Totaal aantal pageviews

zondag 1 december 2013

GOOGLE: DAT BEROEMDE, MACHTIGE EN MYSTERIEUZE CLUBJE.


Google, dat is iets als Coca Cola, MacDonalds of Heineken geworden.Veel meer dus dan de maker van een “simpele”
zoekmachine. Deze succesvolle firma met honderden miljoenen klanten, met giga-omzetten en macho-winsten, heeft in verhouding tot haar omzet, ook nog een bescheiden personeelsbestand. Conform het model van alle nieuwe internetbedrijven. Maar het toont ons ook een nieuwe boodschap en zeker een verrassende strategie. Want het verdient vooral zijn geld met reclame op zijn sites etc. , nog meer met “de verkoop” van “onze” profielen (dus van zijn klanten) en aan de bedrijven die op hun sites adverteren, én vooral met een scherp inzicht in (massa)-menselijk gedrag en de trends daarin. Bij die verkochte (meta)-data staat niet uw naam, woonplek en telnr. . Dus het zou echt anoniem zijn, beweert men…. Maar zelfs dan zijn er best spannende vragen te bedenken. Want beide kunnen weI degelijk “gekoppeld” worden! Immers men heeft ook van elke klant zijn/haar accountdata….
Is  Google een lichtende voorganger van de high-tech bedrijven van nu en morgen of een wolf in schaapskleren? Hoog tijd om dat eens te vragen aan een oudgediende, met een echte internet- én Google-historie.. En ook tijd om hun “lange termijnplannen” eens wat kritisch te bekijken. Zeker nu,  “gezien die grote maar voortrazende NSA-rel”. Werkte Google “gewoon” mee? Wat deden ze  met onze z.g. metadata; was/is het wel allemaal zo “anoniem”?
Wat U lezen gaat, zal u best nog ongeruster kunnen maken dan die NSA-rel al deed. Over “ethische vraagstukken”, “persoonlijke levenssfeer” en “ondernemingsethiek” gesproken! Google goochelt er dagelijks mee, lijkt het… 

Hoe is het om te werken bij Google?
Het bedrijf is nu al legendarisch geworden: op de financiële markten door zijn giga-resultaten, in de media en hun internet-berichtgeving en bijna iedereen googelt en ook bijna dagelijks. Googelen is een bezigheid in het moderne dagelijkse leven geworden net zoals koffie-drinken. Dat is een prestatie uit de categorie Coca Cola, MacDonalds, Heineken etc. .
Google is volgens vele ook een “modelwerkgever”: met zijn
hoge salarissen, zijn gratis bedrijfslunch, zijn gamesroom en zijn zo fraaie tuinen. Toch is het verloop er best hoog: plek 4 op de lijst van de Fortune 500 bedrijven! De site Quora ging op zoek naar (anonieme) Google-medewerkers en vroeg hun naar hun echte ervaringen. En hoorde de nodige opinies van het type: “Google heeft zijn oude pioniersgeest verloren. Het is te bureaucratisch geworden en “snel promotie maken”, verschilt er ook niet met veel andere bedrijven! Google is een geoliede supermachine, waar je als gewone medewerker af en toe wat olie in doet opdat hij lekker blijft lopen. En alleen hooggetalenteerden mogen aan nieuwe, uitdagende projecten werken…”. Dus dat zeiden er niet weinig. Anderen zeiden dat “iedereen overgekwalificeerd” is en dat de meeste jobs nogal saai zijn… En te weinig intellectueel stimulerend. Dus: grote impact veroorzaken in
Mountain View is zeer moeilijk geworden. Want alle spannende complexe problemen zijn al opgelost. Omdat de selectie-eisen hoog zijn denken de medewerkers té vaak dat ze heel wat voorstellen en zijn daardoor nogal arrogant. Elk vindt dat hij/zij beter is dan zijn collega’s terwijl het niveau van de ingenieurs hier redelijk middelmatig is, voegde iemand toe. Wel, hier zou je als Google-directie eigenlijk wat nerveus van moeten worden. Maar daar merkt vooralsnog niemand wat van aldaar. De lichte ongerustheid die er nu is bij Facebook en Apple is, is hier (nog) niet aan de orde. En zo’n duik omlaag als bij Yahoo eerder gebeurde, is hier “ondenkbaar”. Overigens tilt daar de nieuwe CEO, een kwinke dame, de zaak nogal snel nu al weer uit het dal.
Dit is een wat onthutsend en minder glamerous beeld van topper Google, met zijn dijk van een reputatie en maakt dus duidelijk dat er meerdere views op Google mogelijk zijn. Goed om dat vooraf al te beseffen: ook hier is geen sprake van wonderen, al is men best ook apart….
Dat ook niet alles koek en ei is in de Google top van nu, toont een citaat van de CEO Eric Schmidt naar aanleiding
van de NSA-rellen: “De dingen die NSA bereid was te doen om zijn missie te volbrengen, gingen in tegen het gezonde verstand. Het geweld doen aan het privéleven van mensen, dat is niet OK”. En hij diende een officieel protest bij NSA en bij de regering. En ze wacht nu op antwoord van Obama c.s., net als veel anderen.

