Totaal aantal pageviews

zondag 20 oktober 2013

ALS DE GEESTEN VERHIT RAKEN..Het is ook een van die ijzersterke volkse overtuigingen: als het heter wordt komt er ook meer gedonder tussen de mensen. De stad waarin ik woon deed mij dat ook al vaker geloven… Maar dan dacht ik ook dat het geen pretje is om in de file te staan op een bloedhete dag. De wetenschap onderzoekt alles en nu dus ook, weer eens, deze fenomenen. Wie “het klimaat” ook historisch interesseert, moet het nu al dertig jaar oude boek van de fenomenale Franse historicus Le Roy Ladurie daarover echt eens lezen.
Lees wat ze er nu in Science van schreven en wapen u met nog meer inzichten en feitenkennis als het gaat over de impact van “het weer” op de gemoedstoestand etc. van de mensen.

Enkele persoonlijke ervaringen met “verhitting”
Ik was in de 90-er jaren op vakantie in Californië en zo
kwamen we ook in LA. Niet lang nadat er een uiterst gewelddadige uitbarsting was geweest in het zwarte stadsdeel Watts. Na een routefoutje beseften we plotseling, -kijkend naar de zwartgeblakerde stad om ons heen-, dat we er middenin reden….  Dat deed aan boord enige paniek ontstaan, mede omdat we even geleden op de stads-TV hoorden dat er “een zeker risico was om te worden beschoten”…  Dat kon je gebeuren als je (in de schemering), met je koplampen even knipperde naar een tegemoetkomende auto zonder licht… Maar dat “zonder licht rijden“ was een protestgebaar van de (nog steeds boze) zwarte mensen uit Watts.
Uiteraard leerde ik toen, zeer geforceerd, hoe je zo’n verboden “U-turn” maakt met zo’n dikke Amerikaan! Het lukte en we waren best opgelucht. Het was september en tijdens een zeer hete periode dat de hitte, die onvrede die natuurlijk al “eeuwig” in Watts heerste, zeer hevig deed ontvlammen. Tientallen doden, gewonden en grote vernielingen en branden waren het gevolg. En men wees in de kranten toen ook op de invloed van “that bloody heat”…
In de Vaucluse woonde ik enkele jaren direct naast een kleine wijnboer met zijn fraaie chateautje. En ik raakte bevriend met de familie. Vader en zoon deden alles om van dat tiental oude hectaren elk jaar de drie kleuren wijn te winnen. Een best goed smakende mix gemaakt van druiven van 60 jaar oude grenache- en carignan-struiken. Vader J. was een best aardige, maar ook uiterst ontplofbaar, persoon. En daar kwam je ook vrij snel achter. Maar hoe het hete weer dat nog eens extra accentueerde, ervoer ik op een ochtend; na weer zo’n bloedhete nacht. Toen ik in de morgen het erf opliep bij Chateau Pesquié, stond “le pater”
(=oud-frans voor père) J. daar en met zijn dubbelloops gericht op zoon P. zo’n 20 meter verder. Beide scholden zeer luid en ongeremd op elkaar…
Omdat ik ook eerder wat had geknald met zo’n dubbelloops, wist ik best iets van de schade die twee cartouches kunnen aanrichten. Zeker op die afstand en zeker ook bij een onbeschermde mens. Ik schrok me dus het apezuur, maar kon met veel geluk en toeval erger voorkomen… Net toen ik, in de keuken staande met le pater napratend, begon te denken dat het mogelijk best meeviel, zag ik dat J. het dubbelloops opende. En me daardoor kans gaf om de twee patronen in de lopen te zien… Toen wist ik dat het akelig menens was geweest.. Dát deed de hitte dus ook met een oude, “colèreuze” vader  en zijn zoon, bij een van hun vele onenigheden!
In Marseille zag ik recent twee motorrijders luid herrie maken
met de bestuurder van een auto die naast hen reed. Het was zo rond 15.00 uur op zo’n bloedhete dag begin augustus. Uiteraard ging het om “grote verschillen in de interpretaties van de code de la route”. De file reed nogal langzaam en het gekaffer werd ook steeds luider… Toen sloeg een motorrijder met de vlakke hand op het dak van de auto naast hem. Als u het zelf even probeert, begrijpt u meteen dat dit in de auto zeer verontrustend klinkt. Dat was het sein voor het begin van een akelig handgemeen tussen vier opgehitste mannen. Omstanders moesten nogal wat moeite doen om erger te voorkomen… Het was ook op zo’n dag, dat je ook zelf voelt, dat er niet “teveel op je pad moet komen”…
Dus u begrijpt het: ik heb na bijna 20 jaar in de Provençe best een zwak voor de “theorie” dat hitte het “over-functioneren van het gemoed bevordert en ook een verlaging van de gedragsdrempels”. Daarom was ik best nieuwsgierig naar het artikel van J.Attali in L’Express van augustus 2013… Lees wat hij ons daar wist te vertellen. 

