Totaal aantal pageviews

zondag 4 maart 2018

NOSTALGIE EN ONS WONDERLIJK GEHEUGEN


OVER MORGEN:  EN OVER ...VROEGER WAS HET BETER!

    ONZE HANG NAAR NOSTALGIE
                          EN
   ONS WONDERBAARLIJKE GEHEUGEN

 Als de toekomst somber oogt, kijken mensen graag terug. En als je “vandaag” de rug toekeert, lijkt dat verleden vaak  mooier dan het was. Want
 


WARE EN VERDRAAIDE HERINNERINGEN?
mensen zoeken perspectief dat geruststelt en willen geen angst voor morgen. Dat kan leiden tot het zodanig vergulden van een stuk verleden, dat er het lijkt op “geschiedvervalsing” of grove verdraaiing van de feiten. 

Ons geheugen, -waarvan experts dagelijks meer snappen-, kan flink worden gefopt, ook door psychologische factoren. Dus: fnuikt nostalgie soms ook ons machtige geheugen?    
 
Dat gebeurt in Frankrijk, waar men teder spreekt over “les belles trentes glorieuses”, de periode 1945-1975. Die scherp zou afsteken tegen nú en zelfs tegen de 40 jaren ná 1975!
 
DROMEN WERDEN WAAR...
VEEL PERSPECTIEF DUS HAPPY!


Maar dan komt er een journalist, die feiten verzamelt en een reconstructie maakt van “deze gouden periode”. Of er spreekt een Nederlandse premier (Balkenende), over “onze VOC-mentaliteit" en hij haalt "onze Gouden Eeuw” uit de mottenballen.  We zien het ook elders: Poetin koestert Catherina de Grote en haar tijd, Erdogan wil terug naar Suleiman van het Ottomaanse rijk (en hervormer Atatürk liever doen vergeten) en Iran herdenkt ook zijn grote perzenrijk en de de grote koningen van 26 eeuwen geleden zoals Cyrus. En Trump wil simpelweg: “America first and great again” , ook "van vroeger" en denkt dan niet aan de tijden van  "apartheid" in de VS...
 

Zie het Frankrijk van 1945-1973, aan de hand van enkele sociaal-economische aspecten.
Zoals de armoede, die toen enorm was. 15% armen in 1960, 12% in 1970 en…. zie de 8% van 2016. Op het platteland en bij ouderen, was grote ongelijkheid zichtbaar. De SMIC  (minimumloon) kwam en die werd op prijzen geïndexeerd (en niet op productiviteit). Dus raakte de SMIC los van het modale salaris: dat verdubbelde en terwijl de SMIC steeg met maar 22%.

Zie ook de arbeidsduur: 2230 uur per jaar in 1950, 2200 in 1960, 2170 in 1970 en …1600 nu! Liefst min 30%!
 
OP VAKANTIE IN 1955
1956: de derde vakantieweek komt en de vierde ook, net voor mei 1968. En zie de levensverwachting: 70 jaar in 1960 en… 83 jaar in 2016 (+20%).

Men werkte veel en lang tijdens die 30 gouden jaren en had weinig geld voor vertier. Iemand met SMIC moest 50 minuten werken om een kilo sinaasappels te kopen: nu 12 minuten. In 1964 gingen 43% der fransen meer dan 4 dagen op vakantie en maar 12% naar het buitenland..

En dan die koopkracht: in 1962 had 35% een auto, 23% een TV, 1% een koelkast en 30% een wasmachine. En maar 7% had alle 5. In 1949 kostte een TV 7 maanden salaris, en 2 maanden eind 60/er jaren. In 1960 moet een smic-ontvanger 2900 uur werken voor een auto, nu.. 845 uur.
 
KOOPKRACHT EN LUXE-SPULLEN 
Er waren ook 255 bidonvilles (achterbuurten) bij grote steden, waar honderdduizenden maghrebiens en portugezen woonden. In 1954 riep Abbé Pierre ook daarom om betere huisvesting. Want 14,6 miljoen fransen leefde in overvolle huizen, 40% had geen stromend water en maar 25% had een toilet. En 10% een douche of een badkuip...

