Totaal aantal pageviews

zaterdag 10 december 2016

UW PRIVACY? TE LAAT: MEN WEET ALLES AL!


 
RECHT EN MORAAL? MOETEN OOK DIE OP DE SCHOP?

PRIVACY?  
   VAN ONS WEET MEN AL (bijna) ALLES!
 
DE MENS ALS WOLF VOOR DE ANDER....
 
 
OF ALS EEN GOD VOOR EEN ANDERE GOD?

ER IS NIETS MEER TE VERBERGEN,
                               ZE WETEN HET AL…
 
HIER: PRIVACY NUL!
ZELFS UW HOND HEEFT GEEN PRIVACY MEER!
ZIE OOK INFOBLOKKEN (einde blog).
-PALENTIR WEET ALLES VAN ONS
-HET GESURVEILLEERDE WESTEN
-POLITIEK EN ETHIEK: WEER TOPICS?
-HET VRIJE WOORD IN HET GEDRANG
-ADIEU LIBERTÉS CHÉRIES?
-EEN FILOSOOF OVER: INTERNET EN GOOGLE
-JONGE FRANSE EXPATS:
 
Wat u doet, koopt, schrijft en voelt wordt nu digitaal vastgelegd, bewaard en verkocht. Internetbedrijven en ook overheden doen dat voortdurend. Al vele vele jaren, maar het neemt nog toe. Onze data werden een economisch goed: gewone handelswaar! Van u en mij maakt men “een profiel”: we zijn ook “geclassificeerd”.

Daaruit tracht men te destilleren wat u “bent, denkt en wat u gaat doen”.  Als alles anoniem is opgeslagen levert u enkel een minieme bijdrage aan “anonieme statistieken”. Wat opinie-onderzoekers ook al jaren doen: maar zij vragen u tevoren om mee te doen. Nu waarschuwt men u soms op internet tegen “cookies”. U kunt “over u bewaarde data opvragen, doen wissen of aanpassen”. Maar vele deert het niet, andere lukt dat nauwelijks en de grote massa weet er niks van....
Dit verschijnsel, en andere bijproducten van de technolo-gische golf-, roept vragen op over recht en moraal. Het recht regelt “ons samenleven” en de moraal bepaalt de menselijke interactie. Het “respect voor de ander”, -dus ook voor diens privacy-, leidt tot een gezamelijke moraal. Maar uit naam van goede “principes en waarden” kunnen we natuurlijk ook worden gehinderd. 
DE ANDERE KANT VAN WETTEN!
OOK EEN BLOK AAN ONS BEEN!Als "tolerant zijn" een waarde is, betekent dat vooral: “Ook accepteren wat hinderlijk is of schokt of wat moeilijk te verdragen is”. Uitwassen kunnen we zien in de religieuze repressie in Saoudi-Arabië en de ideologische censuur in China.       

Wordt de 21e eeuw die van grote bevrijding of die van beklemmende repressie? Wordt de mens weer “een wolf voor de ander” (homo hominis lupus) of als een god voor de medemens” (homo homini deus)?

De nieuwe omstandigheden en de enorme  veranderingen,
 leveren problemen op bij het bepalen van “aangepast recht en moraal”. Dat zien we dagelijks in de discussies over “het vrije woord, het recht op vrije meningsuiting” en “de bescher-ming van de persoonlijke levenssfeer, de privacy”. Maar de werkelijkheid loopt als altijd al langer vooruit op de discussie...
 

 Als inswinger het verhaal van het VS-bedrijf Palentir (de naam komt van een wondersteen). Hun devies: “Redt de shire” (shire = wereld, zie Tolkien). Hier werken 1500 mensen en de waarde is 20 miljard.
..EN MET EEN DANSENDE BAAS!

Hun job is: exploitatie van  miljarden data, over geo-grafische, economische, klimatologische, militaire, politieke en demogra-fische zaken. De klanten zijn overheden en vele private bedrijven. Bij de ingang van P. vindt U: een alcoholvrije bar, met studenten van Stanford (ook in Palo Alto, bij San Francisco). Maar het gebouw blinkt niet (zoals bij Google en Facebook).
 
MEN WIL ONZE WERELD REDDEN..
Men wil uw fingerprints en u moet vragen beantwoorden. Daarna wacht U in een ruimte metl kubistische kunst, naast een garage vol fietsen, waar ook honderden grijze T-shirts hangen. Met opdruk: ”Save the shire”.. U ziet britse en  amerikaanse vlaggen. Palentir bezit een enorme computerpower, en is ook  “een deel van de ogen en oren” van de CIA, maar weet ook alles over hackers of werknemers (van klanten) die "gevaarlijk kunnen worden"..
 
