Totaal aantal pageviews

zaterdag 28 juli 2012

DE AS BERLIJN-PARIJS EN WELK SOORT FEDERATIE VOOR DE EU?Europa, de EU en de euro dat is eigenlijk, economisch-technisch gezien,  vooral de as Berlijn-Parijs. (Politiek gezien ligt het heel wat genuanceerder en zelfs nogal controversieel, helaas). Dat had Sarkozy ten einde toch nog begrepen en dat is ook wat Merkel intussen, mede dank zij die Sarkozy, echt goed ging zien: enkel méér Europa kon het geheel nog redden. Dus riep zij om méér greep vanuit de EU, van Brussel dus, op de schuldensanering van de landen in de EU en ging, als compromis, ook mee met dat groeiplan van de Fransen en de Zuid-Europeanen….
Want zij was net hard aangelopen (net als wij dus) tegen een nieuwe president in Parijs, met een regering die (nog?) heel anders dacht… Die wilde groeistimulering en daarbij ook de Franse grandeur overeind houden. Dus niks méér Europa maar met oude medicijnen, voornamelijk de geldpomp, Europa redden.
Maar toen de nieuwe ploeg de erfenis goed had bekeken, ontstond er echte paniek… Al was er op de 14 juli viering daarvan nog niets te zien. Het Franse leger vertoonde alles was er nog was en de president deed alle ceremoniën keurig na. Én toonde enkel “optimisme” in het traditionele interview direct na de plechtigheden; eigenlijk meer een soort van “rammelend optimisme”. De journalisten die interviewden zaten met zichtbare verbazing te luisteren naar de antwoorden van de president die in grote haast nog meer geld zocht in de belastingsfeer en nog steeds niet wilde (of kón) bezuinigen,  dus de uitgavenkraan nog niet wilde dicht draaien… Iets dat Merkel nog als de enige oplossing zag en met haar vele “rechtse” journalisten, economen en experts.

De EU stond nogal naakt in de kijker voor wat ze van Europa hadden gemaakt, ná het Europa van de ZES bij het verdrag van Rome… De Grieken, waarvan men het gedoe al lang kende, mochten er toch bij in 1981 en Spanje en Portugal ook, in 1986… En toen kwam er in 1999 de euro en de eurozone: een nieuwe valutazone was geboren die in de wereld veel indruk maakte. Een ware concurrent voor de dollar was geboren… Nogal wat landen zagen ook Europa nu als “stevige tweede” naast de VS. Tot na die steekvlam uit Wallstreet die de grote crisis, die iedereen raakte, aanzette en die de ware situatie in het “oude Europa” onthulde. Een grote chaos van onbalans in de diverse deel-economieën met één munt, die echter nauwelijks enige politieke en economisch sturing had… Dus viel Europa ook in de handen van de rondvliegende kapitalen van de speculatieve investeerders… En we zagen hoe zwaar in de schulden zittende EU-landen de speelbal werden van geldschieters… Die door de achterdeur eigenlijk ook de financieel-economische politiek afdwongen met het rentewapen in de hand en met de ratingbureaus als hun marktmeesters.

Eigenlijk bleek dat veel Europese landen al tientallen jaren fors boven hun stand leefden in een roes van (blind en arrogant) optimisme: morgen zou het nóg beter gaan, immers? En niets bleek minder waar: de recessie sloeg vol toe en er bleek geen enkele buffer meer te bestaan en alle reddingsvlotten waren zwak of lek.. Het sociale paradijs dat Europa leek te zijn bleek gegrondvest op geleend geld… Het kon niet zonder geldschieters verder draaien voor het fors zou zijn bijgesnoeid. Dat hadden de Duitsers onder die (rode) Schröder al in 2003 gesnapt en die zetten er het mes toen al nietsontziend in… Berlijn maakte zich fors op voor de nieuwe economische slag die er snel aankwam én dat lukte hun wonderwel. Een tweede Wirtschaftwunder bleek te zijn geboren en Duitsland werd de rijke Europese exporteur die overigens ook bijna 20 miljoen echt arme inwoners telde, die allen aan den lijve HartzIV hadden meegemaakt… Hun sociale paradijs werd fors bijgesnoeid en de industrie draaide dus goedkoop en vol concurrentievermogen. En de handelsbalans glom van het goud… De enige, best ernstige. pijn was die ellendige vergrijzing… het ontbreken van jeugd om die industriële machine te blijven bemannen dus.

