deed altijd al zelf aan… veranderen! Maar vergat intussen nooit om ons te verwarmen , wat geen onbelangrijk detail is. Nu blijkt  meer en meer dat de zon een zeer interessante energieleverancier was en wordt! Ik schrijf “was” omdat de koperen ploert steeds al de mensheid verwarmde en door hun (mentale) winters hielp. Maar nu is diezelfde zon ook dé grote energiebron bij de ontzouting van zeewater. Zie de Arabische Emiraten, Algiers en Barcelona… Waar drinkwater zeer krap was. De zon dus ook: de brenger van drinkwater… wat ook een toenemende schaarste is. Laat nu al zo’n 80% van ons wonen aan die zoute zee… en vaak ook met veel zon. U ziet het, de goede gaven van de zon zijn nog nauwelijks echt begrepen. De kernfusiereactor in Caderache,- wie weet onze grote energiebron na 2050-, is ook al een echte imitatie van dat hete ge-gas op de zonnebol! Waar u ook kijkt dus: steeds weer die zon. Het wordt dus tijd iets terug te doen. Vandaar deze blog over de antennes voor positieve ontwikkelingen.
Ik hoop dat u dit las in de zon , zo niet dan denk er over na als de zon weer door de wolken breekt. Want hij komt terug die zon, de meest trouwe metgezel van de mensheid. Dus bruin alvast een beetje bij alvorens u te begeven in een full fledged zonnebad. Ik wens u dus weer veel zonnig weertje!

, 12 mei 2012.

 

Geen opmerkingen:

Een reactie posten