DE KOOPWAAR VAN PALENTIR
De baas van Palentir, Karp, heeft een filosofie-doctoraat, is fan van Jürgen Habermas (duits filosoof) en is gek op robots. Hij was oprichter van Robotex dat bewakingsrobots maakte. Zijn ouders: hoog opgeleide hippies, die hem zeer vrij opvoedden. Hij doctoreerde in Frankfort (Goethe Uni) en is specialist in Lebenswelt (zie Husserl). Hij denkt dat: “De mens voluit moet leven” dus hij begon diverse start-ups. Maar dan schudt  "9/11" hem wakker en hij wil met “data gaan werken en de VS beter beschermen”. Vriend Peter Thiel (Paypal) kent hij van Stanford waar hij ook promoveerde.  En K. zit samen met hem in de RvT van Hyperloop (van Musk). K. doet aan qi gong een vechtsport en is vrijgezel.
GOEDE BEDOELINGEN EN NIKS BESCHEIDEN
Q-tel de financiële arm van de CIA stopte miljoenen in Palentir en ook Thiel gaf geld. Om  “data crushen” te kunnen doen = het verzamelen, rubriceren en kruisen van enorme hoeveelheden data. De software daarvoor vind je ook in Science fiction sferen. Die bewerkte data komen in kaarten en overzichten terecht. Die data komen uit onze PC’s (etc. ) en van sociale sites, waarin we alles over ons prijsgeven. En P. interesseert zich voor:  “big data with weak signals”.
Bijvoorbeeld: een bedrijf dat in NY slechte gebouwen opspoort, is klant...  Ook Credit Suisse: dat medewerkers wil kennen die “gevaarlijk kunnen zijn”. Er zijn uit onze gevaarlijke wereld al honderden bedrijven klant geworden..
 


De site Techcrunch zegt dat Palentir voor 13 VS-overheden werkt, als CIA, FBI, US-Marine..  Ook ook voor: Coca Cola en BP en JP Morgan,  Nasdaq, Bridgewater en Axa. Zelfs voor Hershey’s (confiserie): om fraudes op te sporen. Ook Newscorp van Murdoch (dat intern: Gouda heet), is klant zij konden het aantal opzeggingen verminderen.  Een canadees cyberspace bedrijf zet P. in: om hackers te pakken. En P. kijkt ook of Iran en N-Korea niet in de fout gaan (check non-proliferatie).
PALENTIR'S OPBOUW EN ZIJN SERVICES

Palentir startte recent in Parijs, maar de franse overheid aarzelt nog (aldus een hoge franse ambtenaar). Raadgevers van P. zijn o.m. : Condoleezza Rice, CIA-ex George Tenet,  ex-generaal David Petraeus etc. .
Dus nu weet u waar uw data ook terecht komen: denk maar aan de film: “Das Leben der Andere”. Een land dat niet in handen wil vallen van amerikaanse instellin-gen moet dus zelf data gaan verza-melen. Daarom heeft P. in veel landen al buro’s (onder codenamen uit Tolkien: Arandor is Australië, Almaren is Singapour etc.) 
Geheimtaal  VAN PALENTIR
P. haalde in 12 jaar 2,3 miljard investering op: Karp wil niet op de beurs: “want dan wordt besturen te moeilijk”.
Concurrenten zijn er ook, bijv. in de VS Lumify. P. moet vaker zich ook verant- woorden, zoals recent:  toen bleek dat het duizenden nummerborden in de VS had gescand. Verboden..
Maar K. betoogt: dat de bedoelingen edel zijn. En zet ook in op filantropie. “We willen volken beschermen en toch hun privacy respecteren” zegt hij. Hij wordt geprezen door Laura Arillaga Andreessen en Bill Clinton: die zijn werk bewonderen bij het bestrijden van kindermisbruik. 
P. roept dus veel vragen op, maar weet ook dat hier het L’International Consortium of Investigate Journalists komen, LAPD, het National Center for Missing and Exploited Children, en de NSA tot US Air Force, Coca-Cola en Axa, Credit Suisse en Murdoch. Dus ziet u nu dat,  terwijl vele discussiëren, de praktijk voor ons uit snelt…
 
UIT: THE SHIRE
WERKGEBIED PALENTIR
EN HIER HUN PRIJSLIJST!
Rond onze data ontstond een giga-industrie, met vele banen en vele klanten. Die zich intensief voor onze data interesseren. Want "wij" dat zijn klanten, burgers en politici +bestuurders, die bediend, beschermd en "geserviced" willen worden. En daarvoor betalen we met een deel van onze privacy..

Het boek: The Circle (Dave Eggers, VS) behandelt het verdwijnen van onze privacy. Een californische multinational (lees: GAFA) staat in het boek model.
Het boek uit 2013 bevat verzonnen zaken: die al dagelijkse werkelijkheid werden. De auteur schetst waarheen we gaan en beweegt ons te zoeken naar een “acceptabel evenwicht” tussen privacy en veilig-heid. Immers: steeds vaker kunnen we niet meer eenvoudig: “Nee of tot hier” zeggen.
Via internet, cameras en registraties worden we constant, quasi-continu gevolgd. 
Mensen onder voort-durende overwaking verliezen hun vrijheid: het grote goed in een democratische maat-schappij.
Het boek verscheen ten tijde van NSA-affaire  en Snowdon: puur toeval. De hoofdpersoon is verslaafd aan Sociale sites en raakt zijn privacy kwijt. Komt onder grote druk en weet niet hoe te ontkomen. Dus: went die er langzaam maar aan..

Eggers acht het urgent om tot een “numerieke ethiek” te komen. Europa zou dat beter kunnen dan "die wilde VS", dacht hij al voor Trump opdook. Internet en de sociale media zijn niet weg te denken, dus is nu "een ethiek" vereist.