In de VS was Obama ook aan het sleutelen aan het sociale aspect van het uiterst liberale federatieve Amerikaanse model: Obamacare was zijn sociale werkstuk. Waarover concurrent Hillary Clinton was gestruikeld. Deze federatie draaide zich heel voorzichtig, maar onder luid gekrijs van de orthodoxe republikeinen en de Tea-party, wat meer naar de sociale kant… Werd wat meer “Europees” van kleur dus. Het spleet echter die Amerikaanse samenleving tot op het bot… en de Hoge Raad kwam er zelfs aan te pas. Obama won nipt met die Hoge Raad, net op het moment dat de verkiezingsrace begon in de VS. Het fundamentele verschil tussen Europa en de Amerikaanse federatie werd weer eens keihard duidelijk: het zit fundamenteel dat sociale, in die verzorgende staat dus…
Net nú worstelde Europa met de acute vraag: naar welke soort van federatie moeten wij toe groeien? Duitsland was al op een liberalere koers, met minder staatsinvloed, maar de Fransen zaten nog volop in hun sociale verzorgingsstaat en daar lukte nauwelijks één enkele hervorming. Sarkozy weerde zich jaren waardig maar liep ook op tegen het diep gewortelde idee van de “heilbrengende onveranderbare staat”. Die zijn goede werken echter op de pof deed en dat al 30 jaar!
Zo kwam de EU terecht in zeer zwaar weer: schulden opruimen en terugsnoeien van uitgaven, groei hervinden, maar waarmee en hoe én méér Europa, méér Brussel dus. Terwijl de populisten in de landen het omgekeerde predikten…  En ook de Fransen aarzelden zeer om hun power te laten trimmen ten faveure van Brusselse politici.

Intussen bereiden de financiële wereld en ook veel regeringen zich voor op de crash van de euro; op een forse financiële aardbeving dus. Lehmann Brothers is daarbij hét voorbeeld van pas 4 jaar geleden voor die vele al ingestelde crash teams Die er ook zijn bij de grote investeerders de hedge funds en bedrijven met namen als Fidelety-investments, Pacific-investments, State Street en Vanguard Group. Hun motto is: “Ook al gebeurt het mogelijk niet, wij bereiden ons wel voor op het ergste. Want te laat reageren is dodelijk, we moeten dan heel snel kunnen zijn”. Zelfs de Wereldbank bereidt zich al voor op wat iemand daar “de economische Apocalyps” noemt en die men daar verwacht einde 2012 of 2013. Maar, men acht ook een kalmering mogelijk… Men ziet de lont liggen in “die gammele 30% van de EU-zone” en dat zijn Italië en Spanje samen… Hun recessieprognose voor de eurozone is dan ook niet best: 4% in 2012 en 8,5% in 2013… Aldus: Jim Yong Kim de kersverse president van de Wereldbank…
In Le Point schreef Bavarez de betrouwbare Franse econoom: ” We staan vlak voor de noodlanding”. Want hij vreest dat het opzetten van die banken- en budgettaire unie veel te lang gaat duren en weet dat groeipact van 120 miljard  “maar”  1% is van het BNP van de hele eurozone. En hij spreekt weer eens van: “Trop peu et trop tard” (te weinig en te laat). De 700 miljard aan fondsen, waarvan al 300 miljard is gereserveerd voor Ierland, Portugal en Spanje, zijn in zijn ogen ook veel te beperkt. En Griekenland zal in zijn optiek ook echt niet herrijzen… Helaas voorziet hij ook een trager tempo van de tandem Parijs-Berlijn op die federalistische koers die is ingezet. Monti  ziet hij vooral als degene met het zuidelijke initiatief in handen nam (en heeft) en hij spreekt over “een steeds sterker geïsoleerd Frankrijk”. Daar zal ook de ruimte snel wegsmelten voor nóg meer snelle belastingverhogingen: fors bezuinigen op de uitgaven is dus dichtbij, en echt onvermijdelijk. Dat enorme handelstekort van nu al 70 miljard (verschil met Duitsland met zijn plus van 150 miljard is dus 220 miljard!) zal ook nog verder oplopen; het toont de ernst van de situatie keihard aan… helaas.
Het verstoppertje spelen van Parijs, achter Italië en Spanje, is nu voorbij en het verschil met Duitsland wordt snel nog pregnanter zichtbaar. Frankrijk is dus nu aan de beurt om stevig in de kijker te komen te staan..

De moraal van het verhaal?
Wel: Bezint eer ge begint…., Hoogmoed komt voor de val en … Wie hoog vliegt kan diep vallen…
Óf toch Brave New World en “Europa groeit enkel onder mega-druk en met groeistuipen?”         
Hoe dan ook: we naderen onvermijdelijk een ontknoping. Of zou een ernstig geopolitiek incident een trendbreuk veroorzaken? Kandidaten zijn: Iran-Israël en Syrië-Libanon… Óf een supergril van moeder aarde?   
  
