Totaal aantal pageviews

vrijdag 10 oktober 2014

DENKEN: DE DENKENDE AAP VOND ZIJN IQ.. EN DENKT VERDER...


BLIK IN HET RIJK DER HERSENS
 
  
DENKER EN GELEERDE..
Mensen geloven en hebben opvattingen en overtuigingen. Sinds mensen bestaan “weten ze hoe het (beter) moet of kan” en vele hebben ook een geloof met een of meer goden en crew.  En dat geldt voor iedereen: of hij nu alles over politiek las of dat nog nooit deed. Hij/zij oordeelt over “de politiek” en “gelooft”. Religies en ideologieën lijken wat verwant: het zijn overtuigingen over “hoe te leven en te handelen”. 

ANDERE OVERTUIGINGEN
 Sommigen zijn zelfs lid van een politieke beweging of, – nog sterker -, zelf politicus. Gekozen dus door “een deel van het volk” om hen te vertegenwoordigen. Zo hoort dat in een democratie waar het volk “de baas is”. De gekozene krijgt een mandaat van de kiezers voor een bepaalde tijd en wordt dan deel van “een politieke fractie” of zit er als “onafhankelijke”. Nogal eens na een ruzie met de fractie en ook wel eens omdat hij/zij iets fouts deed. Iets politieks  of iets heel anders….

IDEOLOGISCHE IDEALEN
Het westen kent, -na vele eeuwen van andere systemen -, het beginsel van “de scheiding van kerk en staat”. Dat nu door bijna de hele moslimwereld (behalve Turkije) wordt afgewezen. Het nieuwste voorbeeld hiervan, -na Al-Qaida- , is  “het kalifaat= IS” in Syrië/Irak… Opmerkelijk was dat de politieke filosoof Marx zei: “Religie is opium voor het volk”. Hij zag dat het volk door de kerk werd “getemd”, terwijl de politieke heersers (vaak ook “door God gegeven”), vrijelijk zonder het volk iets te vragen hun gang gingen… Wie uit de rij danste was “een ketter, een ongelovige” en werd door Kerk en Heerser vaak wreed vervolgd… De Inquisitie was er een extreem voorbeeld van. En vele ketters werden “martelaren” tot op vandaag. Sterven voor de goede zaak was een eer: de japanse harakiri-piloten, de deelnemers aan “Heilige Oorlogen” en de “jonge vechters van de Hitlerjugend” zijn er tot op vandaag voorbeelden van. Sterven voor het “hoge doel” is eervol en de God beloont je ervoor met een paradijselijk vervolg na de dood. Sommige werden zelfs Heilig verklaard en in de politiek werd je ook geëerd als je “viel voor je overtuiging”. In een oorlog tegen “de Satan”, of gewoon op straat door een mes of een kogel..

CHRISTELIJKE HEILIGE OORLOG
NAZI'S: HITLERJUGEND
 
KAMIKAZES VOOR DE KEIZER
 
 Wij mensen kunnen niet leven zonder (politieke) opvattingen of een geloof: wij moeten “ons leven een zin = richting geven… Dat onderscheidt ons van “de dieren” en daarbij komt soms ook “het meest dierlijke in ons” boven.. Zie de killingfields in Cambodja, de goelags van Stalin c.s. , de ghetto’s (en de concentratiekampen) voor de joden en ook 9/11. Geweld mag, ja moet soms zelfs, “voor de goede, rechtvaardige zaak”.. Al zijn er mensen die vinden dat dit nooit mag: pacifisten die onwrikbaar geloven in “geweldloosheid”.

VERWANTE IDEOLOGEN 
ONGEPAST!! 

Kortom het is nooit teveel als we willen nadenken over dit aspect van de mens en zijn leefwijze. En: het is nu actueler dan ooit… Denken wij.

IDEEËN EN IDEOLOGIEËN
 

 

“HET” SPEELT ZICH AF:  “IN ONS HOOFD, IN ONZE HERSENS”, WE DENKEN..