Maar zie nu grote digi-bedrijven, zelfs de staat “kaltstellen”. Een trage overheid, die te weinig snapt, terwijl anderen verder racen. Straks stemmen we via internet, en dan heeft zo’n digi-bedrijf ook die data. En zijn dus in staat ons “te sturen en te pushen”, want ze kennen onze ideeën en gevoelens exact”.. Men kan je ook ongemerkt “berichten  sturen” en je beïnvloeden. Tijdens de Trump-campagne kregen vele dat nieuws aangeboden, dat “bij hun profiel paste” Daardoor zag je zelden kritische andere visies.. Nog erger: het bleek dat ladingen fake-nieuws (leugens dus!) werden toegezonden aan mensen, om hun naar een bepaalde opinie te bewegen.  


De GAFA gaan via Facebook en Loon (internetverbinding via ruimte) opkomende landen internet-access geven. Wat mensen daar meer kansen biedt: op zich dus een prima zaak. Straks ervaren  zij ook andere kanten. Dave Eggers is succesvol als auteur en tekende de anti-Trump-petitie (met 450 andere auteurs). Zijn boek ”The Circle is nu nog een succes: een goed teken?

 

Michael J. Sandel (Harvard)  schreef JUSITICE. Waarin hij zich afvraagt of het juist was dat de overheid (in 2008) banken en bedrijven redde. Dat besloot Bush c.s., terwijl zij “de echte schuldigen” waren.
SANDEL AAN HET WERKVOOR BESLISSERS..
Een Senaatsonderzoek-commissie bestreed dat: er zouden “te grote krachten” een rol hebben gespeeld. Banken en traders schrokken toen ze op hun donder kregen, voor het daarna weer vangen van enorme bonussen. Het grote publiek was woedend: immers zij deden het toch “fout”?  In de VS is greedy-ness niks verkeerd, maar iemand belonen voor een fout is toch andere koek.
 
Ene Sandel schrijft ook over: positieve discriminatie, herverdeling van welvaart en hoge beloningen. Het boek scoorde 3 miljoen verkopen.
Er worden drie verschillende benaderingen van “justice = rechtvaardigheid” genoemd. Die afhangen van het ideaal dat men nastreeft. Denk aan : welzijn, vrijheid en aan deugdzaamheid, fatsoen. Ook utilitarisme, de libertijnse ideologie en de moraal van Kant komen aan de orde. We zien dus een voorbeeld van de revival van “het waarom en het idealisme”.

Zelfs op progressieve universiteiten denkt men dat “er grenzen moeten zijn aan wat iemand mag zeggen”.

In de eeuw van het internet en vrije expressie, willen sommige toch “grenzen stellen aan het vrije woord”. Die aanvallen komen van drie kanten: repressie door regeringen (Rusland, China, Egypte), gewelddadig optreden tegen journalisten, bloggers en cartonisten (Turkije, Mexico, Bangladesh, Frankrijk) en opkomst van groepen die verboden eisen van “beledigingen aan hun adres".

De Taliban willen “spreken over feminisme verbieden” en blanken willen dat “praten over slavernij word verboden”. Dat ook academici dat vinden, is opmerkelijk! Autoritaire regiems vinden dat gewoon en  strenge religieuze groepen onder-drukken graag vrijheden.

Het aantal landen dat de “vrije meningsuiting enthou-siast verdedigt” slinkt. Vele  personen en groepen willen dat hun overheid “hun rechten of vrijheden” garandeert. Zie islamlanden die internationaal “een verbod op het beledigen van religies” willen. Spannend: want de vrijheid van spreken is de meest fundamentele van alle vrijhedens. die garandeert dat je foute machthebbers, mag tegenspreken..
Het debat is essentieel: het gaat eigenlijk “om Goed en Kwaad te onderscheiden” . Waarbij ook mensen vinden dat zaken als: pedo-pornografie, nucleaire codes, etc. apart moeten blijven. Maar dat “godsdienstlastering moet kunnen”. Dat verbieden “omdat het de sociale harmonie zou verstoren” is nogal vaag als argument. Iedereen heeft wel iets wat een ander beledigt… 
Goed debat is vereist, om bezwaren en eisen te uiten. Op  vreedzame wijze natuurlijk, zonder aanzetten tot geweld.  En;  iedereen moet voor alles zelf streven naar een dikke huid.. 

DE ECHTE GROTE MOND!
De immigratie speelt hier 
een rol: omdat daardoor “afwijkende opvattingen in het debat verschijnen”, die verdwenen waren of die nooit eerder werden gehoord. De clash van de beschavingen.. Daarbij is de “eis van tolerantie en geweldloos opkomen voor opvattingen” een niet-vervreemdbaar recht, essentieel in de democratie. 

 
 “Adieu, libertes cheries”, zegt Gaspard König, oprichter van Generation Libre (fr. Denktank). 

 ¾ (!) van de fransen acht de hoeveelheid regels en verboden te gortig. Zoals: verbod op open haard stoken in Parijs, en de poging om de Nutella “af te raden” en het verbieden van de “hands free telefoonkit”.
Men wil meer vrijheid: bij verkeersregels, de consumptie (roken etc.)… Verbieden is slecht voor verant-woord gedrag en dit “democratisch despo-tisme (Toqueville)” is “infantiliserend”. De staat wil verkeers-doden verminderen: maar heeft ze daar iets mee te maken? Moet ze het niet laten bij voorlichten en informeren, en de burger zelf “zijn risico” laten nemen?

