Totaal aantal pageviews

donderdag 3 mei 2012

DE DAG DAT HET FATSOEN WEER WON!


Wat er na Wilders’ klapper gebeurde in enkele dagen tijd, was opmerkelijk en lijkt het begin van grotere veranderingen in de politiek. Wilders krijgt dus zijn zin: het moet anders maar niet zoals hij liet zien. Daar hebben nu steeds meer mensen echt de buik vol van. Zijn PVV-aanhang nam  (nog) niet af; dat kan enkel als die aanhang een ander thuis wordt aangeboden. Dus als de politieke partijen verder veranderen.
Als je enkele dagen de hoofdrolspelers zag manoeuvreren, kwamen ze op speciale wijze dichterbij en leek er een ander gezicht mogelijk op de politieke constellatie in Nederland. Goed nieuws dus en dat moet versterkt worden. Tijd voor bewondering, ongevraagd advies en opbouwend oordeel! Hier mijn tableau de la troupe dus.
 Geert Wilders (voor de laatste keer bovenaan?)
Als je beweert te vechten voor een ideële zaak en voor het welzijn der mensen moet je gedrag dat laten zien. Een snijdende, liefdeloze toon en speeches die mensen vertrappen verraden je dan. Dat vertelt dat je motief een ander is en dat je primair wordt verteerd door haat en rancune tégen de politiek… Haat is een koud landschap waarin geen bloem meer kan bloeien want ze vindt geen water der (mensen)liefde meer. De wrekende ex-liberaal kreeg zijn trekken thuis en vele zagen nu hoe hij werkt…

 Maxime Verhagen
Je zocht de politieke top maar je had geen echte boodschap. Een routine-CDA-er bezielt niemand meer. Je zag je fout eindelijk in en stapt definitief uit de politiek. Anders had ik je dat advies nu hier gegeven. Grote leegte eisen veel plaats op maar klinken verdacht; iedereen voelde dat. Je vindt een goede baan buiten de politiek die je beter kunt mijden. Jouw CDA stierf bij je vertrek.
 Marc Rutte
Tellen is geen rekenen, humor en opgewektheid zijn geen garanties voor echte politieke kwaliteit. Kruideniers zijn ook nodig maar vooral in de ravitaillering. Grutter zijn is best een sympathiek eerlijk beroep, maar blijft nu steken in een kunstje daar waar nu echte visie nodig is en enkel hoop nog inspireert. Let beter op bij de keuze van je “reisgenoten”. Want voor je het weet ontaardt pragmatiek in gevaarlijke naïviteit. De levensduur ontbreekt…
Diederik Samsom
Straatvechters zijn geen strategen. Ze komen nooit verder dan de fase van de tactiek  en de harde actie. Zo win je mogelijk enkele veldslagen maar geen vrede. Hij bleek de kersverse apparatsjik van een bureaucratisch systeem dat het niet meer doet. Het volk van de PvdA bleek wijzer dan de nieuwe leider; de ledenraad was in 2/3 vóór het nieuwe akkoord en betreurde de afwezigheid. Zijn verdediging zonder enig leereffect maakte het enkel nog erger. Samsom heeft een probleem en lijkt een probleem voor morgen…


 Emile Roemer
Ik zou willen zeggen tegen deze fatsoenlijke man: laat je niet meeslepen door vooral medelijden. Mensen die je lief zijn “helpen” lukt niet langs de weg van te eng populisme. Dat gaat op “snoepjes voor verwende kids” lijken. Het echt onder ogen zien van de drastisch veranderde werkelijkheid zal je achterban op den duur beter helpen. Doe mee aan een veranderend gezicht van de politiek.
 Arie Slob
Je grote menselijkheid en eerlijkheid is voor jou “godvrezendheid” en voor ons buitenstaanders een ware verademing. Blijf dat toonbeeld van een “groots”, klein duimpje met een indrukwekkende stijl. Groot en klein in aanhang zijn vaker niet de maat van de morele standing, in de partijpolitiek. De man opende zijn grote hart.
 Alexander Pechtold
Zelf telg uit een immigrantengezin met die aangeboren intuïtie voor dat xenofobe. Blijf vechten in je eigen stijl en toon gewoon de betere manieren. Innerlijk fatsoen is primair gebaseerd op respect. Een opmerkelijke politicus met moed en zeer goed politiek gevoel. Leading in de politiek “van het nieuwe fatsoen”.
 Jolande Sap
Groenlinks is een wat verwarrend concept. Daar ontsnapte je aan op het cruciale moment ondanks de arrogante houding van je politieke partner. Je toonde waar lef en echte overtuiging. Ook begrijp je de kracht van het voorbeeld als het om fatsoen gaat. Pas op met dat starre, grote linkse beest, daar snort nog steeds vooral de oude motor van een conservatieve partijbureaucratie… Weet dat apparatsjiks echte veranderingen belemmeren. “Don’t go there’, leer je maatje wat te doen..
  Stef Blok
Blijf sympathiek en echt liberaal, maar let beter op grenzen. Jij bent niet de visieloze boekhouder, maar rook het politieke moment en had echt lef. Jij liep bijna ook vast en werd op de valreep gered door Geert’s voetzoeker.. En toonde moed en samenwerkingszin in het algemene belang.
 De Jager
Die heeft van mij geen advies nodig. Dat kon je op zijn triomftocht door de Haagse wandelgangen zien. Dat is politiek maken in het algemene belang. Hij is het tegenovergestelde van een Wilders en heeft geen beledigingen nodig om te laten zien wat hij kan.
  
Maar…
           Het belangrijkste advies moet weer zijn, vergeet nooit die louterende zon. Die alles eerder zag en die weet wat er komt… Sluit dus regelmatig de ogen zittend in de zon, dan komen  de betere inzichten, via de zonnestralen op de gesloten oogleden. Besef dat:  “pessimisme, realisme is op te korte termijn”… Aan de zon zie je dat het goede ook  het eeuwige leven heeft. Blijf dus,-ook met hulp van wat zonnestraling-, jezelf, toon menselijke maat en ook fatsoen. En voorkom verdere verloedering van het noodzakelijke spel dat politiek is. Biedt die op drift gebrachte kiezers van de PVV een ander huis. Wilders woont niet ín zijn partij maar er naast.
De zon kwam weer op de dag nadat de Brusselse brief werd uitgestuurd en daar positief werd ontvangen. Na langere tijd zag men daar eindelijk weer wat zon in de relatie Brussel-Den Haag. Laten we hopen dat die zon zichtbaar blijft in de komende verkiezingsstrijd:  Brussel, EU en de euro zijn namelijk de inzet… zegt Wilders. De zon verhoede dat hij opnieuw de politieke agenda bepaalt: laat hem in zijn isolement maar biedt zijn aanhang begrip en ruimte.
Het was in de Nederlandse politiek eindelijk weer eens een zonnige week waarin we mochten ontdekken dat het politieke fatsoen ongeschonden aanwezig bleek te zijn. En waar het algemene belang de bindende kracht was die de verschillen in politieke zienswijze, in óns aller belang,  terecht overbrugde.
We wachten nu op meer van die weken, en met de verkiezingen in het vooruitzicht, ligt het vooral ook aan ons, want wij discussiëren en…kiezen. Ik wens u weer schitterend weertje toe.

, 4 mei 2012.
Foto's NRC / Maarten Hartman

Geen opmerkingen:

Een reactie posten