Totaal aantal pageviews

zaterdag 13 september 2014

HOERA: GEOPOLITICS ARE BACK!!GEOPOLITIEK VECHTEN OP ZEE: 17e EEUWGEOPOLITIEK VECHTEN OP ZEE: 20e EEUW

De geopolitiek is helemaal terug aan het komen. En of u of wij daar blij mee moeten zijn is de vraag. Of eigenlijk is het geen vraag was is in de kortste keren een feit. Omdat er een paar landen wild werden of het heel anders wilden… Want, de oude orde lijkt nu snel stuk te gaan. De wereld moet (weer eens!), anders in elkaar gezet worden. Tenminste dat vinden heel wat landen, politieke en religieuze bewegingen en vervolgens (en noodgedwongen), ook de groten van de aarde. Die van gisteren, die van nu en die van morgen…

 
DE GEO-TOPPERS VAN VANDAAG
MEERVOUD: NEXT IS?
 
 
Geopolitiek is kort gezegd de politiek die een land voert ten aanzien van de relaties met andere landen. In de handel, de cultuur, personen-/grensverkeer, fiscaliteit en militaire samenwerking. Daarbij gaat het om de landsbelangen op korte en lange termijn. Obama zei daarover iets aparts toen Libië in revolutie ging en de VS zijn geallieerden militair steunde. Hij sprak: “Dit is een van de weinige keren dat morele motieven parallel lopen met onze economische en veiligheidsbelangen”.. Met andere woorden: meestal staat het pure landsbelang, los van morele overwegingen dus, echt voorop bij geopolitieke besluiten…  Dit staat haaks op de zienswijze van bijna alle gewone burgers van een land. Die keren dat meestal 180 graden om.. en oordelen vooral vanuit hun moraal.

Dus begint het gedoe wat we nog kennen van voor en na WO I en idem WO II opnieuw. In een wereld waarin nu veel meer landen ontwaakten, de oude politie-agenten vermoeid raakten en nieuwe grootmachten zich aandienen. En iedereen weet het anders of beter of praat niet zozeer, maar beweegt en rommelt des te meer… VELDSLAG VROEGER
VELDSLAG WO I Wie niet mee doet is bij voorbaat verloren of “een dwergje”, dus er is eigenlijk geen keus. Zelfs Angela Merkel die er echt geen zin in had moest door de knieën. Haar land zit in Irak en levert nu wapens aan iraakse koerden die zichzelf en een paar niet-islamitische minderheden moeten beschermen tegen moord en doodslag..

GEOPOLITIEK IS WORSTELEN MET...KIJKJE IN DE GEOPOLITIEK VAN NU..

Als smaakmakers twee stories die een indruk geven van de complexiteit en de onverwachtheid die in deze wereld een rol speelt. En het is geen toeval dat ze stammen uit het MO en de Magrheb…

DRIE VAN EERGISTEREN

AL-QODS VAN IRAN

In 2008 ontvangt generaal Petreaus, 5 jaar na de val van Saddam, een SMS waarin staat: General ik ben Qassem Soleimani en ik dicteer de politiek van de Islamitische Republiek in Iran, Irak, Gaza en Afghanistan en Libanon…. En de generaal nam dit SMS-je serieus… Want de afzender was bekend en stond hoog op de CIA-lijsten. Deze man bewapende vele rebellen in Irak en deed duizenden Amerikaanse soldaten en hij bedoelt dan al… weg uit Irak jullie! Intussen is hij machtig en overal bij betrokken in het MO..