De wetenschap en de invloed van het klimaat op de mens
Aristoteles, Montesquieu en  Emmanuel Le Roy Ladurie zijn, -en dus al eeuwen-, de theoretici van de invloed van het klimaat op de beschavingen. Recent verscheen hierover opnieuw een artikel in Science van ene Solomon M.Hisang e.a. . Gebaseerd op een analyse van een 60-tal studies  door 190 onderzoekers van diverse disciplines en uit vele landen. De invalshoek was de invloed van klimaatverandering op conflicten van diverse omvang:
van individueel geweld tot burger- of internationale oorlogen. Tijdvak van studie: ca 10.000 jaar v. JC tot nu…
Ze tonen aan dat het risico van conflicten stijgt, als de temperatuur of de neerslag sterk gaat verschillen van de periode er voor…  Nu zijn deze beide grootheden al verantwoordelijk voor 500.000 à 1 miljoen doden per jaar door oorlogen en individueel geweld. En men voorspelt ons voor de toekomst nog meer narigheid! Nog wat meer “catastrofisme” dus. En het kan ook niet anders, met een over de breedte ontwakende mensheid in een open, transparante wereld…
Huiselijk geweld neemt in het algemeen ook sterk toe als de temperatuur hoger is dan normaal. En ook als er extreme neerslag is, waardoor oogsten mislukken. Dan is er relatief ook meer geweld in arme boerenstreken.
Maar het aantal conflicten tussen groepen met lage inkomsten, neemt ook élders flink toe tijdens klimaatverstoringen. Burgeroorlogen zijn er ook opvallend vaak in perioden van zeer lage of zeer hoge temperaturen en ook bij grote droogte.
Klimatologische spanningen leiden niet zelden ook tot afzettingen van regiems, bezetting van gebieden en zelfs ineenstorting van beschavingen en landen of rijke gemeenschappen.
In Europa gebeurde dat vooral in zeer koude perioden. In India zag men vaak conflicten tussen hindoe’s en moslims bij grote of langdurige regenval. In China leidde in de Xe
eeuw de langdurige neerslag ook tot de val van de Tang dynastie. En dat gebeurde ook met de Maya-beschaving in Mexico. De val van de Yuan-dynastie en die van Angkor zijn ook al te wijten aan klimatologische verstoringen van formaat.
Dit soort gebeurtenissen leiden zelfs tot fysiologische fenomenen; en zelfs tot veranderingen in verstandelijke capaciteiten. En ook economische verstoringen zijn er het gevolg van, mede door lagere belastinginkomsten, verlies van vertrouwen in instituties, hogere voedselprijzen en ook veranderingen van demografische aard (zoals vergrijzing, ontgroening). De studie laat ook zien dat een bepaalde omvang van de temperatuur- of neerslagverandering 4% meer criminaliteit opriep en 14% meer conflicten tussen groepen.
Van nu tot 2050 zullen er veel hogere afwijkingen gaan voorkomen dan in (de extra-diepgaand) bestudeerde periode van 1950 en 2008. Men mag daardoor veel meer conflicten en geweld gaan verwachten. En dat vooral in subtropisch Afrika, in India, in Zuid-China, in Indonesië, Mexico en ook in Brazilië…
Dat zijn nogal opmerkelijke conclusies en weinig gerststellende voorspellingen…. Dus ook een extra-reden om de klimaatveranderingen serieuzer te nemen!