GOOGLE, ons dagelijks leven, onze levensdata en die sluwe “algoritmes”
Alles wat u doet via Google (en via de meeste andere zoekmachines), -dus alles wat u zoekt-, vond, wat u daarmee verder deed, etc. , wordt voortdurend van u geregistreerd. Als je dat lang, massaal en consequent doet (men spreekt dan over: Big Data), én als je die data ook nog slim weet te analyseren, dan kun je een nogal precies profiel van elke klant (dus van u en mij) opbouwen. Wie en wat en hoe vaak U  iets “(be)zoekt”, waar U heen reist en verblijft, wat U kocht, wie U kent (uw friends), alles wordt minutieus van U bijgehouden. En regelmatig wordt ook Uw profiel opgemaakt en ook gecheckt op veranderingen daarin. Eigenlijk zo staat u nogal “uitgekleed” te boek met al uw gewoonten en in geuren en kleuren. Dit zijn “gouden data” voor elk bedrijf (vele zijn dan ook klant van Google c.s.), dat zoekt naar de betrouwbaarste en goedkoopste manier om “zijn” markt/klanten te kennen en te vinden. En die ook zo direct mogelijk en met gerichte publiciteit te kunnen benaderen. Google c.s. leveren hun dat en ze moeten er flink voor betalen: want het is zeer kostbare marktinfo!
Het “bewerken” van uw (meta)-data gebeurt dus met slimme “algoritmes” (programma’s en rekenmethodes), waarbij men (en dat zijn: wiskundigen, statistici, gedragswetenschappers, marketeers, ..) van U, -op basis van statistische en met correlatie-analyses,- fraaie en precieze profielen maakt. Die zouden uzelf zouden doen schrikken, áls u ze ooit zou te zien krijgen. U bent voor vele bedrijven dus een echt “open boek”. Zij weten meestal veel meer van u als u zelf over uzelf  “in de gaten heeft”.

Een klein voorbeeld van wat U kan gebeuren
Meestal merkt u niets, en zo wél, dan is het meestal ook niet echt onprettig. Maar soms gaat het anders en dan wordt het echt vervelend. Bijvoorbeeld, als u bij een loket geld wilt pinnen met uw bank- of creditkaart… U staat voor de bankautomaat en uw data worden ingelezen. Ze  gaan bloedsnel naar een bankcomputer en die moet nu “besluiten” wat te doen. Hij gebruikt daarbij ook uw vele, bewerkte historische data en raadpleegt dan een programma, een “algoritme”. En dat algoritme probeert natuurlijk eerst te checken of u wel degene bent waar u zich voor uitgeeft! Dus al uw “voorgeanalyseerde data” worden nu “gewikt en gewogen” met een algoritme. En als er ook
maar iets niet helemaal “kosher” aan is (volgens die computer met zijn regeltjes dus), dan krijgt u (en zónder verklaring) dus: gewoon geen cent!  Want uw “historisch gedrag” werd dan als “niet-bevredigend of twijfelachtig” geklasseerd. Dus daarom concludeert die computer dat U ,- met grote waarschijnlijkheid-, iemand anders bent dan uw kaart aangeeft en dus geld uit de muur wil “jatten”… 
Een voorbeeld: u tapte gisteravond ook al wat geld, maar U deed dat in een ander land. U bent namelijk net van een verre nachtreis terug. Maar, naar het idee van dat “algoritme” deed u dat wel heel erg snel, eigenlijk té snel… Zo kreeg u op het scherm van de bankautomaat de tekst: “Sorry, njet. Stel u in verbinding met uw bank”. Gevolgd door: ”Tot ziens. Volgende klant”.