Die 30 jaar waren ook ecologisch vervuilend en vernielend. Bij het inzetten van landbouwgrond werden 750.000 km heggen opgeruimd. En dan die ongelukkige jeugd van mei 1968: depressief, zeer ontevreden en opstandig.
 
EN 2018 WORDT ....1,9%..
De econ. groei was toen hoog: zoals in heel Europa,
door de wederopbouw na WOII. En de “groei in vredestijd” werd dus lager.
 Deze feiten tonen hoe ons geweldige geheugen kan worden gefnuikt. Het volgt graag onze voorliefde voor sprookjes. Zie, hoe angst en negatief perspectief weer hun verwoestend werk doen, ten voordele van de populisten. Er zijn nog weinige in leven die deze jaren (als volwassene) meemaakten, maar het over gedragen, vervalste beeld blijkt nog ijzersterk.
50 JAREN FRANSE ECONOMIE , EN WAT KOMT ER NU?
Men wil zich weer “afzetten tegen nú” en “vroeger ophemelen”. We wíllen klagen en vergeten dat in 1943 1,5 miljoen mensen in Russische stalags zaten en er in 1919 1,5 miljoen doden zonder naam op franse kerkhoven werden begraven. Auteur Marc Labron spreekt van: “een oorlog tussen herinneringen en amnesie”. En over "het willen smaken van een roemrijk verleden" en "het grote complot van de onwetendheid".
  
DE INTERNATIONALE ECON. GROEI NA WO II

Dit voorbeeld roept vele vragen op: ook over ons geheugen en de werking daarvan. En nog meer over die  
uitzonderlijke mensen: zoals zij die álles wat gebeurde
 op elke willekeurige datum uit hun leven, zomaar kunnen oplepelen. Bijvoorbeeld 18 mei: verjaardag Jean Paul II, van baseballer Brooks Robinson en van de uitbarsting van Mont Saint Helena. Dat doet een 60-jarige amerikaan, die er de 45 presidenten van de VS als toegift even bij doet.
Prof Jason Brandt schreef over hem (in Neuropsychology) en zijn 29 collega’s. Hun MRI-scans toonden een gewoon stel hersens: het verschil zat in de werking. De linkse hippo-campus en diverse linkse corticale regios bleken bij hen anders te zijn verbonden. Of dat bij geboorte al zo was of pas later ontstond, is nog een raadsel.

WAAR ZIT WAT IN DIE DRUKKE HERSENS?
 
Roland Portiche (Total Memory) zegt dat hij (niet zoals andere) hersens met problemen onderzocht, maar die van normale mensen. Hij ontdekte dat bij de "hypers" het korte geheugen niks wegfiltert en alles opslaat zonder sortering. Ene Jill Price heeft dat ook: zij weet (met 52 jaren) alles van álle gebeurtenissen uit haar leven. Wat zo ooit at, wat ze op dag x droeg en wat ze op dag y op TV zag.. Alles werd gecheckt en … het klopte. En haar MRI-scan toonde niks afwijkends. Naast deze supergroep zijn er ook hen die één geheugenregio bijzonder hebben ontwikkeld. Zij slaan niet alles op, maar selecteren. Ene Stephen Wiltshire vloog over Rome (waar hij nooit eerder was) en tekende na de heli-vlucht de hele kaart van de stad in detail: op het gebouw af precies. Een absoluut beeldgeheugen: alles werd gezien en onthouden.
DE BESTE SUPERCOMPUTER OOIT: ZIT IN UW HOOFD..

Ene Kim Peek had een lichte achterstand en zijn ouders lieten hem thuis opgroeien. Op zijn 6e ontdekten ze dat hij elke regel die hij las (in nu al 12000 boeken) terug kan vinden, over elk onderwerp. Peek leest om de beurt bladzijden, steeds met een ander oog: 2 bladzijden in 8 seconden (zie de film Rain Man).