Maatschappelijke extra-kosten bij sommige “doden” is een argument  maar  blijf van ethische zaken af. Zijn sommige milieumaatregelen ook niet overdreven in een wereld die individuele vrijheid hoog acht?


Een staat die voor zijn burgers gaat denken  is ook ongewenst:  Dat komt ook uit 1968: toen het ging over het “weigeren van verstandig paternalisme”. Nu iedereen zijn mening electronisch kan spreiden en kan eisen om gehoord te worden, lijkt dat voorbij.  


Frankrijk kent (grondwet) het principe van de voorzorg (precaution). Ca 45% ziet dat als positief: 41 % niet. En 11% wil er zelfs tegen vechten. Dus ca: 50/50.  De een acht het nuttig (ecologen) en de ander vindt het een innovatie-rem! Mogelijk lijden ook tolerantie drempel hierbij.
Slechts 7% van de fransen is bezorgd over de vermindering van privacy. Men  denkt vooral aan terrorisme- en misdaadpreventie. Maar vele vinden die regels over milieugedrag en gezondheid  te ver gaan. Men moet mensen laten kiezen, wat zij als hun verantwoordelijkheid zien. Een belangrijk element in de grote veranderingsgolf waarin we zitten..

 
Expats ontdekken elders ook grote verschillen met hun eigen opvattingen. Soms is de vrijheid is elders groter en is geld daar iets positiefs. Dat hoor je vaker van naar de VS of Canada verhuisde fransen..
Het "vertrekken" steeg (+25 % in Parijs: +40% tov “de provincie), maar terugkomen gebeurt ook: 50% van de gevallen. Bij "35 jaar worden", het eerste kind en grijze ouders, gaat men vaak retour. Ook niet kunnen wennen is ruim te constateren. En financiën kunnen meespelen en ook het “algemene sociale klimaat”. Expats ontdekken vaak veel over de eigen cultuur door de dagelijkse confrontatie met de andere. Emigreren is dus een uitstekend middel om veel over je eigen land en gewoonten te ontdekken!

 
Maël Renouard filosofeert graag over internet en noemt dat “une machine a reminiscence”. Een kunstmatig geheugen wat alle inlichtingen omvat.

Dus alle informatie over bijna alles, een datum, een naam, een citaat, etc. .. In je geheugen graven hoeft dus niet meer… Alles is er, behalve “hetgeen in ons persoonlijke geheugen zit”. Ons innerlijke leven is niet verifieerbaar, al het andere wel, dank zij Google c.s. . Maar pas op: daar bleef het niet bij! Ook onze bewegingen worden gefilmd, met I-phones en naar de Google-cloud gezonden..
Lees eens de krant van deze moralist: “Fragments d’une memoire infinie”. Over zijn numerieke dagelijkse leven, de twijfels over internet en over Google en over zijn relaties met andere.

Zijn reflecties zijn diep en nostalgisch: “Verdwijning is in onze wereld bijna onmogelijk geworden”.. Hij las de mails van zijn overleden vader: die liet zijn wachtwoord achter. Zo bleef zijn leven bewaard.

Het Facebookaccount van een overleden vriend noemt hij: een soort eeuwig coma. En hij spreekt over: “die permanente openbaring van dommigheden, ook door intelligente mensen (Facebook). En: Internet zet ons aan tot vechten: iedereen tegen iedereen.

“Het wegvallen van “het vergeten” werd ook tot een wapen. Menselijke passies: als dommigheid, animositeit en ressentiment” blijven nu zichtbaar. Maar let wel: “Google ruimt ook de hypocrisie op en maakt het soms onmogelijk met anderen te leven”..

(mede naar: Renouard, filosoof/schrijver/vertaler, LP 2016) 

 
In onze open wereld wordt veel door elkaar geklutst. Nu zelfs ook "rechten en moraal". Mensen van allerlei regio's, ontmoeten elkaar frekwent: fysiek (als reizenden,
migranten en toeristen), en nog meer via het internet (via de vele social sites etc. ).

ONZE GEKLEURDE WERELD

Deze "raakpunten" roepen op tot confrontaties en tot vergelijkin-gen, van een scala van "rechts- en waardesystemen". Zo ontstaan
er "testsituaties" en we moeten
 diep nadenken over onze "oude, veilige zekerheden". Steeds meer daarvan wordt stil of openlijk in twijfel getrokken: door anderen of door jezelf. Zie de populisten met hun elitehaat..
Dat leidt tot angst, onzekerheid en onaangename ontdekkingen : veel lijkt te moeten worden herbeoordeeld op juistheid en nut. "Destructieve innovatie" (Schumpeter)zien en voelen we overal.  
SCHOKKENDE VERNIEUWINGEN

Maar ze leidt nu ook tot grenzen dicht met muren en hekken en zelfs tot handelsbeperkingen (protectionisme). De liberale wereld, die veel won met deze sociale en econo-mische vrijheden, dreigt van mening te veranderen. Mensen  missen de vertrouwde wereld en de nieuwe ontglipt ook vele. Politici mixen ferm mee: zie de vele discussies in de EU (Brussel contra Polen/Hongarije), het willen opzeggen van handelsverdragen en het opschorten van "vriendschappen en beginnen van andere".

