Totaal aantal pageviews

donderdag 8 november 2018

ONZE AARDE WAS NOOIT EEN RUSTIG GEHEEL...

 


DAT KLIMAAT ROMMELT AL... 4,7 MILJARD JAREN...

HET KLIMAAT VERANDERT AL EEUWIG, 
WORDT HET NU DÉ GROTE RAMP?
 
DE ZEE-TEMPERATUUR DE LAATSTE 3000 JAAR UPS AND... DOWNS
 
VOORAF:
Voor u verder leest, weet dan dat ook ik vind dat er NIETS in de natuur moet gedumpt worden dat er niet hoort! Maar ook, - en U u en ik weten dat-, dit niet volledig te vermijden is. En dat technologie ons ook hierbij moet helpen: om dat te voorkomen en de schade te elimineren. En wie vervuilt moet cleanen.. 
 
Dat ons klimaat verandert is even "(on)gewoon" als de veranderingen in vulkaanactiviteit. Het is nog veel érger: de evolutie in de natuur is een en al continue verandering en dat sinds altijd al. Zie de beruchte aardplaten, -die “zwemmen op het magma”-, die elke dag ergens op de wereld verschuiven en met aardbevingen etc. als gevolg. En dit heeft echt niets met drijfgassen van doen, toch?   
 
WHAT ABOUT MARS AND THE MOON?
 
Ja, zeggen dan sommigen, -in paniek-, maar die ABRUPTE opwarming die er nu is, is zeer verontrustend want dat gebeurde vroeger nooit!
DE ANGSTEN VAN VELE AMERIKANEN
Maar ai, men kijkt nu   regelmatig in het “aard-gedrags-archief", dat zit in de dikke ijskap van 
Groenland (dat vroeger GROEN was en daarom heet het zo).  Daarin ziet men dat onze aarde AFKOELT en sinds miljoenen jaren (vanaf de big bang en wat daarna volgde). Maar we zien óók dat… er wel degelijk en bij herhaling (!)  sprake was van ZEER ABRUPTE opwarmingen, die gevolgd werden door.. even abrupte afkoelingen.
Dus hoor je als wetenschapper de mensen te zeggen, dat dit mogelijk ook in de toekomst het geval kán zijn.


 
In 120 jaar werd het 1 graad warmer (hebben we gemeten) en GIEC (VN) hanteert meerdere scenario’s voor morgen: men spreekt over +1,5 graad sinds de industriële revolutie. En zegt: "Die broeikasgassen blijven toenemen en zonder verminderde ontwikkeling zullen we het in 2040 1,5 graad warmer krijgen".
LAAT DE EXPERTS EERST 
MAAR, is dat echt zo zeker?
Prima vraag, maar GIEC zegt (nog) niet: dat dit volgens het “archief” niks nieuws is…  Onze eigen observatie over enkele eeuwen, -dus een piepklein snippertje in de aardhistorie van miljoenen jaren-, toont dat er mogelijk NIKS ECHT NIEUWS aan de gang is.. En, dat er in de 21e eeuw ook een ABRUPTE AFKOELING kán opduiken..
Objectief gesproken is dit eigenlijk “goed nieuws” én het doet gerecht-vaardigde twijfel ontstaan aan de GIEC rampscenario's, waarbij de mens als dé grote schuldige wordt aangewezen. Wie houdt nou dus wie voor het lapje en waarom?
Hoor de franse Jean Jouzel (ex-vice-vzt GIEC) hierover. ..

JOUZEL EX-GIEC
De experts zoeken massaal om álle factoren te inventari-seren die hier meespelen en naar hun samenhang. Om die opwarming/verandering/ afkoeling eerst beter te gaan snappen.
Men ontdekte al dat, boven een bepaalde temperatuur sommige geografische zones, -die op het klimaat inwerken-, eenzaam hun eigen gang gaan. Wat weer  verdere opwarming veroorzaakt... óf andersom!

 
VINCENT MORON
Zie de poolkap-smelting: op termijn kán een kap totaal weg smelten. Ene Vincent Moron (Univ. Aix-Marseille) legt ons iets belangrijks uit, met behulp van “twee aangrenzende kommen en een knikker”. In de eerste ligt die knikker, die de temperatuur voorstelt. Duw je de knikker 
omhoog dan komt die terug naar de oude plek..  Maar duw je te fors, dans valt de knikker in de aangrenzende kom, en stopt dan dus bij een ánder evenwicht. Van groot belang is dus: bij  wélke temperatuur wordt een kantelpunt bereikt?
Voor de ijskap van Groenland en de west-Antarctica ,- de twee fragielste-, variëren de schattingen tussen +1 à  +4 graden.  Dat zit niet ver van de voorspelde GIEC-waarden.. 