Daniel Tammet is autist (syndroom van Asperger) en noemt even 2500 cijfers op van getal PI en leerde IJslands in een week. Rudiger Gamm kan écht hoofdrekenen en doet:  58.304 292 x 4789 261 foutloos en snel, uit het hoofd.
 Ons geheugen blijkt immens en de capaciteit onbegrensd: het kan zelfs 1 péta-octet aan. Wat gelijk staat aan alles wat op het huidige Internet staat. Dat kunnen die 86 miljard neuronen aan, waarvan elk is verbonden met 10.000 andere.. Die wonder-mensen kunnen meer dan een gewoon mens omdat “hun hersenwérking anders verloopt, dus "ze spelen vals”! Als wij iets willen onthouden gaat het via het werkgeheugen (kost 18 seconden) en dat kan max 7 dingen tegelijk aan.
 


X-DOUBGLE PROCESSING
Daarna zet dit geheugen het gekozene elders weg in het lange geheugen. De hippocampus (eigenlijk twee) sorteren en bepaalt wat weg gegooid wordt en wat niet. Dat gaat in het lange geheugen met een bijna onbegrensde capaciteit.Het bestaat uit drie typen: het episodische geheugen, wat ons leven opslaat, het semantische geheugen met alles wat we leren  en het procedure geheugen, waarin alles wat we kunnen (=onze kunstjes) opgeslagen wordt. Zoals fietsen, veters strikken, skien etc. .: en dat blijft eeuwig bewaard. 

DE BREINSTRUCTUUR
WAT BEWAART U WAAR?


 
Een herinnering kan meerdere malen opgeslagen worden dus per aspect! Elk type geheugen zit apart: het procedure geheugen zit in de kleine hersens, het semantische in de tijdelijke lobben en het episodische in de hippocampus en die tijdelijke lobben. Ze zijn alle onderling verbonden.

DE HELE NATUUR IS JALOERS OP ONS


Terug naar dat "wonder-rekenen". Ons eerste stel hersens was traag; net genoeg om op de mammoet te jagen. De wondermensen passeren dat trage, korte geheugen en gaan direct naar het lange geheugen! Wat exponentiele effecten geeft. Alle kampioenen hebben het lange geheugen als hun werkgeheugen!  En wij gewone, hebben die langzame computer.. Maar weet ook dat daardoor het schrijven en de boekdrukkunst werden uitgevonden!

We kunnen ons geheugen zelf verbeteren: dat begint met genoeg slapen. Want dan is de sorterende hippocampus actief en die gooit alle onzin weg.
BREIN OP TOPSPEED!
We kennen alle die 
absences, dus als we gaan  dagdromen. Maar dan werken onze hersens pas echt op hun top en wordt het geheugen stevig aangepunt.


Dagdromen gebeurt steeds minder, omdat we… die opdringerige smartphone hebben, die ons het dagdromen afleert. Ook het internet verandert zaken: we kunnen nu immers alles googelen. En waarom alles opslaan als Google het snel vindt? Ons geheugen wordt dus lui. We weten altijd het woonhuis uit de jeugd te onthouden, maar niet ons huidige telefoonnummer! We sturen ons geheugen due nu met vakantie.

Moeten we vrezen voor geheugenverlies, amnesie? Want dat numerieke verandert onze werkwijze. Geen ramp, zegt Roland Portiche, Internet hervormt ons geheugengebruik en er ontstaat een anders werkend geheel: het transactieve dus een verdeeld geheugen. U weet de weg die naar de winkel gaat en uw vrouw kent de boodschappenlijst. Er wordt samengewerkt en we gaan dus re-organiseren. En, ons geheugen blijft oppassen opdat we goed blijven functioneren..

De neurosexperts worden per dag slimmer en de MRI–technologie gaf hun vleugels. De laatste nieuwtjes zijn o.m. inzicht in de wijze van samenwerking van hersendelen. Men kan nu “zien” hoe iets nieuws wordt behandeld en ontdekte dat een goed geheugen afhangt van goede synchronisatie van de componenten. Ook over de betekenis van het “dagdromen” vond men veel en men weet dat dit anders werkt bij geesteszieke mensen. Ook hoe belangrijk stimuli zijn voor een opgroeiend kind, dat voldoende slaap belangrijk is en dat de londense taxi-chaffeurs vroeger (nog zonder GPS) een grotere hippocampus hadden! 

HET BREIN VAN DE LONDON-TAXI-MAN

En ook dat “van buiten leren” toch goed is voor hersenont-wikkeling, terwijl de pedagogen dat kort geleden onzin vonden. De neurogense leert dat de hersens nieuwe cellen aanmaken, vooral in de hippocampus. Ze zijn in het begin zwak en moeten cognitief gestimuleerd worden. Waarbij ook sport en sociale relaties van belang gebleken, net als reizen en intensief leven. Of tuinieren en lezen.. En , -wie weet-, ook gaming?

 
HULP VOOR 9/11 OVERLEVERS..

Men volgde 120 mensen die 9/11 van dichtbij mee maakten en die traumatische invloeden ondergingen, wat hun dwong tot ongewenste herbeleving. Daarvoor werd een training ontwikkeld die er op berust dat goede herbeleving de verbonden emoties afbouwt. 
 
 

DICKENS ZAT VOL  SLECHTE HERIINERINGEN, ZIE OLIVER TWIST
Alain Brunet laat hen die belevenis opschrijven en ze moeten die regelmatig herlezen en aanvullen. Waardoor “het ervarene wordt geaccepteerd als een “normalere belevenis”. Ook weet men nu dat de zogenaamde “cognitieve reserve” van groot belang is, ook bij Alzheimer. Voor mensen die veel weten komt Alzheimer later (5 jaar werd gemeten) en bij sommige ook heel vroeg..  Bij vrouwen trad in de loop der jaren, Alzheimer later op, vooral bij hen die langer naar school gingen. Wat na de 60-er jaren in het westen toenam. Maar, het effect nam ook af omdat vrouwen vaker alcohol drinken en rookten..   
 

OOK: UW BREIN HELPT .. UW PC!
SPECIAAL ONDERWIJS....
 

Meer kennis en inzichten nodigen experts uit om na te bedenken hoe zij ons geheugen kunnen oppeppen. Ook langs niet-natuurlijke wegen. Want iemands geheugen met b.v. ¼ aan nieuwe zaken uitbreiden, zou fenomenale voordelen kunnen hebben. Idem: het versnellen van de hersenwerking of de wijze van samenwerking van de delen..

IMPLANTS EN BATTERIJEN
We weten het: wat de mens nieuwsgierig maakt komt hij ooit te weten. En wat hij kán verbeteren gaat hij ook proberen te doen. Er lopen al epilepsie-patienten rond met chips in hun hoofd, die het aantal aanvallen sterk verminder-den. Zo begint het vaak: eerst bij de zieke mens.. En dan, op naar de enhanced man en mogelijk gaan die 30 wondermensen straks nog miljoenen collega’s krijgen. Vermindert dit de ongelijkheid of net niet? Wie zal het zeggen?


Op nederlandse TV zagen we "Mind Fuck", gepresenteerd door een jonge arts-goochelaar. Hij laat zien hoe kwetsbaar onze waarneming is..  Maar zie ook Wilders, Baudet en andere. Beter gezegd: zie de velen die hen volgen! Want zij zijn de kiezers die morgen kiezen. Zo kwamen Trump en Erdogan aan de macht en zo blijft ook Poetin dit jaar zitten. Natuurlijk weten die populisten veel meer dan ze ons zeggen, tenzij ze zelf "achterlijk" zijn natuurlijk. Indien dat zo zou zijn, dan zit het westen echt vol "achterlijke goed-gelovigen", ook al zijn vele atheïst. Wie dit overdreven acht moet terugdenken aan Neurenberg waar Hitler en expert Goebbels toonden hoe je kiezersmassa's kunt bedonderen. Hitler is ooit gekozen al schreef hij 10 jaar eerder Mein Kampf. 
Laten we ons voorbereiden op verrassende, ja schokkende, mogelijkheden en plannen. De 21e eeuw wordt die van Homo Deus (zie boek Yuval Hariri). En we weten dat een god ooit zei: Ik schep u, mens, naar mijn gelijkenis. Die profetie lijkt uit te komen, maar de mens speelt zelf voor god. En daar had zelfs die god mogelijk niet op gerekend..   
 

DIT WORDT BIG BUSINESS 
Leon de Marsilho, 5 maart 2018


Geen opmerkingen:

Een reactie posten