Zie Trump en (de fr. LR-presidentskandidaat) Fillon met.. Poetin, zie ook Trump versus China (en meer azia-tische landen) en zelfs versus buurland Mexico. Het relatie-patroon tussen tussen de naties verschuift, met grote 
gevolgen. Zie de europese defensie in het schuivende Nato-verband.

We zijn aangekomen bij een brede revisie (of revolutie?) van het onderliggende in de culturen. Oude ideologische discussies duiken op: vooral rond vrijheid, rechten en moraal. Dit op het moment, dat ook de democratieën in crisis raakten en het nieuwe populistische krachtenveld zich ontwikkeld. Dat is geen "gewoon onderhoud" meer maar een  herziening van fundamenten. En als die worden aangepakt dan zie je snel effecten als die bij aardbevingen.
Libertariërs, nieuwe anarchisten, gelovigen van religies,
ultra's met totalitaire inslag, alles dat we "tot het verleden waanden", blijkt snel op te bloeien.


De bestaande politieke structuren (en hun functioneren), blijken nauwelijks in staat nog leiding te geven. Ook de grote wereldinstituties zijn verlamd.
Dit alles geeft een gevoel van chaos en we beleven een
verwarrende veelheid "reacties" en "dreigingen". Terwijl onze leefwereld snel verandert door "een technologie die geen grenzen meer kent"

DE PRAKTIJK VAN RUIM TWEE EEUWEN; HET WENT MAAR MOEILIJK...

De 21e eeuw is ongetwijfeld die, van de "grote en diepe revisies".
Waarvan we weten dat dan "krachpatsers hun kansen grijpen". De wolf in ons gromt en het goddelijke 
in ons, lijkt niet in staat die te temmen..  
      


LEON DE MARSEILLE 10 DECEMBER 2016

 
 

INFOBLOKKEN BIJ : PRIVACY?
                 VAN ONS WETEN ZE ALLES AL!

 
-PALENTIR WEET ALLES VAN ONS
-HET GESURVEILLEERDE WESTEN
-POLITIEK EN ETHIEK: WEER TOPICS?
-HET VRIJE WOORD IN HET GEDRANG
-ADIEU LIBERTÉS CHÉRIES?
-EEN FILOSOOF OVER: INTERNET EN GOOGLE
-JONGE FRANSE EXPATS:

 
PALENTIR WEET ALLES VAN ONS
Palentir is de naam van een wondersteen en ook die van een bedrijf, dat als devies heeft “ red de shire” (red de wereld; dat komt uit het werk van Tolkien). Er werken nu 1500 mensen en de waarde zou al 20 miljard zijn.  Het hoofdkantoor is in de VS en men leeft van de exploitatie van  miljarden data: over geografische, economische, klimatologische, militaire, politieke en demografische zaken.  De klanten zijn zowel het leger als vele private bedrijven en men is niet dol op journalisten. U komt er binnen via een alocoholvrije bar waar veel studenten uit Stanford komen, met de oude tram vanuit Palo Alto bij San Francisco. Het gebouw oogt discreet en blinkt niet zoals bij Google en Facebook. U moet uw fingerprints achterlaten en vragen beantwoorden bij de receptie en dan mag u naar de wachtruimte vol kubistische kunst.  Ernaast is een garage vol fietsen en er hangen honderden grijze T-shirts. Daarop staat: ”Save the shire. (het land van de Hobbits). Waar men ook de steen der visie, de Palentir had.  Uitgevonden door elfjes en die kan naar voren en naar achteren in de tijd kijken.. Dan ziet u nog de britse en de amerikaanse vlaggen.

Palentir met zijn enorme computerpower is een beetje “ogen en oren” van de CIA, weet alles van hackers, en weet dat de baas van Palentir een filosofisch doctoraat heeft. En fan is van Jürgen Habermas duits filosoof en gek is op robots. Karp heet hij en hij had ook het bedrijf Robotex dat bewakingsrobots maakte.  Zijn ouders waren hippies en voedden hem zeer vrij op: de een was artiest en de ander kinderarts. Hij doctoreerde ook in Frankfort op de Goethe Uni. En werd een specialist van Lebenswelt net als Husserl (+ 1938) die vond dat de mens voluit moest leven. Hij erfde het geld van grootvader:  met een investeringsfonds in Londen. Met ook al een historische naam: Caedmon.. Hij gaat met diverse start-ups aan de gang tot 9/11 hem wakker schudt. Dan wil hij met “data gaan werken” en zo de VS beter beschermen en hij praat ook met Peter Thiel van Paypal, een vriend. Die kent hij van Stanford waar Karp ook promoveerde.  Hij zit ook samen met Thiel, Cohen (AI-expert) en Lonsdale in de RvT van Hyperloop. En hij doet aan qi gong een vechtsport deze vrijgezel. Een medewerker die familie is van Dell zegt: Dit vak is cultureel besmettelijk”.