We zijn dus eigenlijk bespiede, weerloze schapen geworden?
Tja, dat is voor de meeste mensen intussen hun lot, tenzij ze nooit op het internet komen etc. . Maar als u een mobieltje of een bankkaart gebruikt, dan staat ook U al te kijk. Stel nu dat u dit niet pikt en hier iets tegen wilt ondernemen. Via Google iets vragen lukt u echt niet en via “de rechter” dat is langzaam en duur. De vraag is ook wat u langs die weg kunt bereiken.  Dus zou u moeten proberen wat “te saboteren”. Dus die data en die  “algoritmes” moeten proberen te begrijpen en ze dan te fnuiken. Bij het voorbeeld van hierboven: U moet dus gewoon wat “later” pinnen.. dan is er wel voldoende tijd tussen de twee pinacties… Maar ja dat is ook bepaald niet gemakkelijk. Dus U kunt ook een paar geintjes met “ze” uit halen en proberen om die registratie van uw “gedrag” wat te vervalsen; dus Google c.s. opzettelijk wat vóór te liegen. Want dat mag wél! Dus U moet dus eigenlijk een tegen-strategie bedenken en die Googledatabase over u  wat gaan verpesten… met flut- en/of kunstmatige data…  U gaat dus aan het “faken” en saboteren! 
U acht dit nogal belachelijk? Dan vergist u zich deerlijk. Er zijn al aardig wat mensen die daarover serieus nadenken/-dachten. En er zijn er ook al die dus echt opzettelijk af en toe “hun big data” flink verpesten! Dat geeft mogelijk ook voldoening, maar ze krijgen zo natuurlijk ook allerlei “onzinnige” publicatie toegezonden! Óf u wordt zo’n rare klant dat ze met u niets meer kunnen. U wordt dus “op de zwarte lijst van “niet te snappen klanten” gezet. En basta, maar u heeft uw zin!? Of heeft dat teveel nadelen en wordt u hierdoor ooit “een verdacht persoon”?

Victor Cerf, ex-vice-president, klapt wat uit de Googleschool
Le Point wilde wat meer weten van dit aparte bedrijf en kon een echte oudgediende interviewen; een zeldzaamheid. Deze Vinton Cerf is al over de zeventig, mede-oprichter van
het internet en werd ook al diverse malen gedecoreerd. Hij wil vooral en nog steeds, dat iedereen op de wereld toegang krijgt tot het internet… Dat verbaast natuurlijk niemand. Ziehier wat hij nog meer kwijt wilde.

