Totaal aantal pageviews

zondag 18 november 2018

HOE REDDEN WE MARSEILLE EN ONZE PLANEET, ALS...LEONARDO WAS SLIM EN ZELDEN BANG...
 
KUNNEN WE DE BOEL NOG REDDEN?


OOIT WAS HET EEN METEORIET..
Ik trap af met wat plaatjes van willekeurig gekozen uitvinders, enkele van de vele die de mensheid kent. Wat zouden wij nu zijn zonder hen? De selectie was moeilijk omdat het krioelt van de genieën. Als je googelt wordt je er onder bedolven.
Vele van hun uitvindingen zie je om ons heen en sommige pakken we regelmatig nog vast.. Het is goed anders om te gaan met al dat wonderlijke, wat we vaak gewoon vinden. Sommige uitvindingen maakten ons bang (zoals de kernbommen) en om andere werd lang gelachen. Wat daarna misplaatst bleek, zie onze fietsen en dat draaien van de aarde om onze zon. Dit vooraf, omdat we opnieuw bang worden om ten onder te gaan. Terwijl we groeien naar + 10 miljard: 10 keer (!)  het aantal van enkele eeuwen geleden. En we worden dubbel zo oud intussen. 

EDISON OF WATT?
KODAK..
ONZE CHRISTIAAN HUYGENS


 

DE UITVINDER VAN DE LITHIUM-ION BATTERIJ
HET WAS WEL EFFE ZOEKEN..

 
 
 
DIE VLIEGER VAN TOEN....
EN DIE VAN NU...

OOK GENIAAL TOCH?
WAT WAREN WE NU, ZONDER?
EN WIE IS HIJ OOK AL WEER? PASCAL?

AFRIKA HEEFT OOK ZIJN UITVINDERS!
EINSTEIN BLEEF EEN WARE OPTIMIST..

 

DIT IS TESLA EN NIET ELON MUSK!

Na die twee eerdere blogs vond ik een interview met de (overleden) Stephen Hawking, die zei: "We begrijpen nog niet echt wat er achter die klimaatverandering zit". En hij zei: "De komende 50 jaar gaat de wereld opnieuw op de kop" én toonde zich toch gerust over het menselijk kunnen.
Daarna las ik het artikel: HOE REDDEN WE ONZE PLANEET? en besloot deze derde "klimaat-blog" te schrijven. Die toont dat we nu serieuzer en deskundiger  omgaan met “ons aller klimaatprobleem”. Wat eerder ,-met beperktere wetenschap en expertise-, niet kon. Nu storten vele geleerden “en masse” zich op dit wereld-brede onderwerp. Zij laten de “jammerfase” achter zich en pakken het probleem bij de horens!

HIJ LIGT WAT DWARS, MAAR GEEFT ONS HOOP!

 
William Nordhaus (kandidaat Nobel 2018 en  prof op Yale), -die  al eerder ecologie aan economie koppelde-, maakt mathematische modellen van het klimaatgebeuren. Om goed te kunnen meten en te bepalen hoe BBP en klimaat samenhangen. Ook om politieke besluiten over klimaat qua effectiviteit beter te kunnen beoordelen.

LAS U HET RAPPORT GIEC 2018?
Zijn nieuwste rapport kwam op 8 oktober j.l. uit, enkele uren ná het GIEC-klimaat rapport-, en dat was geen toeval. En geen steun voor hen, die hierin vooral (of enkel) de schuld van de mens zien. Sommigen zagen zijn geschrift als een  provocatie zo kort ná dat GIEC-rapport. Lees verder en oordeel zelf..

Is Nordhaus een “klimaat-verrader”, die alles onderschat? Zijn tegenstanders zeggen "dat hij enkel wat rekent en die opwarming kleineert vanwege dat belangrijke BBP en die economische groei”.  Zie wat over hem in Alternatives Economiques stond: “Als je econoom bent mag je op vandaag praten over een óptimale opwarming van +3,5 graden en ervoor geprezen worden. De dag dat GÏEC pleitte voor max + 1,5 graad  is dat aanbieden van de prijs (van de Bank van Zweden) aan Nordhaus, echt HET teken dat de “economische wetenschap” de opwarming eindelijk serieus neemt. Maar Nordhaus blijft een bewonderaar van dat schuldige kapitalisme, dat de aarde in groot gevaar bracht, en dat ons naar een soort van "capitaloceen” voert.
  