In Q-tel de financiele arm van de CIA stopte miljoenen in het bedrijf en ook Thiel gaf geld. Om het “data crushen” te doen: het verzamelen, rubriceren en kruisen van enorme hoeveelheden data. En de software daarvoor vind je ook in Science fiction sferen terug. Die bewerkte data komen dan in  kaarten en overzichten terecht. Die data komen ook uit onze PC’s en van sociale sites waarin onze gewoonten zich weerspiegelen. Dat heet in het jargon: big data met zwakke signalen..  Zoals het bedrijf dat doet in NY om gebouwen op te sporen die er slecht aan toe zijn..  Of voor Credit Suisse waar het medewerkers opspoort die “gevaarlijk kunnen zijn” of kunnen oplichten. De site Techcrunch zegt dat Palentir nu voor 13 VS-overheden werkt. CIA, FBI, Marine..  Maar ook voor Coca Cola en BP.  En JP Morgan,  Nasdaq, Bridgewater, Axa en zelfs Hershey’s 9confiserie) om fraudes op te sporen. Ook Newscorp van Murdoch, dat interne Gouda heet.. Daar kreeg men het voor elkaar om het aantal opzeggingen te verminderen.  Een canadess cyberspace bedrijf zet P. in om hackers op te soren ook op het Ghostnet. En P. kijkt of Iran en N-Korea niet in de fout gaan met die non-proliferatie.

Palentir is nu ook in Parijs gestart. Maar de keus van de franse overheid P ook in te zetten voor hun is nog niet gemaakt. Zegt een hoge franse ambtenaar.  De raadgevers van P. zijn o.m. : Condoleezza Rice, CIA ex George Tenet,  ex-generaal David Petraeus . Dus weet waar die data ook terecht komen en denk aan de film: “Das Leben der Andere”. Maar als je niet in handen wil komen van amerikaanse instellingen moet je dus zelf data verzamelen, heet het in Parijs. P. heeft in meer landen al buro’s met codenamen uit Tolkien. Arandor is Australië, Almaren is Singapour en Belfalas is Italië. P. haalde in 12 jaar 2,3 miljard op. En Karp wil niet op de beurs, want: “dan wordt besturen te moeilijk” zegt hij. Concurrenten zijn er: in de VS Lumify. En P. moet vaker zich ook verantwoorden zoals recent:  toen bleek dat het duizenden nummerborden in de VS had gescand. Verboden.. karp betoogt dat de bedoelingen edel zijn  en zet in op filantropie. “we willen volken beschermen en toch hun privacy respecteren” zegt hij.  Hij wordt geprezen door Luara Arillaga Andreessen en Bill Clinton die ook hun werk prees in het vlak van kindermisbruik. Na een bezoek aan P. ga je weg met nog meer vragen dan toen je kwam.  Bij vertrek wordt je foto genomen voor de verzameling van de baas..  Maar je weet dat hier ook al op bezoek waren: L’International Consortium of Investigate Journalists,  de LAPD,  National Center for Missing and Exploited Children, en ook NSA tot US Air Force,  Coca-Cola en Axa, Credit Suisse en Murdoch. Als u dat gerust zou stellen..

HET GESURVEILLEERDE WESTEN OVERMORGEN
Daarover gaat het boek:  The Circle,  van Dave Eggers (VS): dus over het “verdwijnen van ons privè-leven. Een californische multinational staat model en die doet denken aan de GAFA.  Het boek is uit 2013: dagelijks ontdekt de schrijver werkelijkheden die hij toen “aankondigde/beschreef”. Het verbaast hem dat mensen denken dat alle hun heil de smartphone is. De roman beoogt te laten zien waar we heen gaan en dat we moeten zoeken naar een “acceptabel evenwicht” tussen privacy en veiligheid. Want steeds vaker kunnen we niet eenvoudig “Nee of Stop” zeggen. Op internet en in de steden worden we voortdurend gevolgd. En een mens onder voortdurende overwaking verliest zijn vrijheid en dus ook de democratische maatschappij. Het boek is net voor NSA en Snowdon geschreven… puur toeval. De hoofdpersoon wordt verslaafd aan de Sociale sites en raakt zo haar hele privacy kwijt. En voelt zich meer en meer bedrukt en kan zich niet meer verzetten. En langzaam went ze er aan..
Eggers vindt het hoog tijd om te komen tot een “numerieke ethiek” wat door Europa beter kan worden gedaan dan door “het wilde VS-westen”. Maar hij begrijpt dat je internet en de sociale media niet meer weg kunt denken. En hij weet dat velen beseffen dat er een “nieuw modern evenwicht” moet worden gevonden..
Nu al zie je dat grote digi-bedrijven zelfs de staat “kaltstellen”.  De overheid is traag, snapt te weinig  en de anderen racen verder. Straks stemmen we via internet en moet je dan meemaken dat een digi-bedrijf die data heeft? Dan zijn ze in staat ons “te sturen en te pushen omdat ze onze ideeen en gevoelens exact kennen”.. En ze kunnen ons met berichten dus “ongemerkt sturen”.

De GAFA willen nu met Facebook in India en Loon de opkomende landen internet-access geven.  Wat zeer goede kansen biedt zoals in Z-Soedan waar mensen nu de wereld kunnen zien en horen. Op zich een prima zaak. Maar straks zien zij ook de andere kanten.
Dave Eggers is al jaren een opvallende auteur met prijzen in 2000 en 2009. Hij tekende ook de anti-Trump petitie met 450 andere auteurs. En nu is er zijn boek ”The Circle (ook in het frans).    