Google c.s., NSA en de privacy
Let wel: het interview dateert van het prille begin van de “NSA-affaire” en is intussen tot een echt globaal schandaal uitgeroeid! U leest dus hier wat Cerf tóen zei..
Het NSA afluisterschandaal wordt maar niet stil; ook omdat Dilma Roussef uit Brazilië, er openlijk zeer boos over is en blijft… Andere zijn al wat rustiger geworden en dat is niet toevallig. Want zeer vele bespioneren elkaar, alle welvarende en zelfs opkomende landen spioneren, luisteren af en hacken stiekem. Intussen kregen de meesten hun eigen imago op dit gebied ook wel in de pers… Niks fraais:  dus zwijgt men liever. Big Brother is gewoon familie en hoort “er tegenwoordig bij”. En de meeste democraten hebben het, -zij het wat bedroefd-, maar geaccepteerd, lijkt het. Ook al is er duidelijk sprake van een overheid die haar eigen wetten overtreedt… Wat toch wel een zeer linke ontwikkeling is.
Dus was ook een vraag aan deze Googleman, wat hij dacht van de recent gestarte vervolging van Google, Yahoo en AOL door de Federatie van Liga’s voor de mensenrechten: vanwege “hun samen werking met NSA”… En hij zegt: Wij hebben geen enkel programma wat data met NSA uitwisselt.. alles wat we hebben is door onszelf gemaakt en onze Gmail is geëncrypteerd, vanaf het moment dat een mail bij de gebruiker vertrekt en reist zo over het net tot bij “Google”. Niemand kan een mail lezen (let op: stelen kan dus wel!) zolang die niet ook de decryptering kent….
En vervolgt dan: Natuurlijk krijgt Google dagelijks bij zijn juridische afdeling verzoeken van de overheden om mails gedecrypteerd te verkrijgen maar als dat juridisch niet klopt werken wij niet mee… Want de inhoud blijft eigendom van de verzenders. Om er zeker van te zijn dat de houder echt “de goede” is sturen we per SMS een unieke code per transactie mee (= éénmalig gebruik). Zoals Europese banken ook doen bij internettransacties… Dat is de prijs voor de veiligheid.. Google heeft nog nooit de decryptagesleutels aan iemand gegeven, zeker ook niet aan autoriteiten.
Let wel: Cerf sluit natuurlijk niet uit dat iemand boodschappen onderweg steelt en ook niet dat deze niet ook de sleutel zou kúnnen stelen… Maar dan is Google geen dader maar slachtoffer!
Intussen is het toch iets anders gelopen: Google en anderen hebben nu op hoge poten bij NSA en de regering geprotesteerd, spreken hun veroordeling uit van het illegale data-picking (in en buiten de VS) en eisen dat het onmiddellijk ophoudt.

Die Cerf weet best de weg bij vele instanties
Cerf erkent in 1975 voor NSA te hebben gewerkt in cryptografische projecten en dan moest je ook werknemer worden bij NSA. In 1978 startte Internet en pas vele jaren later waren de crypteringsprogramma’s beschikbaar. Hij zegt: Nu zouden we een veiliger internet kunnen maken áls de gebruikers de benodigde programma’s maar zouden willen gebruiken. Dus roept hij de internetgebruikers op en zegt: “Internetters wordt nu eindelijk wakker!” En hij legt de bal weer bij onszelf.
Google doet er alles aan om geen spionageprogramma’s
“mee te leveren” met zoekresultaten. En kan internetgebruikers ook waarschuwen voor foute sites.. Hij is, -en noemt het geen grapje-, er niet in geslaagd om: “De naam Androïd (het operating system van smartphone’s etc.)-, te veranderen in Paranoïd”. Want dat is werkelijk zeer veilig, maar  de marketeers wilden die naam niet…
De journalist vergat te vragen hoe dat zit met het vergaren van info over googlelaars en dat bijhouden van profielen die erg waardevol zijn voor de commerciële… En vergat ook de bewering te checken dat Google wel degelijk ook ons IP-adres en persoonlijke accountdata zal bewaren. Waardoor de perso-data niet meer echt “anoniem” zijn; voor Google om te beginnen. Dit werd Vinton dus nu niet voorgelegd wat een gemiste kans is… Of was het misschien een geweigerde vraag?