Naomi Klein trachtte in haar boek: “Alles wat moet veranderen. Kapitalisme & klimaatverandering” de menselijke schuld aan te tonen. Ze heeft het over “koopmans fundamentalisme” en “extreem anti-activisme” van hen, die zij “de kinderen van de Verlichting” noemt. Naomi schreef ook: “De wortels van de klimaat-crisis liggen bij de grondleggers van de westerse beschaving, die voortkomt uit de Verlichting. Volgens hen, is de mens geroepen om “de natuur te domineren, die ze onbegrensd te achten en totaal  beheersbaar”. Ze somt schuldigen op: van Al Gore  tot Obama en haar voorstellen zijn super-radicaal. In het hoofdstuk “Planifier et interdire” (plannen en verbieden) schrijft ze: “Dat  het klimaatprobleem  vraagt om  de idee van private eigendom te herzien, dat het hart van het kapitalisme is “. En vervolgt met te eisen: “Dat alle energieproductie ondergebracht moet worden in publieke coöperaties”.

Toch bracht die vroegere communistische "centrale planning" ons ook weinig goeds voor  het milieu: zie Tschernobiel en het uitgedroogde Aralmeer. Zie ook de hongersnoden  en milieu-ravages onder Mao in China, mede door “de grote sprong vooruit”. Waarbij veel ratten, muggen en vogels werden uitgeroeid.  Dat vergat Klein te noemen. 
Echter: geen enkele kapitalist beriep zich op het eigendomsrecht, om te mógen vervuilen! Zie de liberale Bertrand de Jouvenel, die in 1968 schreef:  “De kampioenen van de vrije onderneming werden zelfs  geïnspireerd door de aan hen gestelde milieu-eisen en die  beperkende maatregelen, om schade aan het milieu te voorkomen”.  Dus hij beval aan om publieke macht verder te organiseren om dat te versterken. Bravo! 

BERTRAND DE JUVENAL

 
Twee eeuwen economische groei leverden vele gevaren op: voor de biodiversiteit, het voortbestaan van de soorten, schone lucht en bodem, oceanen en rivieren en ook die opwarming. Alles door de menselijke fouten bij industrialisering, exploitatie van grondstoffen, intensieve landbouw, ontwikkeling van het transport, etc. .  Dat is dus geen mooi rijtje en het trekt vele mee in het “rampdenken”. 

Zoals ook Raphaël Glucksmann  (Frankrijk), die zegt: “De liberalen verwijten ons slap te denken, maar hun droom is veel erger. Ze denken dat de vrije markt de problemen kan oplossen die ze zelf schiep! Enkel een radicale breuk met gisteren kan ons redden én een negatieve groei. Dat  vereist afschaffing van democratische regels (!) omdat het volk niets wil weten van  dit alles. Die niet-geïndustrialiseerde landen, denken enkel aan hun koopkracht  en de verhoging van hun welvaartsniveau”. (Wat wij hen natuurlijk uitgebreid leerden, LS).
Een grappenmaker schreef: Die negatieve groei telt meer aanhangers in het 11e arrondissement van Parijs, dan in geheel subsahara-Afrika !Malthus vergiste zich deerlijk in de 19e eeuw toen hij dacht dat de bevolkingsgroei  tot  grote hongersnood zou leiden. Toen waren er 1 miljard mensen en nu zijn er 7,5 miljard én het aantal mensen dat honger lijdt ligt bij (zeer lage) 11%. Vooral dank zij de techno-logische vooruitgang, die de landbouw-opbrengst met een factor 10 deed stijgen.

Zie ook in 1980, toen we bang werden voor dat gat in de ozonlaag, door die CFTC’s uit de spuitbusjes.  Dat zou huidkankers veroorzaken, het immuunsysteem aantasten en ook het DNA en van alle levende wezens. Het protocol van Montreal (1987) verbood de CFTC’s  en volgens de NASA satellieten is dat gat nu heel klein is en in 2050 dicht zal zijn.