POLITIEK EN ETHIEK: EEN TOPIC?
Michael J. Sandel van Harvard schreff het boek JUSITICE. Waarin hij zich afvraagt of het juist was dat in 2008 de banken en bedrijven door de overheid werden gered (Besluit: Bush) terwijl zij toch “de schuldigen waren?”. Wat ze in de Senaatsonder-zoekcommissie bestreden: er zouden te grote krachten een rol hebben gespeeld.. Banken en traders waren dan ook geraakt toen ze op hun donder kregen voor het opnieuw vangen van enorme bonussen na de crisis of zelfs nog IN de crisis al. Het grote publiek was woedend: immers zij waren toch “mislukt”? En in de VS is greedy-nes echt geen punt, maar iemand belonen voor een echec is heel andere koek. Andere thema`s zijn: positieve discriminatie, herverdeling van welvaart, hoge beloningen, staatshulp bij faillisementen… Het boek is al 3 miljoen keer verkocht. Ook omdat er in wordt uitgelegd dat er drie verschillende benaderingen zijn van “justice”. Afhankelijk van het achterliggende ideaal dat men nastreeft: welzijn, vrijheid en deugdzaamheid (vertu). Utilitarisme, libertijnse ideologie en de moraal van Kant komen aan de orde. En vele voorbeelden. De revival van “het waarom en idealisme...

HET VRIJE WOORD IN HET GEDRANG?
Zelfs in progressieve universiteiten vind men dat er “grenzen moeten zijn aan wat iemand mag zeggen”. In de eeuw van het internet en DE vrije expressie trapt men nu op de rem. De aanvallen komen van drie kanten: Repressie van regeringen (Rusland, China, Egypte), geweldadigheid en terreur tegen journalisten, bloggers en cartonisten (Mexico, Bangladesh, Frankrijk) en opkomst van groepen die vragen op verbod van beledigingen aan hun adres. Maar wie bepaalt wat en hoe dan? Taliban willen praten over feminisme verbieden en blanken willen dat men praten over slavernij verbiedt…  Op UCLA wil men zelfs “America land of opportunities” verbieden: een micro-racisme? Dat academici dat vinden is opmerkelijk! Want autoritaire regiems vinden dat prima en ook strenge religieuze groepen die graag vrijheden onderdrukken.. Als we rondkijken is het aantal landen dat de “vrije meningsuiting enthousiast verdedigt” niet erg groot meer. Steeds meer personen en groepen willen dat hun overheid die vrijheid garandeert. Zie de islamlanden die willen dat in het internationale recht komt het verbod op het beledigen van religies..
Maar pas op: de vrijheid van spreken is de meest fundamentele van alle vrijheden. En DE garantie tegen foute machthebbers. Die moet je namelijk kunnen tegenspreken..  Het debat is essentieel om Goed en Kwaad te onderscheiden. Mogelijk moeten enkele zaken uitgezonderd zijn: pedo-pornografie, nucleaire codes.. bijvoorbeeld. Anti-blasfemieke verboden zijn “uit de tijd” . Zeggen dat die sommigen boos maken en de sociale harmonie verstoren is onvoldoende argument: zo zal straks iedereen iets noemen wat hem beledigt…  Dat moet in het debat goed aan de orde gesteld worden en bezwaren uiten moet kunnen als het maar op vreedzame wijze gebeurt. En niet tot gewld aanzet..  Je moet streven naar een dikke huid..   

ADIEU LIBERTÉS CHÉRIES?
Zo’n ¾ (!) van de fransen vinden dat de hoeveelheid regels en verboden te gortig werd. Zoals het verbieden van open haard stoken in Parijs, de recente de poging van Mme Royal om de Nutella “af te raden” want er zit palmolie in én het verbieden van de “hands free telefoonkit”. ..  En ze verzuchten: laat ons toch een beetje vrij leven! Het gaat dan over de verkeersregels, de consumptie  (roken etc.) en het mogen bespioneren van ons internetgedrag in bedrijven en door overheden. afluisteren. Ze achten die ineffectief slecht voor het verantwoord gedragen en ook infantiliserend.  En 80% vreest dat het morgen nog erger wordt..
De oprichter Gaspard König van de Denk tank Genreration Libre sprrekt over democratisch despotisme zoals Toqueville het noemde. De staat wil het aantal doden terug dringen, maar wat heeft ze daar eigenlijk mee te maken? Ze moet het laten bij voorlichten en informeren  en dan de burger zelf “zijn risico” laten nemen.
Je kunt wijzen op de maatschappelijke kosten van sommige “doden” los van ethische zaken. En ook milieumaatregelen lijken bijna belachelijk in een wereld die de individuele vrijheid hoog acht. Een staat die voor zijn burgers gaat denken maakt het steeds erger. Dat komt deels uit 1968 toen het ging over het “weigeren van verstandig paternalisme”. Maar nu iedereen zijn mening electronisch kan spreiden en mag eisen gehoord te worden lijkt dat overdreven. Het verschil is ook dat het in 1968 ging om een radicaal soort van weigering terwijl het nu meer gaat om wat het individu wil.  ”.