U bent niet zon “catastrofistische denker”?
Het lijkt u wat te apart en mogelijk zelfs wat verdacht “gezwam”? Dan pas op: de genoemde onderliggende studie vermeld in Science is geen onzin en als iemand als Attali, -groot geleerde van nu-, de studie kiest en vermeldt, dan zijn dat goede redenen, -in elk geval voor mij-, om e.e.a serieus te nemen.
Maar we moeten ook wat andere zaken bedenken. Klimaatveranderingen waren er legio in de human history van 120.000 jaren nu. We kennen er maar enkele en weten wel intussen dat de veranderingen vaak ook omkeerbaar bleken te zijn… Er is maar weinig constant in de natuur en we weten maar bitter weinig van dat enorme, complexe klimatologische systeem. Alle geleerden en supercomputers ten spijt. Dat moet niet leiden tot fatalisme en “laat dus maar waaien”. Nee natuurlijk. Uiteraard moeten we trachten onszelf en de medemensen te beschermen tegen de gevolgen door narigheid “te voorspellen”, voorzieningen te treffen tegen overstromingen, bosbranden en zeer zware winden…  Duur, maar nuttig en vooralsnog is het “anti-CO2-beleid nog vele malen duurder”; zo zegt men. Echt voer voor politici en ook oppassen voor al te opportune wetenschappers… En wij moeten “privé” rekenen op stevig hogere verzekeringspremies natuurlijk. En dat naast al die CO2-taxes van onze overheden.
Ook hier kunnen inventiviteit en technologie helpen, de mens kan best wat ondernemen. Zeker als hij wil samenwerken en wat minder provocerend en oorlogszuchtig is. Wie weet blijkt de VN Syrië-resolutie toch een stukje vooruitgang; al is er veel achterdocht over die “plotselinge bekeringen in Damascus, Moskou en Teheran”. Wie weet is dat radicale gedoe van op hol geslagen gelovigen, -net als ooit bij de Kruistochten-, ook voor een deel toe te schrijven aan de hitte in die gebieden. Of, -en dat is serieuzer-, aan die grote droogten (nu en eerder) in Afrika toe te wijzen, die daar ook enorme armoede, werkeloosheid en jeugd zonder perspectief én politieke instabiliteit veroorzaakten…
Tenslotte moeten we hopen dat meer rampen ook meer solidariteit en bezinning zullen oproepen en zo ook minder verlies aan mensenlevens. Dat zou een fraai positief neven-effect kunnen zijn. En dat is pas echt pósitief denken!
Ik weet niet hoe het u vergaat, maar ik ben aardig bijgetrokken ná die relatief mooie, vredige en welvarende periode waarin ik grotendeels mocht leven. En heb er minstens van geleerd (en doe dat dagelijks nóg), dat het leven riskant is en vol met verrassingen. Waartegen “vadertje Staat” elke mens zo veel mogelijk moet beschermen: natuurlijk. Maar die “Vadertje Staat” heeft nu de grootste moeite in het westen, -zie nu de europese pensioendiscussie, de niet-afrembare vergrijzing en zelfs het frustreergedoe rond Obama-care door de republikeinen in de VS-, om de mooie welvarende gelukkige wereld overeind te houden. Daar staat echter zeer duidelijk tegenover dat de
armoede in de wereld scherp daalt in de “ontwikkelende landen”: 1 miljard minder zeer hongerige is goed nieuws! Natuurlijk heeft “onze verarming” (Duitsland en Frankrijk hebben al 15 à 20% echt arme westerlingen in hun gelederen!), daar ook van alles mee te maken. Slecht voor “ons” en dus goed voor “hun”.   En laat dat nou minstens zo goed zijn tegen die oorlogen en conflicten als die klimaatveranderingen er “slecht” voor zijn!