ONTWIKKELING OZONGAT: BIJNA DICHT NU
WAT AL TE PESSIMISTISCH..

 
Denk ook aan die “zure regens”, door die zwavel-dioxyde in de lucht die (dacht men in 1980) alle bossen zou aantasten en de bodem zou verzuren. Ook hier heeft de technologie  met o.m. filters op uitstoot (mn electrische centrales) en andere maatregelen (protocol Helsinki 1985 en van Oslo in 1994) deze SO2-emissies fors verminderd. In Frankrijk stegen die 103% (van 1960 tot 1973) dus van 1789 kiloton tot 3622 en zijn nu terug op de vroegere niveau’s..

Ook die zwarte zee-randen (vervuiling door olielozingen op zee)  werden terug gedrongen door diverse maatregelen en modernere schepen.  Volgens International Tanker Owners Pollution Federation  waren er 245 olievervuilingen boven 700 ton sinds 1970 en van 2010 tot 2017 waren er dat nog maar 14.

Naast radicale en modieuze “salonoplossingen” bestaan er realistische die (heel pragmatisch) veel verbeterden. Zie een recente in Bretagne, rond de rivier de Leguer, die recent het label  Rivière Sauvage verkreeg.  Een brede bevolkingsactie gedurende 20 jaar, -waarin boeren, vissers en natuurbeschermers samen werkten-, leidde tot super-schoon water, met veel rivierzalm en andere zwemmende wezens. Want iedereen vervuilde …  Zie ook de aanpak op de scheepswerf STX in Saint Nazaire, die vrachtschepen maakt met grote zeilen er op.  Zie ook China (nu nog een grote vervuiler) dat enorm in duurzame energie investeert: liefst 133 miljard dollar in 2017.  Men gaat daar voor “groene groei” een term die “rampo-logen” niet graag horen.
Zie ook het boek van Paul Romer (VS, kandidaat Nobelprijs 2018), de vader van het concept “endogene groei”-, waarin groei en innovatieve technologie  samen optrekken.  Hij spreekt over “gemixte ecologie” en "privé en publiek samen": zie die CO2 emissie-belastingen die men nu moet betalen en die handel in CO2-emissierechten..

Er werken al duizenden mensen in de milieu-industrie, die massa’s CO2 wil “opvangen”. Bijvoorbeeld door ijzerionen  in zee te brengen, waardoor het plankton sterker groeit.  Of door injecties van sulfaatpartikels in de atmosfeer, waardoor daar  “CO2-putten ontstaan”.  Of het controleren van de zonnestraling… Dat alles levert uiteraard veel protest op, maar de goedwillende Gates stopt er toch maar miljoenen in.  Dit wordt een totaal nieuwe industrietak, enkel om CO2 te bestrijden en dit zou wel eens DE grote redder kunnen worden. Omdat we zo veel sneller resultaat boeken, dan de rampo-logen durven hopen. Zie ook andere ideeën, om het ijs-smelten te gaan beperken..

GOLLIER EN TIROLE (Fr)
 
In dit alles gelooft ook de beroemde econoom Jean Tirole (frans Nobel-drager). Hij en Christian Gollier (expert klimaat-economie)  spraken zich er over uit (in Le Point van oktober 2018).  GIEC zegt dat de wereld niet meer dan 3000 gigaton CO2  mag uitstoten:
 sinds de industrialisatie waren dat 2200 gigaton. Nu doen we nog 42 gigaton per jaar, ondanks “Parijs”. Doen we niks dat zijn we op de top in 2038 én in de aardbodem zit nog genoeg om nog 20.000 gigaton méér te produceren....
Nu wijst het ene land naar het andere  “om iets te ondernemen” en er wordt maar weinig over “het algemene belang” gepraat. Aan de serieusheid van “Parijs”  twijfelen ook de nodige al. We kunnen het niet anders dan globaal aanpakken, maar helaas speelt de onderlinge concurrentie een te grote rol. Als Frankrijk alleen netjes zou volgen, zou dat maar zeer weinig oplossen. Bij dit alles is zijn die controversiële Trump en zijn bewonderaars, helaas niet bemoedigend.