Frankrijk kent in de grondwet het principe van de voorzorg (precaution). Maar 45% ziet dat als positief en 41 % helemaal niet. Maar slechts 11% wil er echt over in opstand komen..  Dus op dit punt is het 50/50. De ene acht het nuttig vooral de ecologische en de ander ziet er een innovatierem in..  Ook vinden sommige dat de tolerantie drempel er onder lijdt. Slechts 7% van de fransen is bezorgd over vermindering van privacy. En denkt vooral aan terrorisme en misdaad. Maar vele vinden ook dat die regels over milieugedrag en gezondheid veel te ver gaan. Men vindt dat het vooral moet gaan om mensen te laten kiezen wat zij hun verantwoordelijkheden achten.. Nog een belangrijk element om op te letten in de grote veranderingsgolf waarin we zijn verzeild geraakt. 

EEN FILOSOOF OVER INTERNET EN GOOGLE
Maël Renouard zegt: “Internet is een “machine a reminiscence”, een kunstmatig geheugen waarop je alle inlichtingen vindt, alle informatie over alles, een datum, een naam en een citaat, zonder in je geheugen te graven… Alles is er dus behalve “wat in ons persoonlijke geheugen zit”.  Ons leven is nog niet verifieerbaar, terwijl al het andere dat wel is dank zij Google. En dan bedenkt hij: “Maar ook dat is niet meer waar, onze bewegingen werden met camera vastgelegd waaraan je telefoon vastzit en via de cloud legt Google c.s. onze data ook vast”.
Dat schrijft hij in zijn krant: “Fragments d’une memoire infinie”, deze moralist. Over zijn numerieke leven, zijn aarzelingen over internet en over Google, in zijn dagelijkse leven. Ook over zijn relaties met andere en met zijn eigen kennis. Zijn reflecties zijn diep en nostalgisch. “De verdwijning begint in onze wereld onmogelijk te worden”..  hij schreef over de mails van zijn overleden vader, die hij kon lezen omdat die zijn wachtwoord achterliet..  zijn leven bleef zo ook bewaard.  En het Facebookaccount van een overleden vriend ziet hij als een soort eeuwig coma. En hij voegt toe: “Mijn ervaring met Facebook is vooral die permanente openbaring van dommigheden van zeer intelligente mensen”. En internet zet ons aan tot een oorlog van iedereen tegen iedereen. “Het wegvallen van het vergeten is een vreselijk wapen in de handen van die menselijke passies als de stommigheid, de animositeit en het ressentiment”. Ons vreselijke lot is: “Google maakte een eind aan de hypocrisie die het ons mogelijk maakt met anderen te leven”.. (Over Maël Renouard, filosoof, schrijver en vertaler, Door prof. Antoine Compagnon van het College de France in LP juni 2016) 

 
EEN FILOSOOF OVER INTERNET PLUS GOOGLE.
GUTENBERG RIJMT OP ZUCKERBERG.Een vreemde coïncidentie of is Facebook dezelfde soort breuk als die van Gutenberg met zijn boekdrukkunst?  En is de GOOGLIOTHEEK de opvolger van de bibliotheek?
De wereld is nu verdeeld in adepten van de sociale sites die hun “vrijheid brachten” en tegenstanders die er een bedreiging van hun vrijheid in zien.
Is “1984” er al lang en heeft het nu de vorm van de “sociale sites” aangenomen? Je ziet het niet je kijkt er “doorheen” en het is overal..
Het lichaam werd een avatar, dubbel leven met je pseudo, net als vroeger: “lichaam en geest”.  

Is “internet” de nieuwe god? Een ziekte of een sekte? In de dagen van Gutenberg schoten ook sekten en geheime genootschappen als paddestoelen uit de grond.. En ook nu valt de auteur, net als bij de uitvinding van de boekdrukkunst, uit de rol van schrijver en wordt ook copiïst. En deze laatste werd door de drukker weggevaagd..
Het bladeren werd “surfen” en de samenvatting komt niet meer het einde maar het begin. De googlisering is de samenvatting van de wereld, de grootste encyclopedie ooit. Het boek wordt weer (klei)tafel samengevat in de zoekmachine en wordt dan woord, zoekwoord.
God is een social site en zijn woord is daarop  geconverteerd. Een god die bleef als vroeger: onzichtbaar maar onontkoombaar, cirkel en vierkant, vers en tweet, gemeenschap en forum, de “post” en de apostel..
(Mede naar Kamet Daoud LP juni 2016)

JONGE FRANSE EXPATS: MOEILIJK?
Het verschil in beloning van hoger opgeleiden mn van business-schools is groot (Fr—VS en Azie vnlt). Ca 25 % tov van Parijs en 40% tov “de province”. Ca een derde vertrekt naar beter betalende landen: zelfs 50% of nog meer in de financiele sector!) en men wil niet zelden op 35 jarige leeftijd (eerste kind en grijze ouders) terugkomen… En dat is problematisch: financieel en waar zijn die goede jobs? Ze moeten vaak 15.000 à 25.000 euro verschil accepteren: Bruto zijn de getallen 36.000 (Fr)  tegen 46.500.. De rush naar het buitenland neemt nu iets af, een recessie-effect?

Expats ontdekken elders de grote verschillen. Vrijheden zijn groter en geld is een positief iets. Men vangt +25 % tov van Parijs (+40% tov “de provincie). Terugkomen (35 jaar, eerste kind en grijze ouders) is wennen. Financieel maar ook het “klimaat”. .
 
LEON DE MARSEILLE  10 DECEMBER 2016.

 

Geen opmerkingen:

Een reactie posten