JEAN LOUIS DUFRESNE

  
Deze instabiliteits-discussies maken sinds kort veel los, zegt Didier Swingedouw (CNRS paleo-milieu-deskundige, oceanen) en er bestaat totaal geen consensus over.  En: De definities rammelen ook, zegt Jean-Louis Dufresne, (IPSI, centrum modelbouw vh klimaat, univ. Jussieu).

 
Dus er zit nog het nodige aan fundamenteels in onze kennis, fout, zoals:
-Zijn álle relevante factoren wel opgenomen in het model?
-Kennen we hun onderlinge samenhang?

-Waar zitten die "tipping points" (kieppunten)?


De "tipping points" van  Jean-Louis Dufresne
-Welke zijn de onderlinge verbindingen met andere systemen?


-en, hoe zit het precies met de kwestie van de ommekeer (= reversibiliteit)?
Het globale totaaleffect is  niks eenvoudig te bepalen.  Zie ook de recente publicatie van National Aca
-demy of Scien-ces, waarin men tracht te evalueren “hoe het er aan toe gaat in de “sleutelgebieden” op onze planeet.

DE PRACHTIGE AMAZONE WOUDEN: ESSENTIEEL VOOR KLIMAAT VERANDERING
Denk hierbij aan: de poolkappen, het Amazonegebied, de zeestromingen, El Nino en de permafrost in het noorden van Rusland en Canada. 
DE UITGESTREKTE PERMAFROSTREGIO


Als die laatsten ontdooien komen er giga hoeveel-heden dood organisch materiaal “vrij”, met veel kooldioxyde en methaan. Dus: hoe warmer het wordt, hoe meer broeikasgassen en dus wordt het nóg warmer..  Deze ontdooiing zou in een eeuw gelijk kunnen zijn aan tientallen decennia  van onze huidige emissies.   
 
FLORENT DOMINÉ


Florent Dominé (lab. Takuvik, frans-canadees CNRS/ univ. Laval) zegt:  Die poolprocessen kennen we nog slecht en elk jaar vinden we meer en anders. En: die effecten zijn zowel versnellend als remmend.
Een voorbeeld: als de permafrost ontdooit, gaat daar later  weer groen groeien en na wat warme jaren wordt dat veel. En, dat nieuwe groen “eet veel CO2 op”.  Dus: wat wordt per  saldo dan de CO2 uitstoot?
 
EN SINDS 1470  

WARM EN KOUD  LANG GELEDEN EN NU NOG
 Zeker is dat de aarde sterk blijft veranderen en daar kunnen we niks aan doen.. Ook door die "bascule"-effecten, die "natuurlijk" worden 
veroorzaakt. Lang dacht de wetenschap dat het klimaat altijd langzaam veranderde. Dat bleek door  boringen in Groenland (sinds 40 jaar geleden) tegen gesproken. In dit archief vond men grote verrassingen over de historie van ons klimaat!  Men zag er vele(!) plotselinge opwarmingen (zoals zo’n 10.000-den jaren geleden) en zelfs van +10 graden, lokaal. Maar dan ook gevolgd door sterke afkoelingen!  Dit archief toont dat het klimaat wel degelijk sprongsgewijze kan veranderen en dus ook zonder één auto of fabriek! 
 

WARM WATER UIT AFRIKA: VAN GROTE INVLOED....

 
Dat komt ook door variaties in de fluxen in de zeeën, die ook de atlantische oceaan vanuit Afrika oversteken. Die warme zoute stroom vanuit Z-Afrika naar het noorden tot in de poolzee, is normaal. En deze koelt af en gaat dan weer terug. Een  massaal smelten van ijsbergen kan dit proces vertragen, met forse gevolgen voor de temperatuur en de niveau-verhoging van de zeespiegel. En dan zijn Noord-Amerika en Europa de eersten die…. een sterke afkoeling gaan krijgen, zo zegt Didier Swingedouw. En verder: de effecten gaan tot in de Sahel, de regens gaan zuidelijker en de hele landbouw gaat weer op de kop.
Diverse "bascule-plekken" zouden ook in resonantie kunnen komen (=onderlinge versterking). Het Amazonewoud zal dan minder regen krijgen en ook als CO2-eter minder voor-stellen, etc. . Dit alles is nu nog onvoldoende onderzocht.
Olivier  Bouchet
Ene Olivier Bouchet (modelcentrum IPSI) is niét overtuigd van deze resonantiekans en met andere gelooft hij dus niét in deze domino-theorie.. Dat is de normale wetenschappelijke discussie die nu pas breed start..
HET KLIMAATVERANDERINGSMODEL VAN DUFRESNE
 