AL-QODS UIT IRANDOOD AAN ISRAËLSOLEIMANI EN ASSAD

En nu moet de VS met hem praten om… IS tegen te houden, omdat dit zonder Iran niet kan! Hij hielp de VS ook al om het talibanregiem in Afghanistan aan de kant te krijgen en nu geeft Iran al (via hem), de VS info over… de posities van IS! We weten nog da Bush jr. Iran “tot deel van de as van het kwaad bestempelde” (samen met N-Korea!) en dan wordt Qassem de grote vijand van de VS.PETREAUS GOOIT BALLETJES OP..
Hij richt zijn eigen militie op en verjaagt Saddam van het olierijke gebied in Iran waar hij was binnengevallen. Hij wordt beschermd door de Opperste Gids van Iran en zijn groep Al-Qods wordt fameus: de oprichter van Hezbollah in Libanon, financier van Hamas in Gaza en er zijn er meer. Iedereen in Irak praat met hem voordat hij moved… En hij komt op de afschietlijst van de VS, maar al vaker durfde de CIA niet, bang voor de gevolgen. Hij was het die Maliki op de plek kreeg en voor twee keer en ook degene die sterk voor de pipeline Irak-Syrië was. In ruil voor vertrek van de VS uit Irak, zegt men. En hij is het ook die bezwoer om Assad te helpen om te overleven, vanuit zij HQ in Damascus. Hij commandeert de sjiietische milities in Irak en ook Hezbollah… En nu traint hij vele sjiietische milities in Irak om tegen… IS te vechten. En wordt daarbij ook geholpen door.. de VS-bombardementen op IS! En daarom zit Obama nu heel lastig en moet samenwerken met… de verdoemde Assad! De amerikanen zitten in een uiterst vervelend parket en wie denkt nu niet ook aan die uiterst linke Poetin (vriend van Assad en Iran!) die zijn spel speelt in Oekraïne tegen… juist, de EU.


BRANDHAARDEN GEOPOLITICS NU

DUIDELIJK ZAT..

 Nee Al-Qods is geen verzinsel vraag het maar aan Obama die nu niet meer weet “hoe zijn strategie tegen IS” er uit moet zien…

De factuur voor de VS en de EU, die dateert van de inval in Irak, wordt dus een peperdure…


LASTIGE NAAM HEEFT IE WEL!


Als je ondeugend denkt kun je zeggen dat Al-Qods de CIA is van Iran en ook de partner van een ex-KGB-er uit Moskou… Kennelijk een link clubje met stoute vrienden. Dat haarscherp toont waar de zonden van “het westen” vragen om een forse les. Dat “weapon of mass-destruction” had niet Saddam maar het zit in Iran. Dat ook zijn bomspel met de VN zo knap speelt. Washington en Tel Aviv mogen wel oppassen..

 

DE TWEEDELING VAN LIBIË?

Het vliegveld van Tripolis is weer in handen van de Islamisten van “”de Dageraad”  na weer zes weken vechten. En nu is de stad aan de beurt…


MAGHREB IS......GEEN MASHREK
De buren van dit land van 7 miljoen zijn nu zeer ongerust. Algerije heeft zijn anti-luchtafweer aan de grens opgezet, Tunesië sloot zijn luchtruim voor vliegers uit het westen en Egypte heeft al gebombardeerd in Libië (zegt men) en samen met… de Arabische Emiraten en de saoudi’s? De bommen vielen op het vliegveld van Tripolis in elk geval…  De minister van Buiza in Tripolis vraagt om buitenlandse hulp, want hij kan tegen “de Dagraad” niet alleen winnen. Deze club uit Misrata is te sterk geworden. In het oosten in Benghazi zit generaal Khalifa Haftar de vriend van de CIA die door de Dageraad het lot van Khadaffi is beloofd! Deze twee krachten maken in Libië de echte dienst uit: de regering is een speeltje… Scenario: Somalië! De tijden van de triomfale ontvangst van Sarkozy in Benghazi zijn voorbij..

MAKE LOVE NOT WAR?


 
DE SETTING VOOR DE HUIDIGE GEOPOLITIEK

Oekraïne, Gaza en IS maken ons wakker. De strategische risico’s die wat op de achtergrond leken door de econ. Crisis, tonen zich volop… Ons schijnbare nieuwe “evenwicht” na de Koude Oorlog blijkt er geen te zijn.
 

We gaan weer naar de toestand die ene Raymond Aron beschreef met : “Vrede onmogelijk en oorlog onwaarschijnlijk”. Dat waren de 70-er jaren.

De wereld van het universele kapitalisme, primaire interventie door de grote wereldinstituties en met de VS-power op de achtergrond komt aan zijn einde.