LINKS EN RECHTS IN DE HERSENS
Wij mensen hebben hersens en leerden om ermee om te gaan, “na te denken”. Nadenken levert “resultaten” op, veelal ook na uitwisseling van gedachten met anderen. Ook nogal eens via “discussie” en “dispuut”. Dus is “het twistgesprek” van belang om tot een resultaat te komen. “Beschouw alles en behoudt “het goede”’, wordt daarbij wel eens aanbevolen. Maar “het goede” is vaak nogal verschillend van mens tot mens. Je afkomst (je DNA), je opvoeding (je milieu), je opleiding en “de cultuur van je stam-groep-familie etc.“ spelen alle een rol in wie je bent of werd.. En in of en hoe je verandert… Dus werpen we maar eerst een stevige blik op die menselijke hersens, en kijken wat ze doen en hoe ze werken…

Hoe verliep en verloopt de “evolutie van ons denken”? (Zie ook: L’Express 13 aug 2014).
De tijd dat we dachten dat er alleen neuronen, onze hersenbouwstenen, in onze hersens zaten. Dus dat die “ons brein” vormden in ons hoofd. Maar dat is al weer voorbij: in onze evolutie zijn onze neuronen, -die eerst in het hele lichaam zaten -, zich gaan concentreren in onze schedel en… in onze darmen…. Van de 80 miljard neuronen die we hebben bleven er ca 200 miljoen in ons darmstelsel achter. Dus we kunnen inderdaad zeggen: “De een denkt met zijn hoofd en de ander met zijn k…”! Het “gemene volk” heeft vaak een stuk van de waarheid beet gehad, zonder het echt te weten.  De beruchte nervus vagus, een zenuw, is de communicatielink tussen beide “hersendelen”. Zij beide maken voor een groot deel dus de dienst uit bij ons gedrag.

Wist u dat 95% van de serotonine, -een belangrijke “neurotransmitter”, die ons zo happy maakt-, in onze buik wordt geproduceerd? Deze is zeer belangrijk voor de beheersing van onze emoties is bekend. Michael Gershon uit NY denkt zelfs dat onze buik het geheugen en het archief is van ons emotionele leven. Dus “vlinders in uw buik voelen” , een “knoop in uw maag voelen” of van een sterke emotie “buikpijn krijgen” is echt geen 100% kletskoek.
 
DE LOGISTIEK IN UW HOOFD
Sommige lijken wat te overdrijven als ze spreken over onze “8 intelligenties”; zoals ene Howard Gardner een cognitieve psycholoog. Zijn rij van “intelligenties” is: de visuele en ruimtelijke, de interpersoonlijke, de musicale en ritmische, de naturalistische, de lichamelijke en die van de beweging, de intrapersoonlijke, de verbale en het taalgevoel en,  tenslotte,  die van de logica en de wiskunde.  Ons huidige onderwijssysteem, ontwikkelt vooral de twee laatste, zeggen experts.

IN HET HOOFD IS HET OOK: LINKS-RECHTS
Het toeval in ons leven maakt dat we vanaf onze geboorte, de ene meer ontwikkelen dan de andere. Dus dat  zo “opgehemelde IQ”, is er eigenlijk maar eentje…

Mensen bezitten “een boeket van intelligenties”  en elk heeft als het ware een uniek, eigen boeketje. Zoals bij alles in de mens en dus ook bij onze “modellen van de mens”, is er een sterke samenhang tussen die intelligenties. Want een model is natuurlijk vooral : een zienswijze een (dus beperkte) afbeelding van onze menselijke intelligentie. Dus een bruikbaar, maar ook begrensd (denk)model.. Een hulpmiddel dus, bij begrijpen en denken..

HERSENS EN LEEFTIJD
Er zijn al leraren op franse scholen voor “achtergestelde kids”, die lesgeven vanuit deze idee. Zij bieden dus een mix van stimulatoren aan en blijven liever ver weg van dat oude adagium: “Er zijn kids met wiskunde- en met een talenaanleg”..  bijvoorbeeld. Dat was denk ik bij uw blogger ook niet zo. Die was best goed in wiskunde en tegelijk ook in talen. Beide hoge scores. Daarom kreeg ik als B-student op de HBS een 9 voor Frans op de eindexamenlijst…  Ook ben ik zowel technisch gericht als zeker ook taalkundig en visueel gericht. Muziek is mij ook dierbaar: ik kan ook vrij snel iets met een instrument.. Zoals ook andere in de familie.

Er wordt wel eens beweerd dat mensen met een zwakke musicale/ritmische intelligentie ook zeer moeilijk vreemde talen leren..  Zij die wat weinig logische en wiskundige intelligentie hebben, zien minder snel de verbanden tussen oorzaak en gevolg. In hun leven is er veel verwarring en het lijkt soms of feiten in hun leven geen rol spelen..

Dus zou je mogelijk moeten zeggen: de mensen worden als redelijke gelijk geboren, maar hun leven (dat geheel van toevallen dus) bepaalt wie/wat ze worden… En omdat de evolutie (DNA-) sporen in ons achter laat ontstonden er ook al verschillen bij de geboorte; de genetische erfenis dus! Studies van een-eiïge tweelingen tonen veel aan op dit gebied… 

EEN INTELLIGENTE PROFEET?