We kennen het principe “de vervuiler moet betalen” en dat vereist een wereldwijd geldende CO2 prijs. Er zijn twee benaderingen mogelijk: óf een CO2 tax óf een stelsel van CO2 emissie-vergunningen, waarbij men de arme landen kan ontzien.

Veel landen hebben al een CO2- tax die vaak te laag is, behalve in Zwitserland en Zweden.  De markt om CO2 rechten te verhandelen in Europa  wordt na veel te goedkope jaren nu actiever en de nieuwe 20 euro tax sinds deze zomer, is bemoedigend.  Experts debatteren over “de juiste CO2 prijs”: zie William Nordhaus en de School of Economics (Toulouse).  Nordhaus zegt dat die 20 euro van nu OK is, maar anderen denken aan 40 euro en een stijging van 4% per jaar.. Nu bestaat die prijs in Europa enkel voor de productie van stroom. Transport, import, bouw, industrie, fokken en landbouw vallen er nu buiten.

Op basis van vrijwilligheid werken lijkt niet haalbaar: zie nu Trump.  Dus Nordhaus  stelde voor dat “de verstandige landen” onderling  5% op alle import zouden kunnen zetten die komt.. uit de landen die niét meedoen!  Dat dwingt lekker. Het probleem is nu om snel een voldoende grote coalitie te vormen: men drukt nog niet echt door. Dat protectionisme komt ook hier slecht van pas en de WTO (VN) snakt er niet naar dit nú aan te pakken.  De afspraken van Rio (1992) hebben te weinig opgeleverd. Dus: waar wachten we nu op?

Een mooi verhaal in deze is, dat van Jadav Payeng (NO-India, op het eiland Aruna Sapori).  Hij plantte in zijn eentje een enorm bos, in zo’n 40 jaar. Waar het nu krioelt van beesten, 4 bengaalse tijgers, 5 rhino’s, 100 olifanten… alles door deze Forest Man.

JADEV IN ZIJN GROTE BOS..
Hij zag de uitwerpselen van zijn koeien en gooide er boomzaden in, hij hielp de kleine bomen doorgroeien, etc. . Na overstromingen in 1979  zag hij ook wat hij kon doen met bamboe planten. Hij deed mieren komen voor grondbewerking  en zo begon alles te rollen en…. kon het vanzelf verder gaan. Het werden, -na 40 jaar-, 550 hectaren en hij plantte ook nog bananenbomen, én er ontstond een evenwicht. Hij kreeg in 2012 de titel Forest Man of India van de universiteit  Nehru, ging reizen en kreeg bezoek van studenten en experts.  Hij toonde aan dat 1 mens in 40 jaar een groot bos kan scheppen, naast zijn dagelijkse werk! Over CO2-opvang gesproken! Plant meer groen dat helpt ook... 

Nog even naar Nicolas Stern (UK), die 12 jaar geleden een rapport over het klimaat schreef.  Hij werd verguisd toen hij de vervuiling op 5500 miljard schatte (2006).  Nu is hij prof in Frankrijk en adviseert de regering over “een meer verantwoorde economie” en richtte One Planet Summit Lab op (dat Macron adviseert). Hij schetst de behoefte aan energie (in tonequivalenten olie): in 2016 13.760 ton, in 2025 15.183 en in 2040 17.584. Olieverbruik stijgt nog weinig en kolen een beetje. Gas is dé grote stijger, maar ook bio-energie en die duurzame. De CO2-productie stijgt vooral in de opkomende landen, maar hij wijst op China dat de rem er echt op kreeg! Sinds 2010 remt men daar de CO2-groei af en men komt nog lager in de komende 5 jaar. Dat zet wereldwijd écht zoden aan de dijk!
In de VS niet, want daar kwam Trump! Maar in Marakech (COP22) was men het unaniem eens over minder CO2. En, in de VS zijn er regio, steden  en ondernemingen, die ondanks Trump gewoon blijven meedoen ondanks Trump, zoals Bloomberg in New York.