China staat nu op de voorgrond en beconcureert de VS en zijn nieuwe leider pakt de zwakke punten in zijn land ferm aan. En tracht zijn hegemonie op te drukken in de Pacific waar het de VS en Japan tegenkomt. En tracht ook India te beïnvloeden dat ook naar een veel meer open situatie gaat na de periode Singh. Peking verhoogt zijn Defensiebudget met 18% jaarlijks en ontwikkelt een grote zeemacht en werpt zich op de cyberwar. De alliantie Japan-VS wordt onder druk gezet en Japan wijzigde al zijn “vredelievende Grondwet”. De toenadering China-Z-Korea valt ook steeds meer op en de pressie van Peking op de Asean. De europese werkwijze rond het “inpalmen” van de ex-sovjet-satellietlanden , en de interesse van de Nato voor deze landen verontrustten een nationalistischer Rusland. En daar was Poetin die de Krim “bijna geluidloos”inpikte en die nu hetzelfde probeert met Oost-Oekraïne. De botsing met de EU is enorm en er vallen veel doden in de burgeroorlog daar .. Poetin wil weer greep op alle russisch-sprekende en russisch-orthodoxen…
 

En nu vliegen de economische sancties in de rondte en vluchten investeerders massal uit Rusland. Dat ook de afluisterstations in Cuba weer deed activeren…

Het MO is een grote burgeroorlog met sterke religieuze aspecten. De Arabische revoluties verkeerden in mislukking voor “de bevrijders”. Enkel Tunesië lijkt een andere weg te vervolgen.. Egypte heeft weer een militaire “dictator” en Syrië en Irak vallen in duigen.IRAK: MALIKI MAAKTE CHAOS NA VERTREK VS

Van de Sahel tot in Irak zien we nu een soort “boog van terrorisme” ontstaan. En de aloude neo-koloniale grenzen van Sykes-Picot uit 1916 houden het niet meer. Andere coalities vormen zich: zie die van Israël, Saoudi-Arabië en Egypte die een front vormen tegen de Moslimbroederschap en Hamas… Enkel nog Turkije steunt hen, maar Rusland en Iran helpen Assad en ook Maliki in Irak (die al moest aftreden).


DE JUSTITIE VAN IS

 

Omdat de VS niet meer genoeg middelen hebben en hen ook de lust ontbreekt is hun “politiedienst” kwijnend. Obama moest zijn belofte van het beëindigen van de oorlogen waarmaken en ging over op een “stille cyberoorlog” en verlegde het accent van EU en MO naar Azië.. Intussen zien we in Irak en Afghanistan de grenzen van het westelijke ingrijpen: regiems omver werpen lukt maar daarna wat..?

VERKNOOPTE BUREN

De oorlogen na 9/11 leiden tot grote chaos en de VS is niet langer een stabiliteitsgarantie.. De volgende constateringen zijn nu leidend voor de vrije landen:

 
HAMAS EN HEZBOLLAH:  VAZALLEN


-de vroegere machten zijn verzwakt en staan tegenover nieuwe (China, Rusland en Iran), ervaren de sociale en politieke onrust en de sterk opkomende terroristische organisaties.


OUD LIBANON
MOOI OUD EGYPTEOUD SYRIË
MOOI OUD MO

 
DANCING DERWISH


GEOPOLITIEK: DE VS IN CHINA!

 -het internationale wordt niet meer via enkele groten gereguleerd maar ook via grote internationale bedrijven, machtige misdaadorganisaties en terroristen.

-de aloude “verzekering via de VS” werkt niet meer. Leiderschap vermindert en wordt nu zelf gedestabiliseerd. GEOPOL CENTRUM EGYPTE NU


TUSSEN TWEE BRANDHAARDEN
-China de grote tegenspeler van de VS zit in een complexe situatie, zoals Duitsland in 1914 zat. Aan de winnende hand maar aarzelend om zijn nieuwe plek en power echt in te zette.


DE MUUR VAN DE ISOLATIE

CULTUUR OUD-CHINA

 

PACIFIC RELLETJE

OUDE VIJANDEN

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-helaas is de mobilisatie van de vrije landen zwak door onderlinge verdeeldheid net als in de jaren 30. Men is lichtzinnig en ruzie-achtig, brengen vertrouwen in gevaar (zie de onderlinge spionage) en men oefent een soort van juridisch imperialisme uit..  De EU is het onderling oneens, Japan doet nationalistisch maar zakt economisch af en ergert China.