En: let goed op de tijdvakken, soms duren effecten duizenden jaren voor ze stoppen en… omkeren.  Idem voor de poolkappen, die de zon weerkaatsen en de oceaan beschermen.  Als die smelten neemt het water hun plek in en dat slurpt die warmte op en… versterkt de opwarming!  Maar: dit ijs komt ook weer snel terug, als het kouder zou worden… Als, als, als..  Mogelijk las u ook, dat recent bleek, dat de oceanen liefst 60% meer warmte opnemen dan eerder werd gedacht..
 
Ziehier enkele problemen en daarvoor een kloppend model maken blijkt (nog) zeer moeilijk.  Voorspellen is hier net zo lastig als bij die aardbevingen, zegt Florent Dominé.  En: onze simulaties zijn nog te primitief,  zegt Vincent Moron. En voegt toe: nog niets voorspelt de smelting van Groenland voor 2100. 
 
DE ENE HELFT VAN DE VS
EN DONALD NAMENS DE ANDER HELFT


 
De GIEC wordt ook wijzer en voorzichtiger en weet van die plotselinge instabiliteiten. We worden steeds beter en onze modellen ook. Die bascule-punten kennen is des te belangrijker, náást onze eigen emissies! 


"DE SCHULDIGEN": DE NATUUR EN/OF DE MENS..

De mens is een wezen met gebreken, maar nu ook nog blind willen zijn voor wat er echt gebeurt, dat zou een echte ramp betekenen. 

WIE ZIJN DE ZWENDELAARS? 
 
Het moet dus "uit zijn" met 
eenzijdigheid in de “voorlich-ting” en dat grote overwicht van de “rampologen” in de discussies. En zeker met dat totaal verpolitiekt reageren  op de klimaatverandering, wat veel  lijkt op “populistisch opkloppen”!
Geef de wetenschappers dus ruimte, een breder podium en zorg voor open en transparante discussie, waarin ook de aanwezige twijfel moet doorklinken.
HET DEBAT VAN MORGEN!

Kortom, het wordt hoog tijd dat we dat “fakenews” over de klimaatramp die er zou aankomen, ook stoppen. En, -ook al spijt me dat en mogelijk ook U erg-: deze keer heeft die maffe Donald T. toevallig een beetje gelijk. Maar, hij weet van het WAAROM van zijn gelijk helemaal niks en... het interesseert hem ook geen fluit.. En daaraan kan mijn geprevel over wat vele wetenschappers ventileren, helaas ook niets veranderen! Want Trump verandert NOOIT... Maar: mogelijk gaat hij straks wel weer in het OG..! 
 
SPREEKT TRUMP OVER ZIJN IQ OF..?
 
U las over wat fránse universiteiten nu doen en natuurlijk zijn er collega's buiten Frankrijk ook bezig. Daarover zou ook GIEC ons regelmatig moeten voorlichten en zo wat afstand kunnen nemen van te veel politiek simplisme en populisme.
 
 
DE SATELLIET LIEGT OOK AL? OF..
 
Want er blijven genoeg andere angsten over: waarvan dat hardnekkige populisme de linkste is. Natuurlijk moeten we ons wapenen tegen de gevolgen van een doorgaande opwarming en... ook tegen die van een daarop volgende diepe afkoeling? Wel, en dat gaat dus niet echt meevallen.. 

 

STERKE LOKALE KLIMAAT VERSCHILLEN (Afrika)

FRANSE REGERING EN PARIJS AKKOORD

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mogelijk weet u dat Frankrijk het minste doet aan die foute CO2-produktie, want de stroom wordt hier nucleair gemaakt (kerncentrales). Na kampioen Frankrijk komt China en de ergste zijn Saoudi-Arabië en Rusland. Macron komt binnenkort met zijn energieplan, waarin veel over nucleair zal staan. 

Ik woon wat dichter bij de evenaar dan vele van u, dus zullen wij hier (relatief gezien) minder gaan lijden. Wij wonen ook nog op 7 hoog én op een marseillaanse heuvel.. En, we kunnen redelijk zwemmen. Dus plan ik om een bootje aan te schaffen à la Noe van de zondvloed, en dat in mijn garage te leggen.... Gewoon uit voorzorg!

(mede naar L’EXPRESS, 10 okt. 2018).

 
Leon de Marsilho,
     8 november 2018

 

 
 

Geen opmerkingen:

Een reactie posten