Pierre-Marie Ledo beweert: dat 50% van onze intellectuele capaciteiten is “aangeboren” en de andere 50% is “verworven = aangeleerd”. Dus de volkswijsheid: Een dommerik is dat voor het leven”, lijkt uiterst dubieus!

En wat dacht u hiervan? In onze buik huizen 200 miljoen neuronen én 100.000 miljard bacteriën die ook hún genen hebben. Zij hebben niets van doen met de genen van onze voorouders en die van onszelf..  Maar zij produceren ook stoffen en die zouden best invloed kunnen hebben op ons denken en gedrag! We maken zelf ook veel nieuwe neuronen: na ons 40-e jaar zakt dat (al) af. Maar er zijn ook mensen die er nog maken op hun 80e! Dus hersengymnastiek (en dat is iets heel breeds!) is best nuttig.

FITNESS
James Flynn uit Nieuw-Zeeland toonde aan dat onze intellectuele capaciteiten elke 10 jaar met 3 à 5 procent vooruit gaan…  Wij kunnen nu ca “5 tot de macht 18” aan bits verwerken in zeven minuten. Dat kon de mens heel lang gelden enkel voor elkaar krijgen in zo’n 6500 jaar… Meer en meer psychiaters denken dat veel depressies en burn-outs vooral daarop terug te voeren zijn: mensen “kunnen het dus niet meer bij houden”.

Ene Vial zegt, dat er geen echte grenzen bestaan. Niet in ons leven en niet in onze geest. Het huidige schoolsysteem mikt sterk op het ontwikkelen van ons geheugen..  Maar mogelijk moet er meer gemikt worden op ontwikkelen van initiatief, intuïtie en verbeelding?

Het ontwikkelingstempo maakt, dat we soms “even” intellectueel achter lopen. Dat er dus wat tijd nodig is om te veranderen. Mogelijk moeten we ook beter leren “om te schiften, te selecteren in het info-aanbod”? Door ook wat meer te mediteren? Of door wat “drugs” te nemen? Koffie, Red Bull, vitamine C, amfetamine, cocaïne…? Vele daarvan jagen de hersens op en houden ons wakker… 
Of is het de andere weg: de kunstmatige intelligentie inzetten als “een prothese”? De bionische mens met ook hersenchipjes ín zijn hoofd!

Dus lijkt de meest importante soort intelligentie te zijn: Op een slimme manier omgaan met onze vele aanwezige intelligenties !?

 

ZIJN WISKUNDIGEN EEN RAAR VOLKJE?

Tijdens mijn studie electro (later plus Bedrijfskunde) de THE moest ik 8 semesters wiskunde slikken. Want in de toenmalige electrotechniek rekende men zich toen al een hoedje! Bij mijn laatste semester wiskunde: statistiek, vroeg men mij, -na goede afronding van het mondelinge tentamen, waarom ik niet in wiskunde zou willen promoveren!

Ik schrok me rot, want ik had net besloten om af te gaan studeren in Bedrijfskunde. Een splinternieuwe faculteit, opgezet naar het zo “succesvolle industrial enginering” dat in de VS zo veel aandacht kreeg. Mijn “weigering” leidde tot grote verbazing en zelfs afschuw bij de twee hooggeleerden die me tentamineerden. Die Bedrijfskunde dat was helemaal fout en het zou mijn professionele ondergang worden..

SAMENSCHOLING VAN INTELLECT
Dat is gelukkig nogal meegevallen. En ik weet nu nog dat ik bij dat gesprek moest denken aan wat onze jongste wiskunde-prof net was overkomen. Hij knalde (weer eens) tegen een (gesloten) glazen deur in het splinternieuwe hoofdgebouw.. Hij heette Prof. Van Lint, was toen iets van net 30 jaar (toen de jonste Wiskunde-prof in Nederland) en had al vele ongelukjes gehad. Pure verstrooidheid dachten vele en sommigen zeiden achter hun hand zelfs: “pure wereldvreemdheid”. Met van Lint kon je ook niet gaan ping-pongen..