De toekomst van nucleaire energie  ligt vooral in China: Frankrijk wordt een kleintje.  Daar komen 150 reactoren van 1 gigawatt  in de komende 15 jaar. Er wordt overal gedacht aan nucleair, maar dan met veiligere reactoren (zoals die EPR van Frankrijk).. 

AZIË GAAT ONS NUCLEAIR INHALEN EN DAN KOMT AFRIKA..
Vele duurzame initiatieven mislukken nog: maar dat is niet nieuw. Vele spoorwegen gingen ook failliet in de 19e eeuw, maar nu is het spoor dé grote groene reisoplossing.  

Wat gaan we zien in de komende 15 jaren? De infrastructuur gaat verdubbelen, de economie (met wereldgroei ca 3%) idem in 20 jaar en de stadsbevolking verdubbelt in 40 jaar. Als we het niet anders gaan doen, loopt het fout. Miljarden mensen zouden worden belemmerd om zich te verplaatsen, omdat dat transport-CO2 moet stoppen. Zo’n 70% CO2 komt uit de steden en die groeien fors. Dus moeten we (radicaal) de stadsopbouw herzien met alle techno die we kennen, het transport aanpakken en de afstand wonen-werken..!
Er wordt hard gestudeerd op autonoom transport en energie-opslagmogelijkheden. Ook op andere brandstof voor vliegtuigen: misschien via algen?  Water en zon doen die groeien en daaruit kun je schonere brandstof maken.
ANDERE AUTO'S EN EEN ANDERE STAD!

 Wie had vroeger gedacht dat de grote autobouwers zelf zouden komen met E-auto's en waterstof-auto’s? Wie dacht dat zonnepanelen op 1/10 van de prijs zouden dalen?  Onze eeuw wordt die van CO2 NUL.. en dat zonder de groei te gaan mollen.

Journalist Guillaume Pitron stelt dat ook zonne-energie vervuilt, vanwege niet duurzaam materiaalverbruik. Dat klopt, maar het blijft niet zo.  Zie ook onze bouw waar we ijzer in beton blijven stoppen!  Er moet vanaf het begin recyclerend gedacht gaan worden.  Als we de CO2-groei niet stoppen gaat er 50 miljard ton CO2 bij komen. Maar dat kán worden voorkomen.

Gaat de mens straks ook in de ruimte wonen?  Wel dromen zijn prima en over 30 jaar zou ook dat kunnen. Maar het CO2-probleem speelt vooral in de komende 20 jaren! Dat zei ook  Stephen Hawking en hij was een groot voorstander van een snelle ruimte-exploratie. Hij zag  onze aarde echt niet als "de grens"!

Als  er deze eeuw 1,5 graad bijkomen gaat het waterniveau + 48 cm en bij 2 graad +56 cm. De kustbevolking zal bij 1,5 graad 28 miljoen zijn die nat worden (in 2055 en op totaal 60 miljoen). Bij +2 graad in 2095 zijn er dat 30 miljoen op de 72 miljoen totaal.. Als, als, als..

STRAKS VLIEGEN OOK WIJ OVER (OF BOVEN?) DE OCEAAN..
Zie ook Armel Le Cleach met zijn catamaran van 14 ton, die met 125 anderen, weer de Rumroute ging  varen. Op de wind en met soms 85 km per uur! Dat doet hij met een boot uit koolstof en dit  is zeker een idee voor toekomstig zeetransport..  (Helaas, Le Cleach kiepte om en moest gered worden: dat overkomt pioniers vaker..).
 
Dus: het leven blijft levensgevaarlijk én de mens blijft nieuwsgierig, blijft fouten maken en blijft ook oplossingen vinden.. Dit is onze enige garantie op het aardse voortbestaan, maar het kan die meteoriet (nog) niet tegenhouden.. 

VRAAG HET MAAR AAN DE DINO'S! 
 
DIT KOSTE ME EEN KLEIN FORTUINTJE!Leon de Marsilho, 16 nov. 2018

Geen opmerkingen:

Een reactie posten