Internet en dictatoriale landen
Zal het feit dat China, Syrië en Iran internet willen controleren niet leiden tot “meerdere aparte internetten”? Vinton zegt dat de blokkades door de groei van het aantal internetters in die landen m.n. China (+650 miljoen) niet zijn te handhaven. Overigens duurt het in China maar een minuut of zo om je te pakken als je iets “fouts” op het net zet… Vinton wijst naar het begin van Internet, toen er al een tijd vele netten naast elkaar bestonden: elke computerleverancier had zijn internet toen.. Maar met name door Defensietoepassingen moest dat worden verlaten en kwam er toch dat éne wereldwijde internet.
Verder moet ook iedereen beseffen dat radiogolven geen limieten qua frequenties kennen… Google studeert al langer op het oplaten van een ballon met apparatuur tot in de jetstream. De hoogte van zo’n ballon is controleerbaar. Dit
project heet Loon en draait al proef in N-Zeeland, Z-Afrika en in de Pacific.. Maar voor deze aanpak moet je vergunning van de te overvliegen landen hebben… Dus is er ook een ander project Osb geheten gericht op de 3 miljard mensen die nu niet internetten kunnen. Dat werkt met een stelsel van diverse satellieten die op 8000 kilometer in orbit staan en die snel internet kunnen bieden aan sub-sahara-Afrika, de Pacific en Latijns Amerika. Hij is daar blij mee als “echte Google  evangelist”, zegt hij.
Overigens is dat goed voor Google (meer klanten) en ook voor anderen als Yahoo, eBay en Skype.. AOL leerde al wat er gebeurt als je de klanten beperkt in internetgebruik en hun “opsluiten wil”. Dat pikt men niet en je verliest ze… Daarom moeten de internetprotocollen ook geoctrooieerd worden..

Alles hangt straks aan het internet
Nu komen ook al horloges, brillen auto’s etc. aan het internet te hangen: zo zie je elkaar bijna nooit meer lijfelijk, maar dat bezwaar is nogal onzinnig gebleken. Mensen blijven elkaar namelijk opzoeken en reizen steeds meer en
daarnaast hebben ze dus veel meer contact via het net. Dus er is sprake van een dikke plus!
Het “alles aan internet knopen” is nog niet afgelopen. De Gorilla foundation doet experimenten met deze dieren en plaatst hen voor beeldschermen waarop verzorgers zich vertonen met ook andere mensen… Gorilla’s waarmee dat is gedaan vanaf hun geboorte trachten werkelijk elke keer tot communiceren over te gaan… Dus is communicatie tussen dier en mens en dieren onderling niet zomaar iets onzinnigs… Dus straks ook de gorilla’s etc. aan het internet?
De auto’s-zonder-chauffeur die al langer op het Google-terrein rijden (in Californië) staan met elkaar in verbinding en sturen elkaar boodschappen. Over waar ze zijn en wat ze zien:  bijvoorbeeld opstoppingen, ongelukken etc. Dat leidt tot een veel veiliger verkeer dan met enkel communicerende mensen mogelijk is.

Wij weten intussen ook nog, -dat vertelde Cerf in dit gesprek niet-, van die computersite diep onder de grond in Noorwegen. Waar duizenden servers etc. staan te draaien
met oneindige massa’s aan data. Die lekker fris worden gehouden met die koude lucht aldaar; wat heel wat energie spaart. Daarbij komt dat Noorwegen relatief safe is en ook goedkope stroom (waterkracht) te verkopen heeft.. Ook is alles daar goed (en niet te duur) beveiligbaar. Dat alles betekent efficiënter, veiliger en goedkoper opereren. 
Ook weten we dat Google experimenteert met hoog zwevende en bestuurbare ballonnen die kunnen dienen als digitale antennes voor internet gebruik, dus eigenlijk een soort van super-wifi’s. Boven Nieuw-Zeeland vinden al langer experimenten plaats. De idee erachter is om zo boven gebieden, die ver weg liggen van de modernere wereld en dus zonder “internet-infra structuur”, snel en goedkoop een infrastructuur te realiseren. Aan die ballonnen hangen vele kleinere windturbines verbonden met stroomkabels, om die WIFI-apparatuur van energie te voorzien. Zo kunnen er nog tientallen, -ja honderden-, miljoenen internetklanten snel bij komen!   
Zeer recent hoorden we ook over die aanschaf van een giga-containerschip door Google… Daarmee kun je uitvaren
naar internationale wateren en daar voor anker gaan liggen. En weer ergens anders heen gaan als de plek wat link zou worden… Via satellietverbindingen etc. kan de datastroom met het vaste land onderhouden worden en als je ook nog de zon opzoekt dan is er ook zonne-energie, of energie uit water via warmtepompen, via windturbines etc. En ook kun je met al dat water, wat dieper opgepompt, ook goedkoop koelen.