WISKUNDIGE EN GOED MENS
Ik had veel ontzag voor hem maar koesterde gen enkel professioneel gevoel voor zijn stiel… Naast de studie beperkte mijn wiskundige (studenten)-leven tot 3 jaren (part-time) wiskundeleraar spelen als student op de MMS te Eindhoven…. Wat mij best beviel maar niet vanwege die simpele wiskunde! Ik kreeg er een eerste aanvaring met de wiskundenestor op die school. De adjunct-directrice dus! Zij (dé wiskundeleraar op die school) keurde  mijn lesmethode meetkunde totaal af… Mijn zelf geknutselde plankje met gaten en twee breinaalden.., om het onderwerp “construeren van driehoeken” te verduidelijken, moest ik opgeven. Mocht niet was niet OK! Ik moest dus weer terug naar dat modelletje: Gegeven: xyz, Gevraagd: pqrdyhgepmhtd dus, en dan: Oplossing: akaubsvdgb… De meiskes snapten daar geen hout van.. Een ramp dus voor ¾ van de dames. Die meestal ook vanwege “wiskunde zwakte” nou net op die MMS zaten…

Daaraan moest ik terugdenken, toen ik het artikel las van ene Cédric Villani, Frans wiskunde topper die zelfs de beroemde Medaille Fields ooit kreeg… Ziehier wat hij over zijn geliefde vak te vertellen had…

CEDRIC LE BRILLANT
De essentie van wiskunde volgens Cedric V. dat zijn niet die theorema’s en wat al niet meer aan andere mystieke zaken! Nee, wiskunde is primair en in de kern: logisch kunnen denken! Hier is de redenering de essentie en niet een uitkomst, zegt hij. Wiskunde leert je “iets afleiden uit een aantal gegevenheden”, dus iets “nieuws daarover te berde brengen wat “klopt”!

Daarachter zit een innerlijke drang als basis: namelijk de nieuwsgierigheid, “om de wereld op een bepaald punt” beter te begrijpen.. En hij moedigt ons aan: Einstein zei ook al “onze werkelijkheid wordt geregeerd  door enkele basiswetten. Dus je vat “die werkelijkheid” even in een “modelmatige afspiegeling”. Dus bedenk een “vereenvoudigde voorstelling (= model) van die werkelijkheid” en ga daar mee aan de gang om “nieuwe dingen te bedenken”… Al logisch redenerend…, dus.

Wat zien “die wiskundigen” toch in die wiskunde?
Wel de wiskundige wordt getroffen door dé schoonheid die er in schuilt. En ze is namelijk ook “de vriend van het juiste= het ware”! De oude Aristoteles kon dat met enkele woorden diep uit zijn hart, ook lang geleden al getuigen…

Toch hebben die wiskundigen een nogal “bedenkelijke reputatie” voor vele.. Wel zegt onze Cedric: dat komt vooral omdat ze altijd meteen zeggen, dat wiskunde gewoon heel eenvoudig en “natuurlijk” is! Wat gewoon echte onzin is, roept hij dan uit!

BORDJE ABACADABRA
Maar met “natuurlijk” doelt men op “tellen, en andere basis berekeningen maken..”. Maar wiskunde is niet dat! Het is “de correcte beredenering”, het komen tot juiste conclusies via een strakke en logische “afleiding”.. En dat is… verre van iets “natuurlijks” voor het menselijke brein! Want: onze hersens houden echt niet van “strak en discipline”! Onze hersens zijn dol op “emoties en sensaties” en echt niet op strakke logica!

HOOGGELEERDE W-DAMES
Maar: ene Poincaré (ook wiskundig!) zei dat “ook de beste wiskundigen regelmatig enorme blunders maakten”. Want ook zij “bleven mensen van vlees en bloed”.

“Redeneren” moet je dus met nogal wat moeite dan ook “leren”.. Het is een taai stukje hersengymnastiek! Het is ook een avontuur, maar dan wel een “beleving van iets” op een “wat onmenselijke, zeer strakke en gedisciplineerde wijze”. 

IK EN U....
Om je heen, overal, van borreltafels tot in babbels op straat en tot in de verhalen in de media, hoor je nogal eens “onzinnige = onlogische conclusies en redene-ringen”. Zelfs in prestigieuze kranten kom je ze tegen.. Niemand lijkt er volledig aan te ontsnappen… Zo dat is nog eens een heel andere opvatting! En naar mijn bescheiden mening : de betere”!