Maar…
ooit zal ook de zon opgaan boven een echte federatieve EU. Ooit zal die gloeiende gasbol zien dat Frankrijk, Duitsland, Nederland etc. slechts nog enkel ‘historische naties zijn”. En dat er in het EU-parlement directe vertegenwoordigers te vinden zijn van Baden-Würtemberg, Rijnland-Westfalen, etc (de “Länder” dus), van de Paca, de Languedoc en Bretagne, etc. (de franse regio’s) en van Andalusië, Catalonië, etc. (de Spaanse regio's), enzovoort, enzovoort.  En dat daar ook parlementariërs van Wallonië en de Lage Landen, van Holland en van Friesland dan het woord voeren. Zal dan Aix-la-Chapelle de (symbolische) hoofdstad zijn van de federatie (uit respect voor Karel de Grote) en is Brussel dan nog het EU-regeringscentrum? Gaat ze dan ook zien, dat “wij= de Verenigde Staten van Europa” een mondiale pool zijn geworden van ruim 500 miljoen inwoners, waarin ook Rusland en Turkije huizen en die dank zij de vele immigranten haar demografische crisis overwon? Een pool, die haar zegje overal over doet in een nieuwe multipolaire wereld, waarin Groot-China (incl. Taiwan), The Asian Conglomerate, De United States of Northern America,  De United States of Latin America, Great-India en The United States of the Pacific hoofdrollen spelen. In wat dan mogelijk “the World Governing Council” heet?....
U denkt nu wis en zeker: die blogger heeft nu echt een zonnesteek opgelopen…
Maar als zó denken nu niet meer kan, wat deden dan die Europa-oprichters indertijd? Die Paul Henri Spaak (belg), De Gasperi (Italiaan), Schumann (Fransman) en ook die Adenauer en de Gaulle? Die samen ter communie gingen (!) in de kathedraal van Reims in 1962 (want ze waren alle katholiek!). En let wel: dat is nu maar exact 50 jaar geleden… (en ik ben al 70!).
En als u bedenkt, dat nu Europa (weer!) in een van zijn grootste crises ooit verkeert, zult u snappen dat die zon zich daarover helemaal niks verbaast. Wij moeten er natuurlijk wel even aan wennen, maar het is eigenlijk gewoon wat nu ene van Rompuy van de EU in zijn masterplan voor deze EU NÚ opschrijft! En wat Merkel nu eigenlijk ook hardop roept… En wat de PVV en de SP, het Front National en andere zeer verafschuwen. Maar wat de VS en China en andere G20 leden weer echt vurig hopen. Omdat het essentieel is om niet echt in een wereldbrede recessie weg te zakken… Die nu het IMF c.s. al in flink naar beneden bijgestelde groeicijfertjes lijkt aan te kondigen.
Nee mensen, die zon heeft alles al eerder gezien en zo’n gedurfde visie, daar schrikt zij echt niet van.
We moeten langzamerhand beseffen, dat indien er niet snel iets op gang komt van “deze maat en deze allure” dan zijn we straks niet meer in staat om die grote, open dynamische wereld, geglobaliseerd gemondialiseerd (en weet ik wat niet nog meer), in vrede en welvaart te bewonen. Zie nu bijvoorbeeld het droeve cabaret in de Veiligheidsraad, waar een “locale halve dictator uit (Oost)-Europa” de Syrische moordpartij niet wil helpen stoppen?  Willen we dát dan?
Dus, -en ik zeg het voor het eerst ánders -: er is nu wél iets nieuws onder de zon! Wij legden de wereld helemaal open, we schiepen de communicatietechnologie (Internet etc.) voor zo’n wereld zonder grenzen, we fabriceerden het transportsysteem daarvoor (A380, de Dreamliner en giga-containerschepen) en moeten nou die vermolmde VN ook eindelijk een forse opknapbeurt geven om eindelijk “aan de maat” te komen van de huidige wereld.
Eigenlijk is dus, wat er zich nu binnen de EU met dikke groeistuipen toont, een verkleinde uitgave van wat we meemaken op wereldschaal met de instituties als de VN, G20 etc. . Het is dus eigenlijk ook geen “european disease” maar een wereldwijde besmetting…
Als u dat ook een beetje zo ziet, dan zult u het met me eens zijn dat die zon niet echt hoeft te schrikken van wat ze bij ons nu weer aanschouwt… En daarom draait zij gewoon elk etmaal haar rondjes (ai, dit is echt verouderd!) en verwarmt ze de hele aardse natuur zonder enig dralen. Omdat zij weet dat wij altijd een hoop moeite hebben met het oplossen van de grote, door onszelf gefabriceerde problemen… Maar ook, dat we daar altijd opnieuw weer uitkwamen. Zij noemt het dus gewoon: groeistuipen. En daar weet deze dame die een bijproduct is van de Big Bang, alles van…
Wel, nu is het hoog tijd voor een portie zonnestralen op uw al wat aangebakken huid. Doe er nu wel 50% crème op, anders zit u straks bij de dermatoloog die uw behang moet weg-laseren.   
Dus ik wens u wederom veel zon die door de wolken heen weet te komen en die u helpt bij het kosmische afstand nemen van het gewoel op de aardkloot. Denk er over en geniet van het goede van nu…

  28 juli 2012.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten