Totaal aantal pageviews

zondag 9 september 2018

HOE HOUDEN WE DIE BIG DATA "COOL"?

BIG DATA KLUWEN
WERELD EN WATER


 
 
HOT BIG DATA “COOLEN”
                           KOST VEEL WATER!

OPSLAAN VOLUMES EN KOSTEN
SMALL STAYS BEAUTIFULL

 
De wereld wordt meer en meer bestuurd via KI (algoritmen) en Big Data en net zoals bij humane bestuurders moeten je ook hier “de hoofden koel houden”!
 

EEN DATA CENTER VOL SERVERS
EEN WERELD VOL DATA-CENTERS

Onze Big Data (=BD)  worden in “data-centers” met miljarden opgeslagen , zoals in Data4 in Parijs met zijn data tbv de CAC40 (franse beurs) en dat vereist een dikke brandkast. Ze zitten in servers die eeuwig draaien en die worden heet. Dus moet er fors gekoeld worden..
UIT HET DAGELIJKSE LEVEN VAN EEN DATA-CENTER
KOELEN MET VLOEISTOF + ONDERDOMPELEN
OOK DE CLOUD ZIT VOL DATA CENTERS


 
Nu blijkt dat free cooling (met lucht) niet altijd slim is. Soms blijkt dat koelen met “lauw water” het energetisch wint!  Dat coolen is dus een extra-milieuprobleem en denk aan de miljoene robots die komen. Zeker in het westen waar me “minder immigranten” wil en dus (zie in Japan) vele robots moet inzetten! Daar hoorde ik Wilders nog niet over , die heeft het weer druk met “de profeet beledigen” met zijn  achterlijke cartoonwedstrijd! Kan nieand hem uitleggen dat Nederland “wel iets anders te doen heeft”?.
De vele data-centers gebruiken liefst 10% van de wereldenergie (!) , want  data-safety “moet”. En die data  moeten 99,9% van de tijd beschikbara zijn.  Dus werd alles dubbel uitgevoerd en zijn er zelfs nood-agregaten.. op stookolie!

KOELEN MET BEHANDELDE LUCHT
Ene Rodrigez van IBM, -een expert voor koelen met lucht van 20 a 27 graden = “new free cooling” . We zien bij de GAFA-centers ook in “kouder” (en veiliger) N-Europa.  Daar pulveriseert men ook water in deze lucht.. Een dure grap die niet iedereen kan betalen en in Z-Europa is “free cooling” maar een deel van het jaar mogelijk. Men blaast koude lucht tegen de beschermde servers aan en er worden ook  membranen toegepast.  


SERVERS IN KOELOPSTELLING
DE ECONOMIE VAN HET DATA-KOELEN

 
Lenovo doet vaak aan liquid cooling, waarbij lauw water door de servers loopt en 2CRSI-data center  in Straatsburg doet het met luchtventilatoren bestuurd via KI (algoritmen). Pierre Perot van Cryocencept maakt al  een koeling voor de nieuwste quantencomputers.. 

MOBIELE SERVERKOELING
SUPERVENTILATOR...

 

DE KOEL-AANPAK IN UTAH

Asperitas (Ned.)  dompelt de servers in olie, want die olie geleidt niet elektrischt (daarom zit er al een eeuw olie binnen transformatoren). Dat is 1500 keer effectiver dan met water, zegt expert Pierre Batsch (hun franse expert). Want je moet de zuurstof uit de koellucht halen om corrosie te voorkomen en er vocht er in mag ook niet.

NEDERLANDSE EXPERTISE BIJ KOELING
KOELEN MET SERVERS IN OLIE

 

Kortom dat “data-coolen is een vet probleem” in de BD wereld, die sterk in beweging is. Nog een giga-energieprobleem erbij dus.. Had u dat gedacht?
 
 
KOELUNITS OP HET DATA-DAK
KOELAANPAK BIJ DATA-CENTERS: EEN MUST!

 Dus "coolen" levert flinke waterproblemen op!    
 
Want water is er globaal wel genoeg, maar niet elke plek heeft koelwater dichtbij! Onze aarde is voor 70% wateroppervlak en de meeste mega-steden liggen aan zee. 

ONZE WATERWERELD NU
 
Hun havens zijn van strategisch belang, van NY en LA tot  Bombay en Hongkong en tot in  Istanboel en Dubai.  Via deze ports verloopt ook het transport van onze voeding (voor zeker 3 miljard van de 7,5 wereldbewoners), 90% van olie + gas zit in zee en ook 84% van zeldzame materialen…

DE WATERCYCLUS

BESCHIKBARHEID VAN WATER REGIONAAL
CHINA EN ZIJN WATER

 
Water is zelfs belangrijker dan de bossen voor de regulering van de planeet: 50% van onze zuurstof komt er vandaan, 33% van het CO2 zit er in en 1 a 3 miljard beestjes etc. leven in water.
Maar, de high-tech is overal: de Uni van Ohio bouwde een draagbaar waterstation dat per uur 39 liter water maakt "uit de lucht", dat u in de rugzak meeneemt. De kern zijn die nanofiberdraden die  2 keer zoveel water maken als met  membranen kan. Het gaat vooral op zwaartekracht + een kleine lithium-ion batterij (voor de compressor) verder filtert men gewoon. In Akron Ohio is de mini-fabriek te zien bij prof. Wong... Maar natuurlijk het blijft oppassen met dat hoge waterverbruik voor data-cooling!

WE LEVEN IN EEN WATERIGE WERELD....

Water wordt steeds meer bedreigd: door tsunami-rampen (zie Fukushima) en het zeewater werd in 1 eeuw ook 1 graad warmer.  Het koraal verdwijnt, er zit enorm veel afval (plastic bijv.) in en het verzuurt (door landbouwbestrijdingsmiddelen). Er is overbevissing, er is olie- en gaswinning  en zelfs mijnbouw (diamanten). En aquacultures nemen ook toe.. 

WATERMANAGEMENT MOET!
DE WERELDBANK HELPT OOK BIJ WATER
 


 
Helaas: het waterbeheer is mondiaal nauwelijks geregeld: “Parijs heeft het er geheel niet over”. Ook is er veel ruzie over wateroppervlakken vaak  vanwege strategisch transportwegen. Zie China met zijn chinese zeeroute (die eilandjes) en ook zijn nieuwe zijderoute-investering. Vele democraturen liggen aan water: zie Rusland, Turkije en de Golfstaten..

KOESTER ONS WATER
DUURZAAM WATERBEHEER MOET

Er moet snel internationaal toezicht komen, via satellieten en radar bewaking van commerciele activiteiten, transporten en criminaliteit!   
Frankrijk ligt qua water op plek 2 in de wereld, pal achter de VS.
WATER IN FRANKRIJK EN EUROPA

La France:  11 miljoen km2 water, 18000 km kust, 20% van de atols en 10% van de biodiversiteit. Dus Parijs moet meedoen en dat beheer van het “grand large” stimuleren. Zie Claude Levy Strauss in: Triste Tropiques” die daarover waarschuwend schrijft. We moeten Grotius (1604) herlezen  en zijn woorden over res nullius en res communis ter harte nemen, zegt hij. Het gaat hier immers over ons humanitaire erfgoed in deze  tijden van een historisch ongekende universaliteit. (mede naar Le Point, aug 2018)
 
ONTZOUTINGSTECHNIEKEN

En: we hebben ook steeds meer drinkwater nodig uit die zee!
Zo'n 2,3 miljard mensen hebben nog geen stromend water, en een fransoos verbruikt per dag 148 liters. Meer mensen betekent: +30% meer water (tot 2050) en steeds vaker moet de zee ons hier ook helpen. Aristoteles wist al van “zeewater gebruiken”, maar het is energievretend. Zeker als je het drinkwater via destillatie maakt, want dan moet dat langdurig op 120 graden verdampen trapsgewijs. Dit werd voor het eerst gedaan bij de Perzische Golf: daar is veel zon = energie.

Op vandaag kan het ook via osmose waarbij water, -chemisch voorbereid-, diverse membranen passeert.  Die membranen gaan max 7 jaar mee, maar zijn energetisch beter. Daarmee val je terug naar 2,5 a 4 kilowatt uur per M3. En dat is 4 a 6 keer minder dan bij condensatie.