Wel, wiskunde is een stuk ruggengraat van alle wetenschappen.. Je kunt er ook “onzichtbare niet tastbare verschijnselen” mee beschrijven en begrijpen. Bij vele gewone dagelijkse zaken is logica belangrijk; ja zelfs geboden! Bij het bedienen van uw mobieltje tablet en PC, het begrijpen van een film en ook bij het strategische plan van uw bedrijf…

NATUURLIJKE VERDELING
Die titels van die werkjes als: “De eeuwigheid in een uurtje”, de poëzie van de getallen, “Logicomix”, Jan in het land van de cijfers etc. willen u verleiden om even te proberen of u dat “mooie land van de logica” toch ergens zou kunnen bekoren.. En onze Cedric vindt dat dus ook uitstekend: hoe meer “wiskundigen hoe beter toch”?

Deze Cedric babbelt aanstekelijk en ziet er ook puik, modern en wat extravagant uit..
Hij is van 1973. En werd in 2009 (36 jaar oud) directeur van een research Instituut… In 2010 scoorde hij de prestigieuze Fields Medaille en mede daardoor belande hij ook in de prestigieuze franse Academie der Wetenschappen..

DE DAMES NOG EENS.... MET OPZET!
 
Hij raad ons aan om te lezen: “Le Petit Prince” van auteur-piloot Antoine d’Exuperie (!) en ook het boek: “Forme et croissance” van ene Arcy Thomson uit Schotland (1860-1948).. Een mooie mix, zegt hij, van alle wetenschappen en mooie literatuur.

IQ, ARMOEDE EN OPLEIDING
Dus probeer het gewoon eens! Want in deze wereld van high-tech, haute finance (ook daar rekent men zich op vandaag lam!), chaos in de politiek (waar logica ook bij kan helpen..) en “last but not least” wereldwijd debat op het internet is “beter logisch leren denken” geen luxe maar een “must”!

 


DE RATIONELE VERSUS DE EMOTIONELE MENS..

De logische mens of de “homo economicus”: het zijn beide beperkte modellen. Beperkte “imitaties” van de werkelijke mens. Zegt uw echtgenote dat u “een modelechtgenoot bent”, denk dan even heel goed na! De invloeden van de omgeving, de vele verleidingen en onze lagere driften maken ons nogal eens primair emotioneel. Net als bij wat wijn, is dan de verstandige mens al gauw in het gedrang. Het boek “Hidden persuaders”, dat al in de 70-er jaren verscheen, waarschuwde ons toen al voor lepe verkopers met hun reclame en winkel inrichtingstrucs.. Zie nu wat Facebook op dit linke gebied uit een geheim experiment over “ons” leerde.

SCHEMA VAN "BEÏNVLOEDING"

Facebook zei er niets tegen die 700.000 klanten, die werden “gebruikt” bij een opvallend experiment. Men stuurde hun opzettelijk meer positieve dan negatieve info en keek vervolgens of zij ook minder negatief gingen reageren.

Want iets meer weten over “hoe en in welke mate je de emotionele toestand van mensen kunt beïnvloeden (vooral in grote groepen)”, is razend interessant…. Maar natuurlijk is het stiekem met mensen “spelen”, ook nogal controversieel! En het lijkt ook tegen het Facebookmotto te zijn wat is: Never do wrong”..

Ene Gabriël Tarde, psycholoog, bedacht “de theorie van de imitatie”. Waar ook ene Goebbels behoorlijk verstand van leek te hebben tijdens de duitse nazi-periode. Natuurlijk weten we al lang, alles van de linke rol die media kunnen spelen bij de strijd om de wisseling van politieke macht. Maar dat zó experimenteren als Facebook in het geniep deed, riep kritische vragen op.

IMITATOR?
 Het is niet voor niets dat China de vrije toegang tot Facebook, Twitter en Google verbood. En we weten ook van die schandalige foto-vervalsingen via Twitter. Over Oekraïne, Venezuela en over Gaza… Zo’n truc zou ook ooit kunnen uitgaan van de bazen van Facebook en Twitter zelf, om er flink meer groenig garen bij te spinnen…

Facebook is, puur juridisch gezien, niet verplicht dit tevoren te melden. Het overtrad dus hierbij geen enkele wet!. Want het contract dat de betrokkenen sloten, maakt dit straffeloos “mogelijk”! Men mag dit soort onderzoek met data doen, en zelfs de resultaten verkopen. Want de klanten gaven dat recht aan Facebook bij hun handtekening.

STIEKEM EN VALS?
Maar ethisch gezien, -en zeker met de tekst van de Verklaring van Helsinki in de hand-, ziet het er anders uit. Die verklaring eist “het tevoren inlichten van betrokkenen, omdat hun fysieke of mentale gezondheid” in het geding zou kunnen komen. Immers, Facebook heeft met zijn experiment getracht de stemming te beïnvloeden en dat kan zelfs depressieve toestanden oproepen. Wat tegen een beroemd medisch principe ingaat: “Als het maar even kan, niemand schade toebrengen”!