Een open en transparante wereld brengt ook de “verplichting mee” voor ieder van ons om breder te kijken en langer dan onze neus lang is.. En daarom erger ik me nogal eens aan dat gewetenloze populisme van politici die beter (móeten) weten en die om stemmetjes te scoren de zaak gewoon staan te belazeren. U weet toch net zoals ik dat “verdoemde korte termijn kijken” je nou net niet beschermt tegen die enorme valkuilen op de “langere termijn”? Daar moet “vadertje Staat”, (die wijzelf “kiezen”!), ons echt tegen beschermen. Maar dan gaat het dus eigenlijk vooral om “ons eigen egoïsme en gemakszucht”. Wat het tegenovergestelde is van wat er zou móeten gebeuren en dan wel in… ónze eigen hoofden. Want de oorzaak van veel leed zit.. vooral “tussen onze eigen oren..”
Ich habe Fertig!       Maar,
           De zon zal, of ze wil of niet, het steeds nerveuzere onderzoek naar een tweelingzuster van de aarde gaan meemaken. Gelukkig riskeren de geleerden nu niet dat ze door de Kerk op de brandstapel worden verbrand als ze er een zouden vinden. Ene Giordiano Bruno, groot wiskundige, zei enkel dat hij geloofde in het mogelijk bestaan van nóg een aarde en moest er voor sterven. Hij staat in de rij van Copernicus en Kepler en ook aartsbisschop Nicolas de Cues die het iets handiger aanpakte. Hij zei: “Waarom zou onze machtige God zich hebben beperkt tot één aarde?”  Hij blijkt nu gelijk te krijgen met zijn vele voorgangers: de experts zeggen dat er zeer waarschijnlijk een andere planeet zal blijken te zijn en er is nu zelfs een kandidaat: 51Peg b
geheten. Die ook wel een warme Jupiter heet in vakkringen. De ontdekking van deze exoplaneet toont aan dat het model van het ontstaan van onze aarde niet hoeft te kloppen en dan zouden er dus wel duizenden kandidaten kunnen zijn..  Dat maakt nerveus: er startte dus een grote race onder geleerden en instituten worldwide. En nu al is er een lijstje van 50 exo-planeten waar water zou kunnen zijn, een voorwaarde voor een vorm van leven..  Deze worden nu nauwkeuriger onderzocht dus..  En ene Eric Dautriat rekende, voor de lol,  de kans dat wij (of een ander stel slimme wezens), elkaar ooit tegenkomen áls er meerdere zouden bestaan in het heelal. Die kans is zegt hij,
ontmoedigend klein… Rest dus nog iemand die uitrekent wat de kans is dat Eric  ongelijk heeft met zijn sommetje…  Kortom de mens heeft er weer een nieuwe en breed gedragen passie bij: het vinden van zijn evenbeeld of ongeveer gelijke…
Moet je dit als positief waarderen of is het nou net de zoveelste aanwijzing dat we op “onze wereld” zijn uitgekeken en weg willen? De tijd zal het leren.
Intussen laten we de bollebozen maar racen en elkaar beleren en de loef afsteken en kunnen wij dromen van een nieuwe verre wereld terwijl we ons laten verwarmen door onze goede, oude zon. Natuurlijk is eigenlijk ieder mens nieuwsgierig naar resultaten en ook wat bang voor het nieuwe onbekende. Want of die anderen beter zijn weet niemand, toch?
In afwachting van groot nieuws gaat ook MP2013 vrolijk zijn eindfase tegemoet nu de franse vakanties weer geëindigd zijn. Ook een eindspurt, maar van een nu al geslaagde activiteit. Kom dus kijken voor het helemaal over is…
Intussen wensen we u mooi weertje toe en nog een beetje Indian Summer!

19 oktober  2013

Geen opmerkingen:

Een reactie posten