 Intussen groeide “de capaciteit van ontzouting” van  bijna 0 m3 in 1965 via 40 miljoen m3 in 2000 naar 92,5 in 2017.  In Qatar is dit bron 1 en in Israël is dit 3 op 4 glazen.  Daarvoor bestaan 20.000 fabrieken: de helft  in het MO en Afrika.  Frankrijk heeft ze op St. Maarten en St. Bart (beide voor 100% afhankelijk)! Zo’n  2 op 5 installaties gebruiken regen – of gebruikt water, maar 2/3 loopt weg via waterafvoeren. En veel gaat naar industrie of landbouw. 
EN IN HET MO

ONTZOUTEN ZEE WATER IN ALGERIJE
NOG EEN IN HET MO

 
De capaciteiten worden steeds groter: Taweelah VAE wil 910.000 m3 per dag maken: dat is 3 keer Parijs verbruik.  Maar dat geeft veel milieuproblemen: er is veel energie en brandstof nodig. 
 
TAWEELHA VAE

Mascara NT in Fr. doet aan “omge-keerde osmose  met variabele druk”  wat inzet van zonne-panelen mogelijk maakt.  Mozambique gaat dat procedé ook doen .. Maar elke liter water laat ook zuren  achter die twee keer zouter zijn dan de zee en ook heter. Miguel Angel Sanz acht techniek van snelle diffusie beter, zoals in Perth gebeurt, door SUEZ (140.000 m3 per dag).  De milieuschade is hier zeer beperkt, zegt men..

MEMBRAAN TECHNOLIE ONTZOUTING
HIGH-TECH MEMBRANEN

 
Bousfer in Algerije is "vuiler", zegt Christine Risso van Ecomers Nice (CRNS).  Zij zetten in op een coquilage nl: Patella Rustica. Maar daar ontdekte men ook anti-oxydant effecten: oppassen dus.  Een studie uit 2010 stelde: dat de 200 fabrieken aan de Perzische Golf per dag 65 ton afval produceren, 24 ton chloor en 0,3 ton koper.  Men zoekt nu naar beter en tracht onderweg het bestaande te verbeteren.  Adrien Nicolai en Patrick Senet van lab Carnot Bourg. werken aan microfiltering met 0,5 nano-gaten (< 1 miljardste mm).  Atoom-afmetingen dus  en moeilijk te zien.  Maar met simulaties worden ze wijzer..  Er rest hier nog veel werk.

 Anderen kijken naar aquaporines, eiwitten die in de nieren ontdekt zijn (zie Nobelprijs 1992) daarmee kan veel water worden gezuiverd.  Aquaporin uit Denemarken maakt biomembranen die zeer energie-zuinig zijn.  Adionics in Thais Fr.  werkt via een chemisch middel dat direct op het zout in het water inwerkt ( zegt Guilhem de Souza).  Daarbij wordt ook lithium gemaakt en dat is erg goed bruikbaar in autobatterijen. Na een demo in Abu Dhabi AUE doet men dat nu ook in Martigues (Provence): nog een mogelijkheid dus..
Water uit zee gebruiken is dus sterk in beweging. Niks vreemd want de mens is voor het grootste deel zelf ook water.

 De grote les is voor beide onderwerpen dat technologie zeer veel kan doen en steeds opnieuw blijken er mogelijkheden. Technologie maakt ook vele mensen bang want ze is geheimzinnig en complex. Dus moet je techneuten vertrouwen..  

EVEN OP EEN RIJTJE: STRIJD TEGEN ACHTERLIJKHEID..


 
Maar dat vertrouwen in experts is sterk aan het terug lopen! Geen wonder als je ziet hoe onbetrouwbaar nu zelfs de wereldleiders zijn geworden..  De toenemende weigering van inentingen tegen infectieziekten is een akelig teken aan de wand.

MIJN GELUKSGETAL IS 7!
Keert de mensheid angstig terug naar middeleeuwse angsten voor het nieuwe onbekende? Gaan we nu wat onze redding moet zijn in een steeds vollere wereld afwijzen?

Helaas bestaat er geen technologie tegen achterlijkheid of gaat die over omdat we steeds meer slimme en niet-angstige robots zullen gaan gebruiken? Big brother is watching you is dus mogelijk onze redding en dat is ook technologie..

 
HET ARGWANENDE OOG...

Leon de Marsilho,
            10 sept.  2018

Geen opmerkingen:

Een reactie posten