Dus moeten vooral de klanten hun eigen verantwoordelijkheid kennen:
-ze tekenden per contract voor deze mogelijkheden van hun data-gebruik
-ze gingen uit vrije wil “on-line” en stelden zich zo bloot aan invloeden van andere..

PAPERAZZI-WERKJE
Wilt u dit dus echt niet, dan moet u uw contract opzeggen en elders gaan googelen of twitteren… En: er zijn zoekmachines die dit soort grapjes expliciet uitsluiten: zoals Qwant. Het aloude motto van Facebook: “Never do wrong” blijft intussen, wat wankel staan.
De puur rationele, logisch denkende en handelende mens, zou dit dus nooit zijn gebeurd! Wie de satellietzender Russia Today (RT) regelmatig kijkt, weet hoe het nu de russen vergaat met hun informatie over het conflict in Oekraïne en “die fascistische Oekraïners”!

 
ZIJN ER DOMME EN SLIMME LANDEN?

Geert Wilders (PVV) heeft het vaker ook over “achterlijke landen met een achterlijke godsdienst” en schraapt zo toch maar even 25% van de stemmen bij elkaar! Idem bij het franse FN en elders zien we dat ook. Dan gaat het dus over “politiek en slim of dom zijn…”. Wilders kan je dus vele domme landen opnoemen: wel 40 à 50 (=25%) op de globus! Andere vinden W. zelf dom: omdat hij niets weet van de dingen waar hij over spreekt. En dus het risico loopt dat hij heel stomme conclusies trekt. Omdat hij onwetend is… of “een wat te gemakkelijk spelende populistische politicus” is? 

POETIN HEEFT OOK GELEERD: KGB-UNI!
 Ooit volgde ik colleges van de filosoof Dr. Joop Doorman. Hij amuseerde ons met “het taallogisch analyseren” van de handelingen van de Tweede Kamer. Waarbij hij toen een grote voorkeur had voor het gebrabbel van ene Mr. Joseph Luns (toen min. van Buiza) en ene boer Koekoek (de patroon van de populisten, uit Bennekom).. Doorman kalkte het bord vol symbolen en bewees keer op keer, zeer vergenoegd, dat die politici echt “uit hun nek l…den”! Wij hadden grote pret in de zaal! Volksvertegenwoordigers die niet gewoon logisch konden denken… óf dat nou net niet wílden? Dus er zijn domme mensen, politici en zelfs ook domme landen.  
 
POETINS EIGEN LEUGENTJESZENDER

Als je ww-cijfers van landen correleert met die over het “rekenkundig niveau” (onvoldoende rekenkunde), dan is dat onthullend! Beide lijken sterk verbonden: Spanje, Frankrijk, Italië, Ierland, de VS , Polen zitten op hoge cijfers voor beide fenomenen. Maar Japan, Nederland, Finland, Noorwegen, Zweden, Denemarken, Oostenrijk, Duitsland tonen lage cijfers.

Nou moeten we wel even oppassen voor die gevreesde “nonsens-corellatie”! Immers: er is statistisch ook een hoge correlatie tussen “neerslag- en ww-cijfers…”. Maar dat slaat nergens op.

COLLECTIE DOMBO'S?
In Frankrijk kan 72% van de bevolking onvoldoende “rekenen”. Dat zou minstens 80% moeten zijn, zeggen sommige.. En dan zou ook de ww dalen… denkt een onderzoeker. Allez François Hollande: leer ze beter rekenen en de ww zakt…!

Het z.g. internationale Pisa-onderzoek vergelijkt elke drie jaar schoolresultaten van 60 landen. Daar zit Frankrijk niet echt  goed: zeker niet met rekenen. Ook is er de helft van de plaatsen voor wiskundeleraren (1592 in totaal) dit jaar niet bezet! Piaac is ook zo’n internationale studie, maar dan voor volwassenen. Daaruit blijkt dat slechts 70% van de franse 18-65 jarigen redelijk kan rekenen. En dat is plek 18 van de 23 landen die meedoen…

PIAAC EN PISA
Dus zegt nu weer een simpele wiskundige: “ Als je die 1500 uur wiskunde (rekenen..) op de lagere school en college, met 10 à 40 uur verhoogt, dan is het ww-probleem bijna opgelost.. Weg dus met al dat economische geredeneer: gewoon wat meer doen aan… rekenen!

OPLEIDING EN DE WW...
Werden er fouten gemaakt op de franse scholen? Met weghalen van de tafels van vermenigvuldigen, het afschaffen van “de regel van drie” en het niet meer fysiek leren rekenen? Sommige denken dat nu dus echt!

 


HOE DENKT EEN ECHTE ULTRA-LIBERAAL?

In de VS mag je heel veel vrijuit zeggen: een groot goed! Mede daarom komen nogal afwijkende opvattingen daar vrij snel onder het grote publiek. Zo weten wij van creationisten, Teaparty-aanhangers, libertariërs, de Kuklux-clan, de neonazi’s en andere “gekkigheid”!

DAAROM IS HET IN DEN HAAG ZO MOEILIJK
Ene Charles Murray (VS) is een echte ultra-liberaal én oerconservatief. Ook de grote vechter tegen elk sociaal programma. Want hij vindt “die hulp- en zorgcultuur” een ware verschrikking. Maar hij vindt nog veel meer: lees zijn boek (194) The Bell Curve. Een grote bestseller, die zeer veel stof deed opwaaien. Mede omdat daarin werd beweerd dat… het IQ ook dé verklaring is voor de “sociale verschillen”…  Dus: “Zeg mij uw IQ en ik weet waar u sociaal gezien thuishoort..”. Hij bedient zich voor het bewijs van zijn beweringen van enorme hoeveelheden statistieken, die uiteraard zwaar werden aangevochten. 

MURRAY DE PRAGMATICUS
 Maar Murray heeft meer te vertellen. Ook over “een minimumuitkering voor iedereen van staatswege”. Dus: “Pak die 1000 miljard dollar in de VS van alle sociale uitkeringen tezamen en verdeel die over alle amerikanen boven de 21 jaar. Dat komt per kop 10.000 dollar en verder is het dan… basta. Daarmee moet dus iedereen het doen wat de staat betreft..
 

WAAR WORDT ER THEE GEDRONKEN?
Murray heeft ook het schurft aan die “romantische pedagogiek”. Die leert: “Als je de sociale ongelijkheid “opheft”, zullen alle kinderen zich ontplooien”. Wel hij denkt het omgekeerde! En is zo ook een romanticus, maar dan de rechtse versie. Hij zegt: “Stop ook met die politieke educatie, die te machtige vakbonden” en alle kids gaat het dan ook beter…

Murray weet dus zeker dat het IQ bepalend is: en ook de schoolprestaties bepaalt. Dus moet elk kind op zijn eigen nivo geholpen en gelaten worden. Stop dus dat gerommel en gesleutel in het onderwijs. En laat een kind dat worden wat het zelf kan worden... Basta.

Leer kids discipline, strengheid, nederigheid en… analyseren. En enkel zij die dat echt kunnen, mogen verder studeren. Ook is hij sterk tegen die vele echtscheidingen, al is hij ook zelf gescheiden. Hij ziet in dat scheiden een hoofdoorzaak van sociale problemen..

GROTE PRETENTIES?
Een groot aantal Europese pedagogen en sociaalwetenschappers vallen nu van hun stoelen… Maar let wel: deze man heeft in de VS een grote invloed. Zijn ideeën verleiden vele in de VS en zijn concrete voorstellen hebben veel aanhang. De radicaliteit en de simpelheid van zijn denken trekt steeds meer mensen aan. In de VS en elders.. Al is zijn werk nog niet elders vertaald..  

Dus let op die Charles Murray: zijn koren staat te bloeien en dat op steeds meer velden op de wereld…

NOG WAT SORTEREN....DE KASTJES..
Intussen spreken we in Europa van de “participatiemaatschappij” in Nederland en van “The big society” in Engeland… Van beperkingen van de “verzorgingsstaat, die zorgde van geboorte tot aan het graf”, gonst het nu overal. Terwijl we er ook achter komen hoe arm driekwart van de mensen op aarde nog zijn. Ook al zagen we dat er de laatste 10 jaar minder hongerige en armen kwamen, terwijl de wereldbevolking verder groeide!

GELEERDE MET POLITIEKE ASPIRATIES

We horen ook ene Piketty betogen dat de “inkomensverschillen weer groter worden”.. Die zijn overigens het grootst in… China en ook in de EU (neem Bulgarije en Luxemburg..). Anderen willen een systeem van een flat-tax invoeren: dus eenieder betaalt x% ( het gaat van 20-35%) van zijn inkomen aan de staat. Die dat besteedt aan openbare voorzieningen en het (maar veel minder vaak) ook wat herverdeelt. Dat geeft minder ambtenaren, wetten en een kleinere overheid… En dat is goed voor “iedereen”!?

HEEL PLATTE TAX!
Het rijke westen lijkt dus iets meer in de richting van die arme “rest van de wereld” te willen gaan? Kortom: het geheel gaat in de revisie en staat op “tilt”. Omdat de wereld snel en ingrijpend verandert.


 

Nadenken is dus weer breed in: “omdenken” heet het dat steeds vaker. Opnieuw “uitvinden” ook.. En daarbij is van alles nodig. Goed nadenken op zijn minst: dus ook logica…. En natuurlijk nette “normen en waarden, ideologieën en morele en esthetische waarden”.

Geldt dat ook bij religies? Ook al is daar een zaak niet met logica te bestrijken: namelijk het wel of niet bestaan van een Goddelijke macht..  Want dat is en blijft dus…geloven..KAN GELOOF OOK VERWARREN?


Marx zou nu zeggen: “Jammer, zo blijft het volk verslaafd aan opium dat nou net het denken teveel verwart”..

Moeten we dus maar herbeginnen bij het denken over de verhouding  Kerk en Staat? Want daar zit al een belangrijke mogelijkheid tot ontwarring. Al blijft altijd ook de “irrationele mens” bestaan…, en gelukkig ook. Maar als het gaat om leven en dood zie ik liever naast medemenselijkheid ook een stevige portie logica en objectiviteit meespelen.
 
U ziet het bij het “denken over het nieuwdenken” kun je ook al “zeer verschillend denken”…   
 


 

MAAR,

De NASA weet meer van dat ruimtestof dan de zon en dank zij die sonde Stardust. Die van 1999 tot 2006 daarboven actief stof oppakte..  Met een soort van racket aan de sonde van 1 m2 waarop 132 cellen zitten van 4x4 cm met daarop een soort van gel die dat stof afremt en oppakt: heel voorzichtig niets mag veranderd worden…  Toen het poetswerk klaar was in januari 2006 werd dat stof (46 kilo!) in een capsule terug gebracht naar de woestijn van Utah. De allereerste zending van materieel na dat beetje wat van de maan werd meegenomen! Een technische topprestatie..

RUIMTE STOFZUIGER
Daarna volgde er 8 jaren analyse: 77 van de 132 celletjes zijn nu bekeken dat wil zeggen die superkleine partikeltjes van enkele micron (duizendste van een mm). Er werden al 50 verschillende deeltjes ontdekt zo die van menselijke ruimtevaartuigen kwamen… En 7 waren sterrenstof en men denkt dat dit slechts een duizendste van het stof daarboven voorstelt. Met grote diversiteit in chemische samenstelling. Een paar grote hebben een kristalstructuur en zijn van olivine, een mineraal met magnesium, ijzer en silicaat. Die komen waarschijnlijk uit die schijven rond die sterren en zijn onderweg ook veranderd. Let wel de analyses zijn pas begonnen! En het kijken met telescopen naar sterrenstof blijft ook een belangrijke bron van kennis.


STOFFIG DAARBOVEN
 
Er deden ruim 30.000 amateuron-derzoekers mee via de site 30714Stardust@home dusters die de universiteit van Berkeley opzette. Het menselijke oog en brein blijven zeer apart ondanks die vele computers bleek weer eens. Duizenden foto’s van het stof werden on-line geplaatst en wie er een kan thuisbrengen qua afkomst mag dat stofje een naam geven! Zoals Orion van een canadees en een titel van een gedicht gegeven door een engelse. Deze grote ploeg vrijwilligers deed veel belangrijk werk..

Stardust ligt stil de brandstof is op sinds 2011 wat de 67 onderzoekers uit 7 landen zeer  betreuren. Zij worden nu bekend door hun publicaties in Science.
 
PRACHTIG STOF
Weer zo’n opmerkelijk verhaal over een andere kant van die veelzijdige mens. Die gewelddadig kan zijn en ook jaren kan studeren op een beetje sterrenstof.. Om gewoon meer te snappen van die enorme wereld om ons heen zonder grenzen.

 
Denk wat na over dit stuk geschiedenis dat een deel van de mensheid schrijft in het besef dat de wereld en zijn heelal oneindig zijn en blijven.

Zoek uw zonne-plekje op en geniet van sterrenstralen en die nieuwsgierige medemensen. 

Veel mooie zonne-uurtjes toegewenst!

 
Leon de Marseille, 11 oktober 2014 

 

 

 

 

Geen opmerkingen:

Een reactie posten