-de leiders lijken van middelmatige kwaliteit terwijl de wereldsituatie snel wegzakt… En de aloude opmerking uit het Athene, ook in de war, na machtige tijden, lijkt te gelden: “Onze keuze is nu:  óf we rusten verder uit, óf we proberen serieus vrij te blijven”..

(mede naar Bavarez in Le Point).

 
OOK AL OORLOGEN!

MAAR,MOON OVER THE SEASFIRST MOON-WALK

RIGHT DRIVING


 De zon weet niet hoe het op de maan ruikt, maar die 12 astronauten die er al waren wel. Dat stof daar wat regoliet heet, ruikt verassend genoeg naar buskruit! Ze roken dat pas toen ze in hun module terug waren door het stof wat ze mee naar binnen brachten. En wat ook vreemd was is dat dit stof bijna direct bij zijn aankomst op aarde zijn speciale geur verloor… Is dat nu een hoopvol iets of net niet? Niemand durft er iets over te zeggen..


 Vooralsnog zijn onze plaatjes uit het heelal van het oppervlak van hemellichamen wat saai en ruig. Geen bomen, bloemen of leuke beestjes.. Alles is nog in het stadium van een wereld zonder leven… Dus om een beetje aarde daarboven te scheppen moet je onder een koepel met een namaakatmosfeer à la aarde een beetje “thuis” terug toveren. Mogelijk wennen de bedouinen uit de grote zandbakken in Afrika en het MO sneller aan verblijf op hemellichamen dan andere aardbewoners. Maar voor er een bedouin op de maan of zo landt zal er nog heel wat water door het Suez-kanaal lopen.. Vooralsnog is de ruimtevaart een westerse aangelegenheid met nu ook een stevige tic China er bij…PUSH-UP, LET'S GO!
BEYOND ALL TROUBLES!


BRANSON WIL WEL!
 

 In Tunesië bouwt men huizen onder de grond door eerste een groot cilindrisch rond gat te graven en dan daarin de wanden huizen te maken. Een soort verzonken woonplein… Koel, met altijd een schaduwkant en best ook gezellig. We dronken bij een familie als toeristen daar thee met een koekje er bij… En hoorden dat er ooit een film was opgenomen die ging over wezens in de ruimte. In N-Europa hoor je nu steeds vaker ook over wonen onder zee, zeker daar waar men land tekort komt. En wonen in de lucht doen we al lang: daar winnen nu de arabieren met hun kilometertowers. Daarvoor moet je namelijk veel geld “over” hebben.

ONDERGRONDS TUNESIË
WIJK ONDERGRONDS 


Ruimtevaarders gaan er van uit dat mensen ooit vele generaties in een ruimteschip zouden kunnen wonen, op verre reizen door de ruimte. Een heel stadje dat door de ruimte vliegt op weg naar nowhere.. Met voldoende mensen om “de genenmix” gevarieerd te houden. Daarvoor kun je nu terecht in opvangkampen voor vluchtelingen in het westen..
 
De wereld doet haar bewoners steeds verwonderen dus die ruimte staat nog van alles te wachten…

Misschien iets om bij weg te dromen op uw zonneplekje? Probeer het eens in de wat afnemende zonnestralen.

 

We wensen in elk geval en waar u ook maar bent, veel zonnige momenten toe.  

 Leon de Marseille, x13 september 2014

                               


                                           NOG WAT GEO-PLAATJES KIJKEN?

 

DE PUZZLE VAN SYRIE
 

U VLIEGT, WIJ SCHIETEN!
BEDANKEN OP ZIJN TIJD!
O JEE: NOU DAT GAS NOG!
 

DODELIJKE GEOPOLITICS

 


GROETEN UIT GAZA..
BOEM IN ISRAEL...


 

 
 

2 opmerkingen:

 1. Grote klasse !

  EEN blog van Leon , met beeldregie van Theo, is helderder dan 10 kranten.
  Dank en groet, Frits

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. En dan te bedenken dat Leon tegenwoordig ook zelf de beeldregie voert Frits! Na een gedegen training ter plekke ;-)

   Verwijderen