Immers ook u doet  (nu al of straks) “uw data in the cloud”. En die moet echt safe zijn en ook niet te duur. Dat is wat Google u en mij echt moet garanderen. Ja toch? En ook hier geldt immers: vóór blijven op de concurrentie én, -en na al dat NSA-gedoe-, wordt “safety first” een echt concurrentie punt.
 
Wordt de mens beter door dat technologie-gebruik?
Cerf verwijst naar ene Ray Kurzweil, een futuroloog gespecialiseerd in het transhumanisme. Dat is verbetering van de mens door technologiegebruik… Deze weet zeker dat er op een dag iemand “zijn hele persoon” kan laden in een computer en dus ook zó  kan (voort)bestaan…en functioneren. Zo is er dus ook een “perfect” dubbelleven mogelijk en ja, bijna ook, een eeuwig leven…. En ook een eeuwige Googleklant?
In de film Matrix komt een architect voor die de hele wereld stuurt…. De journalist die Vinton ooit vroeg of dat ook iets voor Google zou kunnen zijn, kreeg als antwoord: “Hoe weet u zeker dat Google niet ook de maker van Matrix is?”

Wie zitten er nou eigenlijk aan de stuurtjes van onze “nieuwe” wereld?
Vinton Cerf is een missionaris dat is zeker. Maar hij is ook een realist en schetst ons dat er feitelijk geen grens blijft bestaan, op termijn. We hebben nog nauwelijks iets écht nieuws gezien: het meeste komt dus nog. Hij heeft het goed met ons voor, al vraagt hij ons natuurlijk niet wat hij gaat doen vóór men begint…
Dus we moeten hem en zijn collega’s maar geloven..(?). Zoals ook ene Zuckerberg van Facebook, die als motto heeft: “Don’t do wrong”. Die vroeg en vraagt ons toch ook niet wat WIJ “good and wrong” vinden…?
We moeten ons realiseren dat de grootste wereldveranderingen ook komen uit de kokers van de Cerf’s en de Zuckerberg’s. En dat politiek en bestuurders daar maar achter aan hobbelen. En af en toe nog net wat kunnen verbieden of bijsturen. Maar nu ook flink boter op het hoofd hebben met hun high-tech afluisterpraktijken.
Vroeger hadden we het wel eens over het beruchte “militair-industriële complex” dat ons eigenlijk echt bestuurde in het geniep. Wel het bestaat nog steeds vrees ik. En nu heet het dus:  OUR BIG “HIGH-TECH” BROTHER COMPLEX.
Zie het dus maar onder ogen: de regeringen, de landsbestuurders zijn niet meer echt de bazen. Dat zijn de financiële markten en hun googelende superbanken samen met de high-tech boys (van digitale techno tot biotechno) aan de andere zijde. Het arme volk dat de parlementen moet controleren mede door de verkiezingen weet zelf niet meer wat er in de wereld feitelijk gebeurt. Dus laat staan haar politici…

Is dit nu niet het echte probleem geworden: de financio-bio-digi-techno-elite heeft de macht overgenomen en maakt zo een einde aan “onze”  democratie. Laat alle Allah’s, Jaweh’s en andere Goden en hun profeten daar maar ook maar eens aan gaan staan... 
Is dit de armzalige zwanenzang van een uitgestapte generatie óf vooral de aanzwellende ernstige waarschuwing aan een nieuwe generatie, die het (nog) niet door heeft? Of zijn het gewoon de woorden van “loozers” die niet meer behoren tot die nieuwe elite, die de wereld al lang overnam en die ons regeert vanuit hun onaantastbare financiële en high-tech paradijzen?
We krijgen, -lijkt het-, opnieuw een wereld met “categorie a en categorie b mensen”. Die vroeger ook wel eens heetten: “de elite en het plebs” of “the have’s and the have-not’s” of “de intello’s en de dombo’s” of “het door God geven gezag” en “de onnozele gelovigen”? 

Is ons geloof dat het allemaal beter werd nu een illusie gebleken of net niet? Moeten we eerst door nog veel veranderingen heen kijken voor we beseffen dat de technologie vooral onze redder zal zijn? Of moet je “gewoon constateren” dat de geschiedenis zich weer herhaalt en dat de nieuwe verder geëvalueerde mens opnieuw zal gaan leven in een andere wereld. Net zoals wij dat eerder moesten doen en ook onze (over)-grootouders. Een mooie geruststellende gedachte eigenlijk: Er is , weer eens, niets echt nieuws onder de zon. Daar hou ik het voor mezelf nu maar op, dat is een hoopvollere gedachte.

Maar,
   wat zegt de zon van het feit dat zich nu al 202.586 mensen inschreven voor het Mars-project? Die zouden in 2023 allemaal in een ruimtevaartuig willen stappen om een Mars-kolonie te beginnen? Waarvan geen terugkeer kan worden gegarandeerd? Ze gaan dus met vele en nemen niet al hun geliefden en bekenden mee… Waarmee ze nog wel kunnen communiceren natuurlijk… Zijn zij nou gek of wij hopeloos ouderwets geworden? Jammer dat dit ook niet aan die Victor Cerf werd gevraagd…  Want op een dag zullen water en zuurstof ook op aarde wegvlieden net als op Mars is gebeurd. Daar gaat de sonde Maven nu naar kijken over 10 maanden komt ie aan. En hangt dan op 150 à 6000 km hoogte boven deze planeet. En zoekt in die hoge atmosfeer naar resten water en zuurstof natuurlijk. Want alles draait nu om te weten of deze planeet ooit bewoond kan worden (gemaakt)! En die Curiosity laserde al 100.000 keer daar al rondrijdend en soms “en panne”… en gaf zelfs wat hoop voor overmorgen.
Tja, we hebben “eigenlijk nog niets gezien”, doen ons mensen als Cerf ons geloven. Het aller gekste moet echt nog komen… Wat je bijna gelooft als je nu weer hoort dat het nogal zeker is dat de mammoet’s etc. 120.000 jaar geleden begonnen uit te sterven bij een stevige aardopwarming toen. Er bleven er enkele over die er ook aan gingen zo’n 10.000 jaar geleden toen de aarde de laatste ijstijd kende… Laat ze dat maar eens goed in de oortjes knopen nu ze weer een rapport over de klimaatverandering en de CO2-uitstoot zitten te componeren. Dat,-stelt u zich dat even voor-,  opnieuw tot enorme grote financiële gevolgen kan leiden als er weer regeringen “gewoon” in gaan geloven…
De zon krabt zich waarschijnlijk van dit gekke gedoe elke dag op haar hoofd wat ook niets goed is voor de UV-straling die ze uitzendt…
En dan lees ik dat de wetenschappers uitrekenden wanneer de aarde onbewoonbaar zal zijn: want dat komt als… het water er niet meer is. Wel van nu tot 1,75 3,25 miljard jaar wordt het dus erg warm omdat de aarde dan erg dicht bij de zon is gekomen. Maar ja: wij homo sapiens die pas 200.000 jaar bestaan hebben nog héél lang de tijd gezien onze leeftijd om een leuk ander plekje in de ruimte te zoeken…
Geen zorgen dus, neem snel plaats in de stralen van de herfstzon en maak nog wat laatste vitamine D onder uw huid voor de komende winter.
Veel mooi herfstweertje toegewenst en ook veel optimisme: want dat is het hardst nodig van alles!

29 nov. 2013

Geen opmerkingen:

Een reactie posten